PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

"Alkohol w środowisku pracy. Innowacja w działaniach.” Seminarium w Ministerstwie Zdrowia na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych. Warszawa, 18 kwietnia 2013r.

W dniu 18 kwietnia 2013r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się seminarium dotyczące działań w ramach realizacji pilotażowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych. Na zaproszenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w seminarium „Alkohol w środowisku pracy. Innowacja w działaniach.” wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych uczestniczących w projekcie z Ministerstwa Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Wśród zaproszonych gości reprezentujących najwyższe władze służb mundurowych byli min. przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego i służb biorących udział w projekcie a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialni za działania w obszarze Zdrowia Publicznego. Gospodarzem seminarium był Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka wraz z pracownikami Działu Programów Lokalnych PARPA zaangażowani w przygotowanie programu profilaktycznego.

Celem seminarium była prezentacja planowanych działań i sposobów ich realizacji w ramach powstającego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o wykonane dotychczas prace. Zaprezentowano informacje dotyczące możliwości i potrzeb działań profilaktycznych w środowisku pracy / służby (Agnieszka Czerkawska, Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA). Przedstawiono historie wspólnie wykonanych prac, wskazując na wyjątkowość i złożoność realizowanego projektu. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie skupiające przedstawicieli niemal wszystkich służb mundurowych, którego efektem będzie wspólny program profilaktyczny (Grzegorz Korycki, MON). Wskazano także elementy istotne w budowaniu polityki dotyczącej reagowania w sytuacji występowania problemów alkoholowych w środowisku pracy / służby, uwzględniające obowiązujące przepisy prawa. Podkreślano fakt, konieczności poszerzenia wiedzy i umiejętności osób w zakresie skutecznego reagowania na problemy powodowane przez picie alkoholu i ich wpływu na wykonywane obowiązki (brygadier Cezary Dobrodziej, Państwowa Straż Pożarna). Przedstawiono także koncepcje działań profilaktycznych przygotowanych w ramach programu, wskazując na konkretne metody, tematy i formy działań dążące do podniesienia wiedzy i umiejętności żołnierzy / funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w obszarze rozpoznawania i reagowania na problemy powodowane przez picie alkoholu (dr Tomasz Głowik, terapeuta, pracownik naukowy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie