PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 19-21 kwietnia 2012 roku w Lublinie odbyła się Konferencja pt. „Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom” – zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczyło około 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych (ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń abstynenckich) oraz samorządów gminnych z całej Polski.

Wiodącym tematem spotkania była współpraca samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w obszarze realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Poruszono również problemy powstające przy realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekładające się bezpośrednio na jakość podejmowanych działań, wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem Konferencji było przede wszystkim przedstawienie a także wypracowanie wspólnych rozwiązań na miarę Dobrych Praktyk, które posłużą zacieśnianiu i umacnianiu współpracy organów administracji z trzecim sektorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie