PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXVIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami złożyło w wymaganym terminie 66 osób (61 osób starało się o tytuł specjalisty a 5 o tytuł instruktora). 10 osobom (w tym 1 kandydatowi do tytułu instruktora) Komisje Egzaminacyjne nie zaliczyły prac, co oznaczało niedopuszczenie tych osób do egzaminu. Niestety, klika osób zostało niedopuszczonych z powodu dokonania autoplagiatu w związku z czym przypominamy, że wymóg napisania nowej pracy, w sytuacji wcześniejszego nieprzyjęcia pracy do egzaminu czy nieobronienia pracy na egzaminie ustnym, oznacza opisanie faktycznego przebiegu pracy terapeutycznej z nowym tj. innym, realnie prowadzonym pacjentem. W związku z powyższym od sesji grudniowej planowane jest wprowadzenie programu antyplagiatowego. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że przyjęte do obrony prace, mogą być na różnym poziomie. Zdarzają się bardzo dobre prace a czasem tylko takie, które w minimalnym stopniu spełniają warunki przyjęcia do obrony. Przynajmniej teoretycznie prace dobre jest łatwiej obronić w związku z tym, że jest do nich mniej pytań, prace słabsze - z reguły obronić jest trudniej.

Podsumowując, do czerwcowego egzaminu zakwalifikowano 56 osób. 1 osoba zrezygnowała z podchodzenia do egzaminu w tej sesji i ostatecznie do egzaminu przystąpiło 55 osób – 51 starało się o certyfikat specjalisty a 4 o certyfikat instruktora. 1 osoba nie zdała części pisemnej egzaminu – testu. 5 osób kandydujących do tytułu specjalisty nie zaliczyło części ustnej egzaminu.

Tym samym grono Specjalistów Psychoterapii Uzależnień powiększyło się o 45 osób:
Mariolę Barańską, Teresę Bernekier, Monikę Boryczkę, Joannę Cichowlas, Elżbietę Szczerbę, Bernadetę Goździewicz, Beatę Górę-Kraus, Sławomira Grajnego, Kornelię Hołowczak, Beatę Jagielską, Krystynę Jankun-Wolną, Józefa Kadeckiego, Annę Kondrasiuk-Szczerbiak, Dianę Korczak, Edytę Krysińską, Ewelinę Kulig, Annę Kulikowską, Arkadiusza Kusztykiewicza, Annę Lesisz, Alinę Lipkowską, Arkadiusza Łuszczyńskiego, Magdalenę Małyszko, Jadwigę Mateusiak, Wenancjusza Matyska, Agatę Mróz-Pankowską, Monikę Niedźwiedź, Łukasza Nizińskiego, Aleksandrę Ochocińską, Karolinę Pawlik, Waldemara Piechotę, Mieczysława Potrzuskiego, Katarzynę Późniewską, Agnieszkę Ryniewicz, Monikę Sałek, Dorotę Smondek Siemienkiewicz, Wiolettę Świderską, Annę Tomiczek, Monikę Tomusiak-Mierzwę, Alicję Ulman, Lucynę Wnuk Lipińską, Renatę Wojnę, Agnieszkę Wójcik-Ignasiak, Agnieszkę Wrzoskiewicz, Martę Ziętal, Dominikę Żukowską.

Wśród Instruktorów Terapii Uzależnień witamy 4 osoby:
Wojciecha Kuśmierczyka, Justynę Różycką-Musiał, Jacka Stok-Stockiego, Marka Zawadę.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu serdecznie zapraszamy do przystąpienia do egzaminu w kolejnej sesji. Terminy sesji podane są w aktualnym „Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu” (www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów). Pula pytań egzaminacyjnych (testów) zamieszczona na stronie internetowej PARPA (Certyfikacja terapeutówPytania egzaminacyjne) może ulec niewielkim zmianom. Zmiany te mogą być wprowadzone najpóźniej do 90 dni przed terminem egzaminu.

Korzystając z okazji przypominamy, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu. W wyniku wejścia w życie z dniem 1 lipca 2012 r. „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi” (DZ.U. poz. 734) nie istnieje już możliwość przedłużania ważności zaświadczeń o uzyskanym statusie. Jednocześnie każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednego statusu na podstawie nowych przepisów, niezależnie od tego czy osoba ma/miała nadany status przed 1 lipca br. (i ewentualnie status ten był przedłużany), czy osoba występuje po raz pierwszy. Uprzednio nadane statusy zachowują swoją ważność zgodnie z datą widniejącą na danym zaświadczeniu. Po nowy status należy wystąpić na wniosku o potwierdzeniu statusu (dostępnym na www.parpa.plCertyfikacja terapeutówWzory dokumentów), który powinien wpłynąć do PARPA najlepiej, nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego statusu. Osoby dopiero rozpoczynające szkolenie I etapu, zobowiązane są do wystąpienia o status przed jego ukończeniem – warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest posiadanie statusu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie