PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień – sesja zimowa br.

W dniu 2 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych. Na tym posiedzeniu zapadną decyzje o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do egzaminu na podstawie złożonych prac (oceniana jest zawartość prac pod kątem spełniania wymogów formalnych opisanych w Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu tj., obecności wymienionych elementów w pracach). Więcej informacji na temat przygotowań do egzaminu jak i przebiegu samego egzaminu znaleźć można w treści materiału Regulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego zawartego w belce Certyfikacja terapeutów.

W dniach 3-4 listopada telefonicznie informowane będą te osoby, które zostały niedopuszczone do egzaminu. W dniach 4-5 listopada zostaną przygotowane zaproszenia dla osób, które zostaną dopuszczone do przystąpienia do egzaminu - w dniu 6 listopada wysłane zostaną one do Państwa pocztą. Około 9 listopada br., umieszczona zostanie na stronie internetowej PARPA szczegółowa rozpiska (powielająca informacje z zaproszeń) dotycząca przydziału osób do konkretnych komisji z uwzględnieniem dnia, godziny egzaminu pisemnego oraz orientacyjnego wejścia na egzamin ustny.
Egzamin odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie (www.exploris.pl ) – PARPA nie zapewnia wyżywienia ani nie pokrywa kosztów noclegu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie