PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego.

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów pomocy, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą.

Szkolenie to adresowane jest do pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kuratorskich, poradni, punktów konsultacyjnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych, szkół i innych programów środowiskowych z terenu województwa mazowieckiego.
Szkolenie prowadzone jest w formie cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Zajęcia Studium poprzedzone są parogodzinnym spotkaniem informacyjnym, które umożliwia preorientację oraz podjęcie ostatecznej decyzji o udziale w szkoleniu. Program całego szkolenia obejmuje ponad 250 godzin zajęć w okresie około jednego roku.

Termin zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2012 r. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej: http://www.tpp.org.pl/szkolenia.html

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie