PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 2 - 3.XII.br

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2 – 3 grudnia 2013 roku (poniedziałek - wtorek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

Do egzaminu zgłosiło się 88 osób, 8 osób nie zostało dopuszczonych. Osoby niedopuszczone do egzaminu otrzymają w pierwszej kolejności krótkie pismo z informacją o niedopuszczeniu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od 5 listopada czyli od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni i godziny - w obrębie pięciu egzaminujących komisji - zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego np. w dniu 2 grudnia należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego. Mapa z lokalizacją ośrodka Exploris znajduje się na stronie internetowej www.exploris.pl. Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy stronę www.ztm.waw.pl z mi.n. rozkładem jazdy. PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu, w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w ośrodku Exploris proszone są o kontakt bezpośrednio z ośrodkiem - 22 691 33 00. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Życzymy powodzenia.

Kolejność wejść na egzamin 2 grudnia <<<<<
Kolejność wejść na egzamin 3 grudnia <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie