PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 21-23 maja 2012 roku w Krakowie odbędzie się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych XVI Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Tematem wiodącym konferencji będzie specyfika funkcjonowania osoby stosującej przemoc w rodzinie. Zaprezentowane zostaną różne metody pracy z osobami stosującymi przemoc. Wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe poprowadzą uznani specjaliści w zakresie pracy z rodziną, pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy naukowi wyższych uczelni, m.in.: prof. Eugenia Mandal (Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Uniwersytet Śląski), prof. Bogdan de Barbaro (Zakład Terapii Rodzin, Collegium Medicum - Uniwersytet Jagielloński), dr Danuta Rode (Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej, Uniwersytet Śląski), dr Przemysław Bąbel (Uniwersytet Jagielloński).

W związku pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów, podczas której będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie jak efektywnie pracować w zespołach interdyscyplinarnych w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

Gościć będziemy także przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którzy – z perspektywy urzędów centralnych – przedstawią efekty obowiązywania znowelizowanej w 2010r ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


>>>>> Program konferencji. (załącznik) <<<<<

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie