PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Autorzy Programu Nauki Zachowania zapraszają nauczycieli ze szkół realizujących PNZ na Konferencję Szkoleniową, która odbędzie się on-line w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach 16.00 - 20.00.

 

Prosimy Państwa o pomoc w zbieraniu danych, czyli wypełnienie kwestionariusza, ewentualnie udostępnienie go innym. Kwestionariusz służy do przeprowadzenia badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem prof. Jana Chodkiewicza z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Mateusza Goli z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Link do konkursu na stronie podmiotowej BIP PARPA.

Egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i kandydatów na instruktorów terapii uzależnień w roku 2021

Informujemy, że 25 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod nr 159 opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159). Na mocy powyższego aktu możliwość przesuwania terminu wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń oraz wprowadzania zwolnień z tych opłat, przyznana radzie gminy, zostaje przedłużona na 2021 r.

Więcej informacji w załączniku.

https://lwow.praesterno.pl/

Przekazujemy zaproszenie od Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – inicjator nagrody i organizator wydarzenia – zaprasza na ogólnopolską Galę Online “Profilaktyk Roku 2020”, która odbędzie się 28 stycznia. W trakcie Gali przedstawiona zostanie idea, regulamin i Kapituła nowej ogólnopolskiej nagrody „Profilaktyk Roku”.

Czytaj dalej...

Link do audycji.

 

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem p.o. Dyrektora PARPA, dzień 28 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2021 r.ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2021 r.w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, zamyka nabór  na szkolenie on-line nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie pandemii COVID-19, które odbędzie się w dn. 16 grudnia 2020r. Do dnia 6 grudnia br. do udziału w szkoleniu zgłosiło się 110 osób. Osoby zakwalifikowane otrzymają - do dnia 11 grudnia br. - szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z linkiem aktywacyjnym do platformy Zoom na podany w ankietach zgłoszeniowych adres mailowy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie