PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień.
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej edycji Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień.

Cel Studium
Doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”).

Adresaci
Specjaliści psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwenci szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.

Założenia merytoryczne
Idea Studium powstała podczas superwizji i warsztatów realizowanych przez autorów programu dla osób zatrudnionych w placówkach terapii uzależnień. Stanowi odpowiedź na potrzeby psychoterapeutów w zakresie lepszego rozumienia pacjentów i możliwości prowadzenia psychoterapii pogłębionej.
Program Studium zakłada wyposażenie słuchaczy w metody i techniki, pozwalające na pomoc pacjentom w związku z ich problemami osobistymi i zaburzeniami psychicznymi, które ujawniają się w trakcie pracy nad uzależnieniem. Podstawą merytoryczną Studium jest integratywny model psychoterapii w podejściu humanistycznym, umożliwiający rozwój własnego stylu terapeutycznego, doskonalący umiejętność budowania pomocnej relacji terapeutycznej oraz efektywnej facylitacji procesu zmiany poprzez kontakt i doświadczanie.

Tematy i zagadnienia wiodące

 • Koncepcje człowieka w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej
 • Podejście fenomenologiczno – egzystencjalne w psychoterapii osób uzależnionych
 • Metodologiczne podstawy rozumienia pacjenta i problemu "terapii pogłębionej"
 • Podejście zorientowane na osobę C.Rogersa. Diagnoza rogersowska, założenia i metody psychoterapii
 • Zastosowania dialogu motywującego S.Rolnicka i W. Millera
 • Psychoterapia egzystencjalna R.Maya, logoterapia V.Frankla
 • Koncepcja rozwoju zaburzeń F.Perlsa i psychoterapia gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L.Greenberga
 • Obszary i zjawiska w procesie zmiany, analiza przypadków w psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin: problem tożsamości, wartości, relacji, krzywdy, motywacji i zmiany, świadomości, kryzysów, uwarunkowań rodzinnych, winy i odpowiedzialności.

Metody
trening – 40 godzin, wykłady, seminaria, analizy przypadków, prezentacje filmów, zajęcia warsztatowe – 160 godzin, superwizje – 60 godzin

Prowadzący

Zespół INTRY oraz zaproszeni wykładowcy, m.in.: Majka Fijewska, Piotr Fijewski, Krzysztof Jedliński, Jagoda Fudała, Magda Ilnicka, Kuba Jabłoński, Ireneusz Kaczmarczyk, Elżbieta Królak, Krzysztof Parusiński, Leszek Sagadyn, Monika Sowicka, Hanna Szczepańska.

Informacje organizacyjne

 • Liczba godzin szkoleniowych:

260 godzin rozłożonych na 11 trzydniowych sesji (po 20 godz. każda) oraz trening integracyjno – terapeutyczny metodą asertywności symbolicznej (40 godzin)

 • Sesje szkoleniowe

Studium rozpoczyna się 5-dniowym treningiem; sesje 3-dniowe odbywać się będą raz w miesiącu: piątek 16.00–21.00, sobota 9.00–19.00, niedziela 8.00–14.00.

 • Koszt Studium – 9890 zł (8040 zł +23% VAT, płatne w ratach).
 • Istnieje możliwość korzystania z noclegów w siedzibie INTRY
 • Rozpoczęcie zajęć – październik 2012, planowane zakończenie listopad 2013

Uczestnicy Studium Psychoterapii Humanistycznej otrzymują dyplom jego ukończenia z potwierdzeniem odbytych superwizji prowadzonych przez superwizorów PTP oraz/i superwizorów psychoterapii uzależnienia.
Program Studium umożliwia jego absolwentom udział w dalszym specjalistycznym kształceniu w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA od 3 roku i ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty PTP (programy są zintegrowane).

Nabór do Studium

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej znajdującej się na stronie www.osrodekintra.pl zakładka: Studium Psychoterapii Humanistycznej/ankieta zgłoszeniowa i odesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 września 2012. Osoby spełniające podane kryteria zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, po których zostanie utworzona ostateczna lista uczestników Studium. Więcej informacji dotyczących Studium na stronie: www.osrodekintra.pl

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie