PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach
8-10 czerwca 2009 r. w Zakopanem organizuje XII Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Zgłoszenie na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2015 roku.
Karta zgłoszeniowa służy kwalifikacji na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych, finansowaną przez PARPA w 2015 roku.
Na komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania osoby do grupy superwizyjnej finansowanej przez PARPA w 2015 r. składa się:

Stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozliczania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udzieliła odpowiedzi na pismo PARPA w sprawie rozliczania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach opieki ambulatoryjnej.

>>>>> Czytaj: Stanowisko NFZ

>>>>> Czytaj: Odpowiedź na pismo PARPA

W dniach 25 - 26 marca 2014 r. w hotelu Victoria w Lublinie, odbędzie się narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz delegatur Najwyższej Izby Kontroli.

Głównym celem spotkania będzie omówienie problemów występujących podczas realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności w kontekście dotychczasowych rozstrzygnięć nadzorczych, a także wyzwań, jakie wyznacza dla samorządów gminnych aktualnie obowiązujący Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 - 2015.

Tematem spotkania będzie m.in. prezentacja i dyskusja nad najczęściej popełnianymi błędami prawnymi i merytorycznymi przy konstruowaniu i realizacji gminnych programów, uchybienia przy pobieraniu i naliczaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń, a także kwestie ograniczania dostępności alkoholu realizowane w drodze uchwał podejmowanych przez samorządy gminne. Podczas narady zaprezentowany zostanie także raport NIK dotyczący działań samorządów gminnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Osoby zainteresowane udziałem w naradzie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 12 marca 2014 r. pani Katarzynie Szrajnert, która koordynuje organizacyjnie powyższe spotkanie - drogą mailową na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne: 22 250 63 41.

>>>>> Program spotkania <<<<<

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż z dniem 01.03.2014 r. ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od Internetu i komputera, praca z młodym uzależnionym) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenia będą odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik w Broku przy ul. Brzostowej 28.

Terminy szkoleń
1 grupa – 23-27 czerwiec 2014 rekrutacja trwa
2 grupa – 17-21 wrzesień 2014* rekrutacja trwa
3 grupa – czerwiec 2015
4 grupa – wrzesień 2015

* podajemy wstępny termin we wrześniu

Kryteria rekrutacji
Udział w szkoleniu mogą wsiąść osoby będące w procesie certyfikacji lub certyfikowani terapeuci uzależnień (KBPN lub PARPA).

Koszty szkolenia - 150 zł

Więcej informacji telefonicznie po numerem telefonu 33-817-28-38 wew. 23 i na stronie internetowej www.bk-europe.pl

UWAGA!!! Na w/w szkolenie w roku 2014 posiadamy 120 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń (komplet wymaganej dokumentacji wraz z opłatą za koszty szkolenia).

W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. PARPA organizuje w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli zespołów i grup z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie trzy osoby z gminy, wymagane jest aby osoby te miały doświadczenie pracy w grupie roboczej.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do 21 marca 2014r. wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (do pobrania tutaj):

- faksem 22/250 63 60 lub
- e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane (54 osoby) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. Rodziny i Młodzieży PARPA (tel: 22/250 63 49 lub 22/250 63 57 )

Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży – badania mokotowskie 2012
Raport z badań mokotowskich realizowanych w roku 2012 przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Prom-M znajdą Państwo w zakładce Analizy, badania, raporty.

>>>>>Badanie mokotowskie <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że do udziału w szkoleniu dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, które odbędzie się w dn. 26-27 marca 2014r., zakwalifikowanych zostało 51 osób. Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostały wysłane pocztą tradycyjną - na wskazany w ankiecie zgłoszeniowej adres - szczegółowe informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia, programu itp.

Lista uczestników szkolenia tutaj

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami odnośnie pytania nr 1 zawartego w Karcie pytań dotyczącej informacji dodatkowej informujemy, że intencją pytania o liczbę stacji posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych było ustalenie dostępności fizycznej alkoholu na stacjach benzynowych, nie ma znaczenia, czy właścicielem zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest dystrybutor paliw czy właściciel punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie stacji benzynowej. Do liczby stacji benzynowych posiadających zezwolenie należy więc wliczyć nie tylko dystrybutorów paliw ale również inne punkty handlowe i gastronomiczne zlokalizowanie w obrębie stacji benzynowych.

>>>>> Czytaj więcej - PARPA-G1-2013 <<<<<

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

>>>>> Tu Lista <<<<<

Narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli.
W dniach 25-26 marca 2014 r. w Lublinie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli „W trosce o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W dniach 25-26 marca 2014 r. w Lublinie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli „W trosce o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych”. PARPA co kilka lat organizuje konferencje skierowane do grupy przedstawicieli Delegatur NIK, RIO oraz Urzędów Wojewódzkich z całej Polski, mając na uwadze współpracę oraz dbałość o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym roku w naradzie uczestniczyło pięciu przedstawicieli delegatur Najwyższej Izby Kontroli, dziewiętnaście osób z Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz czternastu przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich. Spotkanie miało charakter narady, mającej na celu wymianę informacji i przedstawienie stanowisk w spornych i budzących wątpliwości interpretacyjne kwestiach.

W dniu 25 marca o godzinie 13.00 Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka rozpoczął konferencję powitaniem gości oraz prezentacją zawierającą dane statystyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie Pani Katarzyna Łukowska - Zastępca Dyrektora PARPA wskazała najczęstsze błędy w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kolejne wystąpienie, "Rezultaty kontroli dotyczącej realizacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o raport NIK", przedstawił Pan Andrzej Aleksandrowicz, Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu. Referat "Aspekty prawne ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu" zaprezentowała Kama Dąbrowska radca prawny i Kierownik Działu Prawnego PARPA. Poruszone w wystąpieniach tematy budziły duże zainteresowanie, czego wyrazem były liczne pytania i opinie prezentowane przez uczestników w ich trakcie oraz w panelu dyskusyjnym.

W drugim dniu narady, Kierownik Działu Prawnego PARPA przedstawiła prezentację, na temat najczęstszych pytań i wątpliwości prawnych w obszarach dotyczących: zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydawania uchwał w przedmiocie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie prezentacji uczestnicy konferencji komentowali poruszane kwestie oraz wymieniali się doświadczeniami z realizacji zadań z omawianego obszaru.

Na zakończenie konferencji Dyrekcja PARPA podsumowała spotkanie oraz zaproponowała szkolenia dla przedstawicieli powyższych instytucji w celu przybliżenia i uporządkowania wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wymiana opinii i uwag w gronie przedstawicieli organów nadzorczych i kontrolnych stanowi ważny element w obszarze stosowania prawa. Wszyscy obecni zadeklarowali chęć dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.”

 

...

Konferencja Szkoleniowa Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

W dniach 9-11 czerwca 2014 w Zakopanem odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie uczestników z problematyką przemocy, która występuje w rodzinach z problemem alkoholowym. Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów wspierających zachowania przemocowe, psychospołecznych konsekwencji doświadczania przemocy przez dzieci. Tematyka wykładów będzie się także koncentrować wokół prawnych aspektów pomocy dziecku oraz różnych form interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Podczas zajęć warsztatowych zaprezentowane zostaną różne formy pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy .

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują udział w zajęciach, noclegi, wyżywienie, materiały konferencyjne. Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 maja , na karcie zgłoszenia, którą można pobrać TUTAJ

Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Osoby zakwalifikowane dostaną imienne zaproszenie oraz szczegółowy program konferencji. W przypadku pytań proszę o kontakt z Mariuszem Morawskim: tel. 22 2506302; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26-28 maja 2014 roku w Krakowie odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Tematem wiodącym konferencji będzie profilaktyka przemocy w rodzinie. Proponujemy wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące m.in. rodziny jako środowiska wychowawczego, wpływu różnych zjawisk zachodzących w systemie rodzinnym na zachowanie dzieci i młodzieży oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób różne style przywiązania mogą wpływać na stawanie się ofiarą lub sprawcą przemocy. Podczas konferencji zaprezentujemy także wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować - po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami - swój dorobek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub placówkę, w której pracują (10-15 min wystąpienia w trzecim dniu konferencji - 28 maja br.).
Konferencja rozpocznie się w dn.26 maja br. o godz. 13.00, a zakończy w dn. 28 maja br. o godz. 12.30.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) ponosić będzie PARPA. Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja.
Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie do 5 maja br. ankiety zgłoszeniowej do PARPA (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, fax. 22/2506360 – przypadku wysłania ankiety faksem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506326 czy ankieta dotarła do Agencji). O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA TUTAJ

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie