PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2012 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2012 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniu będącym I etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Osoby, które zamierzają się o takie dofinansowanie ubiegać, proszone są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania zostanie określona w złotych na 1 godzinę szkolenia (maks. 4,50 zł) po zebraniu wszystkich wniosków przez WOTUW-y, tj. po 31 stycznia br. Planowany termin podpisania porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW : luty 2012 roku. Uczestnik zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w tej szkole i w tej edycji szkolenia, które wskazał we wniosku do WOTUW, pod rygorem utraty dofinansowania.

Ponadto informujemy, że uczestnik otrzyma w roku 2012 dofinansowanie do tylu godzin 650-godzinnego szkolenia, w ilu będzie uczestniczył w tymże roku w danej edycji szkolenia. Osoby, którym przyznano dofinansowanie na to szkolenie w 2011 roku, otrzymają dofinansowanie do pozostałych godzin dla sesji odbywających się w 2012 roku do wysokości 650 godzin łącznie, jeśli nadal spełniają warunki określone we wniosku na 2012 rok, który zobowiązane są złożyć na ogólnych zasadach. Osoby, które w 2011 roku przerwały szkolenie, mogą otrzymać dofinansowanie tylko do tej liczby godzin w ramach 650-godzinnego limitu, na którą nie zostało ono przekazane w 2011 roku.

Tu pobierz Wniosek zgłoszeniowy do WOTUW

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie