PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogólnopolska kampania społeczna "Dziecinstwo bez przemocy" (etap drugi) poswiecona była problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widza swiat inaczej" skierowana była do rodziców i profesjonalistów, a jej celem było uswiadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Organizatorami kampanii „Dziecinstwo bez przemocy” była Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii) oraz Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).
Działania medialne kampanii prowadzone były od czerwca do lipca 2009 r. Działania edukacyjne prowadzone były od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r.

>>>>> Tu zobacz pełny tekst Raportu <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie