PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową – „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program Ograniczania Picia alkoholu”, która odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) w Krakowie. Konferencja jest skierowana do terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i kuratorów sądowych.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-konferencje-naukowo-szkoleniowa-pt-nowe-wyzwania-dla-lecznictwa-uzaleznien

Załącznik...

 

Informujemy, że umowa na realizację zadania 2/3.1.2.4./17/DRM/PARPA – „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2017” zostanie podpisana z:

KOMUNIKAT dotyczący zadania nr 1/3.2.1.3/17/DEA/NPZ: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce leczenia uzależnienia i współuzależnienia

Czytaj więcej...

Informujemy, że został zakończony nabór uczestników XXI konferencji przeciw przemocy w  rodzinie, która odbędzie się w Krakowie  w dniach 7-9 czerwca 2017r.

Zgłosiło się ponad 150 osób, zakwalifikowanych zostało 120 uczestników, do których - na podane w ankietach zgłoszeniowych adresy mailowe - zostanie wysłana informacja o miejscu szkolenia oraz program.

Lista osób zakwalifikowanych TUTAJ

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych na konferencję „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu”, która odbędzie się 18 maja 2017r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Lista

Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w trybie konkursu ofert: "Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zadanie 3/3.1.2.4/DRM/PARPA.

Wyniki konkursu  ogłoszonego 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.    http://parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,1,24

Wyniki konkursu  ogłoszonego 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.   http://parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,1,25

Wyniki konkursu  ogłoszonego 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.   http://parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,1,26

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji czerwcowej proszone są o sprawdzenie dokładnej kolejności wejść na egzamin w załączonych plikach. Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym hotelu Roko w Warszawie, przy ul. Techników 30. W najbliższych dniach - na podane adresy korespondencyjne -zostaną do Państwa wysłane pisemne zaproszenia, natomiast do osób nie dopuszczonych do egzaminu również zostaną wysłane stosowne informacje.

Zapraszamy na konferencję dla pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i przedstawicieli Służby Informacyjnej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików: „Współczesne lecznictwo uzależnień i Wspólnota AA – czego możemy od siebie oczekiwać”, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ

Zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, którą organizujemy w dniach 7-9 czerwca br. w Krakowie. Konferencja adresowana jest do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na organizację ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie