PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z nowelizacją Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z dnia 12.10.2009 roku, przedłużeniu uległ termin ważności wpisu osobom uprawnionym do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

Zgodnie z nowym brzmieniem § 30 ust. 2 Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego: „Osoby, które zostały wpisane na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych do dnia 30 września 2009 r. [czyli wszyscy superwizorzy] pozostają wpisane na listę do dnia 1 października 2012 r.”
Okres ten może jednak ulec skróceniu z chwilą wejścia w życie nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co spowoduje konieczność ponownego weryfikowania podmiotów prowadzących program szkoleniowy.
Lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej będącej III etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (...) znajduje się w belce Certyfikacja terapeutów.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie