PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

GRUDZIEŃ

Poziom spożycia alkoholu w gospodarstwach domowych

W 2016 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wydatki na alkohol poniesione w gospodarstwach domowych wyniosły 1,6%. Odsetek ten nie dotyczy zakupu czy konsumpcji alkoholu w restauracjach, bądź hotelach. Roczne wydatki na alkohol w 2016 roku, w gospodarstwach domowych są zbliżone do wydatków związanych zakupem produktów medycznych czy wyposażenia i niewiele większe od wydatków dotyczących choćby edukacji. Najwyższe wydatki na napoje alkoholowe odnotowuje się krajach bałtyckich Unii Europejskiej. Wśród państw nadbałtyckich Unii Europejskiej, dysponujących jednocześnie danymi dotyczącymi wysokości wydatków na alkohol w gospodarstwach domowych, na pierwszym miejscu znalazła się Estonia (5.6%),następnie Łotwa (4.8%), oraz Litwa (4.2%). Kolejno występujące państwa to Czechy i Polska z jednakową notą (3.6%) oraz Węgry i Finlandia z jednakową notą (2.9%). Na przeciwległym końcu listy państw UE , dotyczącej wydatków poniesionych na alkohol w gospodarstwach domowych znalazła się Hiszpania (0.8%), Grecja i Włochy z jednakową notą (0.9%) a następnie Austria (1.3%), Portugalia (1.4%) oraz Niemcy (1.5%). Największy wzrost wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe na alkohol odnotowano na Cyprze i na Czechach. W większości państw UE w latach 2006-2016, poziom wydatków ponoszonych w gospodarstwach domowych na alkohol, pozostał na takim samym poziomie.

Więcej informacji …

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20171204-1

Choroby wątroby przyczyną przedwczesnej śmierci

Zgodnie z wynikami najnowszych badań do 2020 roku, choroby wątroby staną się wiodącą przyczyną przedwczesnych śmierci zajmując tym samym miejsce chorób serca (the Lancet Medical Journal). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt nadużywania alkoholu, jak również otyłość. Szacując ilość przypadków przedwczesnych śmierci związanych z występowaniem powyższych schorzeń badacze podsumowali, że z powodu chorób wątroby przedwcześnie umrze 80 tysięcy osób a z przyczyny chorób serca 76 tysięcy osób. Przypadki te określane są jako śmierć przedwczesna, gdyż dotyczą osób w wieku średnim. Otrzymane wyniki dotyczące obecnej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa brytyjskiego spowodowały, wystosowanie zaleceń do rządu brytyjskiego by pójść śladami rządu szkockiego i wprowadzić cenę minimalną napojów alkoholowych.

Więcej informacji …

http://www.independent.co.uk/life-style/liver-disease-premature-death-cause-killer-alcohol-obesity-a8086441.html

Około 40% wypadków drogowych wydarza się w okresie przedświątecznym

Alkohol jest przyczyną prawie 40% wypadków drogowych w okresie przedświątecznym (the Road Safety Authority - RSA). Zgodnie z prowadzonymi w Irlandii statystykami między rokiem 2008 a rokiem 2016, w wypadkach samochodowych w okresie od listopada do grudnia, zginęły 292 osoby. W 38% przypadków śmiertelnych powodem ich wystąpienia był fakt upojenia alkoholowego. W większości przypadków ofiarami byli będący pod wpływem alkoholu kierowcy, bądź pijani przechodnie. W Irlandii rozpoczęła się właśnie sześciotygodniowa kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa na drogach. Zaplanowane w ramach działania obejmą okres świąteczny i noworoczny.

Więcej informacji …

http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/rsa-almost-40-of-road-accidents-down-to-alcohol-in-run-up-to-christmas-816520.html

Problem alkoholowy w Kolumbii Brytyjskiej

W Kolumbii Brytyjskiej odnotowuje się najwyższy odsetek hospitalizacji związanych z nadużywaniem alkoholu, jak również ciągły wzrostu konsumpcji napojów alkoholowych w porównaniu do reszty Kanady.

Od 2012 roku poziom spożycia alkoholu w Kolumbii Brytyjskiej nadal wzrasta. W latach 2016-2017 średnie spożycie per capita wynosi 9,40 litra czystego alkoholu, co jest odpowiednikiem 14 butelek piwa, lub dwóch i pół butelki wina tygodniowo (Canadian Institute for Substance Use Research/University of Victoria). W roku bieżącym przynajmniej 36% wizyt na ostrym dyżurze w Vancouver General Hospital dotyczyło przypadków uzależnienia od alkoholu. Przypadki te nie obejmowały złamań, obrażeń powstałych w wypadkach samochodowych, aktów przemocy ze strony osoby będącej pod wpływem alkoholu czy innych długoterminowych konsekwencji uzależnienia od alkoholu. Odwołując się do statystyk dotyczących całej Kanady, odnotowano więcej przypadków hospitalizacji powiązanych z faktem nadużywania alkoholu, niż przypadków ataku serca. Koszty medyczne wiązane z przeciętnym czasem hospitalizacji pacjentów z powyższej grupy, szacuje się na ponad 8 tysięcy dolarów.

Więcej informacji …

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/wasted-lives-the-cost-of-alcohol-addiction-1.4432914

 

 

 

Alkohol zwiększa ryzyko nowotworu

Picie alkoholu wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwór, niezależnie od tego czy pije się umiarkowanie, czy też dużo. Przedstawiciele Amerykańskiego Towarzystwa Klinicznej Onkologii (The American Society of Clinical Oncology - ASCO), opublikowali w listopadzie bieżącego roku artykuł w magazynie naukowym (the Journal of Clinical Oncology) dowodząc, że nawet niewielkie ilości alkoholu może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej i gardła, przełyku, czy piersi. Umiarkowane, jak i ryzykowne picie, zawierające również epizody upijania się, zwiększa ryzyko wystąpienia również wielu innych rodzajów nowotworu. Zależność między piciem alkoholu a ryzykiem wystąpienia nowotworu jest wprost proporcjonalna, co oznacza że im więcej pijemy tym większe jest ryzyko. W badaniu opublikowanym również tym roku w magazynie JAMA Psychiatry wskazano na wzrost odsetka osób pijących ryzykownie. Porównując lata 2001-2002 i 2012-2013 odnotowano, że odsetek Amerykanów pijących ryzykownie wzrósł o prawie 30%. Ponadto, odsetek osób które mogą być zakwalifikowane do grupy pijących szkodliwie wzrósł prawie o 50%. Badanie przeprowadzone przez ASCO na próbie 4,016 dorosłych Amerykanów zaobserwowano, że choć wiedzą o ryzyku wystąpienia nowotworu pod wpływem nadmiernego opalania się, czy palenia papierosów, to tylko 30% świadoma jest takiej samej zależności w kontekście alkoholu. Jeden z autorów stanowiska ASCO w wywiadzie dla The New York Times powiedział, że ryzyko zachorowania na nowotwór zmniejszamy poprzez ograniczanie ilości wypijanego alkoholu a jeśli jak do tej pory nie jest się konsumentem napojów alkoholowych to lepiej nim się nie stać.

Więcej informacji …

https://www.healthline.com/health-news/how-alcohol-can-increase-cancer-risk#1

Efekt działania etanolu w życiu płodowym

Alkohol etylowy zaburza funkcje wykonawcze obejmujące takie kompetencje jak uczenie się i pamięć zarówno wśród ludzi, jak i ssaków nie należących do rzędu naczelnych, czy wykorzystywanych do badań naukowych w laboratoriach, gryzoni. Większość naukowców poruszających się w tematyce alkoholowej poddało analizie wpływ alkoholu etylowego na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (long-term potentiation / LTP) stanowiące zmianę formy synaptycznej powodującą wzrost wydajności przewodzenia synaptycznego.

Więcej informacji …

http://www.mdpi.com/2076-3425/7/12/157

 

 

Strategia alkoholowa w Autralii

Wprowadzenie ceny minimalnej jak również zmiany w opodatkowaniu napojów alkoholowych znalazły się wśród kluczowych rekomendacji draftu Narodowej Strategii Alkoholowej w Australii.

Jak dowiedziono wzrost ceny napojów alkoholowych wpływa na zmniejszenie odsetka młodych osób pijących szkodliwie, zmniejszenia zjawiska spożywania napojów alkoholowych przez młodocianych i zjawiska upijania się. Ponadto przyczynia się do odroczenia chęci inicjacji alkoholowej wśród nastolatków i spowalnia tendencję do picia większych ilości.

Draft Narodowej Strategii Alkoholowej został opublikowany online w tym miesiącu, po trwających trzy lata konsultacjach w ramach ministerialnego forum dot. narkotyków i alkoholu. Przedstawiciele powyższego forum dążą do zakończenia jego działań w zakresie strategii alkoholowej do marca przyszłego roku. Oprócz zmian dotyczących ceny minimalnej, strategia zawiera również propozycje dotyczące nowego opodatkowania wyrobów alkoholowych według zawartości alkoholu a nie tak jak jest obecnie przynależności do kategorii: piwo, wino czy alkohole spirytusowe.

Więcej …

http://www.news.com.au/lifestyle/food/drink/draft-strategy-proposes-radical-plan-to-boost-booze-prices/news-story/b3ec7d4d2678f518499bc27d0ad7e223

Co szósty rodzic zezwala na picie alkoholu przez niepełnoletnie dziecko

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, wielu rodziców proponuje swoim niepełnoletnim dzieciom alkohol uważając, że w ten sposób nauczą je picia odpowiedzialnego (the UCL Institute of Education oraz Pennsylvania State University).

Analiza wyników badań przeprowadzonych na próbie 10 tysięcy dzieci urodzonych na przełomie wieków wskazała, że szczególnie często na próbowanie alkoholu przez 14-latków zezwalali rodzice dobrze wykształceni i białej rasy.

Otrzymane wyniki wskazały, że na próbowanie alkoholu przez nieletnie dzieci wyrażali zgodę nie tylko rodzice pijacy ryzykownie ale tak samo rodzice pijący umiarkowanie bądź sporadycznie. Jedynie rodzice nie pijący napojów alkoholowych nie zezwalali swoim dzieciom na próbowanie go.

Prawie połowa dzieci w wieku 14 lat próbowała kilku łyków alkoholu, podczas gdy w grupie dzieci o trzy lata młodszych, do faktu tego przyznawało się jedno na siedmioro dzieci.

Więcej …

https://www.theguardian.com/society/2017/dec/15/health-concerns-one-in-six-parents-allow-kids-alcohol-by-age-14

 

LISTOPAD

Częste picie alkoholu zabija komórki macierzyste w mózgu

Naukowcy z uniwersytetu teksańskiego w Galveston odkryli zależność między spożywaniem aloholu a śmiercią komórek macierzystych w mózgach dorosłych szczurów. Komórki macierzyste tworzą nowe połączenia nerwowe w mózgu i odpowiadają za funkcje poznawcze, dlatego też otrzymane wyniki mogą być pomocne w przeciwdziałaniu nadużywania napojów alkoholowych. W przeprowadzonycm badaniu naukowcy zaobserwowali również różnorodny zakres reakcji zachodzących pod wpływem działania alkoholu w określonych obszarach mózgu. Ponadto zaobserwowali, że zmiany te są różne w przypaku szczurów płci męskiej i żeńskiej (Stem Cell Reports).

Nadużywanie alkoholu może powodować poważne uszkodzenia mózgu i prowadzić do neurologicznej degeneracji.

Więcej informacji …

https://www.technologynetworks.com/tn/news/frequent-alcohol-drinking-kills-new-brain-cells-in-adults-294144

 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich może wywołać bezsenność

Nadużywanie alkoholu od dawna łączone jest z szeregiem przypadłości i dolegliwości. Grupa amerykańskich naukowców dowiodła, że spożywanie alkoholu przez nieletnich może w tej grupie wiekowej przyczyniać się do zaburzeń snu i bezsenności.

Każda z osób badanych proszona była o uzupełnienie kwestionariusza zawierającego pytania o czas snu, jakość snu, długość zasypiania, informacje o przerwach w śnie (zakłóceniach snu) czy fakt doświadczania senności w trakcie dnia. Na podstawie przeprowadzonego badania naukowycy odkryli zależność między spożywaniem alkoholu, bezsennością a uczuciem senności w ciągu dnia w grupie nieletnich.

Wyniki badania zostały opublikowane w magazynie naukowym Addictive Behaviours.

Więcej informacji …

https://www.ndtv.com/food/alcohol-may-trigger-insomnia-in-adolescents-1774205

Szkocja na dobrej drodze by jako pierwsza wprowadzić cenę minimalną

Szkocja jest na dobrej drodze by jako pierwsze państwo na świecie wprowadzić cenę minimalną na napoje alkoholowe, po tym jak Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii odrzucił apelację producentów the Scotch Whisky Association (SWA) i innych producentów alkoholu twierdzących, że proponowane wprowadzenie ceny minimalnej jest niezgodne z prawem europejskim. Orzeczenie sądu wieńczy trwającą od pięciu lat batalię z przemysłem alkoholowym, której celem jest wprowadzenie jednostkowej ceny minimlanej (MUP) w wysokości 50 pensów. Regulacja ta ma zmniejszyć zjawisko picia szkodliwego, oraz sprzedaży tanich, bardzo mocnych alkoholi. Odrzucone zostały argumenty przedstawicieli przemysłu alkohowego, że takie same cele można osiągnąć poprzez wzrost poziomu podatku dochodowego, czy też cła na napoje alkoholowe.

Więcej informacji …

http://www.indepen

Zastosowanie kodu 4-cyfrowego w diagnozie FASD na Słowacji

Obowiązujący na Słowacji system opieki socjalnej nie uwzględnia w swych prodcedurach kompleksowych narzędzi umożliwiających zbieranie informacji dotyczących spożycia alkoholu w czasie ciąży przez biologiczne matki. Informacje te są szczególnie ważne w przypadku dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej, ponieważ bezpośrednio wpływają na diagnozę, terapię, metody nauczania jak również umiejętności adaptacyjne i społeczne wychowanków. Od września 2015 roku odnotowano w Słowacji wrost odsetka dzieci (6,277 przypadków) z zaburzeniami z grupy FASD w pieczy zastępczej i nadal obserwuje się się tendencję wzrostową.

Autorzy w prezentowanym artykule prezentują wyniki badania jakościowego przeprowadzonego na grupie 19 pacjentów zdiagnozowanych w Centum Diagnozy, Terapii i Zapobiegania FAS (Education Faculty, Catholic University, Ružomberok). Celem badania jest interpretacja zastosowania 4-cyfrowego kodu (kryteria waszyngtońskie) w odniesieniu do słowackiego systemu ochrony prawnej i socjalnej.

Więcej informacji …

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=578017

Wpływ rozumienia specyfiki zaburzen FAS na działania wychowawcze w szkołach

Płodowy Zespół Alkoholowy jest neuropsychologicznym zaburzeniem wywołanym prenatalną ekspozyjcą na alkohol i wiąże się z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu dziecka w zakresie fizycznym i społecznym. Dzieci z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym) charakteryzuje hiperaktywność, zaburzenia koncentracji i uwagi, deficyty poznawcze i percepcyjne, problemy z zachowaniem w środowisku szkolnym, deficyty w zakresie mowy i języka (Short & Hess, 1995).Z uwagi na fakt, że większość powyższych deficytów ujawnia się we wczesnym wieku i owocuje problemami z adaptacją w późniejszym wieku, większość dzieci z FAS wymaga odpowiedniej opieki i warażliwego, czułego otoczenia zarówno w domu jak i w szkole (Steinhausen & Spohr, 1998).Przez fakt niewłaściwego zachowania, które jest wynikiem zaburzeń wywołanych FAS, dzieci w rzeczywistości szkolnej często są karane i stygmatyzowane (Wilkins & Velicer, 1980). Co więcej reakcje otoczenia na niewłaściwe zachowanie może prowadzić do izolowania (marginalizacji) bądź stawania się „kozłem ofiarnym” w grupie rówieśników. Sytuacja taka jedynie pogłębia emocjonalność i zmniejsza poczucie własnej wartości (Fausett, 2003).

Naukowcy postanowili ocenić, wpływ świadomości otoczenia/ludzi o diagnozie jaką ma dziecko na poziom odczuwanej względem niego empatii i tolerancji dla jego niestosownych zachowań. Jednocześnie przy założeniu o braku szczegółowej wiedzy o zespole FAS. Badacze przyjęli dwie hipotezy: 1. Osoby znające diagnozę dzieka i rozumiejący specyfikę zaburzeń, będą postrzegać niestosownym karanie dziecka z FAS, ponieważ będą odczuwać empatię względem dziecka i rozumieć podłoże i przyczynę jego zachowań. 2. Osoby znające diagnozę dziecka ale nie znający specyfiki zaburzenia FAS, będą bardziej skłoni postrzegać stosowanie kar jako wskazane i odpowiednie.

Więcej informacji …

http://yourreview.journals.yorku.ca/index.php/yourreview/article/view/40457

Picie alkoholu w okresie przedkoncepcyjnym może zwiększać ryzyko otyłości u dziecka

Naukowcy z Uniwersytetu Queensland poddali obserwacji wpływ działania alkoholu na komórki jajowe zaraz po zapłodnieniu. Zabserwowali, że alkohol spożywany przez kobietę w czasie bliskim zapłodnienia powoduje wzrost ryzyka otyłości wśród dzieci płci męskiej. Profesor Karen Moritz z Uniwersytetu w Queensland stwierdza, że:” wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że spożywanie alkoholu nawet na etapie zapłodnienia komórki jajowej i jej zagnieżdżenia w maciciy mogą wiązać się z długofalowymi konsekwencjami w zakresie metabolizmu dziecka”. Jak dodaje, wyniki powyższego badania, jak również innych z tego zakresu wskazują, że synowie matek spożywających napoje alkoholowe w okresie przedkoncepcyjnym mieli 5% więcej masy tłuszczowej niż synowie matek, które nie spożywały alkoholu w okresie przedkoncepcyjnym. Ponadto u dzieci tych zaobserwowano występowanie otyłości brzusznej prowadzącej do takich problemów zdrowotnych jak cukrzyca typu II, choroby serca i niektóre rodzaje nowotworów.

Więcej informacji …

http://www.mygc.com.au/drinking-alcohol-trying-fall-pregnant-increase-childs-risk-obesity/

Starając się o dziecko nie tylko mamy powinny unikać alkoholu ale również ojcowie

Zwykle abstynencja przed ciążą jak również w ciąży uważa się za powinność i odpowiedzialność kobiety. Dotychczas badacze głównie koncentrowali się na konsekwencjach zdrowotnych i rozwojowych dziecka, po ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, co nieodzownie wiąże się ze spożyciem alkoholu przez kobietę. Obecnie naukowcy wskazują na wpływ alkoholu na jakość spermy a tym samym fakt spożywania alkoholu przez przyszłych ojców. Wiele badań wskazuje również na występowanie zależności między spożywaniem alkoholu przez biologicznych ojców a problemami zdrowotnymi ich potomstwa.

Wyniki badań wskazują, że spożywanie alkoholu przez przyszłych ojców ma negatywny wpływ na wszystkie aspekty męskiej płodności i zdolności rozrodczych. Fakt spożywania alkoholu przez przyszłych ojców wpływa na fukcjonowanie neurologiczne,poznawcze i funkcje biochemiczne przyszłych pokoleń.

Fakt wpływu alkoholu na proces spermatogenezy potwierdziły liczne badania na próbach zwierzących, dowodząc negatywnemu wpływowi etanolu na komórki uczestniczące w procesie powstwania nasienia. Badania przeprowadzone na populacji ludzkiej również potwierdziły powyższe wyniki. Analizie poddano wpływ ilości spożytego alkoholu (w tygodniu poprzedzającym badania) na jakość nasienia grupy 1, 221 młodych Duńczyków w przedziale wieku 18-28 lat. Odnotowano spadek jakości nasienia wprost proporcjonalny do ilości spożytego alkoholu. Zależność tą zaobserwowano przede wszytkim wśród mężczyzn deklarujących spożycie przynajmniej 5 porcji standardowych alkoholu w tygodniu, a charakterystyczną wśród mężczyzn spożywających powyżej 25 porcji standardowych tygodniowo. Powyższe wyniki dowodzą, że nawet umiarkowane spożywanie alkoholu (5 porcji standardowych alkoholu w tygodniu) wpływa negatywnie na jakość nasienia.

Więcej informacji …

https://theconversation.com/its-not-just-mums-who-need-to-avoid-alcohol-when-trying-for-a-baby-83794

 

 

PAŹDZIERNIK

Wspólna polityka wobec alkoholu wśród państw Unii Europejskiej

Zgodnie ze zdaniem estońskiego Ministra Zdrowia i Pracy – państwa Unii Europejskiej powinny prowadzić wspólną, tożsamą politykę wobec alkoholu, zmniejszając tym samym ryzyko występowania szkód związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych, jak i poziom tego zjawiska.

Jak stwierdza minister osiągnięcie zamierzonego celu, to daleka droga. Ale nie niemożliwa patrząc z perspektywy 20 lat, kiedy ciężko było uwierzyć wprowadzeniu obowiązujących obecnie zmian w zakresie polityki tytoniowej. Jak stwierdza potrzebna jest ujednolicona polityka alkoholowa w państwach UE, obejmująca swoimi regulacjami handel zagraniczny, reklamę, czy etykietowanie produktów alkoholowych.

Więcej informacji …

http://news.err.ee/639554/estonian-minister-wants-common-eu-alcohol-policy

Słowacy choć mniej, nadal piją dużo

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Słowacja znajduje się wśród krajów o najwyższym spożyciu napojów alkoholowych, takich jak Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska czy Słowenia.

W roku 1990 spożycie alkoholu per capita wynosiło 10,4 litra podczas gdy w roku 2015 spadło do 8,7 litra per capita. Zgodnie z prowadzonymi statystykami również konsumenci w przedziale wieku 15-18 lat piją mniej. W roku 1990 roczna konsumpcja alkoholu w tej grupie wiekowej wynosiła 13,9 litra a w 2015 roku 10,2 litra. W omawianej grupie wiekowej w 2015 roku, spożycie czystego alkoholu plasuje się na poziomie 4,2 litra, piwa na poziomie 3,4 litra a wina na poziomie 2,6 litra.

Słowackie Ministerstwo Zdrowia stwierdza, że mimo licznie prowadzonych zajęć profilaktycznych w szkołach inicjacja alkoholowa następuje już około 10 roku życia. Zgodnie z tymi danymi Ministerstwo Zdrowia uważa, że szkoły poniosły porażkę w zakresie profilaktyki przeciwalkohowej wśród dzieci w wieku 11-14 lat.

Więcej informacji …

https://spectator.sme.sk/c/20681597/slovaks-still-drink-a-lot-of-alcohol.html

Zmniejszenie dostępności alkoholu pomoże w walce z jego nadużywaniem

Zmniejszenie dostępności alkoholu poprzez podwyższanie ceny jednostkowej jest jedną z metod rekomendowaną przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologiczne w nowym raporcie zatytułowanym „Zmiana zachowania: Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu” (Changing behaviour: Responsible alcohol consumption).

Jak stwierdza autor raportu – Profesor Chris Armitage, szacuje się, że koszty ekonomiczne, społeczne i zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu w Wielkiej Brytanii, rocznie wynoszą około 20 miliardów funtów. Dotychczasowe próby zmniejszenia poziomu spożycia alkoholu wśród Brytyjczyków polegające na odgórnych regulacjach dotyczących dostępności alkoholu jak i równolegle prowadzonych kampanii społecznych mówiących o „piciu odpowiedzialnych” okazały się być nieskuteczne.

Głównym zaleceniem omawianego raportu jest stworzenie programu z zakresu nauk behawioralnych, który odwoływał by się zarówno do działań mających na celu kształtowanie polityki wobec alkoholu (m.in.: kampanie społeczne, cena minimalna – jednostkowa) jak i działań adresowanych do konsumenta w postaci krótkich interwencji – psychologicznego wsparcia, mającego na celu zredukowanie poziomu konsumpcji alkoholu.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2017-10-availability-alcohol-combat-excessive.html

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Bringhamton w Stanie Nowy York – każda ilość alkoholu wypita w ciąży może być szkodliwa dla rozwijającego się dziecka. Naukowcy dowiedli, że małe czy też umiarkowane ilości alkoholu przyczyniają się do wzmożonego poziomu niepokoju u potomstwa, który utrzymuje się przez okres dorastania do dorosłości.

Badanie przeprowadzono na spodziewających się potomstwa szczurach, które w 12 dniu ciąży przez 6 godzin trzymano w oparach alkoholu etylowego. Był to jedyny moment ekspozycji na działanie alkoholu podczas całego okresu ciąży. Następnie ich potomstwo zostało poddane różnorodnym testom badającym poziom lęku/niepokoju. Naukowcy zaobserwowali podniesiony poziom lęku wśród dorastających szczurów płci męskiej przy spadku po wejściu w okres dorosłości. Efekt ten nie występował wśród szczurów płci żeńskiej.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/bu-tin102417.php

Stronienie od alkoholu pomaga sercu w prawidłowej pracy

Jedna na cztery osoby powyżej 40 roku życia znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na migotanie przedsionków. Szacuje się że do roku 2050, około 6 milionów obywateli Ameryki zachoruje na ta chorobę. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco odkryli, że każda dekada abstynencji zmniejsza ryzyko wstąpienia migotania przedsionków o 20%, niezależnie od rodzaju alkoholu. W badaniu analizie poddano dane obejmujące okres 25 lat, ponad 15 tysięcy dorosłych Amerykanów. Byli konsumenci napojów alkoholowych byli w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia migotania przedsionków. Każde dziesięć lat konsumpcji alkoholu w przeszłości wiązało się z 13% wzrostem ryzyka migotania przedsionków a każdy pojedynczy drink wciągu dnia wiązał się z podwyższeniem się ryzyka o 4%.

Kontynuacja badan pomoże w identyfikowaniu pacjentów z grupy ryzyka (wystąpienia migotania przedsionków) i dzięki temu możliwości zastosowania odpowiednich działań informacyjnych czy odpowiednich konsultacji.

Więcej informacji …

https://www.webmd.com/heart-disease/atrial-fibrillation/news/20171018/avoiding-alcohol-helps-the-heart-beat-better

Niebezpieczeństwo łączenia alkoholu z lekarstwami

Zabójczy koktajl stanowią powszechnie dostępne i używane lekarstwa w połączeniu z alkoholem.

Alkohol etylowy wchodzi w reakcję ze 150 lekami wpływając na ich działanie. Jak twierdzą badacze, ludzie zwykle ignorują i nie traktują poważnie zamieszczonych na opakowaniach leków ostrzeżeń – „Nie stosować z alkoholem”. Mieszanie alkoholu z lekami może powodować niepożądane reakcje i stany. Zaliczyć do nich należy przewlekłe zaburzenia snu, pogłębiane stanu upojenia alkoholowego czy problemy z chodem, równowagą. Wśród rzadziej występujących a bardziej niebezpiecznych znajdują się zatrucia czy nawet śmierć. Alkohol może również osłabiać bądź wzmacniać działanie leków, jak i całkowicie redukować ich działanie. Dotyczy to leków dostępnych tylko na receptę jak i ogólnie dostępnych, suplementów diety czy leków ziołowych. Leki wchodzące w interakcję z alkoholem zaliczają się do takich kategorii jak: antybiotyki, leki na przeziębienie czy alergię, leki na stany lękowe czy depresję (antydepresanty), leki na bezsenność bądź zaburzenia snu, leki na choroby stawów, leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki na rozcieńczenie krwi, leki na serce, leki na nadciśnienie, leki na podwyższony poziom cholesterolu, leki na zgagę, leki na cukrzycę, leki na przerost gruczołu krokowego.

Jeżeli przyjmuje się leki, które zachodzą w interakcję z alkoholem, wówczas nie ma jego bezpiecznej ilości i należy unikać jego spożywania.

Więcej informacji …

https://www.healthline.com/health-news/dangers-in-mixing-alcohol-and-common-drugs

Co druga ciąża zagrożona ryzykiem wystąpienia FASD – Nowa Zelandia

Naukowcy z Uniwersytetu Otago szacują, że jedna na dwie Nowozelandki spożywa alkohol w ciąży. Badaczka Dr Sherly Parackal stwierdza, że jedyną metodą zmniejszenia ryzyka wystąpienia FASD jest redukcja spożycia alkoholu przez wszystkie aktywne seksualnie kobiety będące w wieku rozrodczym.

Temat FASD stał się poważnym problemem zdrowia publicznego w Nowej Zelandii, kiedy rocznie na świat zaczęło przychodzić do 3 tysięcy dzieci z niezdiagnozowanym FASD. W badaniu wzięło udział 1075 kobiet w wieku od 18 do 35 roku życia. Wszystkie osoby badane odpowiadały na pytania dotyczące ich stylu picia i związanych z tym nawyków i świadomości negatywnego wpływu alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym. Wyniki badania wykazały wysoki poziom spożycia alkoholu wśród Nowozelandek w okresie przed zajściem w ciąże jak również na jej początku. Odnotowano również zjawisko upijanie się w okresie przed zajściem w ciążę – jeden miesiąc przed zajściem w ciążę jak i przez dwa pierwsze miesiące trwania ciąży. Naraża to dziecko na deficyty rozwojowe na przykład mózgu czy serca, gdyż to przez pierwszych 8 tygodni tworzą się narządy.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami od 55 do 61% osób badanych wypijało więcej niż 5 porcji standardowych podczas jednej okazji. Osoby te zostały zakwalifikowane do grupy osób pijących ryzykownie bądź upijających się.

Z grupy kobiet będących w ciąży objętych badaniem, 50% zaprzestało spożywania napojów alkoholowych w momencie kiedy dowiedziały się o ciąży, podczas gdy 10% kontynuowało picie alkoholu przez okres całej ciąży.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa Zdrowia w Nowej Zelandii, kobiety będące w ciąży powinny zaprzestać picia napojów alkoholowych w ciąży z uwagi na fakt, iż nie znana jest bezpieczna nie obarczona ryzykiem ilość alkoholu w ciąży. W ubiegłym roku rząd Nowej Zelandii wprowadził program edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie występowaniu FASD. Działania te mają na celu zaangażować ogół społeczeństwa we wspieraniu kobiet będących w ciąży do abstynencji.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/national/health/97518315/One-in-two-Kiwi-pregnancies-risk-fetal-alcohol-disorders

Wpływ wariancji genetycznych z prenatalnymi szkodami poalkoholowymi

Jak potwierdzają badania naukowe, prenatalna ekspozycja na alkohol powoduje zaburzenia neuronalne, wady wrodzone i zaburzenia wzrostu płodu.

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano pobrane tuż po porodzie łożyska, które przechowywano w temperaturze – 80 C. Na podstawie powyższych próbek naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach odkryli czynnik pochodzenia genetycznego, który powiązany jest z uszkodzeniami i deficytami dziecka wywołanymi prenatalną ekspozycją na alkohol. Badacze analizie poddali 39 łożysk z ciąż poddanych ekspozycji na alkohol i 100 łożysk matek (grupa kontrolna), które urodziły w uniwersyteckim szpitalu w Helsinkach. W badaniu analizie poddano dwa geny: IGF2 ( insulinopodobny hormon wzrostu) i H19 (reguluje wzrastanie embrionu i łożyska).

Wyniki badania dowiodły, że wielkość głowy noworodków eksponowanych na działanie alkoholu w życiu płodowym może być różna i uwarunkowana jest genetycznie od rodziców.

Na świecie rocznie rodzi się około 119 tysięcy dzieci z pełnoobjawowym FAS.

Więcej informacji …

https://www.upi.com/Health_News/2017/10/05/Genetic-variation-linked-to-damage-from-prenatal-alcohol-exposure-found/9061507219662/

 

 

WRZESIEŃ

Osoby uprawiające sport, częściej sięgają po alkohol

Zgodnie z wynikami badania Walijczycy uprawiający regularnie sport, cześciej przekraczają rekomendowane ilości porcji standardowych alkoholu, niż osoby nie uprawiające sportu (The National Survey for Wales). 58% osób ćwiczących trzy razy bądź częściej w tygodniu, piją powyżej rekomendowanych norm spożycia alkoholu. W innym badaniu przeglądowym, z 17 badań w 14, wykazano pozytywny wpływ uprawiania sportu na zmiejszenie konsumpcji alkoholu I narkotyków wśród młodzieży i młodych osób.

Zgodnie z rekomendowanymi porcjami standardowymi w wielkiej Brytanii, dorośli nie powinni pić więcej niż 14 porcji standardowych tygodniowo. Spożycie wskazanych ilości powinno być rozłożone na trzy bądź więcej dni w tygodniu. Należy natomiast pamiętać, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży.

Inne badanie obejmujące próbę 10 tysięcy osób wykazało, że 31% dorosłych przekracza rekomendowane ilości porcji standardowych.

Więcej informacji …

http://www.bbc.com/news/uk-wales-4139778

Zimbabwe – dąży do ograniczenia sprzedaży alkoholu w tygodniu

Rząd w Zimbabwe dąży do uchwalenia ustawy dotyczącej zakazu sprzedaży napojów alkoholowych od poniedziałku do piątku w określonych godzinach, jak również zakazu sprzedaży napojów alkoholowych kobietom będącym w ciąży. Nowe prawo dotyczy również kierowców, którym będzie grozić areszt jeśli stężenie alkoholu we krwi przekroczy 0,08 w 100ml.

Osoby sprzedające alcohol kobietom ciężarnym, podlegać będą prawnym konsekwencjom.

Ustawodawcy rekomendują aby reklamy alkoholu znajdowały się przynajmniej 100 metrów od dróg, szkół, klinik, szpitali, kościołów i miejsc zamieszkania osób starszych.

Więcej informacji …

http://punchng.com/zimbabwe-moves-to-ban-sales-of-alcohol-during-weekdays/

Słowacy piją coraz mniej

W raporcie analizującym poziom spożycia alkoholu przez naród słowacki (The Update of the National Action Plan for Problems with Alcohol for the Years 2013 to 2020), odnotowano spadek spożycia napojów wysokoprocentowych a wśród najczęściej konsumowanych napojów alkoholowych znalały się: piwo i wino. W roku 2015 spożycie czystego alkoholu na jednostkę wynosiło 8,7 litrów, podczas gdy po Aksamitnej Rewolucji w 1990 roku wynosiło 10,4 litra per capita.

Zgodnie z otrzymanymi analizami, 11% Słowaków upija się przynajmniej raz w tygodniu. Oznacza to, że podczas jednego wieczoru wypijają 6 bądź więcej drinków. Szczególnie upijanie się powszechne jest w grupie mężczyzn w wieku 45 – 54 lata. Odsetek osób uzaleznionych w Słowacji wynosi mniej więcej tyle samo co upijających się, czyli 11%. Spożycie alkoholu w Słowacji nie różni się poziomemm od innych krajów Europy środkowej (WHO, 2014).

Wymienić można kilka powodów spadku spożycia napojów alkoholowych wśród Słowaków. Wśród nich Specjaliści wymieniają poniżej przedstawione argumenty. Spadek konsumpcji alkoholu związany jest również z niskim poziomem zarobków. Ponadto osoby nadużywające alkoholu zdecydowanie szybciej decydują sie na szukanie fachowej pomocy. W czasach komunizmu okres ten wynosił do 22 lat, obecnie średnio są to dwa lata. Skrócenie tego okresu, ogranicza tym samym fakt nadużywania alkoholu. Powodem podlegającym rozważeniu dla spadającego spożycia napojów alkoholowych jest również fakt sięgania po inne substancje psychoaktywne.

Więcej informacji …

https://spectator.sme.sk/c/20652838/slovaks-drink-less-and-less.html

Picie alkoholu w radzeniu sobie ze stresem

Picie alkoholu w radzeniu sobie ze stresem może podwyższyć ryzyko problemów z alkoholem (University Park).

W przeprowadzonym badaniu studentów pytano o przyzwyczajenia związane z piciem alkoholu i informacje dotyczące odczuwanego stresu. Badacze zauważyli, że im więcej studenci pili by poradzić sobie z odczuwanym stresem – w przeciwieństwie do picia dla dobrego humoru, do zabawy czy świętowania – tym wyższy był poziom ryzyka wystąpienia problemów związanych z jego konsumpcją.

Zgodnie z wynikami otrzymanymi we wcześniej przeprowadzonym badaniu oszacowano, że 32% studentów nadużywa alkoholu. Nadużywanie alkoholu definiowano jako wypijanie przy jednej okazji 5 lub więcej drinków w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Taki styl picia zwykle wiązał się z wykorzystaniem seksulanym, przemocą cielesną, śmiertelnymi wypadkami drogowymi I uzależnieniem od alkoholu.

Badacze zaobserwowali, że w przypadku każdego dodatkowego stresora, chęć studentów do spożywania alkoholu wzrosła o 8%. W dni kiedy studenci nie deklarowali stresujących sytuacji a pili alkohol , to ich przeciętne spożycie wynosiło 4,8 drinka. Natomiast w dniach kiedy deklarowali występowanie 6 stresorów , przeciętnie wypijali 5,9 drinków.

Wyniki badania opublikowane zostały w The journal Psychology of Addictive Behaviors.

Badanie zostało przeprowadzone dzięki The National Institute on Alcohol and Alcoholism.

Więcej informacji …

http://news.psu.edu/story/483248/2017/09/19/research/drinking-cope-stress-may-increase-risk-alcohol-problems

System immunologiczny powiązany ze stylem picia

Naukowcy z Uniwerytetu Adelaide odkryli zależnośc jaka występuje między systemem immunologicznym mózgu a chęcią napicia się alkoholu wieczorem. W badaniu labaoratoryjnym na myszach, badacze poprzez zastosowanie odpowiedniego leku, zablokowali występowanie specyficznej reakcji systemu immunologicznego mózgu. Badanie opublikowane w magazynie naukowym the Brain, Behavior and Immunity jest jednym z pierwszych ujawniajacych zależniość między immunologiczną odpornością mózgu a chęcią picia alkoholu wieczorem.

Jak stwierdza jeden z głównych realizatorów badania, doktorant Uniwersytetu Adelaide, alkohol jest wiodącą w świecie substancją psychoaktywną dlatego też szczególnie ważnym jest ustalenie biologicznych mechanizmów, które “nakłaniają” do picia.

Przeprowadzone badanie wskazało na widocznie zmiejszenie chęci sięgnięcia wieczorem po alcohol, w przypadku zablokowania / bezpośredniego wywarcia wpływu na system immunologiczny mózgu.

Przeprowadzone badanie sponsorowane było przez the Australian Research Council (ARC), the US National Institute on Drug Abuse (NIDA) and the National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170915144148.htm

 

 

Niebezpieczeństwa związane z piciem alkoholu w ciąży

Każdego roku 9 września obchodzony jest Światowy Dzień FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), zaburzeń powstałych w wyniku ekspozycji płodu na alkohol. Wszystkie ciężarne kobiety, które piją alkohol w ciąży, ryzykują zdrowiem nienarodzonego dziecka.

Najwyższy odsetek przypadków FASD na świecie, odnotowuje się w Południowej Afryce. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych stanowi pojęcie parasol dla objawów takich jak uszkodzenia mózgu, problem z zachowaniem i nauką, fizyczne deficyty. Szacuje się, że ponad 6 milionów mieszkańców Południowej Afryki ma zaburzenia wynikające z FASD. W Południowej Afryce odsetek występowania FASD jest 14 razy wyższy niż na całym świecie. Szacuje się, że na świecie średnio 8 dzieci na 1000 ma FASD podczas gdy w Południowej Afryce proporcja ta wynosi 111 przypadków na 1000, około 11%.

Więcej informacji …

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/health-and-sex/2017-09-08-silence-to-highlight-dangers-of-drinking-while-pregnant/

Spożywanie alkoholu przez ojców może prowadzić do FAS u dzieci

Przyszli ojcowie powinni być informowani o ryzyku jakie wiąże się z ich spożywaniem alkoholu na zdrowie i rozwój ich nienarodzonego dziecka. Spożywanie alkoholu przez przyszłego ojca może prowadzić do zmniejszenia wagi urodzeniowej dziecka, odbić się na wielkości mózgu dziecka i zaburzyć funkcjonowanie poznawcze.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jak do tej pory łączone było wyłącznie z faktem picia alkoholu przez kobietę w ciąży. To w organiźmie kobiety rozwija się dziecko i wraz z jej krwią alkohol przedstaje się do krwiobiegu dziecka. Jednakże naukowcy odkryli, że na zdrowie dziecka i jego rozwój ma również wpływ ojciec poprzez swoje nawyki.

Badacze z Georgetown University Medical Centre, twierdzą że na rozwój dziecka ma również wpływ ilość spożywanego alkoholu przez ojca, jego wiek, stosowana dieta i kondycja psychiczna , wszystkie te czynniki odgrywają znaczenie. Jak stwierdzają naukowcy, do 75% przypadków dzieci z FASD, ma ojców uzależnionych od alkoholu.

W przeprowadzonym badaniu analizowano wpływ genetyki ojca na genetykę dziecka, jak również przyszłych pokoleń. Jak podkreślają badacze, należy informować przyszłych rodziców, zarówno kobiety I mężczyzn, że w ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.

Więcej informacji …

https://geneticliteracyproject.org/2017/09/13/alcohol-consumption-fathers-lead-fetal-alcohol-syndrome/

Poważne szkody rozwojowe w życiu płodowym powoduje nie tylko alkohol

Nowe badanie dowiodło, że negatywne działanie wyrobów tytoniowych w ciąży wzmagane jest piciem alkoholu, jak i na odwrót.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych określa zakres zaburzeń fizycznych I neurobehawioralnych problemów będących wynikiem działania alkoholu na dziecko w jego życiu płodowym.

Zmiany wywolane alkoholem w życiu płodowym wiążą się z zaburzeniami wzrostu płodu, przedwczesnym porodem bądź nawet poronieniem. Palenie papierosów w ciąży również silnie powiązane jest z wyżej wymienionymi komplikacjami.

Odklejenie łożyska jest jedną z poważnych komplikacji i stanowi główny powód poronienia w Western Cape, jak również wielu innych populacjach, również o wysokim poziomie ekonomicznym. Palenie paierosów jest czynnikiem zagrażającym odklejeniu łożyska zgodnie z nową wiedzą ryzyko to potęguje również picie alkoholu. Przedwczesne narodziny i zaburzenia wzrostu płodu mogą pozostawić po sobie trwałe efekty w postaci nadciśnienia, cukrzycy lub choroby niedokrwiennej serca.

Palenie papierosów i picie alkoholu w ciąży przynosi większe szkody dla rozwijającego się dziecka, niż każda z tych używek oddzielnie.

Więcej informacji …

http://www.huffingtonpost.co.za/hendrik-johannes-odendaal/severe-adverse-effects-of-excessive-alcohol-during-pregnancy-are-not-limited-to-fetal-alcohol-syndrome_a_23200337/

LIPIEC

 

Umiarkowane spożywanie alkoholu a koncentracja i objętość mózgu

Naukowcy odkryli, że spożywanie alkoholu nawet w sposób umiarkowany wiąże się ze spadkiem poziomu koncentracji i objętości mózgu. Informacje te obalają mit mówiący o dobroczynnym działaniu umiarkowanych ilości alkoholu na zdrowie człowieka.

Badacze analizie poddali długoterminowe efekty działania alkoholu na stan zdrowia człowieka i odkryli, że nawet umiarkowane ilości alkoholu mają negatywny wpływ na poziom koncentracji, jak i objętość mózgu. Analizie poddano dwie części mózgu: hipokamp i spoidło wielkie, kolejno ważne w funkcjonowaniu pamięci i komunikacji między prawą i lewą półkulą mózgu.

Efekty działania alkoholu na mózg zbadane były przy pomocy rezonansu magnetycznego MRI oraz testów psychologicznych mierzących poziom koncentracji i uwagi. Zaobserwowano, że deklarowane większe spożycie napojów alkoholowych związane jest z mniejszą objętością mózgu, zaburzeniami koncentracji, zmienioną strukturą mózgu i szybszym obniżeniem poziomu fluencji werbalnej. Osoby spożywające nawet umiarkowane ilości alkoholu, są trzy razy bardziej narażone na zanik tkanki mózgowej niż abstynenci. Otrzymane wyniki zaprzeczają też wcześniejszym doniesieniom o dobroczynnym wpływie niewielkich ilości alkoholu na koncentrację w wieku podeszłym.

Więcej informacji …

https://www.medicalnewsbulletin.com/moderate-alcohol-consumption-linked-decline-cognition-brain-volume/

Spadek konsumpcji alkoholu w Rosji

Ministerstwo Zdrowia w Rosji potwierdza trwający spadek konsumpcji napojów alkoholowych w Rosji a co za tym idzie również szkód z tego wynikających. Zgodnie z prowadzonymi statystykami w 2012 roku poziom śmiertelności będący wynikiem zatrucia alkoholowego wynosił 11,4 na 100 tysięcy a roczne spożycie per capita wynosiło 12,4 litra. W 2012 roku wprowadzono zakaz reklamy alkoholu w mediach elektronicznych i prasie. Dzięki wprowadzonym restrykcją w 2016 roku ilość przypadków zatrucia alkoholem spadła do 5,6 przypadków na 100 tysięcy a roczne spożycie per capita do 10,3 litra. Ponadto, zgodnie z danymi z 2015 roku około 61% Rosjan będących konsumentami alkoholu, preferuje wysokoprocentowe trunki, podczas gdy 39% sięga po lżejsze napoje alkoholowe.

Zgodnie z wytycznymi WHO, picie o małym ryzyku szkodliwości , wiąże się z nieprzekraczaniem ilości 8 litrów per capita rocznie. Odwołując się do statystyk WHO, 3,3 miliona śmierci każdego roku, czyli 5,9% wszystkich przypadków śmiertelnych związanych jest z alkoholem.

Zgodnie ze strategią promowania zdrowego stylu życia i kontroli zachorowalności na choroby niezakaźne, Ministerstwo Zdrowia w Rosji do 2025 roku planuje kontynuację działań związanych z problematyką alkoholową.

Więcej informacji …

http://tass.com/society/956992

Nadzieja na odwrócenie szkód wywołanych alkoholem w życiu płodowym

Zgodnie z wynikami badania, dwa z powszechnie stosowanych lekarstw, mogą naprawić szkody wywołane działaniem alkoholu na płód. Naukowcy ogłaszają, że zastosowanie po porodzie dwóch powszechnie używanych leków, może cofnąć deficyty pamięci ,i związane z tym w przyszłości problemy w nauce u dzieci, których mamy w czasie ciąży piły alkohol.

Naukowcy odkryli również kluczowymechanizm molekularny odpowiedzialny za szkody neurologiczne i rozwojowe jakie wyrządza alkohol w życiu płodowym dziecka. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Northwestern dotyczyły potomstwa szczurów. Obecnie naukowcy starają się o środki na badania kliniczne.

W Stanach Zjednoczonych od 1 do 5% dzieci rodzi się ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), które wiąże się z problemami z pamięcią, poważnymi problemami z zachowaniem, wysoką powszechnością depresji, niskim IQ, zaburzeniami rozwojowymi i zdrowotnymi w tym układu krążenia.Jeśli zastosowana w badaniu potomstwa szczurów farmakologia, okaże się również skuteczna w badaniach klinicznych, to dzieci matek spożywających alkohol w ciąży, będą mogły nią leczone.Artykuł opublikowany został w magazynie ‘Molecular Psychiatry”.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170718084532.htm

Unia Europejska ignoruje problem nadużywania alkoholu podczas lotów

Mimo wniosku wiodących linii lotniczych o interwencję Komisji Europejskiej w sprawie konsumpcji alkoholu podczas lotów, przedstawiciele KE nie planują podjąć żadnych działań mających na celu ograniczenie konsumpcji alkoholu przez pasażerów. KE uważa, że jest to odpowiedzialność i kompetencja poszczególnych krajów. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego tłumaczą, iż nie leży w zakresie kompetencji PE ograniczenie czy też zakaz sprzedaży alkoholu na lotniskach państw członkowskich, czy w trakcie lotów. Przedstawiciele źródeł branżowych (przemysłu alkoholowego) tłumaczą, że obecnie załoga samolotu może kontrolować poziom spożycia alkoholu pasażerów podczas lotu. Tym samym mogą zadecydować o ograniczeniu ilości bądź odmówić sprzedaży alkoholu pasażerowi, który jest pod wpływem alkoholu bądź sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli.

Więcej informacji …

https://www.euractiv.com/section/alcohol/news/eu-ignores-calls-for-booze-ban-in-flights/

Działanie alkoholu na serce

Zgodnie z wynikami badania, powszechnie przyjęte dobroczynne działania alkoholu na serce, jest jedynie myśleniem życzeniowym.

Naukowcy analizie poddali wyniki 45 badań obejmujących próbę prawie 3 milionów osób. Znaleźli badania mówiące o dobroczynnym działaniu umiarkowanych ilości alkoholu (do dwóch drinków dziennie)jako czynnika zapobiegającego śmierci z powodu choroby serca. Jednakże inne konkluzje wynikały z badań, które poddały analizie fakt spożywania alkoholu w kontekście całego życia. W tym przypadku nie odnotowano żadnych korzyści z faktu umiarkowanego spożywania alkoholu na stan zdrowia serca.

Jak można uzasadnić wyniki badań? Osoby starsze nie pijące alkoholu mogą być mniej zdrowe niż osoby spożywające alkohol w umiarkowanych ilościach ale nie dlatego, że nigdy nie piły alkoholu. Raczej dlatego, że musiały przerwać spożywanie napojów alkoholowych z uwagi na zdrowie i fakt przyjmowania lekarstw, które wykluczają spożywanie alkoholu. Inaczej rzecz ujmując, seniorzy którzy piją alkoholu, są zdrowi nie z powodu tego przyzwyczajenia. Ich dobre zdrowie wynika z faktu braku konieczności przyjmowania lekarstw, tak więc i możliwości spożywania alkoholu.

Wyniki przeprowadzonego badania ukażą się w magazynie „the Journal of Studies on Alcohol and Drugs”.

Więcej informacji …

https://www.health.harvard.edu/heart-health/alcohols-heart-advantages-under-scrutiny

Dlaczego prenatalna ekspozycja na alkohol zwiększa ryzyko uzależnienia?

Jedną z wielu negatywnych konsekwencji prenatalnej ekspozycji na alkohol w życiu płodowym jest fakt zwiększonego ryzyka uzależnienia w późniejszym życiu. Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo (Research Institute on Addictions)wyjaśniają przyczyny tej zależności. Dzięki grantom naukowym z NIAAA (the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) oraz NIH (the National Institutes of Health), wyjaśniają jak alkohol w życiu płodowym uszkadza „ośrodek nagrody/przyjemności” w mózgu i z jakimi konsekwencjami wiąże się to w przyszłości. Zależność ta związana jest z faktem, że neuroprzekaźnik jakim jest dopamina, staje się bardziej staje się bardziej wrażliwa na substancję toksyczną jaką jest alkohol. Dlatego też osoba potrzebuje zdecydowanie mniej substancji toksycznej aby się od niej uzależnić. Wyniki badania ukazały się w “The Journal of Neuroscience”.

Więcej informacji …

http://www.buffalo.edu/news/releases/2017/07/005.html

Alkohol i płodność: co należy wiedzieć

W Stanach Zjednoczonych powszechny jest fakt spożywania alkoholu, jak i fakt bezpłodności. Szacuje się, że około 1 na 8 par może mieć trudności w spłodzeniu potomstwa. Ponadto, ponad 50% obywateli deklaruje spożywanie napojów alkoholowych w poprzedzających miesiącach. Biorąc pod uwagę powszechność występowaniu obu tych zjawisk, należy wziąć pod uwagę ich wzajemny wpływ.

Istnieją dowody naukowe, że nawet niewielkie/umiarkowane ilości alkoholu (w przypadku kobiet do jednej porcji standardowej dziennie; w przypadku mężczyzn do dwóch porcji standardowych dziennie) negatywnie wpływają na skuteczność metody in vitro.

Dobrze udokumentowany naukowo jest fakt negatywnego wpływu alkoholu na dziecko w życiu płodowym (FASD). Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, ani bezpiecznego okresu w ciąży dla spożywania alkoholu. Każdy etap ciąży i każda ilość alkoholu może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Ponadto, alkohol przyczynia się do poronień, przedwczesnych porodów, czy utraty ciąży w drugim trymestrze. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty w ciąży należy zachować abstynencję.

W kontekście kobiecej płodności istnieją badania wskazując zarówno neutralny wpływ alkoholu , jak i te mówiące o jego negatywnym działaniu. Wskazują na zmniejszoną płodność i zwiększone trudności w zajściu w ciążę.

Więcej informacji …

https://blogs.biomedcentral.com/on-health/2017/07/12/alcohol-and-fertility-what-all-womens-health-professionals-should-know/7/

 

CZERWIEC

Istnieje zależność między tendencją nastolatków do kłamania a wczesną inicjacją alkoholową

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Nowym Jorku nastolatkowie, którzy mają większą tendencję do okłamywania rodziców, są również bardziej narażeni na wcześniejszą inicjację alkoholową. Ponadto zaobserwowano, że rodzicielska nadmierna kontrola może pogarszać sytuację, niż zapobiegać tym samym problemom. Zarówno szczerość, jak i niższe ryzyko wczesnego spożywania napojów alkoholowych, są zwykle wynikiem pełnej zaufania relacji między nastolatkiem a rodzicem.

Badaniem podłużnym objęto próbę ponad 4 tysięcy amerykańskich uczniów siódmej i ósmej klasy wraz ich matkami. Zapełniają całkowitą anonimowość i uwzględniając ekonomiczno-demograficzne parametry, badacze egzaminowali zarówno wśród dzieci jak i rodziców relację między otwartością i zaufaniem a tendencją do kłamania i ukrywania informacji.

Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły również, że nastolatkowie których koledzy bądź koleżanki piją alkohol, mają większą tendencję do okłamywania rodziców. Zależność ta była szczególnie widoczna w przypadku chłopców.

Według autorów badania, otrzymane wyniki mogą być pomocne w pracach nad programami profilaktycznymi z zakresu problematyki alkoholowej dla młodzieży.

Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie „Journal of Adolescence”.

Więcej informacji …

https://iq.hse.ru/en/news/206172898.html

 

Litwa chce podnieść wiek legalnej sprzedaży alkoholu jak również skrócić godziny sprzedaży alkoholu

Parlament na Litwie przeprowadził nowelizację ustawy, podwyższając wiek minimalny z 18 na 20 lat jak również nakładając większe restrykcje w zakresie godzin sprzedaży napojów alkoholowych – od 10:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty i od 10:00 do 15:00 w niedzielę.

Przedstawiciele Parlamentu litewskiego poparli pomysł całkowitego zakazu reklamy alkoholu w kraju.

Zmiany wejdą w życie kiedy w ostatecznym głosowaniu parlamentarzyści poprą wszystkie proponowane zmiany a następnie pod nowelizacją podpisze się Prezydent Litwy.

Podjęta decyzja wywołała gorące dyskusje I kontrowersyjne opinie.

Zgodnie z obecnie funkcjonującym prawem zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje między 8 :00 do 22:00 jak również sprzedaż zakazana jest w dniu 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Więcej informacji ….

http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/26/c_136315443.htm

Marketing alkoholowy w Afryce

Obecnie przemysł alkoholowy robi to, co robił kilka dekad temu przemysł tytoniowy, by wzmocnić swoją pozycję poprzez zwiększenie poziomu podarzy na nowym rynku jakim jest dla przemysłu alkoholowego Afryka. Jako wynik prowadzonych działań w najbliższych latach przewiduje się wzrost sprzedaży alkoholu wśród krajów kontynentu afrykańskiego. Wraz z tym można spodziewać się wzrostu problemów zdrowotnych i społecznych będących wynikiem picia alkoholu.

Alkohol znajduje się wśród czynników ryzyka wystąpieniachorób niezakaźnych takich jak marskość wątroby, choroby serca, czy szereg nowotworów. W krajach o wysokim poziomie ekonomicznym wzrasta poziom świadomości szkodliwego działania alkoholu, czego wynikiem są podejmowane działania. W kilu krajach zmianie uległy wytyczne dotyczące spożycia alkoholu. I tak przykładowo w Wielkiej Brytanii prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie regulacji dotyczących sprzedaży i reklamy alkoholu a w Szkocji planowane jest wprowadzenie ceny minimalnej.

Dlatego też przemysł alkoholowy swoje działania koncentruje wokół krajów o słabszych regulacjach prawnych dotyczących problematyki alkoholowej i mniej zamożnych. Afryka stała się obecnie nadrzędnym celem przemysłu alkoholowego.

W 2015 roku ponad 7% przypadków śmiertelnych na świecie związanych było z alkoholem, który znalazł się na 9 miejscu wśród głównych czynników śmiertelności i inwalidztwa, przy dziesiątym w 2005 roku i jedenastym w 1990 roku. W części Afryki zamieszkałej głównie przez ludność czarnoskórą (sub-Saharan Africa) alkohol znajduje się na piątym miejscu wśród czynników ryzyka dla życia i inwalidztwa.

Artykuł został opublikowany w magazynie "The Conversation”.

Więcej informacji …

https://theconversation.com/big-alcohol-is-poised-to-expand-into-africa-why-this-is-bad-news-for-health-68383

W Rosji odnotowano spadek sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholu

Jak ogłasza Ministerstwo Zdrowia w Rosji, ilość palaczy od 2009 roku z 39,4% spadła do 30,% w 2016 roku. Ponadto, zgodnie z otrzymanymi danymi zjawisko biernego palenia spadło z poziomu 35% do 21,9%. W latach 2014 – 2015 ilość palących nieletnich spadła ponad trzykrotnie. Natomiast w zakresie problematyki alkoholowej od 2012 roku do 2016 odnotowano spadek spożycia czystego alkoholu per capita do 13,5%.

Obserwowane zmiany są wynikiem nowelizacji rosyjskiej polityki alkoholowej i tytoniowej.

Więcej informacji …

http://tass.com/society/950611

Vancouver – w menu szczegółowe informacji o serwowanych alkoholach

Władze Vancouver chcą aby w restauracyjnym menu przy każdym serwowanym alkoholu zmieszczona była jego moc (zawartość alkoholu etylowego). Przedstawiciele przemysłu alkoholowego nie przyjmują powyższego pomysłu z entuzjazmem. Pomysł zmian w karcie alkoholi jest jedną z 32 rekomendacji z zakresu problematyki alkoholowej.

Eksperci ds. Zdrowia potwierdzają, że edukacja, działania profilaktyczne i uwrażliwiające na temat szkodliwości alkoholu jak również dostarczanie możliwości innych wyborów czy alternatyw prowadzi do bardziej świadomych i przemyślanych wyborów a tym samym może przeciwdziałać i łagodzić szkodliwym efektom działania alkoholu na jednostkę i społeczeństwo. Znając wielkość jak zawartość procentową alkoholu w zamawianym napoju, konsumenci lepiej będą mogli kontrolować swoje spożycie.

Więcej informacji …

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vancouver-alcohol-percentage-menu-listing-1.4179034

Kanada - tysiące przypadków hospitalizacji z powodu alkoholu

Zgodnie z wynikami badania, w ostatnich latach więcej hospitalizacji w Kanadzie spowodowanych jest faktem konsumpcji alkoholu niż zawałów serca.W opublikowanym przez Kanadyjski Instytut Zdrowia raporcie, odnotowano że 77 tysięcy przypadków hospitalizacji w 2015 roku powiązanych było z alkoholem, co daje średnio 210 przypadków dziennie. Zgodnie z danymi z 2014 roku najwyższy poziom sprzedaży alkoholu i przypadków nadużywania alkoholu odnotowano w Newfoundland i Labradorze, w Yukon i na północno-zachodnich terytoriach. Zgodnie z wynikami badania zaobserwowano, że najwyższy poziom sprzedaży alkoholu w Kanadzie występuje w Albercie. Miasto zajmuje trzecie miejsce w kategorii dostępności sklepów z asortymentem alkoholowym, gdzie na 100 tysięcy mieszkańców przypada około 48 sklepów.

Naukowcy odnotowali, że mężczyźni w wieku od 20 lat i więcej, piją więcej napojów alkoholowych niż kobiety jak również częściej są z tego powodu hospitalizowani. W grupie wiekowej 10 -19 lat, odsetek ten jest wyższy wśród dziewcząt niż chłopców.

Więcej informacji …

http://calgary.ctvnews.ca/report-shows-thousands-hospitalized-due-to-harmful-consumption-of-alcohol-1.3472568

Badania potwierdzają nieodwracalne szkody poalkoholowe

Dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, będącym efektem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, są bardziej narażone na porażki w szkole, myśli samobójcze i problemy z koncentracją uwagi. Powyższa analiza jest wynikiem przeprowadzonego przez Uniwersytet w Sydney badania, którym objęto nauczycieli i rodziców dzieci w wieku szkolnym, w szczególności pochodzenia aborygeńskiego z Fitzroy Valley.

Badanie opublikowane w magazynie the Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, wskazało na szereg problemów z nauką, jak i z zachowaniem dzieci w wieku szkolnym, będących po prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Badaniem objęto grupę 108 dzieci w wieku 7-9 lat z czego prawie 20% miało diagnozę Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych(FASD). Zgodnie z opinia nauczycieli dzieci ze zdiagnozowanym FASD 12 razy częściej niż reszta uczniów mówi o popełnieniu samobójstwa, 21 razy częściej mają problemy z nauką w szkole jak również 10 razy częściej mają problemy z koncentracją uwagi niż inne dzieci.

Naukowcy wyłonili trzy rodzaje problemów w zakresie zachowania dzieci z FASD. Zaliczyli do nich zachowania internalizacyjne, takie jak: lękliwość, zamknięcie w sobie (wycofanie), depresja; zachowania eksternalizacyjne takie jak: agresja i skłonność do przestępczości i wykroczeń oraz problemy w zakresie kompetencji społecznych, uwagi i procesów myślenia.

Więcej informacji …

http://nit.com.au/study-confirms-long-term-foetal-alcohol-effects/

 

MAJ

Płodowy Zespół Alkoholowy w populacji irlandzkiej
Każdego roku w Irlandii rodzi się około 600 dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym, będącym wynikiem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Spożywanie alkoholu w ciąży może spowodować poważne dysfunkcje i zaburzenia pracy mózgu dziecka. Zgodnie ze statystykami 80% Irlandek zadeklarowało spożywanie napojów alkoholowych podczas pierwszej ciąży.  Jak  informuje Dr. Mary T. O’Mahony, picie alkoholu w ciąży może spowodować nieodwracalne dysfunkcje określane mianem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Dysfunkcje te obejmują uszkodzenia mózgu, co przekłada się na zaburzenia w obszarze fizycznym, mentalnym, społecznym jak również problemach w zachowaniu i kompetencjach zawiązanych z edukacją. Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) zwykle:

  • W 50% przypadków rozwijają się w normie w okresie przedszkolnym
  • Wszystkie nieodwracalne uszkodzenia OUN uwidaczniają się w 10 roku życia
  • W wieku 5 lat problemy z uwagą ma 10%
  • W wieku 10 lat problemy z uwagą ma 60%
  • IQ poniżej normy tylko u 30%
  • W 100% poważne zaburzenia w takich obszarach jak: język, pamięć, poziom aktywności

Dr. O’Mahony podkreśla konieczność większego wsparcia dla kobiet, from screeningu i interwencji. Wskazuje kampanie społeczne jako odpowiednie i niezbędne narzędzie do edukacji kobiet w zakresie konsekwencji jakie wiążą się z piciem alkoholu w ciąży a zdrowiem dziecka.
Więcej informacji …
http://www.breakingnews.ie/ireland/600-babies-born-with-foetal-alcohol-syndrome-every-year-786599.html

 56% ogółu spożycia napojów alkoholowych stanowią konsumenci pijący ryzykownie
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez grupę australijskich naukowców, ponad połowa ilości wypijanego alkoholu wpisuje się w picie ryzykowne. Oznacza to, że spożywamy więcej niż dwa napoje alkoholowe dziennie.
Dane do przeprowadzonego badania zbierane były telefonicznie. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące spożywania alkoholu w kontekście ilości, częstotliwości i miejsca. Zgodnie z otrzymanymi wynikami respondenci deklarowali wypijanie ilość przekraczające standardowe dawki alkoholu w przypadku piwa, wina i wódki.  Grupę wiekową spożywającą ponad rekomendowane  - bezpieczne dawki alkoholu, stanowili respondenci w wieku 35-54 lata.
Więcej informacji …
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4439070/More-half-alcohol-drink-high-risk-levels.html#ixzz4fv0mLmzu

Picie alkoholu przez nieletnich jest zagrożeniem dla wszystkich
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że alkohol jest używką od której bardzo łatwo można się uzależnić. Jest najbardziej rozpowszechnioną substancją uzależniająca wśród nieletnich w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z raportem  The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) z 2015 roku, 7.7 miliona osób w wieku 12-20 lat deklarowało fakt spożycia napoju alkoholowego „więcej niż kilka łyków”  w okresie ostatniego miesiąca. Otrzymane wyniki wykazały, że około 33% nastolatków do 15 roku życia wypiło przynajmniej jeden napój alkoholowy, natomiast 60%  do 18 roku. Mimo faktu, że osoby niepełnoletnie piją alkohol rzadziej  niż dorośli, to piją więcej.  90% osób poniżej 21 roku życia pijąc alkohol upija się. Zgodnie z danymi the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pochodzącym z lat 2006-2010 szacuje się, że alkohol każdego roku, był przyczyną śmierci 4,358 osób poniżej 21 roku życia. Najpowszechniejsze z udziałem ludzi młodych są w Stanach Zjednoczonych śmiertelne wypadki motorowe, w większości spowodowane pod wpływem alkoholu. Jeden na pięciu młodocianych kierowców, którzy zginęli w wypadku komunikacyjnym miało we krwi alkohol.
Więcej informacji …
http://www.parispi.net/lifestyles/features/health/article_dddf5b62-2445-11e7-8e1a-bf0fd8d89f7f.html

Upijanie się plagą w Wielkiej Brytanii
Zjawisko upijania się wymyka się spod kontroli społeczeństwu brytyjskiemu. Jedna na cztery dorosłe osoby upija się a Wielka Brytania staje się w Europie państwem obywateli spożywających największe ilości alkoholu. Problem wymaga podjęcia debaty, dotyczącej rozrastającego się zjawiska. Upijanie się powiązane jest z wystąpieniem określonych deficytów czy przypadków medycznych takich jak: uszkodzenie mózgu, rak piersi, wylew.
Więcej informacji …
http://www.dailymail.co.uk/health/article-302531/Special-report-Binge-drinking.html#ixzz4fv23Nco1

Muzykoterapia wpływa na pamięć niedeklaratywną w przypadku dzieci z FASD
W badaniu analizie poddano wpływ muzykoterapii na rozwój pamięci niedeklaratywnej (gromadzi wiedzę o tym jak wykonywać czynności) u dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).  W badaniu wzięło udział 10 dzieci z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym) w wieku 6 – 17 lat. Każda z osób badanych uczestniczyła w 13 sesjach muzykoterapii  z tygodniowymi przerwami a każda z sesji trwała 45 minut. Zarówno przed terapią jak i po osoby badane poddano testom psychologicznym WISC III i IMTAP, określający kolejno poziom inteligencji i zdolności poznawcze. Średnia wyników w teście WISC III przed muzykoterapią wynosiła 70,9 z odchyleniem standardowym 2,67  (CI 95% 65.65 a 76.15 p= 0.000)a w przypadku testu IMTAP 73,90 i SD 1,90 (CI 95% 70.17 a 77.63 p=0.000). Po zastosowaniu muzykoterapii średnia wyników w teście WISC III wynosiła78,60 i SD 2,41 (CI 95% 74.40 a 82.80 p=0.000)a w przypadku testu IMTAP 85,70 i SD 2,52 (CI 95% 80.75 a 90.65 p=0.000).
Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły, że muzykoterapia stanowi skuteczną formę oddziaływania w przypadku dzieci z FAS, nawet jeśli jest krótkotrwałym procesem. Widocznie przyczynia się do rozwoju umiejętności poznawczych.  Zaobserwowana w przeprowadzonym badaniu zależność wymaga dalszych badań z udziałem większej próby, włączenia grupy kontrolnej i wydłużenia okresu stosowania muzykoterapii. Dalsze badania w tym zakresie mogą wnieść adekwatną wiedzę w zakresie stosowania jej w tej konkretnej populacji  - dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Więcej informacji …
http://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2355980353

Wpływ alkoholu w życiu płodowym na rozwój i choroby płuc
Efekty zdrowotne picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży, dotyczą zarówno dzieci urodzonych przedwcześnie, jak i urodzonych w terminie. W obu przypadkach mamy doczynienia z toksycznym działaniem alkoholu na płód. Ekspozycja płodu na alkohol może uszkodzić jego płuca. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami alkohol w życiu płodowym może doprowadzić do wystąpienia dysplazji oskrzelowo-płucnej, infekcji wirusowych takich jak wirus RSV, astma alergiczna / atopowa.
Więcej informacji …
http://www.prrjournal.com/article/S1526-0542(16)30080-X/fulltext

Upijanie się wśród dziewcząt i młodych kobiet
Najwięcej przypadków upijania się odnotowuje się wśród płci żeńskiej w wieku 16-24 lat, pomimo faktu ogólnie mniejszego poziomu  spożycia napojów alkoholowych wśród osób w młodym wieku. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród młodych kobiet/dziewcząt które imprezują w piątki i soboty upijając się wówczas a jednocześnie pijąc zdecydowanie mniej w ciągu reszty tygodnia. Zgodnie z brytyjskimi statystykami ludzi młodzi rzadziej sięgają po napoje alkoholowe niż wszystkie pozostałe grupy wiekowe, natomiast jeśli już piją to bez ograniczeń i samokontroli.
Więcej informacji …
https://www.thetimes.co.uk/article/girls-and-young-women-are-most-likely-to-go-binge-drinking-p535xt8qp

Afro-Amerykanki spożywające napoje alkoholowe - również narażone na raka piersi
Wyniki badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych uwidacznią zależność jaka występuje między spożywaniem alkoholu a zachorowalnością na raka piersi, również wśród Afro – Amerykanek (Reuters Health). Do tej pory badania dotyczące tej zależności przeprowadzone były na próbach rasy białej(the journal Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention). Zgodnie z wynikami badania, Afro - Amerykanki spożywające przynajmniej dwa napoje alkoholowe dniowo, były 33% bardziej narażone na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej piersi, niż osoby pijące niewielkie ilości alkoholu (mniej niż 4 napoje alkoholowe tygodniowo). Również w przypadku spożywania jednego napoju alkoholowego dniowo, ryzyko wstąpienia złośliwego raka piersi było nadal w grupie Afro-Amerykanek wysokie.
Możliwą jest interakcja alkoholu i gospodarki hormonalnej kobiety, co powoduje wzrost guza. Ponadto alkohol może doprowadzać do uszkodzeń genetycznych, co też może wpływać na rozwój nowotworu.
Więcej informacji …
http://www.reuters.com/article/us-health-alcohol-breast-cancer-idUSKBN17Y279

KWIECIEŃ

Czy umiarkowane spożywanie alkoholu rzeczywiście sprzyja zdrowiu?
Badania nieeksperymentalne przeprowadzone na różnych populacjach wykazały istnienie pewnej zależności między umiarkowanym spożywaniem napojów alkoholowych a ich wpływem na niektóre choroby układu krążenia, takiej jak na przykład choroba wieńcowa. Z uwagi na obserwacyjny charakter badań i ich pewne ograniczenia, dostrzeżono potrzebę przeprowadzenia badań eksperymentalnych. W roku 1999 przeprowadzono pierwszą metaanalizę badań eksperymentalnych poświęconych zależności umiarkowanego spożywania alkoholu i jego wpływu na różne wskaźniki medyczne takie jak poziom HDL (dobrego cholesterolu), czy też inne czynniki powiązane z ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej.  Kolejny przegląd poświęcony powyższej zależności dotyczył 63 badań a przeprowadzona metaanaliza opublikowana została w 2011 roku w the British Medical Journal. Wyniki poddanych metaanalizie badań nakreśliły wpływ jaki istnieje między spożywaniem umiarkowanych ilości alkoholu na określone czynniki decydujące o występowaniu chorób serca. Wśród czynników tych znalazły się między innymi: wzrost poziomu HDL (dobrego cholesterolu);  wzrost poziomu apoliproteiny A1 (uczestniczy w metabolizmie tłuszczy i jest głównym komponentem HDL; jest głównym białkiem odpowiedzialnym za przeciwmiażdżycowe działanie HDL); obniżenie ciśnienia krwi; przeciwdziałanie procesom miażdżycowym w tętnicach. Należy dodać , że w żadnym z opisywanych badań nie wspomniano o ewentualnym wpływie działania alkoholu na poziom złego cholesterolu (LDL).  Wyniki większości badań nie potwierdziły również zależności między rodzajem alkoholu a jego profilaktycznym działaniem przeciwko chorobom serca. Mitem okazał się  równie fakt przypisywania szczególnych zalet w przeciwdziałaniu chorób układu krążenia czerwonemu winu. Naukowo nie potwierdzono wyjątkowości działania czerwonego wina w porównaniu do białego czy też innych napojów alkoholowych.
Choć umiarkowane ilości alkoholu mogą zmniejszać ryzyko zachorowalności choćby na wieńcówkę, to eksperci i dietetycy zalecają, by nie warunkować tym faktem spożywania alkoholu. Istnienie wiele innych metod przeciwdziałania chorobom układu krążenia a wśród nich wymienić należy: prawidłową dietę, nie palenie, regularne ćwiczenia i zbilansowana odpowiednia waga ciała.
Więcej informacji …
http://www.ajc.com/lifestyles/health/alcohol-really-good-for-your-heart/NPGpgDttR23o6m5fJQeKfM/

Szwecja zaniepokojona wzrostem spożycia alkoholu w Finlandii
Systembolaget, państwowa sieć sklepów mająca w Szwecji monopol na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 3,5%, wyraża swoje zaniepokojenie i niezadowolenie związane z zaproponowanymi zmianami fińskiego prawa w zakresie polityki alkoholowej. Przedstawiciele Szwecji obawiają się, że wzrośnie poziom spożycia alkoholu wśród Finów, który i tak wśród państw  nordyckich jest najwyższy. Wśród państw nordyckich całkowity poziom spożycia napojów alkoholowych w Szwecji i Norwegii jest niższy niż w Finlandii. W krajach nordyckich jednostkowy całkowity poziom spożycia (przez osobę pełnoletnią) czystego alkoholu wynosi 10,4 litra. Ilość ta jest mniejsza od średniego poziomu spożycia alkoholu w państwach Unii Europejskiej 12,5 litra.
Proponowane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących polityki alkoholowej nie mają również jednogłośnie zwolenników w fińskim rządzie.
Więcej informacji …
http://yle.fi/uutiset/osasto/news/swedish_alcohol_monopoly_worried_about_finns_boozing/9534092

Styl picia Irlandczyków
Irlandczycy zajmują kluczowe miejsce wśród 25 państw, w powszechności spożywania napojów alkoholowych przed wyjściem na imprezę. Ponadto, zgodnie z wynikami badania zrealizowanego przez międzynarodową grupę naukowców, Irlandia znajduje się na czwartym miejscu wśród państw o najwyższej powszechności występowania osób pijących szkodliwie. Wyniki badania opublikowanego w Drug and Alcohol Review, dodatkowo wskazują, że faktowi upijania się przed wyjściem na imprezę towarzyszą takie zmienne jak fakt nadużywania alkoholu, jak również negatywne konsekwencje będące wynikiem upojenia alkoholowego.
Badanie przeprowadzono w populacji 25 państw. Wśród nich znalazło się 18 państw europejskich, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Meksyk i Kolumbia (GDS, 2015). Analizy wyników otrzymanych z badań grupy 65, 126 respondentów w wieku 16-35 lat (w tym 1, 883 uczestników z Irlandii) wykazały, że:

  • 85% Irlandczyków pije alkohol przed wyjściem na imprezę, w pozostałych 25 państwach średnia ta wyniosła 63%;
  • Poza Irlandią najwyższą powszechność spożywania napojów alkoholowych przed wyjściem na imprezę odnotowano w Norwegii 80%, w Wielkiej Brytanii 75%, we Francji 67% oraz we Włoszech 51%.
  • 81% pełnoletnich Irlandczyków pije napoje alkoholowe, w pozostałych 25 państwach średnia ta wyniosła 74%;
  • 48% Irlandczyków pije szkodliwie, w pozostałych 25 państwach średnia ta wyniosła 26%;


Więcej informacji …
http://www.irishexaminer.com/ireland/ireland-top-of-the-table-for-drinking-at-home-445836.html

Płodowy Zespół Alkoholowy: Lekarze nieświadomi zagrożeń
Przeprowadzone wśród irlandzkich pediatrów badanie wykazało, że 31% z nich nie posiada wiedzy związanej ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych ( the Irish Medical Journal). Ponadto okazało się, że 17,3% z nich uważa iż spożywanie niewielkich ilości alkoholu w trzecim trymestrze ciąży nie jest szkodliwe, mimo doniesień międzynarodowych badań naukowych, że żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna i wskazana. W porównaniu do innych krajów, w Irlandii brakuje badań określających powszechność występowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Jednocześnie osoby z FASD mogą być niediagnozowane bądź błędnie diagnozowane. Większość lekarzy z uwagi na brak wiedzy dotyczącej FASD, może nie wiązać zaburzeń rozwoju z płodową ekspozycją na alkohol. Najnowsze badania wykazały, że 75%-81% Irlandek spodziewających się dziecka, potwierdza fakt spożywania napojów alkoholowych w ciąży.
Więcej informacji …
http://www.irishexaminer.com/viewpoints/ourview/foetal-alcohol-syndrome-doctors-unaware-of-dangers-445325.html

Nadal wiele kobiet pije alkohol mimo prób zajścia w ciążę
Zgodnie z wynikami najnowszego badania, w Stanach Zjednoczonych prawie połowa kobiet ciężarnych pije alkohol przed zajściem w ciążę, bądź na jej początku (zanim dowiedzą się, że są w ciąży). W ankietowym badaniu telefonicznym,  wzięło udział ponad 5,000 kobiet . Kontaktowano się z nimi dwukrotnie, pierwszy raz w okolicach 6 tygodnia ciąży a następnie w około 3 miesiącu ciąży. Podczas drugiej rozmowy osoby badane odpowiadały na pytanie dotyczące spożywania napojów alkoholowych, tego jak dużo piły i jak często. Prawie 70% zadeklarowało, że jest w ciąży planowanej. Mimo to, prawie wszystkie z nich zadeklarowały, że zaprzestały spożywania napojów alkoholowych w okresie około 4 tygodnia ciąży. Naukowcy uważają, że jest to właśnie czas w którym kobiety te mogły dowiedzieć się, że są w ciąży. Ponadto wyniki badania wskazały, że kobiety zarówno z ciążą zaplanowaną jak i niezaplanowaną, zaprzestawały picia napojów alkoholowych mniej więcej w tym samym czasie.  Jak stwierdzają badacze, fakt zaprzestania picia alkoholu bądź zmniejszenia jego ilości, wiązał się z pozytywnym wynikiem testu ciążowego (the Journal Obstetrics & Gynecology).
Wydane w 2016 roku zalecenia CDCP (the Centers for Disease Control and Prevention)aby kobiety planujące ciąże jak również prowadzące życie seksualne nie zabezpieczając się jednocześnie przed ciążą nie spożywały napojów alkoholowych, spotkało się z ogromną krytyką opinii publicznej i środowiska medycznego.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że lepszym rozwiązaniem niż zalecanie całkowitej abstynencji w ciąży wydaje się motywowanie do planowanego zachodzenia w ciążę, bądź szybsze wykonywanie testów ciążowych w sytuacji kiedy istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.
W badaniu naukowcy poddali analizie fakt, czy kobiety w przeciągu pierwszych czterech miesięcy ciąży zmieniły swoje nawyki związane ze spożywaniem napojów alkoholowych i kiedy to się stało. Zaobserwowali, że 90% kobiet będących w ciąży zmieniło swoje nawyki związane z piciem alkoholu, z czego prawie 90% całkowicie odstawiła alkohol zwykle w okolicach 29 dnia ciąży.  Tylko 6% badanych zadeklarowało spożywanie napojów alkoholowych pod koniec pierwszego trymestru. Kobiety, które planowały zajście w ciążę w przeciągu czterech pierwszych miesięcy ciąży były o 31% mniej skłonne sięgać po alkohol, niż kobiety będące w ciąży niezaplanowanej.
Dodatkowo naukowcy zaobserwowali, że bardziej skłonne do spożywania alkoholu w ciąży były kobiety rasy białej, z wyższym wykształceniem, większymi zarobkami oraz stosunkowo starsze.
Więcej informacji …
https://preventionconversation.org/2017/03/12/many-women-still-drink-alcohol-when-trying-to-get-pregnant/

Państwowa pomoc osobom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)
Członkowie organizacji zajmującej się problematyką FASD w Minnesocie, zwrócili się do przedstawicieli Senatu , z prośbą o zapewnienie odpowiedniej opieki prawnej osobom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Opieki która uwzględniała były wsparcie finansowe i niezbędną pomoc. Zgodnie z oficjalnymi statystykami w Minnesocie rocznie rodzi się ponad 7 tysięcy dzieci poddanych ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Fakt ten może wiązać się z występowaniem FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), stanowiącym uszkodzenia mózgu i będącym głównym powodem opóźnień i zaburzeń rozwojowych w Stanach Zjednoczonych.
Więcej informacji …
http://minnesotanewsnetwork.com/advocates-want-state-funded-services-fetal-alcohol-syndrome/

Kolejny rok bez niezbędnych informacji na etykietach napojów alkoholowych
Europejska Organizacja Praw Konsumenta (BEUC) pozytywnie ocenia starania Komisji Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących etykietowania napojów alkoholowych, jednocześnie krytykując wolne tempo całego procesu. 13 marca bieżącego roku mając na uwadze już dwuletnie opóźnienie, Komisja Europejska wyznaczyła kolejny rok przedstawicielom przemysłu alkoholowego na przedstawienie propozycji w zakresie przedmiotu sprawy (samoregulacji). Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, producenci napojów alkoholowych nie są zobowiązani do umieszczania na etykietach swoich produktów informacji dotyczących składu i wartości dietetycznych.
Decyzje dotyczące etykietowania napojów Alkoholowych miały zapaść w połowie grudnia 2014 roku. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wezwali Komisję Europejską aby do końca 2016 roku przedstawione  zostały zapisy zapowiadające obligatoryjne zapisy na etykietach napojów alkoholowych.
Więcej informacji …
https://www.euractiv.com/section/alcohol/news/commission-grants-industry-additional-year-to-propose-alcohol-labelling-information/

MARZEC

Kobiety piją coraz więcej alkoholu
Wzrastające spożycie alkoholu i upijanie się, może być powodem poważnych problemów zdrowotnych wśród kobiet, podkreśla Rosalind Breslow – epidemiolog NIAAA w Stanach Zjednoczonych. Jak stwierdza, kobiety z uwagi na niższą masę ciała i mniejszą zawartość wody w organizmie (alkohol rozpuszcza się w wodzie), zaczynają odczuwać problemy związane z piciem alkoholu przy mniejszych jego ilościach, niż mężczyźni. Dlatego też, w przypadku kiedy kobieta i mężczyzna tej samej masy ciała wypiją identyczną ilość alkoholu, to stężenie alkoholu we krwi kobiety będzie wyższe niż u mężczyzny. W badaniu analizie poddano dane zebrane od grupy 65 tysięcy konsumentów alkoholu zarówno mężczyzn i kobiet w wieku od 60 lat i powyżej.  W badanej próbie wyodrębniono (6,500 tysiąca) mężczyzn i (1,700) kobiet, które nadużywają alkoholu. Jak stwierdza Breslow, starsi wiekiem konsumenci alkoholu są bardziej narażeni na negatywne skutki działania alkoholu niż jego młodzi konsumenci. Skutki te wiążą się między innymi z większą tendencją do upadków i związanych z nimi komplikacjami. Na podstawie otrzymanych wyników zaobserwowano, że w latach 1997 – 2014 wśród starszych mężczyzn mieszkających w Stanach Zjednoczonych, poziom konsumpcji napojów alkoholowych wzrastał średnio o 1% rocznie, podczas gdy w przypadku populacji starszych kobiet procent ten był wyższy i wynosił 2%. Ponadto zaobserwowano, że więcej osób w przedziale wieku 60-64 lata (zarówno mężczyźni jak i kobiety) sięga po alkohol, niż miało to miejsce w poprzednich pokoleniach. Zgodnie ze stanowiskiem naukowców z Międzynarodowego Centrum Badawczego dot. Narkotyków i Alkoholu (the National Drug and Alcohol Research Center) z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii, globalnie wśród kobiet obserwuje się tendencję do spożywania alkoholu i uzależnienia porównywalną do mężczyzn. 
Więcej informacji …
http://www.cbsnews.com/news/more-older-women-baby-boomers-binge-drinking/

Emerytura a picie ryzykowne
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w Finlandii badania, 12% osób wchodząc w okres emerytalny zwiększa ilość wypijanego alkoholu, wpisując się tym samym w picie ryzykowne. Większość osób przechodzących na emeryturę nie zmienia swoich nawyków związanych ze spożywaniem alkoholu (81%), podczas gdy 7% pozostaje przy podwyższonym poziomie spożywania napojów alkoholowych. W omawianym badaniu za definicję picia ryzykownego przyjęto fakt spożywania 24 porcji standardowych tygodniowo przez mężczyzn i 16 porcji standardowych tygodniowo przez kobiety.
Naukowcy tendencję do wzrostu spożycia napojów alkoholowych zaobserwowali głównie wśród mężczyzn, ponadto do czynników znacząco wpływających na spożycie alkoholu zaliczyli uzależnienie od tytoniu, jak również depresję. Przejście na emeryturę jest ważną zmianą w życiu każdego człowieka a otrzymane wyniki wskazują dodatkowo, że jest to okres wzmożonej predyspozycji do nabycia niezdrowych nawyków.
Powyższe badanie przeprowadzono w grupie prawie 6,000 pracowników sektora publicznego osiągających wiek emertytalny.
Więcej informacji …
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170331120308.htm

Nadużywanie alkoholu przed zajściem w ciążę również wpływa na zdrowie dziecka
Zgodnie z wynikami badania,  dzieci matek które przed zajściem w ciążę upijały się, są bardziej narażone na posiadanie wysokiego poziomu cukru we krwi oraz innych zaburzeń związanych z poziomem glukozy. Tym samym są bardziej narażone w życiu dorosłym na chorobę cukrzycy.
Badanie przeprowadzono na szczurach, u których podstawowe funkcje  glukozy są podobne do ludzkich. Badacze na okres czterech tygodni  do diety szczurzyc dołączyli 6,7% alkohol, który powodował stężenie alkoholu we krwi adekwatne do stężenia odpowiadającego stanowi upicia u człowieka. 
Naukowcy zaobserwowali, że potomstwo szczurzyc, w których diecie przed ciążą był alkohol, charakteryzowały anomalie w gospodarce cukrowej organizmu. Zmiany te obejmowały podwyższony poziom glukozy we krwi, obniżony poziom insuliny we krwi i tkankach trzustki oraz podwyższone stężenie leptyny we krwi.
Więcej informacji …
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170403083100.htm

Alkohol i tytoń powodem nowotworu jamy ustnej
Nowotwór jamy ustnej jest problematycznym i niebezpiecznym schorzeniem ponieważ większość pacjentów zbyt późno poddaje się jego diagnozie.
Używanie tytoniu w każdej postaci, czy to palenie, żucie, czy wąchanie przyczynia się do powstawania raka jamy ustnej, tak samo jak nadużywanie napojów alkoholowych. Jak stwierdzają naukowcy nowotwór jamy ustnej mogą wywołać również deficyty żelaza, dieta uboga w warzywa i owoce bogate w witaminę A, C, E. Wśród  czynników wpływających również na ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej znajduje się wirus HPV oraz predyspozycje genetyczne.
Więcej informacji …
http://www.norrionews.com/expert-says-tobacco-alcohol-consumption-could-cause-oral-cancer/

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) a kompetencje szkolne
Mimo rosnącej wiedzy w zakresie szkodliwego wpływu alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko, rozpowszechnienie występowania  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest alarmująco wysokie. W przeprowadzonym badaniu analizie poddano kompetencje szkolne dzieci , w przypadku których potwierdzono fakt ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, do ich zdrowych rówieśników. Ponadto skupiono się w analizie na tych obszarach mózgu, które zaangażowane są w poznawcze funkcjonowanie dzieci (ich kompetencje szkolne).
Naukowcy utworzyli dwie grupy badawcze dzieci w wieku 8-16 lat. Jedną z grup stanowiło 67 dzieci, u których potwierdzono fakt ekspozycji na alkohol w życiu płodowym (44 chłopców, 23 dziewczynki). Druga grupa liczyła 61 dzieci zdrowych (33 chłopców, 28 dziewczynek). Analizie poddano wyniki wystandaryzowanych testów, na podstawie których oceniono takie kompetencje jak: czytanie, literowanie i zdolności matematyczne. Dodatkowo w grupie 42 dzieci (29 chłopców, 13 dziewczynek) wykonano obrazowanie mózgu.  Na jego podstawie określono naukowcy poddali analizie kompetencje szkolne a strukturę kory mózgowej (jej grubość i powierzchnię).
Zgodnie z otrzymanymi wynikami, dzieci z potwierdzoną ekspozycją na alkohol w życiu płodowym w porównaniu do dzieci zdrowych, wypadły znacząco słabiej we wszystkich badanych obszarach kompetencji szkolnych a w szczególności w matematyce. Wynik ten potwierdziły również wcześniejsze badania naukowe a wyraźnie obniżone zdolności matematyczne są najprawdopodobniej powiązane z odmienną strukturą mózgowia dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym.
Więcej informacji …
https://www.newswise.com/articles/children-prenatally-exposed-to-alcohol-have-academic-difficulties

Spożycie alkoholu wśród ciężarnych Dunek
Zgodnie z wynikami kanadyjskiego badania, opublikowanego w prestiżowych magazynie naukowym The Lancet Global Health, prawie co druga Dunka pije alkohol w ciąży. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto porównali nawyki związane z piciem alkoholu w ciąży opierając się na danych zebranych z 187 krajów a opublikowanych w latach 1984-2014.Zgodnie z otrzymanymi wynikami pod względem powszechności spożywania alkoholu przez ciężarne Dania zajęła trzecie miejsce po Białorusi i Irlandii. Ponadto odnotowano, że Dania jest jednym z państw o najwyższej powszechności występowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych wśród dzieci.
Więcej informacji …
http://cphpost.dk/news/new-research-danish-women-top-stats-for-drinking-during-pregnancy.html

LUTY

Polityka alkoholowa w państwach europejskich
Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) wraz ze współpracującymi organizacjami dokonało analizy danych dotyczących polityki alkoholowej w Europie.
Raport zawiera informacje dotyczące: obecnych trendów w spożyciu alkoholu, zakresu  szkód wywołanych alkoholem, polityki dotyczącej dostępności cenowej i fizycznej alkoholu, przeglądu zakazów w zakresie marketingu alkoholowego, roli jaką odgrywa zawartość/treść etykiet napojów alkoholowych oraz wytyczne dotyczące porcji standardowych w zakresie picia nieszkodliwego. Obserwuje się spadek średniego spożycia napojów alkoholowych na każdego dorosłego  konsumenta państw Unii Europejskiej w latach 1990-2010.
Wszystkie z państw europejskich posiadają własne regulacje prawne dotyczące polityki alkoholowej. Obszar który wydaje się być najbardziej deficytowy, dotyczy rozpowszechniania informacji adresowanych do konsumentów a zawartych na etykietach napojów alkoholowych (skład, wartość dietetyczna, kaloryczność).
Więcej informacji ….
http://www.eurocare.org/library/updates/how_is_your_country_doing_on_alcohol_policy

Światowy Dzień Chorób Nowotworowych
Nadal 1 z 4 śmierci w państwach UE spowodowana jest chorobą nowotworową. W wielu przypadkach można zapobiec wystąpieniu choroby nowotworowej a wczesne rozpoznanie zwiększa możliwość wyleczenia. Jak na razie można przeciwdziałać czynnikom, które stanowią przyczynę  powstawania około 1/3 przypadków z całego spektrum chorób nowotworowych.
Niestety nadal często zapominany jest fakt zależności jaka występuje między alkoholem a chorobami nowotworowymi. Etanol zawarty w każdym napoju alkoholowym uznany jest za kluczowy czynnik kancerogenny. Alkohol może przyczynić się do powstania raka jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, odbytu czy piersi.
O kancerogennym działaniu alkoholu wiadomo od 1987 roku, jak do tej pory jedynie 36% obywateli państw UE wie o zależności jak występuje między chorobami nowotworowymi a alkoholem. Eksperci zalecają by niezależnie od rodzaju spożywanego alkoholu ograniczyć jego ilość. Dla profilaktyki chorób nowotworowych najlepiej jest w ogóle nie pić alkoholu (www.cancercode.eu).
Zależność jaka występuje między alkoholem a chorobami nowotworowymi wymaga dalszych badań. By uniknąć niepotrzebnych zachorowań i przypadków śmiertelnych, temat powinien być lepiej nagłaśniany w społeczeństwie , jak również w gronie medycznym.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/celebrating_world_cancer_day_2017_but_not_with_alcohol

Zmiany w wytycznych dotyczących tygodniowego spożycia alkoholu
Zmiana w brytyjskich rekomendacjach adresowana jest przede wszystkim do mężczyzn, zmniejszając ilość porcji standardowych z 21 do 14 tygodniowo. Porcje standardowe dla kobiet pozostają na takim samym poziomie.  Czternaście porcji standardowych w tygodniu, to 6 kufli piwa (4%), 6 lampek wina (13%, 175 ml), bądź 14 kieliszków wódki (40%).
Powyższym wskazówkom towarzyszyły również informacje mówiące o tym, że:
- 14 porcji standardowych nie należy kumulować w jedne bądź dwa dni ale rozłożyć przynajmniej na trzy dni w tygodniu, pozostawiając przynajmniej dwa dni w tygodniu bez alkoholu;
- nie ma bezpiecznej ilości alkoholu jaką można spożywać w ciąży.
Minister Zdrowia i Pomocy Społecznej (Kate Beecroft MHK) podkreśla, że wybory dotyczące stylu życia zawierają również decyzje o ilości alkoholu. Decyzje te wpływają znacząco na zdrowie i dobrostan jednostki.
Więcej informacji …
http://www.isleofman.com/News/details/81826/change-to-guidelines-on-weekly-alcohol-consumption

Zakaz wprowadzania cen promocyjnych alkoholu
W Rosji planowane jest wprowadzenie zakazu dla promocyjnych cen alkoholu, gdyż taka forma marketingu postrzegana jest jako reklama alkoholu (Anna Popova). Jednostkowe  roczne spożycie alkoholu w Rosji, wynosi 10 litrów podczas gdy rekomendowana przez WHO norma wynosi 8 litrów. Ministerstwo Zdrowia w Rosji przygotowało draft Strategii  Zdrowego Stylu Życia, która zawiera między innymi propozycję zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia.
Więcej informacji …
http://www.pravdareport.com/news/russia/economics/06-02-2017/136789-alcoholic_drinks_russia-0/
Najwięcej alkoholu w ciąży piją Irlandki
Nie dawno opublikowane badanie o zasięgu światowym wskazuje, że ponad 60% Irlandek pije alkohol w ciąży.
Badanie zaprezentowane w  naukowym magazynie medycznym The Lancet, plasuje Irlandię na pierwszym miejscu wśród wszystkich państw europejskich z najczęstszym spożyciem alkoholu przez kobiety w ciąży. Pozostałe państwa znajdujące się w kluczowej piątce, to:  Rosja (37%), Wielka Brytania (41%), Dania (46%), Białoruś (47%). Nie znana jest bezpieczna dawka alkoholu w ciąży, taka która nie stanowiłaby ryzka dla prawidłowego rozwoju dziecka, ryzyka wystąpienia FAS. Dlatego też w ciąży zalecana jest całkowita abstynencja. U dzieci z FAS występują  między innymi zaburzenia w rozwoju neurologicznym, zaburzenia wzrostu, problemy w nauce, problemy w pisaniu i rysowaniu, zaburzenia równowagi.
Szacuje się, że na świecie każdego roku rodzi się 119 000 dzieci z FAS.
Więcej informacji …
http://www.thejournal.ie/alcohol-pregnancy-ireland-3190327-Jan2017/

Bardziej rygorystyczna polityka wobec alkoholu, ochroną dla nieletnich
Bardziej rygorystyczna polityka wobec alkoholu, chroni młode osoby przed śmiercią w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę (Boston Medical Center). Badania opublikowane w magazynie medycznym Pediatrics podkreślają znaczenie jakie ma polityka alkoholowa w zakresie regulacji prawnych dotyczących kierowania pod wpływem alkoholu. Bardzie restrykcyjne prawo zmniejsza ilość przedwczesnych śmierci młodych ludzi w wypadkach samochodowych. W Stanach Zjednoczonych wypadki motocyklowe są najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych osób. W stanie Massachusetts 40% śmiertelnych wypadków samochodowych związanych jest z prowadzeniem pod wpływem alkoholu. Aż 25% przypadków śmiertelnych, to osoby młode.  W przeprowadzonej analizie danych naukowcy zaobserwowali, że w przypadku stanów z bardziej restrykcyjnym prawem wobec alkoholu zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadku samochodowego z udziałem młodych osób i ogólnie zmniejsza się poziom spożycia alkoholu. Prawie połowa nieletnich, którzy zginęli w wypadkach samochodowym wywołanych alkoholem, było pasażerami a nie kierowcami.  W około 80% powyższych przypadków nieletni pasażerowie znajdowali się w pojazdach prowadzonych przez osoby 21 letnie bądź starsze i będące pod wpływem alkoholu. Większość wypadków śmiertelnych miała miejsce w weekend  pod wieczór bądź w nocy.
Więcej informacji …
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170213131450.htm

Alkohol częściej jest powodem aktów przemocy, niż inne używki
Media w szczególności widzą zależność jaka istnieje między zażywaniem  nielegalnych substancji psychoaktywnych a aktami przemocy, nadużyć seksualnych czy morderstw, nie doceniając tym samym silnego związku tych wykroczeń z nadużyciem alkoholu.
Biorąc pod uwagę opiniotwórczy charakter mediów, odgrywają one  znaczącą rolę w kształtowaniu poglądów i opinii odbiorców. Tym samym odbiorcy informacji mogą stwierdzić, że częstszym i poważniejszym wyzwalaczem przemocy są nielegalne substancje psychoaktywne, niż sam alkohol. Dzieje się tak przez zachodzący proces poznawczy, który nakierowuje ludzi do tworzenia opinii na podstawie najświeższej informacji jaka do nich dotarła.
Większość przypadków przemocy w Australii wiąże się z nadużyciem alkoholu a nie innych substancji psychoaktywnych. 26% Australijczyków doświadcza przemocy której podłożem jest nadużywanie alkoholu, podczas gdy aktów przemocy będącej wynikiem użycia innych substancji psychoaktywnych odnotowano 3,1 % przypadków. Podczas spożywania napojów Alkoholowych dochodzi do obniżonego poziomu funkcjonowania kory przedczołowej mózgu, części odgrywającej kluczową rolę regulacji zachowań i procesie podejmowania decyzji. Pod wpływem alkoholu ludzie mają tendencję do podejmowania błędnych decyzji i reagują bardziej emocjonalnie na sytuacje, które w stanie trzeźwości ocenili by z większą refleksją i adekwatniejszą oceną. Osoby będące pod wpływem alkoholu rzadziej oceniają i przewidują konsekwencje swoich zachowań.
Więcej informacji …
http://www.healthcanal.com/substance-abuse/234827-alcohol-leads-violence-drugs-youd-never-know-headlines.html

STYCZEŃ

VII Europejska Konferencja z zakresu polityki alkoholowej
W drugiej połowie listopada 2016 roku w Lubljanie na Słowenii  odbyła się VII Europejska Konferencja dot. polityki alkoholowej. W konferencji wzięło udział około 300 uczestników z ponad 25 państw.
Region europejski charakteryzuje najwyższy poziom spożycia napojów alkoholowych jak również powiązanych z nim szkód. Obecna sytuacja wymaga interwencji i zaangażowania środowiska politycznego zarówno na poziomie europejskim, państwowym czy regionalnym. Działania rządowe powinny opierać się na współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami tak aby uwzględnić programy profilaktyczne i interwencyjne adresowane do jednostek bądź całych rodzin dotkniętych  szkodami wynikającymi z nadużywania alkoholu.
Zgodnie z eksperckimi zaleceniami środowiska opiniotwórcze poszczególnych państw powinny propagować wytyczne WHO poprzez podniesienie cen napojów alkoholowych, ograniczenie jego dostępności i nałożeniu większych restrykcji na reklamę alkoholu.  
National Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/7th_european_alcohol_policy_conference_conference_declaration

Szkodliwe picie alkoholu zaburza prace mózgu nastolatków
Zgodnie z wynikami badania szkodliwe picie alkoholu zaburza prawidłową aktywność mózgu u nastolatków. Dzieje się tak również w przypadku tych nastolatków u których nie obserwuje się symptomów uzależnienia.
Badania przeprowadzone zostały na Uniwersytecie we wschodniej Finlandii i opublikowane zostały w magazynie Addiction Biology. W przeprowadzonym badaniu naukowcy poddali obserwacji grupę 27 nastolatków w wieku 13-18 lat a następnie poddani analizie poziom aktywności ich mózgów w wieku 23-28 lat. Dodatkowo badaniom poddano grupę kontrolną składającą się z uczestników będących w tym samym wieku, tej samej płci, i poziomie edukacji ale deklarującej niewielkie spożywanie napojów alkoholowych bądź abstynencję. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, naukowcy zaobserwowali w grupie osób szkodliwie pijących wzmożoną aktywność (przewodzenie sygnałów elektrycznych ) kory mózgowej oraz podniesiony poziom neurotransmitera GABA. Neurotransmiter GABA wpływa na poziom funkcjonowania mózgu i ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i może powodować niepokój, depresję i patogenezę wielu zaburzeń neurologicznych.
Wyniki badań dowiodły że spożywania alkoholu przez osoby młode, których mózgi nadal się rozwijają, prowadzi do rozłożonych w czasie uszkodzeń tego organu, które mogą być bardzo poważne.
Więcej informacji …
https://www.thefix.com/new-study-reveals-detrimental-effects-heavy-alcohol-use-adolescent-brains

Szwecja chce wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Internecie
Rząd Szwecji przedstawił propozycję nowej regulacji prawnej, która zakazywałaby sprzedaży alkoholu przez Internet. Przewiduje się, ze nowe regulacje prawne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Nowe regulacje prawne dotyczące zakupu alkoholu przez Internet są w dużej mierze sprzeczne  z prawem UE i Unia Europejska już wcześniej odrzuciła taką propozycję zmian.  Jeśli zmiany wejdą w życie zakup alkoholu przez Internet  z innych państw UE będzie dla obywateli Szwecji niezgodne z prawem.
Zamierzenia rządu szwedzkiego nie spotykają się z akceptacją instytucji państwowych. Szwedzka Agencja ds. Zdrowia Publicznego  nie uważa by wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu przez Internet pozytywnie wpłynęło na poziom zdrowia obywateli. Ponadto agencja wraz z innymi instytucjami państwowymi  stwierdza, że nie będzie łatwe wprowadzenie ustawy, która swą treścią w dużej mierze zaprzecza obecnie obowiązującym regulacjom prawnym w EU. 
Więcej informacji …
https://ecommercenews.eu/sweden-wants-ban-online-sales-alcohol/

Spożycie alkoholu w Rosji od 2009 roku  spadło o 33%
Zgodnie z oficjalnymi statystykami spożycie alkoholu w Rosji w okresie ostatnich 7 lat spadło o 1/3. Średnie jednostkowe spożycie napojów alkoholowych  z 15 litrów w 2009 roku spadło do niewiele ponad 10 litrów w 2016 roku. Do osiągniętego wyniku przyczyniły się takie czynniki jak wprowadzenie ceny minimalnej, zakaz reklamy alkoholu czy zakazy sprzedaży alkoholu w promocjach.
Nadal spożycie alkoholu w Rosji przekracza rekomendowane przez WHO normy na podstawie których osoby dorosłe nie powinny spożywać więcej niż 8 litrów napojów alkoholowych rocznie.
Więcej informacji …
https://themoscowtimes.com/news/russian-alcohol-consumption-dives-33-since-2009-56904

Badania dotyczące rozpowszechnienia  FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego)
Spożywanie alkoholu w ciąży jest bezpośrednią przyczyną wystąpienia u dziecka  FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego). Autorzy przeglądu literatury za cel postawili sobie oszacowanie powszechności spożywania alkoholu w ciąży i FAS w całej populacji. Poprzez połączenie tych dwóch czynników dążyli do oszacowania liczby kobiet, które w ciąży piły napoje alkoholowe a ich dzieci mają FAS. Z bazy wyłonionych 23 470 badań dotyczących powszechności spożywania napojów alkoholowych, do dalszej analizy wybrano grupę 328 badań. W bazie dotyczącej rozpowszechnienia FAS znalazło się 11 110 badań z czego do dalszej analizy wytypowano 62. Na poziome globalnym powszechność spożywania alkoholu w ciąży  określono na poziomie 8-9%, a szacunkowe rozpowszechnienie FAS w całej populacji określono na poziomie 14,6% na 10 000 osób. Ponadto, badacze oszacowali, że 1 na 67 kobiet pijących alkohol w ciąży urodzi dziecko z FAS, co oznacza że rocznie na świecie rodzi się 119 000 dzieci z FAS.  Spożywanie alkoholu w ciąży jest dość powszechnym zjawiskiem w wielu krajach, jak również  FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)  jest stosunkowo najczęstszym  efektem deficytów wywołanych alkoholem w życiu płodowym. Widać wyraźną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży.
Więcej informacji …
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/abstract

Polityka alkoholowa w Estonii
Minister Zdrowia w Estonii  - Jevgeni Ossinovski, na 26 stycznia br. zapowiedział  przedstawienie  propozycji zmian w regulacjach prawnych dotyczących polityki alkoholowej, jak również regulacji prawnych dotyczących reklamy.  Zgodnie z nowymi wytycznymi reklama napojów alkoholowych ulegnie większym restrykcjom. Ma zawierać znikome informacje dotyczące produktu, koncentrować się na samym produkcie a nie łączenia go z pozytywną atmosferą. Zgodnie z proponowanymi przez Ministra Zdrowia zmianami, reklama alkoholu nie będzie kojarzyć konsumpcji napojów alkoholowych z wolnym czasem, wakacjami czy ważnymi wydarzeniami.  Pozostałe restrykcje dotyczyć będą również reklamy dostępnej na mieście takiej jak  np.: billboardy, citylighty czy reklamy alkoholu na okładkach kolorowych magazynów , jak również godzin reklamy alkoholu w radio i telewizji . Zakaz dotyczyć będzie również sklepów, w których zabronione będzie wprowadzanie „happy hours” kiedy to konsumenci mogą zakupić wyroby alkoholowe w niższej cenie, jak również alkohol sprzedawany w zgrzewkach (multipack) nie będzie tańszy niż kupowany jednostkowo.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/estonian_alcohol_bill

Internetowe badanie adresowane do konsumentów alkoholu
Anonimowe badanie internetowe zostało opracowane w 17 językach  i rozpowszechnione w 21 krajach w okresie maj-czerwiec 2015 roku. Celem badania było pozyskanie informacji od konsumentów napojów alkoholowych, w jaki sposób należy przekazywać treści dotyczące ryzyka i szkód związanych z jego spożywaniem.
Analiza otrzymanych wyników uwidacznia różnice między krajami, płciami i wpływem środowiskowo-społecznym. Uczestnicy badania pokreślili potrzebę informacji o szkodach zdrowotnych związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych jak również zapewnienie odpowiednich źródeł informacji w tym zakresie. Mimo kampanii społecznych, konsumenci napojów alkoholowych nadal mają trudności w definicji i rozumieniu pojęcia porcji standardowej. Ponadto podkreślają chęć otrzymywania większej wiedzy w powyższym zakresie. Badana grupa wskazała piktogramy oraz krótkie informacje  tekstowe na opakowaniach napojów Alkoholowych jako odpowiednie źródła informacji.
Obecnie regulacje dotyczące wymaganych na opakowaniu informacji dot. składu i kaloryczności wyrobu spożywczego nie dotyczą napojów alkoholowych  ( EU Regulation No 1169/2011). W nadchodzących tygodniach Komisja Europejska ma zająć się przygotowaniami treści do dokumentu określającego zakres informacji jakie powinny znaleźć się na opakowaniach napojów alkoholowych. Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/consumer_survey_on_communication_of_alcohol_associated_risks

 

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie