PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 r. po pracach sejmowych do Senatu przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 1631, druk senacki nr 572). Projekt ten przewiduje połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgodnie z tym projektem, gminy zobowiązane będą do przyjęcia jednego wspólnego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (w miejsce przyjmowanych dotychczas programów odrębnych). Elementem tego programu będą również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania stanu prac nad projektem (przebieg procesu legislacyjnego na stronach sejmowych: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1631; na stronach senackich: https://www.senat.gov.pl/.../ustawy.../ustawa,1239.html).

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie