PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Umowa dotacyjna, na kwotę 130.000 zł zostanie podpisana z ETOH – Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie