PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W związku z aktualnymi obostrzeniami spowodowanymi sytuacją pandemii, wprowadzonymi na terenie całego kraju, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje wstrzymanie realizacji staży klinicznych (II etap programu szkolenia) do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej. Realizacja superwizji klinicznych (III etap programu szkolenia) nadal jest możliwa, przy czym rekomenduje się realizację superwizji w formie zdalnej.

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy:

W dniach 26-28 października 2020 roku odbędzie się konferencja upowszechniająca programyW dniach 26-28 października 2020 roku odbędzie się konferencja upowszechniająca programyrozwijające kompetencje wychowawcze rodziców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowańprozdrowotnych dzieci i młodzieżyKonferencja organizowana jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Czytaj więcej...

 

Zamieszczamy informację, którą Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzyskała w Ministerstwie Zdrowia, w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w całodobowych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu, planowanych od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej...

W dniu 8 października 2020 r. (czwartek), godz. 10.00, w Auli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, odbędzie się organizowana przez Krakowskie Centrum Profilaktyki Uzależnień konferencja naukowa "Aplikacje Mobilne w Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym".

Program i pozostałe informacje nt. konferencji znajdą Państwo  pod adresem:

www.mcpu.krakow.pl

ETOH Fundacja rozwoju profilaktyki, edukacji i terapii problemów alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej...

Sesja przeniesiona z 06 07 08 kwietnia 2020 roku na 26 27 28 października 2020 roku.

Czytaj więcej...

Ostatnia szansa na bezpłatne pakiety z karcianą grą rozwojowo-edukacyjną dla dzieci i młodzieży, opracowaną przez Fundację DOBROSTAN na zlecenie PARPA.

W dniu 9 września br. o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona problematyce FASD.

9 września to Światowy Dzień Świadomości FASD. Konferencja, organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miła na celu zwiększanie świadomości ryzyka związanego z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży oraz prezentację polskich rekomendacji diagnostycznych FASD (rekomendację można znaleźć pod tym adresem: https://www.mp.pl/pacjent/inne-zagadnienia-medyczne/245442,rozpoznawanie-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych).

Informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ankieterzy firmy DANAE Sp. z o.o prowadzą obecnie wywiady w ramach ogólnopolskiego badania ankietowego pn. Wzory konsumpcji alkoholu. Głównym celem badania jest oszacowanie poziomu i wzorów picia alkoholu, identyfikacja problemów związanych z alkoholem z uwzględnieniem elementów stylu życia.

Z upoważnienia Rodziny Profesora Jerzego Mellibrudy przekazuję informację, że uroczyści pogrzebowe odbędą się 16 września w środę o godzinie 13.00, na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach, ul. Powązkowska 43.   

Z poważaniem
Katarzyna Łukowska
p.o dyrektor PARPA

nekrolog

nekrolog jm

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie