Drukuj

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
„KRAJOWA RADA”

www.krajowarada.pl

logo

 

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich powstała w 2009 roku w wyniku połączenia dotychczas działających 2 Polskich Rad Ruchu Abstynenckiego z Warszawy i Skierniewic, przy dużym wsparciu Dyrektora PARPA.
Krajową Radę tworzy obecnie dziesięć Związków reprezentujących województwa (łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie i ziemię częstochowską).

Cele Krajowej Rady:
Celem Krajowej Rady jest podwyższenie, jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowaniu postaw trzeźwościowych w zakresie:

Krajowa Rada będzie realizować swoje zadania poprzez:

Proponowane obszary współpracy z PARPA: