PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z przynależnością Państwa gminy do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast, pragnę zaprosić przedstawiciela Państwa gminy/miasta na Konferencję Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast organizowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której współorganizatorem jest samorząd miasta Lublina.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 września 2009 r. w Lublinie, w Hotelu VICTORIA przy ul. Narutowicza 58/60.

 

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w samorządach lokalnych. Przedstawimy też Państwu aktualne prace legislacyjne nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz raport NIK o wynikach kontroli pobierania oraz wykorzystania przez samorządy województw i gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto zostanie przedstawiony program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Przewidziano również dyskusję dotyczącą najczęstszych problemów samorządów w działaniach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a zatem zachęcam Państwa do przygotowania własnych przemyśleń i wniosków oraz czynnego w niej udziału.

Tu pełny tekst zaproszenia <<<<<

Zgłoszenie uczestnictwa <<<<<

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie