PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

STYCZEŃ

Niezależnie od opanowanej pandemii COVID 19 – Amerykanie nadal upijają się

Pojawienie się pandemii Covid-19 i towarzyszący jej społeczny niepokój wpłynęły na fakt, że wielu Amerykanów zwiększyło poziom spożycia alkoholu. Jednakże mimo względnego powrotu do normalności w 2022 roku, zjawisko nadużywania alkoholu nie zniknęło – co może cieszyć jedynie  producentów i sprzedawców napojów alkoholowych. Zgodnie z danymi US Bureau of Economic Analysis dotyczącymi spożycia alkoholu wśród społeczeństwa amerykańskiego, wydatki listopadowe na napoje alkoholowe, po uwzględnieniu inflacji i sezonowych wzorców wydatkowania funduszy, były o 3% wyższe niż rok wcześniej i o 15% wyższe niż tuż przed pandemią. Powołując się na dane Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu, w 2020 roku odnotowano roczny wzrost spożycia napojów alkoholowych o 3% per capita.

Więcej informacji …

https://www.washingtonpost.com/business/the-pandemic-drinking-binge-just-keeps-going/2022/12/29/b7786418-877d-11ed-b5ac-411280b122ef_story.html

Sektor napojów bezalkoholowych - Francja

Francja jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków napojów bezalkoholowych. Pęd startupów tworzących alkohole bezalkoholowe, wina, koktajle i piwa oznacza odejście od tradycji kraju, w którym jak do tej pory występował ogromny przemysłem alkoholowy.  Nawet prezydent Emmanuel Macron, znacząco wspiera przemysł winiarski i twierdzi, że: „Piję wino codziennie, w porze lunchu i wieczorem”. Rosnąca liczba głównych winnic oprócz swojej standardowej produkcji produkuje również opcje bezalkoholowe napojów, a młodzi francuscy deweloperzy wymyślają nowe formy bezalkoholowego rumu i ginu, podczas gdy duże firmy, takie jak Pernod Ricard, nie szczędzą inwestycji w tym sektorze. W otwartej w 2022 roku w Le Paon qui Boit w północnym Paryżu, pierwszej we Francji specjalistycznej piwnicy z winami ze 100% bezalkoholowymi napojami, odnotowano wysokie zainteresowanie i popyt w okresie poprzedzającym Nowy Rok.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/world/2022/dec/30/trend-starting-france-leading-way-alcohol-free-drinks-boom

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu dla naszego zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała właśnie oświadczenie w The Lancet Public Health: jeśli chodzi o spożycie alkoholu, nie ma bezpiecznej ilości, która nie wpływa na zdrowie. Zagrożenia i szkody związane z piciem alkoholu były od lata systematycznie analizowane i obecnie są już dobrze udokumentowane i poznane. Alkohol jest substancją toksyczną, psychoaktywną i uzależniającą, a kilkadziesiąt lat temu został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako czynnik rakotwórczy grupy 1 – jest to grupa najwyższego ryzyka, która obejmuje również azbest, promieniowanie i tytoń. Alkohol powoduje co najmniej siedem rodzajów raka, w tym najpowszechniejsze typy raka, takie jak rak jelita grubego i rak piersi u kobiet. Etanol (alkohol) powoduje raka poprzez mechanizmy biologiczne, ponieważ powyższy związek chemiczny rozkłada się w organizmie, co oznacza, że ​​każdy napój zawierający alkohol, niezależnie od jego ceny i jakości, stwarza ryzyko zachorowania na raka.

Więcej informacji …

https://www.who.int/malta/news/item/04-01-2023-no-level-of-alcohol-consumption-is-safe-for-our-health

Zdrowie i ryzyko choroby nowotworowej zależą już od niskiego poziomu spożycia alkoholu

Zgodnie z najnowszymi danymi WHO, alkohol przyczynił się do 3 milionów zgonów na całym świecie w 2016 roku i był odpowiedzialny za 5,1% globalnego obciążenia chorobami i urazami. Spożywanie alkoholu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu schorzeń i jest główną przyczyną wielu zaburzeń, w tym uzależnienia od alkoholu, marskości wątroby i kilku innych chorób niezakaźnych jak również zaburzeń psychicznych. Spożywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności w tym niezamierzone urazy i samobójstwa. Młodsi konsumenci napojów alkoholowych, są bardziej narażeni na negatywne skutki spożywania alkoholu, niż osoby starsze. Alkohol odpowiada za  13,5% wszystkich zgonów wśród osób w wieku 20–39 lat.

Więcej informacji …

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00317-6/fulltext

Wpływ alkoholu na ciążę - problem zdrowia publicznego

Alkohol jest znanym teratogenem i wiąże się z szeregiem szkód dla dziecka w życiu płodowym. Najbardziej znanym z zaburzeń powstałych pod wpływem alkoholu w życiu płodowym jest Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Duńscy specjaliści grona medycznego, jak również eksperci medyczni w wielkiej Brytanii, zalecają kobietom powstrzymanie się od spożywania alkoholu w czasie ciąży i podczas prób zajścia w ciążę. Szacuje się jednak, że prawie połowa kobiet zarówno w Danii, jak iw Wielkiej Brytanii, a także jedna czwarta kobiet w Europie, spożywa alkohol w czasie ciąży. Szacunki wskazują, że Dania zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem spożycia alkoholu w czasie ciąży, a Wielka Brytania zajmuje miejsce czwarte.

Więcej informacji …

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00318-8/fulltext

Jeden drink stanowi takie samo zagrożenie dla zdrowia jak jeden papieros

Według danych Statistics Canada większość Kanadyjczyków uważa spożywanie alkoholu za społecznie akceptowalne, podczas gdy tylko 19% to samo uważa na temat papierosów. Chociaż dowody na szkody, jakie może powodować alkohol, gromadzone i rozpowszechniane są od lat, społeczne postrzeganie potencjalnych szkód nadal pozostaje słabo rozpoznawalne, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyko raka. Badanie przeprowadzone w 2016 roku przez Canadian Cancer Society w Ontario wykazało, że tylko 28% respondentów było świadomych faktu, że picie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka. Używanie tytoniu w Kanadzie od dziesięcioleci wykazuje tendencję spadkową, podczas gdy spożycie alkoholu ma tendencję wzrostową. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do znacznego wzrostu poziomu spożycia w BC od wielu lat.

Więcej informacji …

https://www.capitaldaily.ca/news/one-drink-same-mortality-risk-as-one-cigarette-uvic-researcher-says

Koreańskie standardy dotyczące picia alkoholu i palenia tytoniu

W Korei picie w ciągu dnia w pracy, w zależności od miejsca pracy, uznawane jest za akceptowalne. Jeśli chodzi o palenie natomiast, nie przyjmuje się takich samych zasad i postaw. Choć obie używki Światowa Organizacja Zdrowia oznaczyła jako czynniki rakotwórcze grupy 1, to społeczeństwo koreańskie alkohol uznaje jako społecznie akceptowalny w przeciwieństwie do papierosów.  Zauważono wyraźną różnicę w przepisach dotyczących reklamy alkoholu i tytoniu w Korei, chociaż obie używki należą do czynników rakotwórczych grupy 1 (WHO). W ankiecie przeprowadzonej na Instagramie, w której wzięło udział 91 uczestników, poproszono o klasyfikację poziomu niebezpieczeństw związanych z piciem i paleniem. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, 57,1 procent respondentów uznało, że zarówno picie jak i palenie, są tak samo niebezpieczne i szkodliwe, 35,1 procent wskazało na palenie, a pozostałe 7,6 procent respondentów wskazało alkohol. Podczas debaty Zgromadzenia Narodowego zorganizowanego przez Koreański Instytut Promocji Zdrowia (KHEPI) podjęto temat – jak  zapobiegać szkodliwym skutkom spożywania alkoholu w Korei.

Więcej informacji …

https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=20109

Kobiety wybierają miesiąc trzeźwości częściej niż mężczyźni – zdrowie jest najlepszym motywatorem

Według badania przeprowadzonego przez Kantar TNS OY, 15% osób pijących alkohol obchodziło w 2022 roku Bezalkoholowy Styczeń (Dropless January). Bezalkoholowy Styczeń jest coraz bardziej popularny wśród kobiet, to one częściej niż mężczyźni decydują się na miesiąc trzeźwości. Wśród różnych grup wiekowych, szczególnie osoby poniżej 25 roku życia i w przedziale wieku 35-49 lat podjęły decyzję o miesięcznej przerwie w spożywaniu alkoholu, podczas gdy jeszcze kilka lat temu Dropless January cieszył się największą popularnością wśród emerytów i osób powyżej 65 roku życia. Liczba osób powstrzymujących się od picia nieznacznie spadła w stosunku do poprzednich lat. Z drugiej strony coraz większa liczba respondentów deklaruje, że ​​zachowuje trzeźwość i nie musi tym samym wprowadzać  bezalkoholowego stycznia. Aż 29% ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie pije alkoholu. Zjawisko zachowania abstynencji stale wzrasta.

Więcej informacji …

https://www.nordicalcohol.org/post/women-go-dropless-more-often-than-men-health-the-best-motivator

Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa w krajach skandynawskich – raport

W świecie, w którym zjawisko zażywania narkotyków rozrasta się, potrzeba skutecznej profilaktyki jest większa niż kiedykolwiek. Jednocześnie nie brakuje strategii i inicjatyw prewencyjnych na rzecz walki z powstałym kryzysem. Wyzwaniem jest jednak wybór właściwych inicjatyw, z tych obecnie dostępnych. Aby zacieśnić współpracę w dziedzinie badań oraz przedstawić nowe inicjatywy badawcze i profilaktyczne, nordyckie organizacje i eksperci spotkali się w Oslo w Norwegii 28 września 2022 roku pod hasłem „Profilaktyka w zakresie alkoholu i narkotyków w krajach skandynawskich”.

Więcej informacji …

Alcohol and drug prevention in the Nordic countries – Report (PDF)

Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol wpływa na geny zaangażowane w rozwój embrionalny

Po raz pierwszy badania dotyczące wpływu prenatalnej ekspozycji na alkohol na funkcje genów i epigenetykę łożyska, przeprowadzono na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Epigenom to warstwa molekularna na nici DNA regulująca ekspresję genów. Metylacja DNA, na której skupiono się w tej pracy, jest najbardziej znanym regulatorem epigenetycznym. W badaniu wzięło udział 80 noworodków, które w życiu płodowym narażone były na alkohol i 100 noworodków z grupy kontrolnej. (Szpital Uniwersytecki w Helsinkach). Kiedy epigenomy łożyska noworodków narażonych na działanie alkoholu w okresie prenatalnym porównano z grupą kontrolną, zaobserwowano znacznie zmniejszoną ilość metylacji DNA.

Więcej informacji …

https://www.helsinki.fi/en/news/genes/early-prenatal-alcohol-exposure-affects-genes-involved-embryonic-development

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie