PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rozstrzygnięcie konkursu dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” informują, że w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie na pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłoszonym w Biuletynie dla członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” odpowiedziały cztery zespoły działające:

1. przy ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim,
2. przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach,
3. przy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Dubiecku,
4. w powiecie krotoszyńskim.
Każdy zespół złożył pracę pisemną, w której zaprezentował swoją działalność – początki funkcjonowania, założenia pracy zespołowej, obecną praktykę i przykład działań podejmowanych na rzecz konkretnej rodziny.
Biorąc pod uwagę fakt, że każda z prac prezentuje nieco inny model funkcjonowania zespołu – przy podobnych złożeniach i podstawach działania - organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przyznaniu równorzędnych wyróżnień dla wszystkich zespołów. Przy podejmowaniu powyższej decyzji zwracano uwagę na interdyscyplinarność działań, kompleksowość oferty pomocy, uwzględnianie roli i potrzeb klienta w przeprowadzanych działaniach oraz na formy prowadzonych działań i ich efektywność.
Zespoły otrzymają - wraz z listem gratulacyjnym - pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a przedstawiciele zespołów zostaną zaproszeni do udziału w XIV konferencji przeciw przemocy w rodzinie, podczas której będą mogli zaprezentować swoje działania (I poł. 2010r). O rozstrzygnięciu konkursu organizatorzy powiadomią także władze samorządów, na terenie których działają wyróżnione zespoły. Wyróżnione prace oraz ich autorzy zostaną zaprezentowani na łamach pism współfinansowanych przez PARPA i poświęconych lokalnym systemom rozwiązywania problemów alkoholowych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie