PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

nstytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na bezpłatny program terapeutyczny adresowany do osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin i bliskich.

Systematyczne działania edukacyjne oraz budowa lokalnego systemu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach są warunkami skutecznej profilaktyki – to główne wnioski ze szkolenia w Warszawie dla przedstawicieli gmin z województwa mazowieckiego. Szkolenie pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?” zorganizowała Krakowska Akademia Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przewodniczący i członkowie gminnych komisji. Podczas szkolenia wystąpili eksperci: Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA, podinsp. Witold Lament, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, asp. szt. Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Maciej Wroński, przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.

 

Szkolenie rozpoczęło się od zaprezentowania działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez PARPA. Krzysztof Brzózka zwrócił uwagę, że są one przykładem nowego podejścia do problemu pijanych kierowców. – Po raz pierwszy przekaz został skierowany nie do samych kierowców, lecz do ich otoczenia – pasażerów, rodzin, znajomych
.
Dyrektor PARPA mówił o zasadności przyjęcia takiej perspektywy m.in. w nawiązaniu do najtragiczniejszych wypadków z pierwszego półrocza bieżącego roku. Wielu z nich można było uniknąć, gdyby otoczenie (rodzina, pasażerowie, sąsiedzi, sprzedawcy alkoholu) nie przyzwalało kierowcom na jazdę w stanie nietrzeźwości.

– Jesteśmy na początku drogi – podkreślił Krzysztof Brzózka, podkreślając jednocześnie, że „Powstrzymaj pijanego kierowcę” to pierwsza inicjatywa, która spotkała się z tak szerokim odzewem medialnym. Dyrektor PARPA zapowiedział emisję spotu promującego działania edukacyjne PARPA w telewizji publicznej. Wyraził także wdzięczność policji za determinację i coraz szersze działania mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z polskich dróg.

 

 Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski opisał elementy działań informacyjno-edukacyjnych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Omówił zawartość przewodnika dla samorządowców oraz płyty CD, na której znalazły się m.in. filmy edukacyjne. Następnie zaprezentował rekomendacje PARPA odnośnie przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, odwołując się do dobrych praktyk samorządów w całej Polsce.

W drugiej części szkolenia organizatorzy zaprosili uczestników do dyskusji. Samorządowcy mieli okazję podzielić się refleksjami i poglądami na temat problemu pijanych kierowców w społecznościach lokalnych oraz zaprezentować własne działania profilaktyczne.

 – Kiedy tworzymy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapraszamy do współpracy różnych partnerów. Każdy może dołożyć swój wkład – mówiła Beata Humięcka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Uczestniczka dyskusji podkreśliła, że należy działać systemowo i wielowymiarowo. – Nasz program „Trzeźwy kierowca” obejmuje zajęcia z alkogoglami, kampanię edukacyjną i ulotki. W ubiegłym roku w sierpniu – miesiącu trzeźwości – współpracowaliśmy z parafiami – opowiadała przewodnicząca KRPA w Warszawie
.
O działaniach podejmowanych w gminie Kadzidło mówiła Ewa Kuligowska, przewodnicząca GKRPA. – Współpracujemy z policją, szkołami, parafią, służbą zdrowia, strażą pożarną, a także lokalnymi stowarzyszeniami, radiem i prasą. Gmina Kadzidło brała udział w projekcie „Krzyże Kurpiowszczyzny” w powiecie ostrołęckim, w ramach którego powstał film opowiadający o tragicznych zdarzeniach z udziałem pijanych kierowców. – Później w urzędach gmin organizowano debaty dla mieszkańców. Kolejne działania potoczyły się naturalnie – dodała Ewa Kuligowska.

Maciej Wroński reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zwrócił uwagę na to, że w przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach powinny angażować się także starostwa powiatowe. – Starosta odpowiada za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz za nadzór nad szkoleniem kierowców. Wiem, że wśród samorządowców są pasjonaci, którzy starają się wpłynąć na ośrodki szkolenia kierowców, organizują spotkania dla instruktorów. Można nakłonić ośrodki, by do szkolenia wprowadzili element problematyki alkoholowej – przekonywał Maciej Wroński.

Sławomir Majewski, pełnomocnik ds. RPA w Grójcu, opowiedział o zespole roboczym złożonym z przedstawicieli GKRPA oraz policji. – Przy okazji kontroli drogowych policja korzysta z alkotestów będących na wyposażeniu komisji oraz kolportuje ulotki zakupione przez gminę – mówił. O dobrej współpracy z policją opowiadał także Krzysztof Karczmarski, kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach.

Asp. szt. Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji zapewnił, że policja chętnie podejmie współpracę z gminami przy działaniach profilaktycznych, w szczególności tych kierowanych do osób dorosłych. Podinsp. Witold Lament z KWP w Radomiu podkreślił, że policja reaguje na każdy sygnał o przestępstwie od obywateli, w tym także informacje o nietrzeźwych kierowcach.

Szkolenie, które odbyło się w Warszawie, jest jednym z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.

– Jesteśmy na początku drogi. Dalej będziemy działać przy Państwa pomocy w całym kraju – mówił Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas szkolenia dotyczącego przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach. To kolejne z cyklu spotkań dla samorządowców w czterech województwach. Organizatorem szkoleń jest PARPA, a za ich realizację odpowiada Krakowska Akademia Profilaktyki.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów woj. lubelskiego oraz eksperci: podinsp. Mariusz Szajwaj, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zbigniew Jasiński z WRD KWP w Lublinie oraz Tomasz Lebiocki, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”.

W pierwszej części spotkania dyrektor PARPA wyjaśnił ideę działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez PARPA. Ich celem jest zachęcenie otoczenia do reagowania na pijanych kierowców. – Ludzie nie piją w próżni, ale w towarzystwie. Świadkowie są w stanie zareagować i zapobiec znacznej liczbie tragedii – przekonywał Krzysztof Brzózka.Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski omówił poszczególne elementy działań informacyjno-edukacyjnych PARPA. Wyemitowano m.in. filmy edukacyjne, które obrazują możliwe formy interweniowania wobec osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić po alkoholu. Ponadto omówione zostały modelowe inicjatywy samorządów z całej Polski na rzecz promocji trzeźwości na drogach. Wśród nich były także przykłady inicjatyw z woj. lubelskiego.

Organizatorzy szkolenia zachęcili uczestników do powielania dobrych praktyk i przekazywania idei „Powstrzymaj pijanego kierowcę” do jak najszerszych grup odbiorców. – To bardzo istotne, by budować sieci informowania i reagowania – podkreślał dyrektor PARPA. – Trzeba rozmawiać i szukać wszędzie możliwości współpracy.

Podmiotami, do których należy zwrócić się z prośbą o pomoc przy inicjatywach z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, są miejscowe jednostki policji. Podinsp. Mariusz Szajwaj przedstawił statystyki dotyczące pijanych kierowców i zdarzeń z ich udziałem na terenie woj. lubelskiego. – Więcej niż co dziesiąty wypadek jest powodowany przez nietrzeźwego kierującego – mówił.

Następnie głos zabrali uczestnicy szkolenia. Przedstawiciele lubelskich gmin opowiedzieli o swoich działaniach mających na celu powstrzymanie pijanych kierowców. Anna Misiura z Urzędu Miasta Chełm podkreśliła, że samorząd na bieżąco współpracuje z lokalną policją. Przekazane przez policję dane odnośnie nietrzeźwości na drogach są zapisywane w diagnozie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 O dobrej współpracy z lokalną policją mówiła także przedstawicielka Urzędu Miasta w Dęblinie oraz Alicja Grabiec, pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu ds. profilaktyki. – Organizujemy wspólne kontrole z policją, akcje pod hasłem „Piłeś – nie jedź!”, przygotowujemy gadżety – opowiadała Alicja Grabiec.

Równie aktywny na polu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach jest Urząd Miasta Kraśnik. Małgorzata Iwan, główny specjalista ds. uzależnień, opowiedziała o akcji informacyjnej prowadzonej wspólnie z policją i parafiami. – Przekazaliśmy im ulotki, które były rozdawane przy okazji poświęcenia pojazdów w dniu św. Krzysztofa. Organizowaliśmy także szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych – mówiła Małgorzata Iwan.

Jacek Zakrzewski z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku zwrócił uwagę na trudności we współpracy z lokalnymi szkołami nauki jazdy, które niechętnie korzystają z oferty organizacji bezpłatnych zajęć. Dyrektor Krzysztof Brzózka radził samorządom gminnym, by z prośbą o pomoc zwracały się do władz powiatu, które nadzorują szkolenie kierowców na swoim terenie.

Szkolenie, które odbyło się w Lublinie, jest drugim z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.

W trakcie wakacji powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Przy różnych okazjach pamiętajmy nie tylko o sprawdzaniu autobusów, warunków w jakich wypoczywają dzieci, ale również o kwestii ograniczania dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
Poniżej znajdą Państwo zasady, jakie można zaproponować rodzicom, wychowawcom, sprzedawcom alkoholu i młodym ludziom. Jest to materiał do wydrukowania i wykorzystywania w trakcie różnych Państwa działań. Mamy nadzieję iż okaże się przydatny w wielu miejscach:

Przejdż do zaproponowanego materiału <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 17-18 listopada 2014 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin - link Program Certyfikowania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz spełniają kryteria określone w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. ”

W Krakowie odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych w gminach za profilaktykę.

Podczas spotkania przedstawiono działania informacyjno-edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. – Nie kierujemy przekazu do kierowców, ale do całego otoczenia, które może zareagować. Kropla drąży skałę – przekonywał Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA.

Czytaj<

 

Warszawa, 25 czerwca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie mazowieckim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie (Hotel „Gromada”, Plac Powstańców Warszawy 2, sala „Malwa”) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.

Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.
Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.mazowieckie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.mazowieckie”)

Lublin, 26 czerwca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie lubelskim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 26 czerwca br. w Lublinie (Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 4, sala konferencyjna) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.
Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.
Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.lubelskie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.lubelskie”)

Kraków, 30 czerwca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie małopolskim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 30 czerwca br. w Krakowie (Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15, sala „Złoty Róg”) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.
Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.
Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.malopolskie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.malopolskie”)

Poznań, 3 lipca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie wielkopolskim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 3 lipca br. w Poznaniu (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16/18, Sala Sesyjna) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.

W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.

Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.wielkopolskie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.wielkopolskie”)

Stowarzyszenia "Niebieska Linia" zaprasza osoby pracujące w służbach zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do udziału w jednodniowym seminarium "Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie - kwestie prawne"

Celem seminarium jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat aspektów prawnych przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (procedura "Niebieskie Karty", władza rodzicielska i ingerencja w nią, dziecko jako świadek w postępowaniu cywilnym i karnym). Podczas zajęć omówiona zostanie także sytuacja prawna dziecka, jako osoby stosującej przemoc w rodzinie. Podczas tworzenia szczegółowej struktury seminarium uwzględnione zostaną potrzeby zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w seminarium.

Zajęcia na seminarium poprowadzi Aneta Mikołajczyk - prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka radcowska. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a także współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Uczestniczyła w podyplomowych studiach - Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Moniki Płatek pt. "Pedofile i inni sprawcy wykorzystania seksualnego dzieci. Kryminologiczno-karna analiza art. 200 § 1 kk i wykonanie kary" została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół regulacji prawnych dotyczących sytuacji kobiet i dzieci - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przestępstw seksualnych, a także sytuacji osób osadzonych, jak również działań równościowych. Autorka artykułów naukowych dotyczących ww. kwestii.
Termin seminarium 30 czerwca 2014 r.
Czas szkolenia: godz. 10.00 - 15.00 (7 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 200 zł od osoby zł. (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)
Miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Żurawia 20, Warszawa (okolice hotelu Novotel - centrum Warszawy, kilka minut drogi od Dworca Centralnego i Dworca Warszawa Śródmieście).

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do 23 czerwca 2014 r. na adres: (jedna z wybranych dróg) - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax: 22 625 59 43
Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności. Informacja zostanie przekazana poczta elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium: Anna Wiechcińska Tel.: 502 17 93 90; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zachęcamy do udziału w seminarium!
Potrzebne są szybkie decyzje, bo ilość miejsc jest ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy <<<<<

W dniach 9 – 11 czerwca br. odbyła się XXX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

W dniach 9 – 11 czerwca br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami złożyło w wymaganym terminie 87 osób (78 osób starało się o tytuł specjalisty a 9 o tytuł instruktora). 15 osobom (w tym 2 kandydatom do tytułu instruktora) Komisje Egzaminacyjne nie zaliczyły prac, co oznaczało niedopuszczenie tych osób do egzaminu. Ponownie doszło do dokonania autoplagiatu w związku z czym przypominamy, że wymóg napisania nowej pracy, w sytuacji wcześniejszego nieprzyjęcia pracy do egzaminu czy nieobronienia pracy na egzaminie ustnym, oznacza opisanie faktycznego przebiegu pracy terapeutycznej z nowym tj. innym, realnie prowadzonym pacjentem. Natomiast w jednej z zeszłych sesji doszło do wykrycia plagiatu – toczy się w tej sprawie postępowanie w prokuraturze. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że przyjęte do obrony prace, mogą być na różnym poziomie. Zdarzają się bardzo dobre prace a czasem tylko takie, które w minimalnym stopniu spełniają warunki przyjęcia do obrony. Prace dobre jest zwykle łatwiej obronić w związku z tym, że jest do nich mniej pytań, prace słabsze - z reguły obronić jest trudniej. Komisje Egzaminacyjne podkreślają, że jednym z najczęstszych problemów w przedstawianych pracach jest zbyt ogólnie opisana diagnoza nozologiczna pacjenta. Przypominają też, że podstawowym celem opisu procesu terapii jest nie tyle przedstawienie poglądów czy działań pacjenta, co przede wszystkim pokazanie relacji terapeutycznej oraz metod i interwencji stosowanych przez terapeutę. W związku z tym opis pracy terapeutycznej i relacji powinien stanowić najobszerniejszą część przedstawionej pracy.

Podsumowując, do czerwcowego egzaminu zakwalifikowano 72 osoby – 65 starało się o certyfikat specjalisty a 7 o certyfikat instruktora. 2 osoby nie zdały części pisemnej egzaminu czyli testu. 6 osób nie zaliczyło części ustnej egzaminu - 5 osób kandydujących do tytułu specjalisty i 1 os. starająca się o tytuł instruktora. Tym samym po sesji czerwcowej grono specjalistów psychoterapii uzależnień powiększyło się o 58 osób, instruktorów terapii uzależnień – o 6 osób. Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy. Podsumowując, są 1862 osoby certyfikowane – 1468 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień, 394 to instruktorzy terapii uzależnień.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu serdecznie zapraszamy do przystąpienia do egzaminu w kolejnej sesji. Termin kolejnej sesji podany jest w „Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu” (www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów). Pula pytań egzaminacyjnych (testów) zamieszczona na stronie internetowej PARPA (Certyfikacja terapeutówPytania egzaminacyjne) może ulec zmianom. Zmiany te mogą być wprowadzone najpóźniej do 90 dni przed terminem egzaminu.

Korzystając z okazji przypominamy, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu. W wyniku wejścia w życie z dniem 1 lipca 2012 r. „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi” (DZ.U. poz. 734) nie istnieje już możliwość przedłużania ważności zaświadczeń o uzyskanym statusie. Jednocześnie każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednego statusu na podstawie nowych przepisów, niezależnie od tego czy osoba ma/miała nadany status przed 1 lipca br. (i ewentualnie status ten był przedłużany), czy osoba występuje po raz pierwszy. Uprzednio nadane statusy zachowują swoją ważność zgodnie z datą widniejącą na danym zaświadczeniu. Po nowy status należy wystąpić na wniosku o potwierdzeniu statusu (dostępnym na www.parpa.plCertyfikacja terapeutówWzory dokumentów), który powinien wpłynąć do PARPA najlepiej, nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego statusu. Osoby dopiero rozpoczynające szkolenie I etapu, zobowiązane są do wystąpienia o status przed jego ukończeniem – warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest posiadanie statusu.

Konferencja Socjoterapii "Młodzi we współczesnym świecie. Rzeczywistość wirtualna i realna - jak możemy pomóc wybierać?"

 

Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania, Krakowskie Stowarzyszenia Ocalić szansę, Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS z Wrocławia oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na XII Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii pt "Młodzi we współczesnym świecie. Rzeczywistość wirtualna i realna - jak możemy pomóc wybierać?", która odbędzie się w dniach 10 - 12 października 2014 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji WAWRZKOWIZNA w Bełchatowie koło Łodzi.

 

Patronat honorowy nad Konferencją objęła Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łódź, Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

Podczas tegorocznej Konferencji swoją wiedzą zgodzili się podzielić z nami znana i ceniona prof. dr hab. Anna Brzezińska (specjalistka ds. rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży), dziennikarz Edwin Bendyk (publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie), prof. zw. dr hab. Michael Fleischer (specjalista ds. komunikacji społecznej), dr Marek Troszyński (specjalista ds. przemian współczesnej kultury) oraz Paweł Siłakowski i Artur Lutarewicz (specjaliści ds. uzależnień dzieci i młodzieży).
W trakcie Konferencji będziemy mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniami. Proponujemy również teatr, tańce korowodowe i kapelę, co też da nam doświadczenia w zdobywaniu energii do Waszej i naszej, niewątpliwie trudnej i ważnej pracy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Konferencji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 42 6370312 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Aby wziąć udział w Konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia do udziału w Konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Program XII Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii.pdf <<<<<

Karta zgłoszeniowa.doc <<<<<

Wspólne działania z policją, organizacjami pozarządowymi, Kościołem, a także angażowanie młodzieży szkolnej – takie są pomysły gmin w Wielkopolsce na popularyzację trzeźwości za kierownicą. O tym jak promować wiedzę na ten temat rozmawiano w Poznaniu w trakcie wielkopolskiej odsłony cyklu szkoleń pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Jak podkreślali przedstawiciele samorządów, ich działania przynoszą efekty.

Czytaj<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie