PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

XVII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie, Kraków, 5-7 czerwca 2013r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje,
iż w dniach 5-7 czerwca 2013 roku w Krakowie odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących pracy w grupach roboczych przeprowadzonych na zlecenie PARPA pod koniec 2012roku.
Badania te jednoznacznie pokazują, że jednym z obszarów deficytowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są kompetencje przedstawicieli służb i instytucji w zakresie kontaktu z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc.
W związku z powyższym proponujemy Państwu wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe, podczas których zaprezentowana zostanie nowatorska, a jednocześnie coraz bardziej popularna, metoda pracy z trudnym klientem - dialog motywujący.
Metoda ta oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji i polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić w kliencie jego efektywne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu i wprowadzanie istotnych, trwałych zmian w życiu.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także brytyjskie doświadczenia związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Istnieje również możliwość zaprezentowania pracy Państwa placówki podczas 10-min wystąpień w trzecim dniu konferencji (7 czerwca br.). Prezentacje będą punktem wyjścia do dyskusji nt tego co działa, a co należy usprawnić w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Konferencja rozpocznie się w dn. 5 czerwca 2013r. o godz. 13.00, a zakończy w dn. 7 czerwca br. o godz. 12.30.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z Państwa udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) ponosić będzie PARPA.
Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja. Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie
i nadesłanie do 17 maja br. załączonej ankiety zgłoszeniowej do PARPA (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, fax. 22/2506360 – przypadku wysłania ankiety faxem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506326 czy ankieta dotarła do Agencji).
O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

>>>>> TUTAJ ANKIETA ZGŁOSZENIOWA <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie