PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Przywidz do Sieci Gmin Wiodących.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O TYTUŁ SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 1-3 XII 2008

Znaczący spadek liczby pijących kobiet, polski udział w europejskich obchodach Światowego Dnia FAS w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz doświadczenia polskich lekarzy w diagnostyce i rehabilitacji dzieci z FAS – to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się 8 września 2008 r. o godz. 12.00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

W dniach 15 – 17 września 2008 roku w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbyła się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pt.: „Czy moja gmina jest naprawdę wiodąca? Od diagnozy do skuteczności”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 20-22 października 2008 r. organizuje XI Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podczas minionych wakacji w Gdańsku w ramach miejskiej kampanii społecznej „Kieruj bez procentów” miała miejsce szeroka akcja outdoorowa. Plakat kampanii „Był. Po jednym.” pojawił się na ponad 100 nośnikach reklam, takich jak billboardy, citylighty, cityscrolle czy banery wielko formatowe, zaś głównymi ulicami miasta jeździły autobusy z hasłem „Kieruj bez procentów”.

Stowarzyszenie AGAPE z Łodzi we współpracy z Instytutem Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, Redakcją pisma „Eleuteria”, Wyższym Seminarium Duchowne w Łomży organizuje IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczne sympozjum pn. „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej” odbywać się będzie 11 października w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

W Łomży 11 października odbyło się IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej”...

Informacja dotycząca sesji egzaminacyjnej na Specjlaistę i Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Błękitny Krzyż w Polsce”

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję

W dniach 15 – 17 września 2008 roku w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbędzie się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pn.: „Czy moja gmina jest naprawdę wiodąca? Od diagnozy do skuteczności”.

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwa członkowskie Unii Europejskiej od lat walczą mniej lub bardziej skutecznie z przemysłem alkoholowym. Jednak nareszcie zrozumiały, że sukces można osiągnąć tylko prowadząc spójną politykę w tym zakresie.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie