PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Sprawozdanie PARPA G-1

Sprawozdania PARPA G-1 są elementem elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia – formularz PARPA G-1 może być wypełniany wyłącznie w wersji elektronicznej.

WEJŚCIE NA STRONĘ SYSTEMU STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA

Obowiązek złożenia sprawozdania „PARPA G-1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.” wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2103 ze zm.). Sprawozdanie PARPA G-1 należy wypełnić najpóźniej do 15 kwietnia br.

Podobnie jak w poprzednich latach korzystanie z Systemu i wypełnienie formularza jest możliwe dopiero po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej systemu. Obowiązują dotychczasowe dane do logowania. Jeżeli zmieniła się osoba wypełniająca sprawozdanie to powinna się ona zarejestrować w systemie i wysłać do PARPA formularz rejestracyjny na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na formularzu lub w treści maila można dopisać prośbę o usunięcie dotychczasowego użytkownika podając jego login lub imię i nazwisko.

Aby ułatwić pracę i korzystanie z systemu zbierania danych, poniżej znajdują się instrukcje rejestracji i wypełniania sprawozdania:

Instrukcje objaśniają krok po kroku, jak korzystać z systemu oraz zwracają uwagę na pytania w sprawozdaniu, które w poprzednich latach powodowały wątpliwości.

Kilka najważniejszych uwag technicznych dotyczących rejestracji: ważne jest aby wybierając Typ jednostki wybrać Gminy, w miejscu REGON podać REGON urzędu (nie gminy) oraz nie zaznaczać uprawnień do sprawozdań finansowych.

Przy wypełnianiu formularza sprawozdania proszę zwrócić uwagę przy wpisywaniu kwot na oddzielanie złotówek od groszy – ze względów technicznych proszę użyć kropki (nie przecinka). Przed wpisaniem jakichkolwiek wartości liczbowych w poszczególne pola proszę usunąć znajdujące się tam „w domyśle” 0.

W celu ułatwienia zbierania danych tutaj można pobrać Sprawozdanie PARPA G-1 w wersji PDF. Proszę NIE POBIERAĆ formularza ze strony  Systemu – pusty formularz  zawiera pytania bez kafeterii odpowiedzi.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i wynikającymi z niej zmianami prawnymi również w zakresie wydatkowania środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 – Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.) niezbędne jest monitorowanie sytuacji samorządów w tym zakresie. Dlatego też proszę wpisać do pyt. 101 wszystkie wydatki poniesione i wydane w oparciu o art. 15qc mówiący o wykorzystaniu środków z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 – Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.) opisując je jako COVID-19 i podając kategorię wydatków (np. COVID-19: zakup łózek do szpitali, respiratorów, zakup środków dezynfekujących, dostosowanie warunków urzędu do stanu epidemii, zakup laptopów dla nauczycieli). Natomiast wszystkie wydatki poniesione na dopasowanie realizacji zdań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wymogów COVID-19 proszę wpisać w miejsca dotyczące tych zadań np. zakup laptopów do pracy zdalnej świetlicy socjoterapeutycznej wpisujemy w punkcie 65.1, zakup telefonów komórkowych na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego, zakup maseczek, płynów dezynfekujących na potrzeby placówki leczenia uzależnień wpisujemy w pkt 40.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia sprawozdania PARPA G-1 proszę o kontakt mailowy zgodnie z poniższym wykazem lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny dzwoniąc na numer 22 250 63 05.

 

Nazwa województwa

Osoba

Adres mailowy

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Zachodniopomorskie

Marta Zin-Sędek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubelskie

Małopolskie

Dorota Jaszczak-Kuźmińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubuskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Robert Frączek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzkie

Opolskie

Podkarpackie

Katarzyna Michalska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mazowieckie

Świętokrzyskie

Olga Jędrzejewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Barbara Olszowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie