PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Streszczenie raportu ESPAD z 2011 roku – opisujące zjawisko używania substancji przez uczniów w 36 krajach europejskich.
Treść raportu

Więcej informacji również na stronach http://www.emcdda.europa.eu i http://www.espad.org

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie