PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Niezręczność Duńczyków
Ponad połowa Duńczyków uważa, że niezręcznie jest odmówić napicia się alkoholu. Taka postawa może świadczyć o zachowaniach zagrażających zdrowiu. Zgodnie z wynikami otrzymanymi w niedawno przeprowadzonym badaniu, Duńczycy deklarują zakłopotanie w konieczności odmowy spożywania alkoholu i postrzegają taką postawę jako przejaw bycia niemiłym i niekoleżeńskim. Co za tym idzie obawiają się, że konsekwencją odmowy może być odczucie wykluczenia.
Więcej informacji ….
http://www.dr.dk/Nyheder/Andre_sprog/English/2013/09/27/133447.htm


Amerykanie piją coraz więcej
Amerykanie kupują coraz więcej alkoholu a wydatki na napoje alkoholowe od ostatnich czterech lat stale wzrastają. Sprzedaż piwa w marketach (nie włączając w kalkulację restauracji i barów) wzrosła o 6.75% od zeszłego roku, natomiast sprzedaż wina wzrosła o 5%.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/americans-are-buying-more-alcohol-research-firm-finds?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=bd752ae533-JT_Daily_News_What_You_Need_to&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-bd752ae533-221327205


Nastolatki pijące napoje energetyczne częściej sięgają po alkohol
Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, nastolatki pijące napoje energetyczne takie jak Red Bull, zdecydowanie częściej niż rówieśnicy niepijący napojów energetycznych, sięgają po alkohol, papierosy lub narkotyki. Grupa ta korzysta z powyższych używek dwa, trzy razy częściej.
Badanie przeprowadzono na grupie 22 tysięcy uczniów gimnazjum. Zgodnie z otrzymanymi wynikami 30% nastolatków deklaruje sięganie po napoje energetyczne, 40% regularnie sięga po napoje bezalkoholowe a 20% codziennie pije napoje dietetyczne.
Więcej informacji …..
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/teens-who-consume-energy-drinks-may-be-more-likely-to-use-alcohol-and-drugs-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=a20ecc11e3-JT_Daily_News_Residential_Neighborhoods&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-a20ecc11e3-221327205

Światopogląd religijny a postawa wobec alkoholu
Osoby, które zmieniają swój światopogląd religijny, są narażona na zwiększone ryzyko sięgania po alkohol, narkotyki, czy nikotynę. Dla odmiany osoby, które przez całe swoje życie pozostają przy obranym światopoglądzie religijnym, są w mniejszym stopniu narażone na wszelkie uzależnienia.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/study-people-whose-religious-beliefs-change-at-greater-risk-of-substance-use?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=a20ecc11e3-JT_Daily_News_Residential_Neighborhoods&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-a20ecc11e3-221327205


Lek na padaczkę wpływa na spożycie alkoholu
Wyniki badanie wykazały, że osoby nadużywające alkoholu zmniejszają jego spożycie pod wpływem leku na padaczkę.
W badaniu wzięło udział 138 osób nadużywających napoje alkoholowe. Połowa osób badanych przez okres 12 tygodni przyjmowała codziennie maksymalną dawkę (200 mg) leku na padaczkę (Topamax). Druga połowa grupy otrzymywała przez ten sam czas placebo. Wszystkie osoby badane były motywowane i wspierane w zmniejszeniu dotychczasowego spożycia alkoholu.
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/addiction/heavy-drinkers-found-to-reduce-drinking-with-anti-epilepsy-drug


Minimalny wiek zakupu alkoholu a wypadki komunikacyjne
Zgodnie z analizą wyników wielu badań, wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych w roku 1988 minimalnego wieku na zakup alkoholu - 21 lat, doprowadziło do spadku ilości wypadków komunikacyjnych wywołanych alkoholem.
W jednym z badań naukowcy porównali powszechność upijania się wśród studentów w 2011 roku , do wyników otrzymanych w 1988 roku, kiedy to dopiero zmieniono minimalny wiek zakupu alkoholu. Zgodnie z analizą danych w 1988 roku, 43% studentów deklarowało fakt upijania się (wypicia pięciu lub więcej napojów alkoholowych przy jednej okazji), natomiast w 2011 roku takie zachowania deklarowało 36% studentów.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/drunk-driving-crashes-reduced-since-drinking-age-was-raised-to-21-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=fb9d59b3d4-JT_Daily_News_At_Least_6_More_States&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-fb9d59b3d4-221327205

 

Solarium, narkotyki i upijanie się
Badacze wykorzystując pytania kwestionariuszowe, zbadali postawę młodzieży wobec zwyczaju opalania się na solarium. Kwestionariusz uzupełniło 26 tysięcy uczniów dostarczając tym samym ciekawych obserwacji.
Chłopcy opalający się w solarium częściej niż rówieśnicy sięgali również po sterydy nie mając ku temu żadnych wskazań, palili jak również częściej próbowali popełnić samobójstwo. Dziewczęta korzystające z solarium, częściej od swoich koleżanek sięgały po narkotyki i miały wielu partnerów seksualnych. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta, częściej upijali się niż ich rówieśnicy nie korzystający z solarium, jak również charakteryzowały ich niezdrowe nawyki żywieniowe.
Więcej informacji …..
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/teens-who-tan-indoors-more-likely-to-use-illegal-drugs-binge-drink-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=73638e80ee-JT_Daily_News_Supporters_and_Critics&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-73638e80ee-221327205


Wzmożone ryzyko przypadków śmiertelnych wśród starszych konsumentów alkoholu
W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu w Texasie, analizie poddano modele picia alkoholu przez osoby starsze, pijące umiarkowanie. Porównywano grupę tych, którzy piją dość regularnie niewielkie ilości alkoholu z grupą osób spożywających alkohol rzadziej ale za to w dużych ilościach.
W badaniu wzięło udział 446 uczestników – mężczyzn spożywających nie więcej niż 4 napoje alkoholowe dziennie i nie mniej niż 14 napojów alkoholowych tygodniowo oraz kobiety, spożywające nie więcej niż 3 napoje alkoholowe dniowo oraz nie więcej niż 7 napojów alkoholowych w tygodniu. Zaobserwowano, że wśród osób badanych 372 uczestników piło alkohol regularnie w niewielkich ilościach, natomiast grupę 74 osób charakteryzowało upijanie się (spożywanie alkoholu rzadziej ale w dużych ilościach).
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/study-finds-increased-death-risk-from-binge-drinking-among-older-moderate-drinkers?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=05b1a9a14d-JT_Daily_News_Many_People_Who_Often_Abuse&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-05b1a9a14d-221327205

Co piąty kierowca prowadzi pod wpływem alkoholu
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA), co piąty kierowca nie będący abstynentem przyznaje się do prowadzenia pod wpływem alkoholu.
Wśród kierowców, którzy wzięli udział w badaniu aż 96% uznało prowadzenie pod wpływem alkoholu za całkowicie nieakceptowane zachowanie. Natomiast 50% uczestników podkreśliło, że problem prowadzenia pod wpływem alkoholu jest zdecydowanie większy i powszechniejszy niż trzy lata temu.
W dalszym ciągu mimo intensywnych ostrzeżeń, szczególnie podczas przerw świątecznych i wakacji, alkohol jest jednym z trzech głównych przyczyn występowania wypadków komunikacyjnych.
Więcej informacji .......
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/one-in-five-drivers-say-they-have-driven-at-or-over-legal-alcohol-limit-survey

Wpływ polityki wobec alkoholu na poziom zjawiska upijania się

Stany Ameryki Północnej, w których wprowadzono bardziej rygorystyczną niż w pozostałych politykę wobec alkoholu, charakteryzuje spadek ilości przypadków upijania się. Zgodnie z wynikami badania, rocznie w Stanach Zjednoczonych z powodu spożywania napojów alkoholowych umiera 80 tys. osób z czego ponad połowa to przypadki śmiertelne spowodowane upijaniem się, definiowanym jako spożycie od 4 do 5 napojów alkoholowych w czasie 2-4 godzin.
Więcej informacji …..
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/states-with-stronger-alcohol-policies-have-lower-rates-of-binge-drinking?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=8173c2e22a-JT_Daily_News_States_With_Stronger&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-8173c2e22a-221327205


Umiejętności społeczne dzieci poddanych działaniu alkoholu w życiu płodowym
Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, dzieci których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, charakteryzują się słabszymi umiejętnościami społecznymi niż ich rówieśnicy.
U dzieci matek, które piły alkohol w ciąży, zaobserwowano również widoczne problemy emocjonalne i problemy z zachowaniem.
W badaniu wzięło udział 153 dzieci w przedziale wieku 6-12 lat. Z opisywanej grupy 96% dzieci miało FASD. Badacze obserwacji poddali procesy poznawcze, rozwój emocjonalny, społeczny i zachowanie dzieci. Zgodnie z otrzymanymi wynikami dzieci poddane ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, otrzymały niższe wyniki w testach mierzących ich umiejętności planowania i kompetencje organizacyjne, poziom uwagi i pamięci roboczej.
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/exposure-to-alcohol-before-birth-linked-to-social-skills-problems-in-childhood?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=5d290a5a04-JT_Daily_News_Attorneys&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-5d290a5a04-221327205

Łączenie napojów energetycznych z alkoholem, to niebezpieczna mieszanka
Zgodnie z wynikami badanie, picie alkoholu w połączeniu z napojami energetycznymi jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne, niż spożywanie alkoholu oddzielnie.
Zaobserwowano, że studenci mają tendencje do picia większych ilości napojów alkoholowych w sytuacji łączenia ich z drinkami energetycznymi, niż wtedy kiedy piją sam alkohol.
Przeprowadzone badanie dotyczyło grupy 652 studentów, których drogą kwestionariuszową spytano o konsumpcje napojów alkoholowych i napojów energetycznych przez ostatnie dwa miesiące. W kwestionariuszu studenci mogli również opisać jakie negatywne konsekwencje spożywania napojów alkoholowych i napojów energetycznych ich bezpośrednio dotknęły.
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/adding-alcohol-to-energy-drinks-more-dangerous-than-drinking-alcohol-alone?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=d97e43533d-JT_Daily_News_Designer_Drugs&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-d97e43533d-221327205


Alkohol spożywany w wieku średnim
Alkohol znaczniej wpływa na stan zdrowia osób, które są w wieku średnim, dzieje się tak z uwagi na zachodzące wówczas zmiany fizyczne i zmiany dotyczące stylu życia. Osoby w wieku 40-50 lat coraz częściej sięgają po lekarstwa, które mogą wchodzić w interakcję z alkoholem. Osoby te wkraczają w wiek, kiedy to następują zmiany w organizmie, zmienia się wrażliwość mózgu na negatywne skutki działania alkoholu oraz funkcjonowanie wątroby, która zaczyna wolniej metabolizować alkohol. Również zmiany hormonalne jakie mają miejsce u kobiet w czasie menopauzy mogą zwiększyć wrażliwość na alkohol.
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-has-bigger-effect-on-people-in-middle-age-due-to-physical-lifestyle-changes?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=3433b60efa-JT_Daily_News_Buprenorphine_Treatment_&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-3433b60efa-221327205


Strata pracy może powodować częstsze sięganie po alkohol
Zgodnie z wynikami badania osoby, które straciły pracę lub dach nad głową w czasie recesji w latach 2008-2009, miały większe problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
Szczególnie narażone na problemy alkoholowe, były osoby w przedziale wieku 30-40 lat, z czego problem bardziej dotyczył mężczyzn niż kobiet.
Zaobserwowano, że powyższa grupa była trzy razy bardziej narażona na problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/losing-job-or-home-in-recession-linked-to-increased-risk-of-problem-drinking?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=49266937af-JT_Daily_News_Poison_Control_Experts&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-49266937af-221327205

Finlandia –bardziej restrykcyjne prawo wobec reklamy alkoholu
Członkowie Parlamentu w Finlandii zadecydowali o wprowadzeniu w życie kilku zmian w regulacjach prawnych dotyczących reklamy alkoholu. Głosowano za zakazem zewnętrznej reklamy napojów alkoholowych (wyłączając wydarzenia sportowe i imprezy masowe), jak również za wprowadzeniem zakazu reklam alkoholu w radiu i telewizji w godzinach od 7:00 do 22:00. Zakaz obowiązywałby również media społecznościowe.
Więcej informacji ….
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_marketing_finland2

Łotwa wprowadza ograniczenia w reklamach alkoholu

Reklamy alkoholu będę musiały zawierać ostrzeżenia dotyczące szkodliwości jego spożywania. Wielkość tych ostrzeżeń będzie nie mniejsza niż 10% wielkości powierzchni całej reklamy. Ostrzeżenia te zawierać mają zakaz sprzedaży i podawania alkoholu młodzieży.

W Łotwie spożycie alkoholu przez młodych ludzi jest jednym z najwyższych wśród państw Unii Europejskiej.
Nawiązując do ostatnich wyników badania ESPAD, dotyczącego spożycia alkoholu i używania narkotyków przez osoby w wieku 15/16 lat, aż 87% estońskich uczniów zadeklarowało spożywanie napojów alkoholowych w ostatnim roku. 65% zadeklarowało, że spożywało alkohol w ostatnim miesiącu.

Będzie mniej reklam alkoholu w instytucjach medycznych i instytucjach zajmujących się edukacją. Dodatkowo ograniczeniom ulegnie reklama napojów alkoholowych w gazetach, kolorowych magazynach i w komunikacji miejskiej.

Więcej informacji …..
http://www.eurocare.org/library/updates/latvia_advertisments

 


Październik 2013


W południowej Afryce będzie zakaz reklamy alkoholu
Wyniki badań pokazują, że reklamy alkoholu wpływają na pozytywną postawę względem spożywania napojów alkoholowych, jak również sprzyjają zachęcaniu młodych ludzi do picia alkoholu w coraz młodszym wieku.
Zgodnie z wypowiedzią przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Społecznego, alkohol wyraźnie przyczynia się do wzrostu zachorowalności i przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem. Ponad to powoduje wzrost aktów przemocy, wypadków drogowych. Wpływa negatywnie na jednostkę, jej otoczenie, ogół społeczeństwa oraz edukację i ekonomie.
Więcej informacji ………
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html/1881/2715/south-africa-draft-bill-banning-alcohol-advertising-approved#p1881

Fani piłki nożnej poddawani ekspozycji reklam napojów alkoholowych
Brytyjscy fani piłki nożnej podczas minuty meczu widzą dodatkowo reklamę dwóch marek napojów alkoholowych.
Badacze apelują o bardziej restrykcyjne regulacje prawne, bądź nawet wprowadzenie zakazu na reklamę i udział przemysłu alkoholowego podczas emisji meczów piłki nożnej.
Naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle przeanalizowali ponad 18 godzin emisji meczów piłki nożnej na kanałach sportowych TV. Analizie poddano czas przed emisją meczu, w trakcie transmisji oraz tuż po. Naukowcy odnotowali każdą wzmiankę, która dotyczyła napojów alkoholowych. Zaliczyli do nich pojawienie się marki alkoholu na ekranie, na bilbordach przy boisku oraz na planszach wyświetlających bieżący wynik meczu. Z obserwacji wynikło, że fani piłki nożnej podczas godziny oglądania meczu usłyszeli dwie reklamy napojów alkoholowych oraz 111 razy niewerbalnie poddawani byli reklamie alkoholu.
Więcej informacji ……..
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html/1881/2706/british-football-fans-see-two-alcohol-brands-per-minute-on-tv#p1881

Zakaz reklamy alkoholu na Ukrainie
Ukraiński rząd będzie głosować nad wprowadzeniem całkowitego zakazu reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych we wszystkich mediach jak również zniesienia możliwości reklamy powyższych produktów w kinach. Reklama papierosów obecnie zakazana jest w TV i w radio. Dodatkowo politycy dążą do wprowadzenia zakazu zamieszczania reklam papierosów i alkoholu na okładkach magazynów. Reklamy alkoholu mogą być emitowane jedynie między 23 a 6 rano, natomiast informacje zdrowotne mają zajmować przynajmniej 15% powierzchni reklamowej. Ponad to, reklamy powyższych produktów nie mogą przedstawiać ich konsumpcji a reklamy na nosnikach nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 300m od szkół.
Więcej informacji ......
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html/1881/2663/ukraine-to-introduce-a-total-ban-on-alcohol-advertising#p1881

Zakaz emisji reklamy piwa Heineken w Wielkiej Brytanii
Reklama piwa Heineken przedstawiającą dwójkę ludzi pijących piwo na stadionie podczas oglądania meczu, została wycofana z brytyjskiej TV. Skargi, które doprowadziły do wycofania reklamy dotyczyły faktu nakłaniania ludzi do picia butelkowanego piwa na stadionie, co jest obecnie zabronione. Obowiązujący zakaz funkcjonuje od 1980 roku. Twórcy reklamy piwa podkreślali, że odwołują się w reklamie do wyobraźni odbiorcy i nie naruszają obowiązujących norm, ani społecznej odpowiedzialności.
Więcej informacji …..
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html/1881/2594/heineken-tv-spot-banned-in-the-uk#p1881

Wpływ reklamy alkoholu na młodych ludzi
Zgodnie z wynikami badań, reklamy napojów alkoholowych wpływają na większe spożycie wśród osób młodych, dodatkowo młodzi pija częściej i wcześniej zaczynają. Taki sam wpływ na postawy młodych ludzi ma reklama alkoholu w Internecie. Wśród licznych badań dotyczących reklamy internetowej dowiedziono, że wpływ internetowej reklamy alkoholu jest dwa razy silniejszy (skuteczniejszy), niż oddziaływanie poprzez tradycyjne media. Zaobserwowano również dodatnią korelację między modelem picia wśród młodych ludzi a ich podatnością na internetowy marketing alkoholowy.
Więcej informacji ….
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html/1881/2733/research-suggests-online-alcohol-marketing-leads-to-young-people-drinking-more-more-often-and-at-an-earlier-age#p1881

Kto podąży krokami Polski I Finlandii?
W czasach kryzysu ekonomicznego niektóre państwa podejmują odpowiednie kroki w kierunku wzmocnienia budżetu państwa i zdrowia publicznego poprzez podniesienie podatku akcyzowego napojów alkoholowych.
W Polsce i w Finlandii w przyszłorocznym budżecie przewiduje się podniesienie podatków na wyroby tytoniowe i alkohol. Minister Finansów, dąży do zwiększenia akcyzy na wyroby tytoniowe o 5% a na alkohol o 15%. W Finladii podatek akcyzowy napojów alkoholowych podniesiony zostanie w zależności od mocy alkoholu, od 5% do 8,6%.
Więcej informacji ….
http://eurocare.org/library/updates/alcohol_taxes_poland_finland

Pestycydy we francuskim winie
W ostatnich dniach europosłowie francuscy skierowali petycję do Komisji Europejskiej o kontrolę zawartości pestycydów we francuskim winie.
Niepokój wprowadziły wyniki badań przeprowadzonych przez organizację chroniącą praw konsumenta. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, we wszystkich poddanych analizie składu 92 winach, wykryto pestycydy. W sumie wykryto 33 rodzaje pestycydów, w tym siedem uznanych za rakotwórcze. Stwierdzono, że obecnie przy uprawie winogron używa się o 5% więcej pestycydów, niż w roku 2008.

Więcej informacji ………….
http://eurocare.org/library/updates/wine_pesticides

Amerykański poradnik ciążowy
Z mocnym odzewem spotkała się informacja zwarta w amerykańskim poradniku ciążowym , że alkohol pity w niewielkich ilościach w ciąży, nie ma żadnego wpływu na rozwijający się płód. Autorką powyższego nieuzasadnionego i nieodpowiedzialnego stwierdzenia jest profesor ekonomii Emily Oster. Autorka opisując czas ciąży jako czas ponownego bycia dzieckiem, z uwagi na ilość rad i pouczeń jakie otrzymywała od otoczenia stwierdziła, że samodzielnie będzie decydować o tym co jest dobre dla niej w trakcie ciąży. Swoje analizy i decyzje zamieściła w budzącym kontrowersje poradniku.

Więcej informacji ……
http://www.nofas.org/2013/08/16/emily_oster/


Międzynarodowa Kampania dotycząca szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży
W 2014 roku ruszy Międzynarodowa Kampania Społeczna mająca na celu zwiększyć świadomość o szkodliwym wpływie alkoholu na płód. Picie alkoholu w ciąży jest jedną z wiodących przyczyn wad urodzeniowych i rozwojowych u dzieci w państwach europejskich. Picie alkoholu na każdym etapie ciąży może poważnie i nieodwracalnie wpłynąć na drowie i rozwój nienarodzonego dziecka.
Celem planowanej kampanii jest rozpowszechnienie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży i jego niebezpiecznego wpływu na rozwój i zdrowie dziecka. Dotarcie do jak największej ilości państw europejskich z wiedzą naukową dotyczącą ryzyka jakie wiąże się ze spożywaniem alkoholu w ciąży – ryzyka dla dziecka, nie dla matki. Organizatorzy chcą również pozyskać jak największą ilość instytucji i organizacji pozarządowych, które włączą się w promowanie abstynencji w ciąży.

Więcej informacji ……
http://www.eufasd.org/campaign.php

 

 


 

Wrzesień 2013


Alkohol w treściach piosenek
Zgodnie z wynikami nowego badanie, prawie w ¼ popularnych piosenek w latach 2009-2011, w tekście miała treści związane z alkoholem a w aż 167 piosenkach wspominane były konkretne marki alkoholu jak na przykład: Jack Daniel’s.
Treści związane ze spożywaniem alkoholu zawierało 38% piosenek z gatunku rap, hip-hop, R&B, około 28% w piosenkach country oraz 15% w piosenkach gatunku muzycznego pop. W pierwszej kategorii utworów muzycznych wspominano głównie o takich napojach alkoholowych, jak tequila i wódka, w drugiej kategorii występował w tekście głównie szampan i koniak, natomiast w utworach country i pop dominowało piwo i whisky. Zaobserwowano, że w tekstach piosenek rockowych z top listy nie zamieszczono w treści alkoholu.
Autorzy badanie stwierdzają, że muzyka popularna wśród młodzieży jest źródłem promocji napojów alkoholowych I powszechności ich spożywania.
Więcej .....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/almost-one-fourth-of-top-music-hits-mention-alcohol


Dieta kobiet w ciąży ma wpływ na predyspozycje dziecka do uzależnień od substancji psychoaktywnych
Matki, które spożywają w okresie ciąży jedzą produkty o wysokiej zawartości tłuszczu I cukru, mogą urodzić dzieci bardziej narażone na uzależnienie się od alkoholu lub narkotyków. Dowodzi temu badanie przeprowadzone na szczurach.
Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie obserwowali potomstwo samic, które w czasie ciąży otrzymywały pokarm bogaty w tłuszcze i cukier oraz grupę samic, które w czasie ciąży karmiono pokarmem zdecydowanie mniej kalorycznym. Zaobserwowano, że potomstwo matek, które odżywanie były tłuściej i kaloryczniej, jako dorosłe osobniki ważyło więcej i więcej piło alkoholu. To potomstwo, których matki miały również dietę bogatą w duże ilości cukru, było bardziej narażone na uzależnienie od narkotyków, jak na przykład od amfetaminy.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/mothers-high-fat-sugary-diet-could-raise-childs-risk-of-substance-abuse-rat-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=662884dde1-JT_Daily_News_California_Lawmaker&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-662884dde1-221327205

 

Alkohol powodem wypadków na wodzie
W Stanach Zjednoczonych alkohol jest przyczyną 20% śmiertelnych wypadków na żaglówkach. Osoby posiadające licencje na pływanie żaglówkami, nie obowiązuje zero tolerancji dla alkoholu, dlatego też dochodzi do coraz częstszych i niebezpiecznych wypadków na wodzie. Alkohol obniża poziom koncentracji, zwalnia szybkość reakcji i prawidłowej oceny sytuacji, powoduje tym samym zagrożenie dla życia zarówno osoby dowodzącej żaglówka , jak i wszystkich osób na niej się znajdujących. Stopień stężenia alkoholu we krwi jest jednocześnie stopniem wzrostu zagrożenia wypadku i szkód zdrowotnych.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-a-top-factor-in-many-fatal-crashes-involving-recreational-boats?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=662884dde1-JT_Daily_News_California_Lawmaker&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-662884dde1-221327205

 


Pijani przechodnie
Zgodnie z danymi zebranymi w Stanach Zjednoczonych za 2011 rok, 37% przypadków śmiertelnych wśród pieszych, dotknęło osób będących pod wpływem alkoholu. Odnotowano, że połowa przypadków śmiertelnych wśród pieszych w przedziale wieku 25-34 lata, dotyczyła osób pod wpływem alkoholu.
Rzecznik Stowarzyszenia Bezpieczeństwa na Drodze, twierdzi, ze taki stan rzeczy jest wynikiem kampanii przestrzegających przed prowadzeniem pod wpływem alkoholu. Dlatego ważne są teraz działania nakierowane na pieszych będących pod wpływem alkoholu, którzy często przechodzą na czerwonym świetle, bądź wpadają pod autobusy.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/more-than-one-third-of-pedestrians-killed-in-2011-were-drunk-government-report?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=6fe30887a3-JT_Daily_News_Countering_the_Myths&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-6fe30887a3-221327205


Jednoczesne leczenie alkoholizmu z zespołem stresu pourazowego
Zgodnie z wynikami nowego badanie, alkoholizm wraz z Zespołem Stresu Pourazowego mogą być bezpiecznie razem leczone, nie narażając tym samym pacjenta na wzrost spożycia alkoholu pod wpływem bolesnych wspomnień z przeszłości. Około 1/3 osób z Zespołem Stresu Pourazowego jest bardziej podatna na uzależnienie od alkoholu.
Naukowcy z Pensylwanii przebadali grupę 165 osób będących uzależnionymi od alkoholu i mających Zespół Stresu Pourazowego. Na podstawie obserwacji i badań na czterech grupach, po okresie 6 miesięcy, wyciągnięto następujące wnioski:
Osoby, które otrzymywały środki medyczne wraz z uczestnictwem w przedłużonym procesie terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu oraz odpowiednie leczenie objawów Zespołu Stresu Pourazowego, osiągnęły najlepsze wyniki w znacznym obniżeniu poziomu spożycia alkoholu. Zaobserwowano, że w sytuacji skupiania się tylko na leczeniu uzależnienia od alkoholu, pomijając objawy Zespołu Stresu Pourazowego osoba w momencie zaprzestania spożywania napojów alkoholowych zacznie odczuwać silniej objawy PTSD i może wówczas sięgnąć po alkohol.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcoholism-and-ptsd-can-be-safely-treated-together-study-finds?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=0359b39517-JT_Daily_News_Alcoholism_and_PTSD&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-0359b39517-221327205


Koszty związane z nadużywaniem alkoholu
Zjawisko nadużywania alkoholu w Stanach Zjednoczonych, rocznie kosztuje państwo 223,5 miliardów dolarów (CDC).Koszty związane z upijaniem się stanowią Az 70% całej sumy.
Zgodnie z wynikami badaczy, koszty wynikające ze nadużywania alkoholu prowadzą do spadku produktywności w miejscu pracy, wydatkami na służbę zdrowia i koszty sądowe (rozprawy) oraz starty wynikające z wypadków motocyklowych i samochodowych. Dane zebrane w raporcie potwierdziły fakt, że 24,6 miliarda dolarów (11%) wynika z nadużywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie. W 2012 roku w Stanach Zjednoczonych alkohol nadużywało 38 milionów dorosłych Amerykanów, w przedziale wieku 18-34 lata.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/excessive-alcohol-use-costs-223-5-billion-annually-cdc-reports?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=2e13604e2c-JT_Daily_News_Washington_State&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-2e13604e2c-221327205

Kobiety uzależnione od alkoholu wcześniej od mężczyzn, sięgają po specjalistyczną pomoc
Zgodnie z wynikami nowego badania, kobiety uzależnione od alkoholu zaczynają szukać pomocy u specjalistów 4-5 lat wcześniej niż uzależnieni od alkoholu mężczyźni, choć nie popadają w uzależnienie w młodszym wieku, niż mężczyźni. Średnio kobiety szukają pomocy po 10 latach a mężczyźni po 15 latach.
W badaniu wzięło udział 274 mężczyzn i 257 kobiet, będących w placówkach leczenia odwykowego. Zarówno mężczyźni jak i kobiety, rozpoczęły regularne picie alkoholu w wieku nastoletnim i stwierdzili, ze ich problemy związane z nadużywaniem alkoholu zaczęły się niewiele po ukończeniu 20 roku życia.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/women-with-alcohol-problems-seek-treatment-years-earlier-than-men-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=2e13604e2c-JT_Daily_News_Washington_State&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-2e13604e2c-221327205


Wyższe podatki na tytoń, zmniejszają spożycie alkoholu wśród mężczyzn
Nowe badania potwierdziły wpływ wysokości podatku nałożonego na wyroby tytoniowe na spadek spożycia napojów alkoholowych wśród mężczyzn i młodych palaczy.
W badaniu wzięło udział 11,000 osób z 31 Stanów, w których wzrósł podatek na papierosy i podobna ilość osób uzależnionych od nikotyny z 15 Stanów, w których podatek na nikotynę nie uległ zmianie.
Badacze zaobserwowali, że młodzi palacze, w przedziale wieku 18-29 lat, mieszkający w Stanach, w których wzrósł podatek na tytoń o ¼ rzadziej upijali się w ciągu roku.
Przeprowadzone badanie dowiodło, że fakt wzrostu podatku na wyroby tytoniowe nie tylko obniża poziom sprzedaży wyrobów tytoniowych, jak również ma niewielki wpływ na zmniejszenie spożycia alkoholu wśród mężczyzn o niskim dochodzie, oraz tych którzy nadużywają alkoholu.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/higher-cigarette-taxes-linked-with-reduced-drinking-in-men?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=bfd25fdc6a-JT_Daily_News_Changing_Chemistry&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-bfd25fdc6a-221327205


Alkohol jako czynnik ryzyka wystąpienia wczesnej demencji
Badanie dotyczące czynników ryzyka wystąpienia wczesnej demencji, plasują alkohol na jednym z pierwszych miejsc na liście. Natomiast wpływ czynnika dziedziczenia jest niewielki. Jako wczesna demencje określono fakt wystąpienia choroby przed 65 rokiem życia.
Poza alkoholem na liście czynników ryzyka znalazły się kolejno: uzależnienie od narkotyków, stosowanie antydepresantów, udar, depresja, stwierdzona choroba demencji u ojca, deficytowe funkcjonowanie społeczne w okresie nastoletnim, niski wzrost oraz wysokie ciśnienie. Mężczyźni, którzy mieli przynajmniej dwa z powyższych czynników ryzyka , byli 20 razy bardziej narażeni na wystąpienie wczesnej demencji.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-abuse-important-risk-factor-in-early-onset-dementia-researchers-find?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=9ca6622275-JT_Daily_News_Smoking_Cessation&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-9ca6622275-221327205


Powszechność występowania FAS
Zgodnie z wnioskami z ostatniego przeglądu badań, wśród dzieci z domów dziecka z Rosji i państw z Wschodniej Europy, częstym zjawiskiem jest Płodowy Zespół Alkoholowy. Dzieci te są bardziej narażone od innych na różnego rodzaju problemy i dysfunkcje fizyczne oraz psychiczne, jak również poznawcze. Deficyty te związane są z faktem ekspozycji płodu na alkohol.
Wśród dzieci w rosyjskich domach dziecka (dla dzieci ze szczególnymi potrzebami), jak również wśród tych, które zostały adoptowane z Europy Wschodniej przez szwedzkie rodziny, poziom poważnych uszkodzeń i deficytów wywołanych przez fakt ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, występuje w skali od 29% do 68%.Nie ma do tej pory danych, które określałyby powszechność występowania Płodowego Zespołu Alkoholowego wśród dzieci adoptowanych z Chin do Ameryki.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/children-adopted-from-russian-orphanages-have-high-fetal-alcohol-syndrome-rates?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=8fe7682375-JT_Daily_News_Problems_With_Long_2013&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-8fe7682375-221327205

 

 


 

 

Sierpień 2013


 

Alkohol wśród nastolatek
Odsetek pijących i upijających się alkoholem nastolatków jest coraz większy. Łatwa dostępność alkoholu, jego niska cena i intensywna wszechobecna reklama powodują, że coraz więcej nastolatków sięga po alkohol. W poszczególnych częściach Europy odsetek ten sięga pokaźnych liczb: Denmark 60%, Niemcy 57%, Wielka Brytania 54%, Włochy 34%, Francja 28%.
Więcej …
W 2011 roku wśród nastolatków w przedziale wieku 15-16 lat przeprowadzono przeprowadzono badanie mające na celu oszacowań powszechność spożywania alkoholu i innych używek. Wyniki badania przeprowadzonego wśród nastolatków z 36 krajów wykazały, że szczególnie wzrosło okazjonalne upijanie się wśród nastolatek z 29% w 1995 roku do 41% w 2007 roku. Różnice między płciami uległy dużemu wyrównaniu z 12% w 1995 roku do 5% w 2011 roku. Nastoletnie dziewczyny w Szwecji zdecydowanie częściej się upijają niż ich koledzy będący w tym samym wieku.
Rocznie w Europie ponad 55,000 osób w przedziale wieku 15-29 lat ginie w wypadkach samochodowych spowodowanych alkoholem, zatruciem od alkoholu, bądź w morderstwach i samobójstwach pod wpływem alkoholu.
Choroby wywołane spożywaniem alkoholu: Różnice między płciami
Historycznie spożycie alkoholu przez kobiety było rzadsze i w na mniejszym poziomie niż wśród mężczyzn. Jednakże z uwagi na zmianę roli kobiety w życiu codziennym i z uwagi wiele innych czynników, tendencje te uległy zmianie poprzez wzrost spożycia napojów alkoholowych. Obserwuje się w Europie raptowny wzrost spożycia alkoholu i upijania się wśród kobiet w młodym wieku.
Więcej …
W Europie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Jednakże wzrost spożycia alkoholu i papierosów przez kobiety zaczyna zmniejszać ta różnice w latach życia. Badania wskazują, że Europejki są mniej świadome niż Europejczycy faktu negatywnego wpływu alkoholu na relacje partnerskie (międzyludzkie) jak i na zdrowie.
Kobiety i mężczyźni w inny sposób podlegają działaniu alkoholu. Na kobiety działają mniejsze ilości alkoholu niż na mężczyzn, z uwagi na ich mniejszy wzrost i większą ilość tkanki tłuszczowej. Występują również różnice w metabolizmie alkoholu między mężczyznami a kobietami i co za tym idzie negatywnymi skutkami jego spożywania. Kobiety łatwiej uzależniają się od alkoholu i zapadają na marskość wątroby.
Spożywanie alkoholu jest powiązane z występowaniem ponad 60 chorób. Kobiety przy mniejszym spożyciu alkoholu od mężczyzn, narażone są w takim samym stopniu na negatywne skutki zdrowotne, co mężczyźni. Im większe spożycie alkoholu, tym większe ryzyko zachorowalności między innymi na przewlekłe zapalenie trzustki, raka piersi, choroby układu krążenia, raka krtani, raka wątroby, marskość wątroby, raka jamy ustnej, raka przełyku. Przykładowo mężczyzna, który pije 6 porcji standardowych dziennie jest 13 razy bardziej zagrożony marskością wątroby niż osoba nie pijąca alkoholu. Kobieta pijąca 4 porcje standardowe alkoholu jest w takim samym stopniu zagrożona wystąpieniem marskości wątroby. Ponad to, jedna porcja standardowa alkoholu dziennie podnosi ryzyko wystąpienia raka piersi o 9% a w przypadku 3 - 6 drinków wypitych dziennie, ryzyko wzrasta do 41%. W państwach Unii Europejskiej jedna na pięć śmierci z powodu raka piersi, spowodowana jest nadużywaniem alkoholu. Picie ryzykowne i szkodliwe naraża kobiety na częstsze wypadki, samookaleczenia, upadki, niebezpieczny seks oraz przypadki śmiertelne wypadków drogowych.
Alkohol w Ciąży
W państwach Unii Europejskiej spożywanie napojów alkoholowych w ciąży jest jednym z głównych powodów wad urodzeniowych i deficytów rozwojowych u dzieci. Mimo to wiele kobiet pije alkohol w ciąży , szacuje się, że w Hiszpanii pije 25% ciężarnych, w Królestwie Niderlandów od 35% do 50% ciężarnych a w Wielkiej Brytanii i Irlandii do 79% ciężarnych. W odpowiedzi na zatrważające dane w obowiązującej państwa europejskie strategii dotyczącej redukcji szkód wywołanych alkoholem, jednym z priorytetów jest ochrona młodych ludzi, dzieci i dzieci w okresie życia płodowego.
Więcej …
Spektrum Zaburzeń Wywołanych Alkoholem (FASD) dotyczy deficytów fizycznych, psychicznych, poznawczych i trudności w uczeniu się. Należy wiedzieć i pamiętać o tym, ze kiedy ciężarna kobieta pije alkohol, jego stężenie jest takie samo we krwi płodu. Ponieważ płód nie ma wykształconej wątroby, która oczyszcza organizm z toksyn, alkohol uszkadza organy dziecka. Picie alkoholu w ciąży może doprowadzić do poronienia, przedwczesnego porodu bądź urodzenia martwego dziecka.
W wyniku picia alkoholu w ciąży dziecko może urodzić się z następującymi wadami i deficytami:
- problemami poznawczymi ( brakiem umiejętności dłuższego skupienia się na zadaniu, niskim poziomem uwagi, wolnym czasem reakcji);
- wadami wrodzonymi (serca, mózgu i innych organów);
- problemami w nauce (włączając w to również deficyty intelektualne);
- niską wagą urodzeniową;
- przedwczesnym porodem;
- problemem ze spaniem i ssaniem;
- opóźnieniem w mówieniu;
- problemach wzrokowych i słuchowych.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, której spożycie gwarantowałoby urodzenie zdrowego dziecka, dlatego dla bezpieczeństwa i pewności, że dziecko nie zostanie uszkodzone przez alkohol, w czasie ciąży nie należy pić alkoholu.
Ciąża to 9 miesięcy bez alkoholu!


Lipiec 2013Marketing alkoholowy skierowany do kobiet
Z uwagi na duże spożycie alkoholu wśród kobiet, firmy produkujące napoje alkoholowe umieszczają w swym przekazach reklamowych kobiety w centrum uwagi, to do nich angielski przemysł alkoholowy adresuje nowe produkty: 2,2% nowych marek skierowanych jest do kobiet a 1,1% marek alkoholowych adresowanych jest do mężczyzn.
Więcej ….
Produkty, które historycznie związane były głównie z konsumpcją mężczyzn takie jak: wysokoprocentowe piwo, wino czy wódka, obecnie na rynku wśród swych klientów ma aż 25% kobiet. Przemysł alkoholowy reagując na potrzeby rynku dociera do kobiet poprzez specjalnie dobrane kanały komunikacyjne do których zaliczyć należy: TV, programy sponsorowane, blogi modowe, media społecznościowe, oraz specjalne imprezy okolicznościowe jak na przykład „nocne imprezy dziewczyn”. Aby spersonalizować marki alkoholowe adresowane do kobiet, producenci starają się utworzyć pewnego rodzaju więź emocjonalną (poprzez pozytywne skojarzenia, wydarzenia) między konkretnymi markami a grupą odbiorców. Na przykład w Irlandii czwartki okrzyknięto „dniem kobiecych imprez”, kiedy to spotykają się w salonach piękności, przekazują sobie porady dotyczące mody i otrzymują darmowe drinki.
Kolejnym chwytem marketingowym nakierowanym na kobiecą część konsumentów jest tworzenie coraz bogatszej oferty smakowych piw i produktów niskokalorycznych. Takimi rozwiązaniami unika się tego co nie jest atrakcyjne dla kobiet i co może zniechęcić je od spożywania piwa, mianowicie zapach, smak i kaloryczność. Na rynku europejskim pojawiają się również niskokaloryczne napoje spirytusowe.
W zależności od wiekowej grupy docelowej w reklamach pojawiają się znane twarze, aktorki bądź przystojni modele. Wszystko to po to aby z picia alkoholu zrobić celebracje i ciekawe „hobby”.
Czasem marki alkoholowe sięgają po zaskakujące połączenia w produkcjach reklamowych, tak jak Heineken, który promował swoją markę Wieckse Rose w różowej wstążce , będącej symbolem walki z rakiem piersi. W ten sposób Heineken wspierał działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat raka piersi, badań i nauki. Tylko gdzie w tym wszystkim zapodziała się świadomość i fakt, że to właśnie alkohol przyczynia się do zachorowalności na raka piersi?
Kobiety prowadzą pod wpływem alkoholu
W państwach Unii Europejskiej prowadzenie pod wpływem alkoholu każdego roku znajduje swe odzwierciedlenie w poniższych liczbach: 17,000 wypadków i 10,000 przypadków śmiertelnych. Dane te są mocno zróżnicowane pod względem płci, mianowicie rocznie 15,000 wypadków spowodowanych jest przez mężczyzn kierujących pod wpływem alkoholu, natomiast 2,000 przez pijane kobiety. Alkohol przyczynia się do 30-40% przypadków śmiertelnych wśród kierowców i ¼ wypadków na drogach.
Więcej …
W ostatnim czasie w różnych państwach Unii Europejskiej odnotowano pewne zmiany w powyższych tendencjach. Jako przykład posłużyć może Wielka Brytania, gdzie w latach 1995 – 2004, ilość wyroków dla kobiet prowadzących pod wpływem alkoholu, wzrosła aż o 58%. W tym samym przedziale czasu odnotowano 0,25% spadek takich wykroczeń wśród mężczyzn. Średnio 1 na 3 kobiety z wyrokami za prowadzenie pod wpływem alkoholu, było poniżej 30 roku życia. Przedstawiciele rządu brytyjskiego zauważają, ze dotychczasowe kampanie dotyczące zakazu prowadzenia pod wpływem alkoholu, skierowane były do mężczyzn. W obliczu obecnych statystyk należy przekaz ten musi zostać zmodyfikowany.
Alkohol i Przemoc
Zgodnie z danymi DG SANCO ponad 2,000 zabójstw, w tym 1/5 w państwach Unii Europejskiej, może być powiązana z alkoholem. Badania z Finlandii, Polski, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii wskazują, że 40-70% morderstw ma miejsce pod wpływem alkoholu. Według wyników Eurobarometru (2010 r.) 95% respondentów na liście dwunastu najczęstszych przyczyn przemocy domowej wobec kobiet, zaznaczyli alkoholizm.
Więcej …
Zgodnie z zdanymi WHO, 71% kobiet będących ofiarami przemocy partnerów stwierdziło, że główną przyczyną przemocy był alkohol. Natomiast 22% przyznało się do picia alkoholu jako sposobu do radzenia sobie z przemocą.
Przemoc związana ze spożywaniem alkoholu zależy od wieku i płci. Bardziej narażone na bycie ofiarą przemocy wywołanej alkoholem są osoby młodsze, niż starsze. W Europie alkohol jest częściej przyczyną morderstw popełnionych przez mężczyzn, niż przez kobiety i jest podłożem przemocy. Kobiety są bardziej narażone na stanie się ofiarą przemocy ze strony partnera będącego pod wpływem alkoholu, jak również będąc pod wpływem alkoholu, są bardziej narażone na napaści seksualne i przemoc.

 


Czerwiec 2013


Nowy raport WHO
Światowa Organizacja Zdrowia regionu europejskiego, wydała nowy raport z zaktualizowanymi danymi z 35 państw europejskich. Raport zawiera informacje dotyczące polityki alkoholowej, wielkości spożycia i szkód nimi powodowanych.
W państwach Unii Europejskiej każdego roku z powodu alkoholu przedwcześnie umiera około 120 tysięcy osób. Większość państw tego regionu wprowadziło odpowiednie strategie dotyczące przeciwdziała i zmniejszeniu szkód powodowanych nadużywaniem alkoholu.
Więcej .....
http://www.eurocare.org/library/updates/status_report_on_alcohol_and_health_in_35_european_countries_2013

Internetowa reklama alkoholu we Francji
Zgodnie z treścią opublikowanego we Francji raportu, niezbędne jest wprowadzenie ograniczeń na reklamę alkoholu (wina) w Internecie, w tym opinii blogerów. Większym restrykcją będą poddane strony internetowe producentów wina. Opierając się na wynikach badań, autorzy publikacji głoszą, że odbiorcy w wieku 12- 17 lat zdecydowanie częściej sięgają po alkohol, niż dorośli niekorzystający z Internetu, portali społecznościowych i nieużywający Smart-phon’ów.
Więcej .....
http://www.eurocare.org/library/updates/total_crackdown_on_online_alcohol_promotion_in_france_health_lobby_report_will_recommend

Eksperci nawołują do szczególnej ostrożności
Podczas konferencji, która odbywała się w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów, eksperci z całej Europy podkreślali szkodliwe działanie i wpływ napojów alkoholowych na wystąpienie i rozwój choroby nowotworowej. W przypadku mężczyzn 10% a kobiet 3% przypadków nowotworowych może być wynikiem nadużywania alkoholu. Średnio europejczyk wypija 30g alkoholu dziennie, co zgodnie z rekomendacjami żywieniowymi 600 razy przekracza bezpieczną ilość.
Więcej.....
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_and_cancer2

Alkohol w filmach i serialach dedykowanych młodzieży
Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, lokowanie produktu jakim jest alkohol jest szczególnie intensywne i zauważalne w produkcjach filmowych oraz serialowych kierowanych do osób niepełnoletnich. W badaniu przeanalizowano 1400 amerykańskich produkcjach filmowych z lat 1996-2009, w których pojawiał się alkohol. Zgodnie z wynikami analizy różne marki alkoholi pojawiły się 2433 razy. Zaobserwowano również, że fakt wprowadzenia zakazu na reklamę wyrobów tytoniowych w TV, zmalała również częstotliwość lokowania tego produktu w filmach.
Więcej ....
http://www.eurocare.org/library/updates/more_alcohol_product_placements_in_youth_rated_movies


Zakaz Reklamy alkoholu w Turcji
Zgodnie z nowym prawem zakazana jest reklama alkoholu jak również sprzedaż alkoholu w okolicy szkół i meczetów. Dodatkowo zakazana jest sprzedaż alkoholu w przedziale czasu od 22 do 6 rano, wyłączając obszary turystyczne. Nowe prawo zakazuje działań marketingowych przemysłu alkoholowego podczas imprez sponsorowanych, jak również nakłada liczne ograniczenia na miejsca sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Zamysłem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ochrona młodych ludzi przed szkodliwym działaniem alkoholu.
Więcej ....
http://www.eurocare.org/library/updates/turkish_government_passes_legislation_to_ban_advertising


Brytyjski Raport poświęcony związkowi chorób nowotworowych z alkoholem
W Wielkiej Brytanii w czasie 8 lat, odnotowano 28% wzrost hospitalizacji osób z nowotworami będącymi wynikiem nadużywania alkoholu. Od marca 2002 roku, do listopada 2010 roku, ilość takich przypadków z 29,400 wzrosła do 37,600. Każdego roku w Wielkiej Brytanii diagnozę choroby nowotworowej wywołanej nadużywaniem alkoholu stawia się grupie 12,500 osób a z tego 3,200 przegrywa w walce z chorobą. Zgodnie z danymi raportu spożycie alkoholu w Wielkiej Brytanii na przełomie 50 lat (1960-2010) wzrosło na głowę o 91%, natomiast świadomość szkodliwego działania alkoholu na organizm, pozostaje nadal znikoma.
Więcej ....
http://www.eurocare.org/library/updates/increase_in_alcohol_related_cancers_despite_well_established_link

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy
Zgodnie z informacjami zawartymi w amerykańskim dzienniku The Wall Street Journal, coraz częściej pracodawcy w godzinach pracy oferują napoje alkoholowe, jako odpowiedź na wydłużający się czas pracy. Alkohol ma stanowić środek „energetyczny”, wpłynąć na kontakty między pracownikami i skłonić do wydłużonego czasu pracy. Według prawników taka praktyka może prowadzić do nadużyć i napaści, nękania seksualnego, czy prowadzenia pod wpływem alkoholu.
Więcej ......
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/drinking-in-the-workplace-becoming-more-common-leading-to-host-of-problems?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=5e0a0d8c8f-JT_Daily_News_DEA_Announces_Large_Scale&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-5e0a0d8c8f-221327205


Informacje na etykietach
W Stanach Zjednoczonych wprowadzono możliwość dobrowolnego zamieszczania na etykietach napojów alkoholowych, informacji dotyczących zawartości węglowodanów, wielkości porcji i kalorii. Powyższa propozycja została skierowana do producentów napojów alkoholowych włączając wszystkie rodzaje napojów alkoholowych: piwa, wina oraz napoje spirytusowych. Według autorów pomysłu, wymienianie powyższych informacji na etykietach może wpłynąć na umiarkowane spożywanie alkoholu, choćby z uwagi na jego kaloryczność.
Więcej ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/government-approves-voluntary-nutrition-information-on-alcohol-labels?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=57d74c0e99-JT_Daily_News_More_Children_Being_Accidentally&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-57d74c0e99-221327205


Większość zamożnych kobiet pije ryzykownie
Zgodnie z wynikami nowego badania, zamożne Brytyjki piją dziennie trzy lampki wina, co zdecydowanie wykracza ponad „bezpieczną” ilość. Grupa ta charakteryzuje się również większymi problemami zdrowia psychicznego, depresją. W przeciwieństwie do kobiet, mężczyźni żyjący w tych samych, zamożnych dzielnicach, nie przejawiali problemów z nadużywaniem napojów alkoholowych. Szczególnie częste zjawisko nadużywania napojów alkoholowych przez kobiety, zaobserwowano w zamożnych dzielnicach zamieszkałych przez graczy piłki nożnej.
Więcej ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/many-wealthy-women-drink-more-than-recommended-british-survey-finds?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=8013e7025a-JT_Daily_News_MLB_Wants_to_Suspend&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-8013e7025a-221327205

 Maj 2013


Często niedostrzegana zależność - bezsenność a uzależnienia

Osoby uzależnione w porównaniu do ogółu populacji mają od 5 do 10 razy częściej problemy związanych ze snem. Uzależnienie od alkoholu może prowadzić do bezsenności i kłopotów ze snem nawet długo po osiągnięciu abstynencji.
Lekarze leczący pacjentów cierpiących na bezsenność powinni przeprowadzić wywiad dotyczący zażywania substancji psychoaktywnych przez nich. Choć większość lekarstw stosowanych na bezsenność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia , to wśród osób podatnych na uzależnienia może dość do uzależnienia również od nich.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/addiction/sleep-problems-and-substance-use-disorders-an-often-overlooked-link?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=6be575d059-JT_Daily_News_Sleep_Problems_and&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-6be575d059-221327205

Wpływ diety w ciąży na predyspozycje dzieci: badanie na szczurach

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego na szczurach badania, matki które w ciąży jadły tłusto i rzeczy z dużą zawartością cukru, mogą urodzić dzieci bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.
Naukowcy twierdzą, że również ekspozycja na wysokotłuszczową i wysokocukrową dietę jeszcze w czasie życia płodowego, oprócz wzrostu masy ciała, może prowadzić do predyspozycji uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
Więcej ...
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/mothers-high-fat-sugary-diet-could-raise-childs-risk-of-substance-abuse-rat-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=662884dde1-JT_Daily_News_California_Lawmaker&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-662884dde1-221327205

 

EU i Chiny rozpoczęły walkę z nielegalnym alkoholem
Państwa Unii Europejskiej wraz z Chinami podpisały list intencyjny, którego celem jest walka z handlem nielegalnym alkoholem. Państwa Unii Europejskiej eksportują wina do Chin, gdyż są one piątym w kolejności z największych rynków spożycia wina na świecie. W roku 2012 sprzedaż osiągnęła 257,3 miliona litrów na kwotę około 1 miliarda dolarów.
Więcej ...
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013-07/23/content_16818958.htm

 

Wpływ alkoholu na talię
Wyniki nowego badanie wykazały, że mężczyźni w dni picia umiarkowanych ilości alkoholu, spożywają dodatkowo 433 kalorie (taką zawartość kalorii ma podwójny cheeseburger). Około 61% kalorii pochodzi ze spożytego alkoholu. Dodatkowo mężczyźni zadeklarowali, ze dni kiedy piją alkohol jedzą więcej tłuszczy i mięsa, natomiast rzadziej sięgają po owoce i mleko.
Kobiety natomiast w dni, kiedy piją umiarkowane ilości alkoholu dostarczają organizmowi dodatkowych 300 kalorii, zarówno od alkoholu i bardziej tłustego jedzenia.
Więcej ...
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323446404579008943480587408.html

Tańsze piwo w Danii
Rząd w Danii od 1 lipca wprowadził niższy podatek akcyzowy od napojów alkoholowych do 15%. Tym samym alkohol stał się bardziej dostępny dla Duńczyków, jak i również dla sąsiadów: Szwedów i Norwegów (gdzie jest wyższa akcyza).
W 2004 w Finlandii obniżono podatek akcyzowy od napojów alkoholowych do 33% i konsumpcja wzrosła o 10%. Sytuacja ta doprowadziła do wzrostu szkód związanych ze spożyciem alkoholu zarówno dla osób go spożywających, jak i dla ich otoczenia (dzieci i obserwatorów). Odnotowano również 23% wzrost przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem.
Więcej ...
http://www.eurocare.org/media_centre/newsletter/issue_9_2013_22_july/news_from_accross_europe/beer_taxes_denmark

Sprzedaż nielegalnego alkoholu w Internecie
W Czechach Policja dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu w Internecie. Stanowisko takie związane jest z coraz większą ilością przypadków śmiertelnych wśród osób, które spożywały zakupiony w Internecie nielegalny alkohol.
Zgodnie z danymi przemysłu alkoholowego każdego roku poprzez Internet kupowanych jest około 10 milionów butelek spirytusu. Takie obroty stanowią 10% rynku w Czechach.
Więcej ...
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/police-pushing-for-ban-on-online-alcohol-sales

Alkoholizm wśród osób starszych
Problem uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych w Finlandii jest jak tykająca bomba. Emeryci mają więcej lat i środków na to aby uzależnić się od napojów alkoholowych. Wzrost spożycia alkoholu wśród tej grupy obserwuje się zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Różnica jedynie polega na tym, że kobiety często robią to w sekrecie, po kryjomu.
Osoby starsze potrzebują specjalnej opieki i odpowiednio wyspecjalizowanego serwisu pomocy a według ekspertów dostępna pomoc na rynku skierowana jest głównie do osób pracujących i dla osób młodych.
Więcej ...
http://yle.fi/uutiset/alcohol_a_growing_problem_among_the_elderly/6542189
Picie alkoholu w ciąży zmniejsza poziom inteligencji dziecka
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na grupie 4, 000 kobiet, picie w ciąży jednej bądź dwóch lampek wina tygodniowo może zmniejszyć poziom inteligencji dziecka.
Do tej pory medyczni eksperci podkreślali, że spożywanie dużych ilości alkoholu w czasie ciąży jest szkodliwe dla rozwoju dziecka i dlatego kobiety ciężarne powinny całkowicie unikać napojów alkoholowych. Informacje dotyczące picia umiarkowanego i sporadycznego, jak do tej pory pozostawały niejasne i zróżnicowane.
Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Oxfordzie i Bristolu dowiodły, że nawet najmniejsze dawki alkoholu spożyte w czasie ciąży, decydują o poziomie inteligencji dziecka. Mianowicie nawet przypadki picia sporadycznego i umiarkowanego powodują spadek poziomu inteligencji dzieci.
Więcej ...
http://www.channel4.com/news/drinking-in-pregnancy-harms-babys-iqKwiecień 2013Kampania profilaktyczna dla młodzieży w mediach społecznościowych
Zagraniczna kampania profilaktyczna skierowana do młodzieży a dotycząca narkotyków i alkoholu („Poza wpływem”) zostanie przeniesiona z drogich reklam telewizyjnych na adekwatniejsze i tańsze formy ekspozycji. Kampania skupi się na takich nośnikach jak portale społecznościowe, gdzie młodzi ludzi spędzają wiele czasu. Realizatorzy kampanii dostrzegają w młodych ludziach odbiorców, którzy nie chcą być pouczani i słuchać zakazów i nakazów, dodatkowo są grupą, która nie boli się śmiertelności.
Aby przekaz kampanijny był odpowiedni i przemawiał do młodych ludzi, włączeni są w tworzenie nowej odsłony. Nastolatki będą mogły głosować na wybrane przez siebie propozycje kolejnej kampanijnej odsłony a wygrana zostanie zrealizowana według zaproponowanego projektu.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/teen-targeted-substance-abuse-prevention-campaign-focuses-on-digital-social-media?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=5a24dc7b23-JT_Daily_News_Parents_Who_Support&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-5a24dc7b23-221327205

Sprzedaż alkoholu na terenie baz wojskowych

Aby zmniejszyć ilość przypadków napastowania seksualnego, Flota Wojenna Stanów Zjednoczonych ponownie wprowadza ograniczenia godzinowe na sprzedaż alkoholu w sklepach znajdujących się na terenie bazy. Wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące umiejscowienia alkoholu w sklepach.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami alkohol będzie sprzedawany tylko w sklepach zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych a w pozostałych sklepach nie będzie mógł przekraczać ilością 10% ogólnego zaopatrzenia-oferty sklepu.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/naval-bases-cut-back-sale-hours-for-alcohol-in-attempt-to-reduce-sexual-assaults?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=349c5af6b4-JT_Daily_News_My_Prescription_for&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-349c5af6b4-221327205

Większość kobiet, które spożywały alkohol przed zajściem w ciąże, piły go również w jej trakcie.
Badanie przeprowadzono na grupie 1,969 kobiet, z których 82% przyznało, ze spożywało alkohol w czasie ciąży. W tym 77% w dniu spożywania alkoholu wypiło od jednego do dwóch drinków, natomiast 90% piło nie częściej niż raz, dwa razy w tygodniu.
Kobiety, które przed zajęciem w ciążę, piły alkohol w każdym tygodniu, były aż 50% bardziej narażone na fakt kontynuacji picia alkoholu w ciąży, w przeciwieństwie do kobiet, które przez ciążą piły napoje alkoholowe rzadziej niż co tydzień. Kobiety, które przyznawały się do upijania się przed zajęciem w ciąże, były dwa razy bardziej predysponowane do kontynuacji picia alkoholu w czasie ciąży.
Więcej ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/most-women-who-drink-before-pregnancy-continue-while-pregnant?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=57f201c974-JT_Daily_News_Doctor_Shoppers&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-57f201c974-221327205

 

Ostrzeżenia bliskich wpływają na poziom spożycia alkoholu przez studentów

Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, studenci którzy słyszą różne ostrzeżenia od członków rodziny i bliskich znajomych, odnośnie upijania się, są bardziej wyczuleni na własne zachowania w tym temacie. Studenci, którzy nie otrzymali żadnych upomnień od najbliższych, dotyczących picia przez nich alkoholu, nie postrzegali faktu upijania się jako zjawiska niebezpiecznego.
Zgodnie z danymi NIAAA, średnio na 5 studentów 4 spożywa napoje alkoholowe i około połowa pijących alkohol studentów, upija się.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/family-warnings-about-binge-drinking-can-influence-college-students-alcohol-use?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=57f201c974-JT_Daily_News_Doctor_Shoppers&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-57f201c974-221327205

 

Spożywanie alkoholu a ryzyko wystąpienia śmiertelnych przypadków choroby nowotworowej
W badaniu analizującym dane dotyczące prawie 50,000 przypadków śmiertelnych, których przyczyną był nowotwór wywołany spożywaniem alkoholu, wyciągnięto następujące wnioski:
- W porównaniu do osób nie pijących alkoholu, bądź pijących okazjonalnie, osoby spożywające średnio do 50g alkoholu dziennie, są o 32% bardziej zagrożone śmiercią z powodu choroby nowotworowej.
- Nie zaobserwowano znaczących różnic w ilości śmiertelnych przypadków chorób nowotworowych wśród osób pijących umiarkowanie, co zdefiniowano jako spożycie między 12.6g a 49.9g alkoholu dziennie.
- Zaobserwowano niewielki spadek śmiertelnych przypadków chorób nowotworowych ale statystycznie istotny, wśród osób spożywających do 12.5g alkoholu dziennie. Jednakże na wynik ten ma wpływ szereg innych czynników.
Więcej …
http://www.bu.edu/aodhealth/issues/issue_july13/ellison_jin.html

Uczniowie Północno-Wschodniej Anglii piją najwięcej
Niedawno opublikowane dane przez Centrum Informacji Opieki Zdrowotnej i Społecznej (HSCIC) uwidoczniły obszar o najwyższym poziomie spożycia alkoholu przez uczniów – Północny Wschód Anglii.
Porównane w ramach badania “Palenie, Picie i Używanie Narkotyków wśród Młodych Ludzi w Anglii” dane z 2011 i 2012 roku wskazały, że ponad połowa (51%) uczniów w wieku 11-15 lat w regionie północno-wschodniej Anglii, sięgało po alkohol. Powyższy region Anglii uzyskał także najwyższe noty w zakresie odsetka uczniów, którzy pili alkohol w okresie ostatniego tygodnia (14%).

Dodatkowo zaobserwowano, że uczniowie, którzy spożywają alkohol często robią to w domu (54%), w domu znajomych (48%), na imprezach ze znajomymi (47%) lub gdzieś na zewnątrz (18%). Od 2006 roku zaobserwowano wzrost popularności spożywania alkoholu, we własnym domu, w domu znajomych, bądź na przyjęciach ze znajomymi, natomiast zmniejszyła się częstotliwość picia na zewnątrz (np. bary, kluby).
Więcej …
http://www.ias.org.uk/News/2013/25-July-2013-North-East-schoolchildren-have-highest-drinking-rates-in-England.aspx

Coraz więcej przypadków śmiertelnych wśród kobiet

Wyniki nowego badania wskazały na wyraźny wzrost przypadków śmiertelnych powiązanych z alkoholem wśród kobiet 30-40 letnich, w przeciwieństwie do ogólnego spadku przypadków śmiertelnych w Anglii i Szkocji.
Zaobserwowano, że dysproporcja ta dotyczy pokolenia kobiet urodzonych w latach 70-tych w odróżnieniu od wszystkich pozostałych lat urodzeń i obu płci. Analizując przypadki śmiertelne związane z alkoholem w miastach o dużym poziomie ubóstwa (Glasgow, Manchester, Liverpool) zaobserwowano, że ilość tych przypadków szczególnie wzrasta wśród kobiet.

Więcej …
http://www.ias.org.uk/News/2013/19-July-2013-Alcohol-related-mortality-among-young-women-bucks-national-trends.aspx

Uzależnienia od alkoholu I narkotyków wśród kobiet ciężarnych

Procent kobiet ciężarnych, które uczestniczyły w terapii odwykowej uzależnienia od alkoholu w latach 2000-2010 zmalał w przeciwieństwie do ilości ciężarnych będących na terapii odwykowej uzależnienia od narkotyków.
Procent ciężarnych, które oświadczyły fakt uzależnienia od alkoholu, wraz z/lub bez uzależnienia od narkotyków, spadł z 46,6 % w 2000 roku do 34,8% w 2010 roku. Procent kobiet ciężarnych deklarujących uzależnienie od narkotyków bez uzależnienia od alkoholu, wzrósł z 51,1% w 2000 roku do 63,8% w 2010 roku.
Procent kobiet będących w wieku rozrodczym, które rozpoczęły w ciąży terapię dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych na przełomie lat 2000-2010 pozostał taki sam (4-5%).
Każdy rodzaj substancji psychoaktywnej przyjmowany przez kobietę ciężarną może skończyć się poronieniem, przedwczesnym porodem lub wieloma różnymi dysfunkcjami poznawczymi i fizycznymi u dzieci.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/treatment-for-alcohol-abuse-drops-in-pregnant-women-while-drug-treatment-rises?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=fd988aa05b-JT_Daily_News_Treatment_for_Alcohol_29_2013&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-fd988aa05b-221327205

 Marzec 2013Technika oddychania stosowana w jodze, zmniejsza impulsywne zachowania nastolatków
Zgodnie z wynikami nowego badania, skuteczne rezultaty w lepszej kontroli zachowań impulsywnych młodzieży, przynosi znajomość i stosowanie technik oddechu wykorzystywanych w jodze. Naukowcy twierdzą, że brak umiejętności samokontroli zachowań impulsywnych powiązany jest ze skłonnością do popadania w uzależnienia i inne zachowania ryzykowne. Badacze Uniwersytetu w Kalifornii przebadali grupę 524 nastolatków, którzy uczestniczyli w miesięcznym programie poświęconym technikom zdrowego oddychania, dbania o stan psychiczny i fizyczny swojego ciała. Powyższe metody miały na celu skutecznie uodpornić nastolatki choćby od podatności na wpływy rówieśnicze.
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/yoga-based-breathing-techniques-can-help-reduce-teen-impulsive-behavior-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=1a32143dd9-JT_Daily_News_Young_Children_s_Personality&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-1a32143dd9-221327205

Określone cechy osobowości małych dzieci predysponują do późniejszego uzależnienia od alkoholu

Cechy charakteru dziecka przed 5 rokiem życia, mogą według badaczy decydować o predyspozycjach do uzależnienia od alkoholu w wieku nastoletnim. W badaniu uczestniczyło 12, 600 dzieci od momentu ich przyjścia na świat do wieku nastoletniego. Badacze pytali rodziców o usposobienie dzieci przez pierwszych pięć lat ich życia, a powyżej tego wieku wywiady przeprowadzano zarówno wśród dzieci, jak i rodziców.
Zgodnie z otrzymanymi wynikami badacze zaobserwowali, że z predyspozycją do uzależnienia od alkoholu związane są takie cechy jak niestabilność emocjonalna, jak również skrajna postaci towarzyskości (towarzyskość oraz izolowanie się).

Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/young-childrens-personality-traits-linked-to-teen-alcohol-use?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=1a32143dd9-JT_Daily_News_Young_Children_s_Personality&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-1a32143dd9-221327205

Jak kobiety i mężczyźni opisują stan upojenia alkoholowego?
W badaniu dotyczącym opisu używanych słów odnoszących się do stanu upojenia alkoholowego, zaobserwowano wyraźne różnice między kobietami a mężczyznami.
Kobiety stan upojenia alkoholowego opisują bardziej umiarkowanymi i neutralnymi słowami, mówiąc na przykład „o wstawieniu”, podczas gdy mężczyźni korzystają z bardziej ostrych i dosadnych w znaczeniu słów.
Badacze taką tendencje upatrują w fakcie, że kobiety bagatelizują faktyczny stan upojenia alkoholowego, chcąc tym samym dopasować się do społecznych oczekiwań. Mężczyźni natomiast wyolbrzymiają faktyczny stan upojeniu zarówno swój jak i kolegów, zakładającym przy tym, że tego się od nich oczekuje.
W badaniu wzięło udział 145 studentów, których poproszono o opisanie obrazka przedstawiającego osoby pijące alkohol.
Więcej …..
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/women-use-more-moderate-words-to-describe-drunkenness?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=d9c2da73b3-JT_Daily_News_Bath_Salts_Could_be_More&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-d9c2da73b3-221327205
Polityka antyalkoholowa wśród studentów
Polityka antyalkoholowa prowadzona przez szkoły jest zdecydowanie skuteczniejsza, kiedy uczniowie uważają, ze są zmuszeni do jej przestrzegania. Zgodnie z wnioskami badaczy, sam fakt odgórnych nakazów i zakazów jest zdecydowanie ważniejszy dla studentów, niż ich treść.
Studenci częściej spożywali napoje alkoholowe na kampusach jeśli uważali, że uczelnia na której są nie egzekwuje obowiązującej polityki antyalkoholowej, nawet kiedy wśród obowiązujących norm, było zawieszenie lub wyrzucenie z uczelni.
Ponad to zaobserwowano, że studenci rzadziej się upijali w sytuacji, kiedy otrzymali informację o zasadzie abstynencji lub informację o minimalizacji szkód, bądź kiedy spodziewali się, że wykładowcy będą z nimi rozmawiać na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/anti-alcohol-policies-in-schools-more-effective-if-students-think-they-are-enforced?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=d9c2da73b3-JT_Daily_News_Bath_Salts_Could_be_More&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-d9c2da73b3-221327205

 

Picie i palenie może wpłynąć na szybsze deficyty w zdolnościach wykonawczych mózgu
Prowadzone przez okres 10 lat badanie na grupie 6,500 dorosłych w przedziale wieku 45-69 lat wykazało, że im więcej jednostka spożywa alkoholu, tym szybciej następują zmiany w funkcjach wykonawczych mózgu. W badaniu za spożywanie dużych ilości alkoholu, przyjęto ilość 14 drinków dla kobiet i 21 drinków dla mężczyzn.
Naukowcy podczas badania trzykrotnie poddali analizie umiejętności werbalne osób badanych, wnioskowanie matematyczne (ścisłe), krótkotrwałą pamięć werbalną oraz płynność wysławiania się.
Zgodnie z wynikami badania, porzucenie nałogu w wieku średnim może zapobiec wczesnemu wstąpieniu dysfunkcji. Dodatkowo naukowcy zaobserwowali, ze dla funkcjonowania mózgu osób palących i pijących alkohol, każde 10 lat to postarzenie się mózgu o lat 12.
Więcej ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/smoking-and-heavy-drinking-may-hasten-decline-in-brain-function-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=d0a0e3fbca-JT_Daily_News_Justice_Department_Asks&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-d0a0e3fbca-221327205
Małe urządzenia mierzące zawartość alkoholu we krwi

W Stanach popularne stały się małe i tanie urządzenia służące pomiarowi zawartości alkoholu we krwi. Urządzenia te mają być odpowiedzią dla kierowców, czy mogą wsiąść za kierownicę. Eksperci natomiast alarmują, że pomiar takim urządzeniem może być nieadekwatny do rzeczywistości. Wspomniane urządzenia występują w formie breloczka do kluczy, bądź jako akcesoria do smartphonów. Zwolennicy urządzenia widzą w nim skuteczne narzędzie do sprawdzania, czy ich nastoletnie dzieci nie sięgały przypadkiem po alkohol. Twórcy urządzenia określają jego rolę jako bardziej edukacyjną niż gwarantującą bezpieczne wybory.

Więcej ....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/small-cheap-devices-measure-blood-alcohol-levels?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=02459f9c21-JT_Daily_News_Prescription_Painkiller_&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-02459f9c21-221327205

 

Powszechność próbowania alkoholu w młodym wieku
Badanie poświęcone powszechności spożywania alkoholu przez dzieci, w jednym z powiatów Pensylwanii wykazało, że 37% dzieci próbowało alkohol w wieku 8 lat a 2/3 przed 12 rokiem życia.
W badaniu wzięło udział 450 dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia. Do uczestników badania skierowano pytania dotyczące wieku, w jakim pierwszy raz pili alkohol, kiedy po raz pierwszy wypili drinka i kiedy wypili trzy bądź więcej napoje alkoholowe przy jednej okazji, bądź kiedy po raz pierwszy się upili. Uczestników spytano również o negatywne skutki upojenia alkoholowego, takie jak kac, czy utrata przytomności.
Zgodnie z wynikami badania, dzieci, które spróbowały alkohol do10 roku życia, były dwa razy bardziej narażone na rozpoczęcie spożywania alkoholu przed 14 rokiem życia, bądź wcześniej.
Więcej .....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/tasting-alcohol-at-early-age-common-study-finds?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=8766130c40-JT_Daily_News_FDA_Announces_Shutdown&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-8766130c40-221327205
Agresja wywołana przemocą domową a uzależnienia
Zgodnie z wynikami nowego badanie, chłopcy którzy narażeni są na przemoc domową, są bardziej agresywni względem rówieśników, jak również zachowania te powiązane są z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
W badaniu analizie poddano efekty Przemocy domowej, zarówno werbalnej jak i fizycznej między rodzeństwem. Do tej pory większość badań skupiała się na zachowaniach rodziców.
W badaniu wzięło udział 1,200 uczniów z 4 gimnazjów. Osoby badane wypełniały kwestionariusz, w którym pytane były o skłonność do bójek i przepychanek oraz poziom uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Gimnazjaliści pytani byli również o konflikty w domu, włączając w to kłótnie, dokuczanie i fizyczną agresje między rodzeństwem.

Więcej ......
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/aggression-caused-by-family-violence-may-lead-to-substance-abuse-study-suggests?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=7496ff702e-JT_Daily_News_After_Legalization&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-7496ff702e-221327205

 


LUTY 2013


Napoje energetyzującą w połączeniu z alkoholem stanowią niebezpieczny mix

Zgodnie z wynikami nowego raportu (SAMSHA), napoje energetyzujące mogą być niebezpieczne dla nastolatków. Wiele osób nie wie, że łączenie napojów alkoholowych z energetycznymi jest niebezpieczną mieszanką, która może wywołać gwałtowne bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, otyłość czy uczucie niepokoju. Wśród nastolatków powszechne jest przekonanie, że pomieszanie tych dwóch substancji spowoduje, że będą się czuć mniej pijani niż wskazuje na to ich stan alkoholu w organizmie.

Więcej informacji ....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/energy-drinks-and-alcohol-a-dangerous-mix-for-teens?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=bb2fc20742-JT_Daily_News_Overdose_Prevention&utm_medium=email

Nastolatki z ADHD są bardziej podatne na uzależnienia

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, nastolatki z ADHD są zdecydowanie bardziej narażone na uzależnienia od substancji psychoaktywnych i nikotyny, niż ich rówieśnicy bez diagnozy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Wśród nastolatków w średniej wieku 15 lat, 35% ze zdiagnozowanym ADHD zadeklarowało używanie przynajmniej jednej substancji psychoaktywnej a w grupie bez diagnozy ADHD odsetek ten wyniósł 20%.

W grupie wiekowej 17-latów badacze odnotowali, że 13% z ADHD było uzależnionych od marihuany w porównaniu do 7% z grupy nastolatków bez stwierdzonego ADHD.

Wśród dwóch powyższych grup nastolatków, nie występowały znaczące różnice w stopniu spożycia alkoholu.

Więcej informacji …….
http://www.drugfree.org/join-together/drugs/teens-with-adhd-more-likely-to-have-substance-abuse-issues?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=e65d771059-JT_Daily_News_Accidental_Poisonings&utm_medium=email

Rzucanie papierosów a spożycie alkoholu

Zgodnie z wynikami badania kobiety, które próbują rzucić palenie mogą dla zredukowania wynikającego z tego powodu stresu sięgać po alkohol, co w ostateczności może zwiększać ich chęć zapalenia papierosa.

W badaniu wzięły udział 302 kobiety, które były na etapie rzucania palenia. Używając kieszonkowego komputera odnotowywały w ciągu dnia wszystkie momenty, kiedy poczuły potrzebę zapalenia. Odnotowano, że kobiety były bardziej skłonne pić alkohol w dniach, kiedy odczuwały mocną potrzebę sięgnięcia po papierosa.

Więcej informacji .......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/study-suggests-vicious-cycle-of-smoking-urges-and-alcohol-consumption-in-women?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=14240b92f9-JT_Daily_News_Racial_Differences_Found&utm_medium=email

Alkohol zwiększa ryzyko raka piersi i przełyku

Zgodnie z najnowszymi danymi ze Stanów Zjednoczonych, 3.5% (19,500 osób) śmiertelnych przypadków choroby nowotworowej wywołanych zostało spożywaniem alkoholu.

Większość przypadków śmiertelnych wśród kobiet, związanych było z rakiem piersi, podczas gdy u mężczyzn z rakiem dróg oddechowych i przełyku. Zgodnie z otrzymanymi wynikami 35% śmiertelnych przypadków raka wiązało się z dziennym spożycie 1,5 bądź mniejszej ilości drinków.

Więcej informacji .......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-use-results-in-an-estimated-20000-cancer-deaths-in-u-s?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=b787266d0e-JT_Daily_News_Six_States_Report_Cases&utm_medium=email

Wpływ kolegów i koleżanek na pierwsze próbowanie alkoholu

Zgodnie z wynikami nowego badania na decyzję nastolatków o wypiciu pierwszego napoju alkoholowego, może wpływać najbliższe otoczenie kolegów i koleżanek. Badacze zaobserwowali, że fakt posiadania znajomych, którzy piją alkohol i mają do niego swobodny dostęp jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na fakt sięgnięcia po pierwszy napój alkoholowy. Wpływ znajomych okazał się być zdecydowanie silniejszym predykatorem, niż fakt choroby alkoholowej w rodzinie.

Więcej informacji ......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/teens%E2%80%99-decision-to-have-first-drink-influenced-by-best-friends-study-suggests?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=b165e3fa18-JT_Daily_News_Emergency_Departments&utm_medium=email

Reklamy telewizyjnej alkoholu a spożycie wśród nastolatków

Zgodnie z wynikami nowego badanie przekaz telewizyjnych reklam alkoholu, skutecznie trafia do grupy młodych odbiorców. Wykorzystany język reklamy wpływa przekonywująco i motywująco na nastolatki w kontekście sięgania po napoje alkoholowe i przyczynia się do odczuwania problemów związanych ze spożywaniem alkoholu już w młodym wieku.
Wczesne spożywanie alkoholu wśród młodzieży powiązane jest z takimi zjawiskami jak bójki, czy spadek wyników w nauce.
Więcej informacji ......
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/tv-liquor-ads-may-promote-drinking-in-young-teens-study-suggests?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=551e88bb65-JT_Daily_News_Rx_for_Understanding&utm_medium=email

Zależność między upijaniem się a cukrzycą insulinoniezależną

Badanie przeprowadzono na szczurach wyjaśniło zależność jaka występuje między upijaniem się a zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej). Upijanie się wpływa bezpośrednio na podwzgórze, które uczestniczy w metabolicznych procesach organizmu.
Badacze szczurom obojga płci podawali duże dawki alkoholu kolejno przez trzy dni. Następnie zmierzyli poziom insuliny i przeprowadzili test na tolerancje glukozy. Po upływie ośmiu godzin od podania alkoholu, kiedy jego stężenie w organizmach szczurów było równe zeru, zaobserwowano pogorszenie wyników w teście na tolerancje glukozy.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/rodent-study-explains-link-between-binge-drinking-and-type-2-diabetes?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=bb2fc20742-JT_Daily_News_Overdose_Prevention&utm_medium=email

Depresja jako rezultat nadużywania alkoholu wśród osób pijących szkodliwie i ryzykownie

Wśród osób pijących ryzykownie i szkodliwie symptomy depresji mają miejsce w sytuacji dużego spożycia alkoholu.
W badaniu wzięło udział 400 trzydziestolatków, których ze względu na alkoholizm ich ojców zakwalifikowano do grupy zwiększonego ryzyka. Wśród mężczyzn z problemem alkoholowym, prawie 1/3 sytuacji związanych z objawami depresji miała miejsce w przypadku nadużywania alkoholu.
Więcej ......
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/for-problem-drinkers-depression-often-the-result-of-heavy-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=e65d771059-JT_Daily_News_Accidental_Poisonings&utm_medium=email

 


STYCZEŃ 2013


Kostki lodu kontrolujące ilość wypitego alkoholu

Absolwent Instytutu Technologii w Massachusetts stworzył kostki lodu, które informują osoby spożywające alkohol o ilości wypitych drinków. W zależności od ilości wypitego alkoholu, kostki lodu zmieniają swój kolor od zielonego poprzez żółty do czerwonego. Kolejne kolory wskazują na zwiększająca się ilość alkoholu w organizmie człowieka. Specjalne urządzenie kontroluje jak często osoba pijąca napój alkoholowy bierze kolejne łyki aby na ich podstawie oszacować zawartość alkoholu w organizmie.
Więcej ............
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/new-ice-cubes-change-color-to-track-alcohol-use?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=3a8b66c36c-JT_Daily_News_Concerns_About_Abuse&utm_medium=email

Lekarze często nie dostrzegają problemów alkoholowych swoich pacjentów

Zgodnie z nowymi z ostatnimi wynikami, lekarze pierwszego kontaktu często nie dostrzegają problemów alkoholowych swoich pacjentów, gdyż oceniają ich stosunek do alkoholu na podstawie własnego wrażenia a nie wynikach testów screeningowych. Poprzez zadanie kilku pytań dotyczących spożywania napojów alkoholowych, poczynając od częstotliwości sięgania po nie i ilości wypijanych podczas jednego dnia.

Wyniki wcześniej przeprowadzonego badania wykazały, że zarówno screening jak i wczesna interwencja prowadzona przez służbę zdrowia kształtuje widoczną i długotrwałą postawę związaną z mniejszym spożyciem alkoholu i tym samym milejszą ilością problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism).

Więcej ........

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/many-doctors-skip-alcohol-screening-and-miss-patients-drinking-problems?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=23a4e59d7f-JT_Daily_News_New_York_Police_Department&utm_medium=email

Alkohol może decydować o jakości snu

Naukowcy przeanalizowali wyniki 20 badań poświęconych wpływowi alkoholu na sen i zaobserwowali, że bycie pod wpływem alkoholu (niezależnie od spożytej ilości) przyspiesza zaśnięcie i wprowadza w głębokie stadium snu, natomiast w drugiej połowie nocy wybudza. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt częstszego chrapania i płytszego oddechu w stanie głębokiego snu. Badanie przeprowadzono na zdrowych osobach i poddano obserwacji całonocny cykl snu.

Więcej ......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-can-cause-sleep-disruption-in-second-half-of-the-night-study-finds?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=264f570c02-JT_Daily_News_U_S_Appeals_Court_Refuses&utm_medium=email

Twarz odzwierciedleniem nadużywania alkoholu

Nowa aplikacja na iPhone pozwala ocenić poziom zmian na twarzy wywołanych nadużywaniem alkoholu. „Drinking mirror” ma uświadomić ludziom negatywny wpływ alkoholu również na ich ciało i wizerunek.

Po przez zrobienie sobie zdjęcia i dodanie informacji dotyczących ilości spożywanych napojów alkoholowych, aplikacja pokazuje jak będzie wyglądać twarz danej osoby z wiekiem przy spożywaniu określonej ilości alkoholu. Przyrost wagi, zmarszczki, czerwone policzki, „ziemista” skóra, to przykłady zmian jakim poddana jest twarz w wyniku nadużywania alkoholu.

Więcej ………
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/phone-app-shows-effects-of-drinking-on-facial-appearance?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=c2ac0f5257-JT_Daily_News_Time_to_Make_An_Impact&utm_medium=email

Budowanie postaw młodzieży wobec alkoholu

Program skierowany do uczniów szkół średnich ma na celu kształtowanie ich osobowości, co decydująco wpływa na ich postawę wobec alkoholu.
W dwuletnim badaniu przeprowadzonym na uczniach londyńskich szkół średnich dowiedziono, że cechy takie jak impulsywność, potrzeba adrenaliny, brak nadziei/pesymizm oraz niepokój bardziej predysponują młodych ludzi do sięgania po napoje alkoholowe.
Badania dowiodły ponad to, że zdecydowanie skuteczniejszym działaniem profilaktycznym jest budowanie silnych postaw młodych ludzi, co bezpośrednio przekłada się też na ich stosunek do spożywania alkoholu. Działania takie przynoszą zdecydowanie lepsze rezultaty, niż klasyczne lekcje poświęcone problematyce uzależnień i szkodliwości alkoholu.
Więcej …………
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/teaching-teens-to-manage-personality-traits-may-reduce-problem-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=96f3346c6f-JT_Daily_News_Smokers_Lose_at_Least&utm_medium=email

Sprawdzanie stanu trzeźwości Marynarzy

Wśród amerykańskich marynarzy (U.S. Navy) od lutego bieżącego roku losowo będą przeprowadzane testy na zawartość alkoholu we krwi aby skontrolować, czy marynarz może pełnić służbę, bądź czy potrzebuje rozmowy ze specjalistą.

Zgodnie z planowanymi zmianami Amerykańscy Marynarze przychodzący na służbę pod wpływem alkoholu, z zawartością alkoholu we krwi 0,04 bądź powyżej tego poziomu nie zostaną wpuszczeni na swoją zmianę. Natomiast ci, u których zawartość alkoholu we krwi wyniesie 0,02 mogą zostać skierowani na program leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Więcej ……
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/navy-blood-alcohol-tests-to-start-in-february?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=96f3346c6f-JT_Daily_News_Smokers_Lose_at_Least&utm_medium=email

Studenci pierwszego roku piją mniej

Studenci pierwszego roku piją mniej alkoholu, niż rocznik poprzedzający, 33 % studentów pierwszego roku zadeklarowało picie piwa w porównaniu do 35,4 % do studentów o rok akademicki starszych. Różnica ta jest znacząca w porównaniu do 1982 roku, kiedy to 73,7% studentów pierwszego roku deklarowało spożywanie piwa. Zgodnie z wynikami nowego badania 39,2% studentów pierwszego roku deklaruje fakt spożywania wina i likierów w ostatnim roku.

Więcej …….
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/college-freshmen-drinking-less-survey-finds?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=b165e3fa18-JT_Daily_News_Emergency_Departments&utm_medium=email

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie