PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

GRUDZIEŃ

Wzrost spożycia alkoholu wśród mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej

Podczas pierwszego roku pandemii Covid 19, spożycie alkoholu w BC osiągnęło rekordowy poziom od 20 lat. Analizy przeprowadzone przez the University of Victoria’s Canadian Institute for Substance Use Research dowiodły, że mieszkaniec BC powyżej 15 roku życia w okresie od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku, wypił średnio 9,32 litra czystego alkoholu, co przekłada się na 547 puszek piwa, bądź 104 butelki wina. Jak podkreślają badacze, spożycie alkoholu w populacji wzrosło od 8% do 10%  i wyraźnie odbija się na jakości zdrowia publicznego. Odnotowano znaczny wzrost przypadków przemocy domowej, wypadków samochodowych, oraz chorób przewlekłych w tym chorób serca i chorób nowotworowych.

Więcej informacji …

https://www.richmond-news.com/highlights/british-columbians-have-been-drinking-more-easing-of-alcohol-laws-could-be-one-reason-pandemic-another-4870231

Wielka Brytania – wzrost odsetka przypadków śmiertelnych związanych z piciem alkoholu

W Wielkiej Brytanii w 2020 roku, przypadki śmiertelne spowodowane  alkoholem wzrosły o 19% w porównaniu do poprzednich lat.  Doszło prawie do 9 tysięcy poalkoholowych przypadków śmiertelnych , co stanowi najwyższy odsetek od 2001 roku, kiedy to po raz pierwszy podano analizie  dane populacyjne dotyczące tego obszaru (the Office for National Statistics /ONS). Jak twierdzą specjaliści, potrzebny jest czas by zrozumieć powody podwyższonego odsetka przypadków śmiertelnych związanych z alkoholem w okresie pandemii Covid 19.

 Więcej informacji …

https://theconversation.com/alcohol-deaths-up-almost-19-during-the-pandemic-the-greatest-increase-since-2001-170972

WHO – zbyt mało restrykcji względem reklam online

Zgodnie z opinią ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w szczególności dzieci i osoby starsze narażone są na negatywne skutki działania reklamy alkoholu online. Wśród państw regionu europejskiego WHO, tylko 14 zgłosiło wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu w mediach społecznościowych i Internecie. W raporcie “Digital marketing of alcohol: Challenges and policy options for better health in the WHO European Region” opisany został rozwijający się ekosystem cyfrowy, który jest wykorzystywany do promowania spożycia alkoholu i związanych z nim zagrożeń dla zdrowia. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka podkreśla prawo do zdrowia. W niniejszym raporcie wskazuje się, że ochrona zdrowia dziecka musi dotyczyć również sfery cyfrowej, która stanowi dla niego niepodważalne zagrożenie.  

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2021/12/who-report-on-digital-marketing-of-alcohol-control-policies-in-the-european-region-are-not-enough

Francuzi piją więcej niż wskazują rekomendacje

Zgodnie z danymi z 2020 roku, prawie jedna czwarta (23,7%) mieszkańców Francji w wieku 18-75 lat,   pije więcej alkoholu, niż jest to rekomendowane. Zgodnie z zaleceniami Santé publique,  nie powinno przekraczać  się 10 porcji standardowych alkoholu tygodniowo. Mężczyźni częściej niż kobiety przekraczają zalecane ilości porcji standardowych alkoholu spożywanych tygodniowo. Odpowiednio  33,2% mężczyzn przekracza wskazane limity, przy 14,7% kobiet. Nawyki związane z piciem alkoholu różnicuje wiek. Osoby młode piją rzadziej ale za to  więcej przy jednostkowej okazji.

Więcej informacji …

https://www.connexionfrance.com/French-news/Almost-quarter-of-people-in-France-drink-more-alcohol-than-recommended

Jak spożywanie alkoholu może wywołać raka przełyku

W naukowym czasopiśmie  The Lancet Oncology przedstawiono wyniki badania globalnego, w którym to wskazano, że ​​4% (740 tysięcy przypadków) nowych zachorowań na raka zarejestrowanych w 2020 roku na całym świecie, może mieć związek z nadmiernym spożyciem alkoholu. Rak przełyku jest jednym z sześciu najczęściej występujących nowotworów wśród mężczyzn w Brazylii. Każdego roku odnotowuje się tam ponad 11 tysięcy nowych przypadków. Brazylijscy naukowcy wskazują na wagę opracowania badania krwi, które pomoże wykryć raka przełyku na jego wczesnym etapie. Jak do tej pory zwykle diagnozowany jest w późnym stadium rozwoju.

Więcej informacji …

https://pledgetimes.com/understand-how-alcohol-consumption-can-develop-esophageal-cancer/

Alkohol a zaburzenia rytmu serca

Zgodnie z wynikami badania, to przede wszystkim alkohol – nie kofeina, dieta czy brak snu – może wywołać zaburzenia rytmu serca. Badanie przeprowadzili naukowcy z UC San Francisco, poddając analizie różne czynniki mogące mieć wpływ na arytmię serca. Otrzymane wyniki wykazały, że to przede wszystkim spożywanie alkoholu wpływa na zaburzenia pracy serca. Badanie zostało opublikowane w JAMA Cardiology i zaprezentowane 14 listopada 2021 roku na dorocznych sesjach naukowych American Heart Association.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211124154126.htm

Umiarkowane spożycie alkoholu a względy zdrowotne

Wyniki przeprowadzonego badania przedstawią odmienną, niż często do tej pory wskazywaną rzeczywistość, mianowicie  zaprzeczają by umiarkowane spożycie alkoholu było korzystne dla zdrowia i predysponowało do dłuższego życia. Zgodnie z otrzymanymi wnioskami, osoby które nie spożywają alkoholu a mają wysoki współczynnik ryzyka przedwczesnej śmierci, są w tej grupie z uwagi na zachowania ryzykowne jakie towarzyszyły im na wczesnym etapie życia. Wyniki badania wskazują również, że osoby które nie piją alkoholu i nie podlegają innym czynnikom ryzyka takim jak palenie tytoniu lub zły stan zdrowia, nie są statystycznie bardziej narażone na śmierć we wczesnym wieku, w porównaniu do osób  z niskim lub umiarkowanym spożyciem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.medicalnewstoday.com/articles/moderate-alcohol-consumption-should-not-be-recommended-for-health-reasons

Picie alkoholu i brak ćwiczeń fizycznych jako czynniki ryzyka SARS-CoV-2

Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało występowanie kilka czynników, które zwiększają  ryzyko zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) a wśród nich jest znalazło się większe spożycie alkoholu. Ponadto wśród czynników podwyższonego ryzyka zalicza się otyłość i przynależenie do rasy żółtej. Dowiedziono, że przed zarażeniem się Covid 19, chroni budowanie odporności poprzez wykonywanie ćwiczeń fizycznych nie mniej niż 10 godzin tygodniowo.

Więcej informacji …

https://www.news-medical.net/news/20211108/Drinking-alcohol-and-not-exercising-are-modifiable-risk-factors-for-SARS-CoV-2.aspx

Co wiemy o zależności: alkohol a migrena

Wiele osób z migreną, ma listę czynników, które wyzwalają u nich bóle migrenowe głowy. Dla niektórych to właśnie picie alkoholu jest takim wyzwalaczem. Stwierdzono, że  osoby które często skarżą się na bóle migrenowe głowy, wskazują czerwone wino, jako najczęstszy wśród alkoholi wyzwalacz migrenowego bólu głowy. Rozwiązaniem profilaktycznym w takim przypadku jest ograniczenie spożycia napojów alkoholowych.

Więcej informacji …

https://www.medicalnewstoday.com/articles/alcohol-and-migraine#the-link

Zdrowie stomatologiczne dziecka, a alkohol pity w ciąży

Szkliwo w ludzkich zębach mlecznych zaczyna tworzyć się już w macicy i jest bardzo podatne na zaburzenia fizjologiczne występujące w okresie okołoporodowym. Sam moment narodzin jest zaznaczony w szkliwie przez tzw. linię noworodkową (NNL), która tworzy się gdy dziecko przechodzi ze środowiska macicy do środowiska zewnętrznego. W Australii wykonano badanie oceniające  stres i spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, na NNL u ich dzieci. Przeprowadzono wywiady z matkami (53 kobiety wzięły udział w badaniu) na temat ich stanu zdrowia w czasie ciąży oraz doświadczeń porodowych. Do badania histopatologicznego oddano 65 zębów mlecznych (siekacze, trzonowce, jeden kieł) ich dzieci. Mierzono grubość linii noworodkowej (NNL). Według naukowców jedynym (statystycznie istotnym) czynnikiem mającym wpływ na grubość NNL, było spożycie alkoholu przez kobietę w ciąży. Dzieci matek, które sporadycznie piły alkohol w czasie ciąży, miały grubsze NNL w porównaniu z dziećmi matek, które nie piły. Wyniki te sugerują, że różnice w tworzeniu się NNL, powstają prawdopodobnie z powodu zmian fizjologicznych, które zaburzają homeostazę wapnia podczas odkładania się szkliwa.

Więcej informacji …

https://www.infodent24.pl/techdentpost/zdrowie-stomatologiczne-dziecka-gdy-matka-w-ciazy-pila-alkohol,119661.html

LISTOPAD

 

Kampania społeczna „Spełnione Toasty”

W Wielkopolsce ruszyła kampania społeczna poświęcona tematyce picia alkoholu przez kobiety. Przekaz kampanii koncentruje się wokół trzech toastów: „Za zdrowie Pań”, „Rozchodniaczek” oraz „No to po maluchu”, które wprowadzone w życie mogą stać się spełnionymi. W ramach kampanii poruszony jest aspekt zdrowotny, społeczny i rodzicielski a każdy z powyższych toastów wiąże się z innym obszarem życia kobiet. I tak kolejno toast „Za zdrowie Pań”, ma skłonić do refleksji dotyczącej wpływu alkoholu na zdrowie i organizm. Motyw "rozchodniaczka", czyli toastu wypijanego na odchodne, ma zwrócić uwagę na rozpad związków i relacji rodzinnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, a "po maluszku" skierowany jest przede wszystkim do kobiet planujących ciążę, bądź będących w ciąży. Komunikat skryty za tym toastem wskazuje na teratogenne działanie alkoholu i ryzyko FASD/FAS u potomstwa kobiet spożywających alkohol w ciąży. 

Więcej informacji …

https://spelnionetoasty.pl/

Nadmierne spożycie alkoholu w pandemii a przeszczepy wątroby

Zgodnie z wynikami badania, nadmierne spożywanie alkoholu podczas pandemii koronawirusa, prowadzi do ogromnego wzrostu odsetka przeszczepów wątroby. W badaniu naukowcy porównali dokładną liczbę nowych osób umieszczonych na amerykańskiej liście transplantacji narządów od marca 2020 roku do stycznia 2021 roku z danymi sprzed pandemii. Następnie analizie poddali krajowe miesięczne rekordy sprzedaży detalicznej alkoholu w okresie od stycznia 2016 do 2021 roku. Prawie co 5-ty Amerykanin deklaruje „nadużywanie alkoholu”: Używanie alkoholu ma na celu niesienie złudnej pomocy w  radzeniu sobie ze stresem pandemicznym.

Więcej informacji …

https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/10/27/pandemic-drinking-alcohol-liver-transplants/8564575002/

Analiza zależności między konsumpcją alkoholu a rakiem piersi

Doktor Nisha Unni jest specjalistą od raka piersi z Parkland Health and Hospital System oraz adiunktem na Wydziale Chorób Wewnętrznych UT Southwestern Medical Center. Alkohol (etanol) jest substancją chemiczną, która występuje w napojach alkoholowych takich jak wino, piwo, czy spirytus destylowany. Dokładny mechanizm, który powoduje, że alkohol zwiększa ryzyko raka piersi, nie jest w pełni znany, ale istnieją różne hipotezy starające się go wyjaśnić. Mianowicie etanol jest metabolizowany lub rozkładany na substancję zwaną aldehydem octowym, która jest czynnikiem rakotwórczym. Jest to substancja, która powoduje raka poprzez uszkadzanie DNA. Ponadto, alkohol zwiększa również poziom estrogenu we krwi, który jest hormonem płciowym. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem raka piersi z pozytywnym receptorem estrogenowym lub z pozytywnym receptorem hormonalnym. Dodatkowo, alkohol osłabia zdolność organizmu do rozkładania lub wchłaniania różnych składników odżywczych, takich jak kwas foliowy, witamina A, witamina D, ważnych dla organizmu minerałów i witamin. Alkohol dostarcza również dużo pustych kalorii, które mogą powodować przyrost masy ciała, a wiadomo, że przyrost masy ciała zwiększa ryzyko raka piersi.

Więcej informacji …

https://www.keranews.org/health-wellness/2021-10-25/studies-examine-the-link-between-drinking-alcohol-and-increased-breast-cancer-risk-in-women

Konsumenci z tzw. „szarej strefy”

Zwiększone spożycie alkoholu podczas pandemii przyczyniło się do utworzenia grupy konsumentów, których nie można jeszcze zakwalifikować jako uzależnionych ale jednocześnie są to osoby, które mają jako problem postrzegają fakt  odstawienia alkoholu na dłużej. Grupa ta, nazywana „pijącymi z szarej strefy” jest narażona na problemy zdrowotne związane z alkoholem. Każdy powszechny wzrost poziomu spożycia alkoholu jest istotny, choćby ze względów zdrowotnych. Chociaż większość ludzi zdaje sobie sprawę z ryzyka uzależnienia, istnieje szereg poważnych problemów zdrowotnych związanych ze zwiększonym spożyciem alkoholu, których konsumenci nadal nie są zbyt świadomi. Należą do nich choroby serca i szereg nowotworów, w tym rak jelita i rak piersi.

Młodzi kierowcy: apel do Unii Europejskiej

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie ETSC (European Transport Safety Council) ​​w 2019 roku w 25 krajach Unii Europejskiej, w wypadkach drogowych zginęło 5182 młodych ludzi. Przypadki śmiertelne w wypadkach drogowych wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat w Unii Europejskiej, stanowią około jedną piątą zgonów w tej grupie wiekowej. W około 40% śmiertelnych wypadków drogowych w krajach Unii Europejskiej, w kolizji uczestniczył przynajmniej jeden młody kierowca. Mężczyźni stanowią 81% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych wśród młodych ludzi w wieku 15-30 lat. Komisja Europejska jest obecnie w trakcie przeglądu przepisów dotyczących praw jazdy, a spodziewane zmiany mają pojawić się w przeciągu najbliższych 18 miesięcy. ETSC wzywa również Komisję Europejską do wprowadzenia „zero tolerancji” alkoholu dla kierowców, co będzie szczególnie ważnym i dobrym rozwiązaniem w przypadku młodych kierowców.

Więcej informacji …

https://etsc.eu/young-drivers-call-for-eu-to-mandate-zero-tolerance-alcohol-and-drug-limits-and-graduated-driving-licences/

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC)

Harriet Rumgay, naukowiec z Oddziału Nadzoru nad Rakiem w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), przedstawia najnowsze odkrycia dotyczące powszechności występowania alkoholopochodnego raka. Niedawno opublikowane badania, prowadzone przez naukowców z IARC wskazują, że picie alkoholu spowodowało prawie 100 000 przypadków raka piersi na całym świecie w 2020 roku. Prawie 40 000 z nich wystąpiło w Regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co stanowi około 7% wszystkich przypadków raka piersi w regionie. Na całym świecie, rak piersi jest wśród kobiet najczęściej występującym rodzajem raka związanym ze spożywaniem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.youtube.com/watch?v=eJ_oiqTgylU

Rozwój społeczno-moralny młodzieży z FAS

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących społecznego funkcjonowania dzieci, u których zdiagnozowano płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome – FAS). Otrzymane wyniki wskazują, że źródeł trudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci z FAS należy szukać poza ich poziomem funkcjonowania intelektualnego mierzonego testem inteligencji. Dzieci te mogą dobrze wypadać w testach, a mimo wszystko mieć liczne deficyty społeczne i rozwojowe. Iloraz inteligencji nie decyduje tu o umiejętności społecznego funkcjonowania.

Więcej informacji …

https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/813?fbclid=IwAR0qdVYgX2SLnRSSCs8VsDYMZa-UE2eWPNzrRjAT3JL_XpSFBUA2CV01E_o

Nastolatkowie z FASD pozostawieni bez wsparcia

FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, wiąże się z deficytowym funkcjonowaniem mózgu, co jest następstwem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Osoby z FASD mogą doświadczać wielu złożonych problemów w zakresie funkcjonowania fizycznego, behawioralnego, edukacyjnego i intelektualnego. Ich sytuacja związana z deficytami rozwojowymi, może pozostać niezmienna na całe życie, czego efektem wtórnym może być bezdomność i często związana z tym przestępczość.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/national/126818799/teenagers-left-homeless-without-support-for-fetal-alcohol-spectrum-disorder

Ukryta trauma – zaniedbywanie i emocjonalne krzywdzenie dzieci

Doświadczenie przez dziecko zaniedbania i krzywdzenia emocjonalnego ma destrukcyjny wpływ na jego dalsze funkcjonowanie społeczno-emocjonalne. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące problemu krzywdzenia emocjonalnego, jego przejawów i konsekwencji, a także szczegółowo opisano oznaki krzywdzenia emocjonalnego służące do rozpoznawanie tego zjawiska i podejmowania decyzji o interwencji.

Więcej informacji …

https://www.dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/711/565

Alkohol kosztuje miejsca pracy co najmniej 500 mln euro rocznie

Wśród Finów 83% spożywa alkohol, a w każdym miejscu pracy są osoby nadużywający tej substancji, co następnie znajduje swe odbicie w ich funkcjonowaniu. Wśród mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym liczba użytkowników „problemowych” wynosi odpowiednio dla mężczyzn 40% i 20% dla kobiet. Używanie substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol, przyczynia się do wielu różnych problemów, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Nadmierne spożywanie alkoholu obniża jakość snu i możliwość regeneracji po godzinach pracy.

Więcej informacji …

https://www.elo.fi/en/employer/work-ability-management-services/articles-about-work-ability-management/alcohol-costs-workplaces-at-least-eur-500-million-a-year

 

PAŹDZIERNIK

Kampania skierowana do kobiet ”The Drink Less”

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w 2020 roku (Centers for Disease Control and Prevention) tylko co 4 kobieta w przedziale wieku 15-44 lata wie, że picie alkohol wiąże się z ryzykiem raka piersi. Onkolog z University of Wisconsin, Noelle LoConte uważa, że związek ten nie przyciąga wystarczającej uwagi nawet onkologów. Doktor jest główną autorką oświadczenia Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na temat alkoholu i raka wydanego w 2017 roku, w którym to wzywa specjalistów do poświęcenia większej uwagi temu zagadnieniu choćby poprzez edukację, popieranie i opowiadanie się za zmianami w polityce i prowadzeniem badań. Warto wiedzieć, że alkohol podnosi również poziom estrogenu, stwarzając szczególne ryzyko raka piersi, znanego jako dodatni receptor estrogenowy, w którym estrogen napędza wzrost guza. Realizowana kampania społeczna finansowana jest przez the California Breast Cancer Research Program.

Więcej informacji …

https://www.wired.com/story/alcohol-is-the-breast-cancer-risk-no-one-wants-to-talk-about/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired&utm_social-type=earned

Różnice między płciami w biologii mózgu, a kontrola zachowań związanych z piciem alkoholu

Według badań klinicznych prowadzonych przez naukowców z Weill Cornell Medicine, obszar mózgu, który działa jako „hamulec” przed upijaniem się, może pomóc wyjaśnić różnice między kobietami a mężczyznami. W badaniu, które ukazało się na łamach magazynu Nature Communications, badacze opisują występujące różnice między płciami w biologii mózgu, które mogą odpowiadać za kontrolę zachowań dotyczących konsumpcji alkoholu. Naukowcy odkryli, że jedna ważna populacja neuronów BNST jest bardziej pobudliwa u samic myszy niż u samców, co pomaga wyjaśnić większą podatność samic myszy na upijanie się.

Więcej informacji …

https://www.news-medical.net/news/20211005/Study-highlights-sex-differences-in-the-brain-biology-that-controls-alcohol-drinking-behaviors.aspx

Zapobieganie szkodom poalkoholowym w przypadku nieplanowanych ciąż

W przypadku kobiety, które zaszły w nieplanowana ciążę, rekomendacje by nie pić alkoholu w ciąży będą skuteczne i przydatne dopiero od momentu, kiedy się o niej dowiedzą. Przed tym faktem, może to nie mieć dla nich żadnego znaczenia, przy jednoczesnym potencjalnym ryzyku dla płodu. Obecne brytyjskie zalecenia, rekomendują zachowanie abstynencji od poczęcia przez cały okres ciąży. Z zaleceniami tymi kontrastuje fakt, że ponad połowa ciąż w UK jest nieplanowana, i przez to pierwsze tygodnie ciąży mijają pod ryzkiem ekspozycji na alkohol. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że średnio Amerykanki, które nie planują ciąży, dowiadują się o niej w piątym, bądź szóstym tygodniu. Biorąc pod uwagę owulację, można powiedzieć, że kobiety zwykle dowiadują się o ciąży w połowie pierwszego trymestru.

Więcej informacji …

https://www.addiction-ssa.org/preventing-alcohol-related-harm-in-unplanned-pregnancies-does-a-lifecourse-perspective-make-sense/

We Wrocławiu rusza centrum pomocy dzieciom ze Spektrum Płodowych Zburzeń Alkoholowych

Na Dolnym Śląsku ruszyło pierwsze w tym regionie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS przy marszałkowskiej jednostce - Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Dzieci i młodzież (od 3 do 18 roku życia) obciążone Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych otrzymają tu bezpłatną opiekę medyczną. Pacjentom oferowane jest kompleksowe wsparcie specjalistów, takich jak: lekarz pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog oraz logopeda. Centrum w całości finansowane jest ze środków budżetu województwa dolnośląskiego.

Więcej informacji …

https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/FAS-We-Wroclawiu-rusza-centrum-pomocy-dzieciom-ze-Spektrum-Plodowych-Zburzen-Alkoholowych,225162,8.html

Spadające spożycie alkoholu wśród młodych ludzi, niewielka różnica między płciami

W okresie między 2003 a 2015 rokiem odnotowano spadek spożycia alkoholu wśród młodych ludzi zamieszkujących kraje nadbałtyckie, Finlandię oraz Szwecję. Młodzi zamieszkujący Litwę piją o połowę mniej alkoholu w porównaniu do danych z początku XXI wieku. Choć spożycie w tym rejonach wśród młodych osób spadło, to zgodnie z danymi estońskimi wzrosło wśród dziewcząt.

Więcej informacji …

https://news.err.ee/1608354584/alcohol-consumption-among-young-people-falling-little-gender-difference

Wzrost spożycia alkoholu wśród starszych dorosłych

Spożywanie alkoholu przez osoby starsze od lat wykazuje tendencję wzrostową, zwłaszcza wśród kobiet. Jedno z badań epidemiologicznych wykazało, że w Stanach Zjednoczonych w latach 2001–2013 wśród osób w wieku 65 lat i starszych odsetek osób z zaburzeniami w zakresie konsumpcji napojów alkoholowych wzrósł aż o 107%. Badanie ogólnokrajowe na temat zdrowego starzenia się przeprowadzone przez University of Michigan w 2021 r. wykazało, że chociaż większość ankietowanych osób starszych pije alkohol na niskim lub umiarkowanym poziomie, istnieje podgrupa starszych osób przekraczających zalecane wytyczne dotyczące spożywania alkoholu. W tym 20% respondentów piło alkohol cztery lub więcej razy w tygodniu a 27% przyznało, że w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz wypiło sześć lub więcej drinków za jednym razem (przy jednej okazji).

Więcej informacji …

https://www.health.harvard.edu/blog/rising-alcohol-use-among-older-adult-202109242599

Holenderski rząd dąży do wprowadzenie podatku od cukru i wzrostu cen alkoholu

Raport opublikowany przez Radę Naukową ds. Polityki Rządu (WRR) stwierdza, że ​​aby w przyszłości obniżyć krajowe koszty opieki zdrowotnej, należy już teraz podjąć działania mające na celu poprawę stanu zdrowia Holendrów. Narzędziami, które mają być w tym pomocne jest pomysł wprowadzenia podatku cukrowego i wzrost cen alkoholu. Zgodnie z poczynionymi analizami do roku 2060 w sektorze służby zdrowia zacznie pracować dwa razy tyle osób, by móc zapewnić pomoc i opiekę osobom jej potrzebującym.

Więcej informacji …

https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/dutch-government-told-introduce-sugar-tax-and-increase-cost-alcohol

Dlaczego alkohol może wywołać depresję?

Depresja jest zaburzeniem zdrowia psychicznego i charakteryzuje się przedłużającym się okresem smutku, samotności, beznadziejności, utraty, bezwartościowości, braku energii, apatii, a nawet myśli samobójczych. Z czasem powyższe emocje wpływają na to, jak jednostka myśli i zachowuje się. Zaburzenia związane z używaniem alkoholu i depresja często współistnieją. Brak adekwatnej pomocy w jednym z obszarów może doprowadzić do pogorszenia również drugiego, tworząc tym samym błędne koło zależności. Według badań spożywanie alkoholu wydłuża zarówno czas trwania, jak i nasilenie epizodów depresyjnych. W rezultacie myśli samobójcze stają się bardziej prawdopodobne, częstsze.

Więcej informacji …

https://www.risingkashmir.com/-Why-alcohol-can-trigger-depression--92296

Konsekwencje prenatalnej ekspozycji na alkohol a neuroplastyczność

FASD jest częstą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w wieku szkolnym. Rozpoznanie przyczyny zaburzeń jest niezbędne, aby zapewnić wczesne interwencje i działania dla lepszego startu w przyszłość i dorosłość. Neuroplastyczność stanowi niepodważalną szansę dla osób z FASD, by usprawnić ich funkcjonowanie i życie, jak również ich bliskich oraz rodzin. Neuroplastyczność, czyli zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń na wszystkich poziomach funkcjonowania układu nerwowego, stanowi podstawę do przyswajania nowej wiedzy (uczenia się , zapamiętywania).

Więcej informacji …

https://europepmc.org/article/med/34636348

Czas na podkreślenie zależności między chorobami nowotworowymi a alkoholem

Sytuacją powszechną jest, że dla wielu osób picie alkoholu wpisane jest w styl życia i towarzyszy im każdego dnia. Spożywany alkohol choć może wiązać się ze świętowaniem i celebracją, ma znaczący wpływ na stan zdrowia człowieka a co już zostało udowodnione działa rakotwórczo. Niedawno opublikowane badanie potwierdziło fakt, że alkohol spożywany przez populacje na całym świecie, wywołuje choroby nowotworowe. Zgodnie z otrzymanymi badaniami, w roku 2020 odnotowano ponad 741 tysięcy przypadków raka alkoholopochodnego.

Więcej informacji …

https://yorkshirecancerresearch.org.uk/news/its-time-to-make-the-link-between-alcohol-and-cancer-clearer

 

WRZESIEŃ

Zwiększone opodatkowanie alkoholu a mniejszy odsetek zachorowań na nowotwory alkoholozależne

Priorytetem polityki zdrowotnej wśród państw regionu europejskiego WHO jest zmniejszenie odsetka chorób nowotworowych wywołanych spożywaniem alkoholu. W przeprowadzonym badaniu podjęto próbę oszacowania liczby potencjalnie możliwych do uniknięcia nowotworów w krajach Europejskiego Regionu WHO w 2019 roku przy zastosowaniu trzech scenariuszy, w których obecne podatki akcyzowe na napoje alkoholowe zostały zwiększone o 20%, 50% lub 100%. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, podwojenie obecnych podatków akcyzowych na alkohol może zapobiec prawie 7% (lub 10 700 przypadków i 4 850 zgonów) nowych nowotworów spowodowanych alkoholem w Regionie Europejskim WHO, szczególnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których akcyza jest w wielu przypadkach bardzo niska. Alkohol klasyfikowany jest jako czynnik rakotwórczy grupy 1, powiązany przyczynowo z siedmioma różnymi typami nowotworów. Szacuje się, że około 4,2% z 4,8 miliona przypadków raka w Regionie Europejskim WHO w 2020 roku, było spowodowanych przez alkohol.

Więcej informacji …

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00210-6/fulltext

Ostrzeżenie dotyczące alkoholu a raka jamy ustnej

Pojedyncza lampa wina czy piwo dziennie, może podwyższyć ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej (the HSE and Alcohol Action Ireland). Powyższe ostrzeżenie do konsumentów napojów alkoholowych kierują onkolodzy stomatologii. Każdego roku odnotowuje się 770 przypadków a ilość ta wzrasta. Jak wiadomo palenie papierosów związane jest z ryzykiem wystąpienia raka jamy ustnej, natomiast tożsame działanie alkoholu nie jest informacją powszechnie znaną. Połączenie tych obu nałogów jeszcze bardziej potęguje ryzyko raka jamy ustnej.

Więcej informacji …

https://www.q102.ie/news/q102-news/warning-issued-over-relationship-between-alcohol-and-mouth-cancer/

FASD: Ocena potrzeb zdrowotnych

Powstały w Anglii dokument, dotyczący oceny potrzeb zdrowotnych w zakresie FASD i istniejących deficytów w systemie, powstał przy współpracy jednostek rządowych i licznych specjalistów zaangażowanych w tematykę FASD, jak również osób doświadczających na co dzień trudności z uwagi na zaburzenia związane z FASD. Zawarte w dokumencie potrzeby z zakresu oceny zdrowotnej populacji, dotyczą: burak rzetelnego oszacowania odsetka przypadków FASD w Anglii; podkreślenia znaczenie wielosektorowej pracy wspierającej jednostki z FASD przez całe życie; potrzeby wprowadzenia lepszych szkoleń i podwyższania świadomość pracowników służby zdrowia w omawianym temacie; lepszej organizacji usług w celu poprawy ich dostępności oraz potrzeby opracowania innowacyjnych podejść służących wspieraniu osób żyjących z chorobą.

Więcej informacji …https://www.gov.uk/government/publications/fetal-alcohol-spectrum-disorder-health-needs-assessment/fetal-alcohol-spectrum-disorder-health-needs-assessment

Poziom spożycia alkoholu wśród kobiety coraz bardziej bliski spożyciu mężczyzn

W miarę jak wzorce picia wśród mężczyzn i kobiet stają się coraz bardziej tożsame, zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu przez kobiety, stają się coraz bardziej widoczne. Przeprowadzona w 2015 roku przez National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) analiza rocznych danych z National Survey on Drug Use and Health wykazała, że różnice w zmiennych, takich jak bieżące picie, liczba dni z alkoholem w miesiącu, spełnianie kryteriów ryzykownego używania alkoholu (AUD) i przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w ciągu ostatniego roku, były na podobnych poziomie wśród  kobiet, jak i mężczyzn (USA, dane z lat 2002-2012). Analiza sześciu badań z lat 2000-2016 sugeruje, że liczba kobiet w wieku 18 lat i starszych pijących alkohol wzrosła o 6%, podczas gdy liczba ta wśród mężczyzn spadła o 0,2%.

Więcej informacji…

https://niaaa.scienceblog.com/378/as-male-and-female-drinking-patterns-become-more-similar-adverse-alcohol-risks-for-women-become-more-apparent/

Krajowa Strategia FASD

FASD jest wiodącym zaburzeniem neurorozwojowym w Kanadzie i dotyczy 4% populacji. Koszty ekonomiczne związane z FASD w Kanadzie, zawierające koszty zdrowotne, prawne, pomocy społecznej, edukacji opiewają na kwotę $9.7 miliarda. Narodowa Strategia dot. FASD ma za cel zmniejszenie poziomu obciążenia podatkowego w Kanadzie, jednocześnie uwzględniając zobowiązania rządu do poprawy stanu zdrowia i statusu społecznego kobiet i narażonych na FASD Kanadyjczyków. Zgodnie z jej zapisami, kobiety powinny otrzymywać rzetelną informację i odpowiednie wsparcie by zmniejszyć poziom spożycia alkoholu, bądź zaprzestać jego picia w ciąży. Ponadto zamiast stygmatyzacji, otrzymywać holistyczne wsparcie i pomoc w zależności od problemu z jakim się borykają, czy to jest uzależnienie od alkoholu, czy jakiekolwiek inne problemy zdrowia fizycznego i psychicznego.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/national-fasd-strategy/

Zmieńmy przekaz i pozbądźmy się stygmatyzacji

Aż 4% Kanadyjczyków ma zaburzenia związane z FASD. Ponieważ 1 na 25 Kanadyjczyków ma FASD, prawdopodobieństwo tego, że każdy Kanadyjczyk może znać osobę z FASD jest wysokie. Zapobieganie FASD jest bardziej złożone niż zalecenie nieużywania alkoholu w ciąży. FASD może się zdarzyć w każdej społeczności lub grupie, w której spożywany jest alkohol. By zwalczać obwinianie, stygmatyzację i dyskryminację należy nieść wsparcie kobietom, osobom z FASD i ich rodzinom. Każda osoba z FASD posiada inne wyzwania i jednostkowe trudności. Każda z nich będzie potrzebować indywidualnego wsparcia. I każdy z FASD może osiągnąć w swym życiu sukces.

Więcej informacji …

https://skprevention.ca/alcohol/fasd-lets-change-the-conversation/

Alkohol może powodować natychmiastowe ryzyko migotania przedsionków

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, pojedyncza lampka wina może wywołać ryzyko migotania przedsionków u konsumenta (UC San Francisco). Badanie dostarcza pierwszych dowodów na to, że spożywanie alkoholu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca w ciągu kilku godzin po spożyciu. Otrzymane wyniki są sprzeczne z panującym przekonaniem, że alkohol może być kardioprotekcyjny. Uczestnicy badania, to pacjenci z poradni kardiologii ogólnej i elektrofizjologii serca w UCSF, jednocześnie osoby spożywające przynajmniej jeden napój alkoholowy miesięcznie. Artykuł opublikowany został w magazynie Annals of Internal Medicine.

Więcej informacji …

https://www.ucsf.edu/news/2021/08/421341/alcohol-can-cause-immediate-risk-atrial-fibrillation

Na Węgrzech najniższe ceny alkoholu w UE

Zgodnie z danymi Eurostat, porównującymi dane z ostatniego roku, na Węgrzech są najniższe ceny alkoholu wśród państw Unii Europejskiej. Ceny napojów alkoholowych na Węgrzech stanowią 75% średniej ceny alkoholu w UE, a kolejnymi co do niskości ceny alkoholu w UE są Rumunia (74%) oraz Bułgaria (81%). Po przeciwległej stronie mapy cenowej znajdują się kolejno Finlandii (index cen na poziomie 193), Irlandia (181), Szwecja (166). Porównanie to wskazuje, że cena alkoholu w Finlandii jest dwa i pół razy wyższa niż na Węgrzech.

Więcej informacji …

https://hungarytoday.hu/hungary-alcohol-prices-lowest-eu-eurostat-alcoholism-palinka/

Alkohol w pandemii a przypadki FASD

Eksperci obawiają się, że powstałe w trakcie pandemii nawyki wzmożonego spożycia alkoholu przełożą się na wzrost przypadków narodzin dzieci z FASD. Zgodnie z czynionymi obserwacjami pandemia COVID-19 doprowadziła do zwiększonego spożycia alkoholu, gwałtownego wzrostu poziomu stresu oraz ograniczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. Jak twierdzą eksperci, z powodu pandemii, kobiety w wieku rozrodczym mogą spożywać większe ilości alkoholu a często dzieje się tak, że matki dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) piją, nie wiedząc jeszcze o tym , że są w ciąży.

Więcej informacji …

https://globalnews.ca/news/8187912/covid-drinking-fetal-alcohol-spectrum-disorder/

Dochody z podatku akcyzowego od alkoholu i wyrobów tytoniowych w Estonii wśród największych w UE

Część dotycząca dochodów z podatku akcyzowego od alkoholu i wyrobów tytoniowych w budżecie państwowym Estonii jest jedną z największych w Unii Europejskiej i wynosi prawie 4,8 procent budżetu. Powyższe dane otrzymano w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Foresight. Jak wskazują autorzy badania, kwota podatku akcyzowego od alkoholu otrzymanego w 2019 roku wyniosła 225 mln euro, co stanowiło 2,4 procenta wszystkich wpływów podatkowych w budżecie państwa. Warto podkreślić, że  średnia unijna to 0,4 procenta.

Więcej informacji …

https://news.err.ee/1608340757/share-of-alcohol-tobacco-tax-in-estonia-s-state-budget-among-largest-in-eu

 

SIERPIEŃ

Częste spożywanie niewielkich ilości alkoholu a ryzyko nowotworowe

Zgodnie z wynikami badania, to nie tylko nadużywanie alkoholu, ale także regularne spożywanie niewielkich jego ilości, zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów układu pokarmowego. Wyniki koreańskiego badania wskazały, że taka sama ilość alkoholu wiąże się z większym ryzykiem nowotworów układu pokarmowego (żołądka, jelit) jeśli spożywana jest regularnie w niewielkich ilościach, niż rzadziej w większej ilości. Badacze podkreślają, że konsumenci powinni uważać na swoje nawyki związane z piciem alkoholu, jeśli często „sączą” niewielkie jego ilości. Taki styl picia nie chroni przed ryzykiem chorób nowotworowych.

Link to research (DOI): 10.1001/jamanetworkopen.2021.20382

Więcej informacji …

https://www.scimex.org/newsfeed/drinking-a-little-often-could-increase-your-cancer-risk

Co matki chcą by pediatrzy wiedzieli o FASD?

W Anglii i Szkocji, 24% populacji regularnie spożywa alkohol w ilości przewyższającej zalecane porcje standardowe. Wyniki niedawno opublikowanego artykułu sugerują, że 41,3% ciężarnych kobiet w Wielkiej Brytanii spożywa alkohol na różnych etapach ciąży. Wstyd i piętno związane z piciem alkoholu w czasie ciąży oraz strach przed utratą dzieci, często powodują, że kobiety nie ujawniają informacji dotyczących spożywania alkoholu w ciąży podczas konsultacji  z pediatrą.

Więcej informacji …

https://adc.bmj.com/content/early/2021/07/22/archdischild-2021-322333

Spożycie alkoholu w Hiszpanii

Zgodnie z wynikami Eurostat, opublikowanymi w lipcu 2021 roku,  Hiszpania zajmuje drugie miejsce wśród państw UE pod względem ilości osób spożywających alkohol codziennie. Więcej niż 1 na 10 osób w Hiszpanii codziennie sięga po napoje alkoholowe. Zgodnie z wynikami Eurostat, wynik ten przewyższa tylko Portugalia. 13% Hiszpanów codziennie pije alkohol, podobnie jak we Włoszech (12%) i znacznie mniej niż w Portugalii, gdzie odsetek ten sięga 20%. Powyższe wyniki są znacznie wyższe od pozostałych państw, gdzie Szwecja ma 1,8% osób codziennie pijących alkohol, Polska (1,6%), Norwegia (1,4%), Estonia (1,3%), Łotwa (1,2%).

Więcej informacji …

https://www.thelocal.es/20210810/spain-has-second-highest-rate-of-daily-alcohol-drinkers-in-eu/

Akcja „Lęk i alkohol” w mediach społecznościowych

Naukowcy z the University of Sydney’s Matilda Centre, opracowali internetowy program adresowany do osób nastoletnich, które z powodu odczuwanego lęku, sięgają n po napoje alkoholowe. Teraz, dzięki nowemu wsparciu finansowemu Australijskiego Departamentu Zdrowia, program online jest dostępny bezpłatnie, aby pomóc młodzieży w radzeniu sobie z wyzwaniami trwającej pandemii. Jak twierdzą badacze, odsetek osób młodych sięgających po alkohol dla uśmierzenia odczuwanego lęku, wzrosła szczególnie w obecnych czasach. Dlatego też, przygotowanie internetowego narzędzia pomocnego dla młodych osób jest szczególnie pozytywne. Wyniki przeprowadzonych analiz opublikowane zostały w EClinicalMedicine (The Lancet group).

Więcej informacji …

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/08/09/anxiety-and-alcohol-program-reaches-youth-via-social-media.html

Alkohol wśród młodych matek

Najnowsze badania dostarczają trwożące informacje, że podczas trwającej pandemii matki z małymi dziećmi zwiększyły spożycie alkoholu o ponad 300 procent. Badania obejmują okres od początku pandemii Covid-19 do końca 2020 roku i zostały przeprowadzone przez organizację non-profit RTI International dla Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu.

Więcej informacji …

https://www.independent.co.uk/life-style/alcohol-consumption-pandemic-mothers-b1903410.html

Lista nowotworów wywołanych alkoholem wciąż rośnie

Spożywanie alkoholu wiąże się z ryzykiem zachorowania na większą ilość nowotworów, niż jak do tej pory przypuszczano. Według międzynarodowego zespołu kierowanego przez Imperial College London, spożycie alkoholu wiąże się z chorobami nowotworami, w tym z nowotworami głowy i szyi – jamy ustnej, gardła i krtani – przełyku i jelit, a także z rakiem piersi i wątroby. Badanie wykazało również, że picie co najmniej jednej filiżanki kawy dziennie wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na raka wątroby i raka podstawno-komórkowego skóry, dotyczy to zarówno kawy z kofeiną, jak i bezkofeinowej. Dodatkowo zaobserwowano, że spożywanie nabiału i produktów pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na raka, ponieważ gdy jest metabolizowany, rozkłada się na substancje chemiczne, które mogą wiązać się z DNA, powodując mutacje, które mogą stać się rakowe.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2021/aug/04/alcohol-linked-more-cancers-previously-thought-study-coffee-liver

Alkoholowy skandal w wiosce olimpijskiej

Toshiro Muto, generalna dyrektor Olimpiady w Tokio 2020 potwierdziła, że grupa lekkoatletów została przyłapana na piciu alkoholu w miejscu publicznym wioski Olimpijskiej – w parku. Zgodnie z regulaminem, spożywanie alkoholu nie jest zabronione na obszarze wioski Olimpijskiej ale może mieć miejsce tylko w pokojach sportowców, a nie w miejscach publicznych i ogólnie dostępnych. Sportowcom mogą grozić teraz kary dyscyplinarne.

Więcej informacji …

https://www.marca.com/en/olympic-games/2021/08/01/6106e77646163fa7808b45b6.html

Prawniczki bardziej narażone na stres i uzależnienie od alkoholu, niż prawnicy

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego badania (the University of Minnesota Medical School), kobiety wykonujące zawód prawniczy są bardziej narażone na stres i częściej sięgają po napoje alkoholowe, niż wykonujący ten zawód mężczyźni. Jak wykazały wyniki badania, ponad połowa (56%) uczestniczek badania spożywa alkohol ryzykownie w porównaniu do 46% mężczyzn. Otrzymane wyniki uwidaczniają różnice między mężczyznami a kobietami w poziomie odczuwanego i przeżywanego  stresu, nadużywania substancji psychoaktywnych i skali „wyniszczenia”, a także stopnia, w jakim miejsce pracy jest stresogenne. W badaniu uczestniczyli członkowie the California Lawyers Association.

Więcej informacji …

https://www.studyfinds.org/female-lawyers-more-prone-stress-alcohol-abuse-than-men/

Przepisy pomagające dzieciom i dorosłym żyjącym z FASD

Nowe przepisy pomogą dzieciom i dorosłym żyjącym z FASD, najczęstszą a jednocześnie możliwą do uniknięcia niepełnosprawnością rozwojową. Ustawa dot. zaawansowanych badań, serwisie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia oraz prewencji FASD (The Advancing FASD Research, Services, and Prevention Act, / S. 2238, H.R. 4151) opublikowana została w Hawajach.  FASD wpływa na każdy sektor społeczeństwa Hawajów, a koszty społeczne nie są oszacowane. Analizując sytuacje osób dotkniętych FASD, 94% ma problemy ze zdrowiem psychicznym; 95% nie może żyć samodzielnie; 80% ma trudności z zatrudnieniem; 70% ma kłopoty w szkole; 60% ma wykroczenia prawne; 50% dorosłych nadużywa narkotyków i alkoholu; a 45% ma na koncie nadużycia seksualne.

Więcej informacji …

https://www.pr.com/press-release/840700

Wzrastająca skala uzależnień w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Stany Zjednoczone Ameryki stoją w obliczu epidemii uzależnienia od opioidów oraz rosnącego wskaźnika zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych podczas pandemii koronawirusa 2019 (COVID-19). Zagrażająca sytuacja dotyczy również kobiet w ciąży. Wprowadzone zmiany w świadczeniu usług pro-zdrowotnych i profilaktycznych podczas pandemii COVID-19 dotyczą również dostępu do opieki w zakresie leczenia zaburzeń związanych z używaniem opioidów.

Więcej informacji …

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S009174352100311X

 

LIPIEC

Spożycie alkoholu w Australii

Odsetek spożywających alkohol w Australii wzrósł o około 320 tysięcy osób podczas ostatnich 12 miesięcy trwania pandemii. Był to pierwszy wzrost rok po roku od 2016 roku, kiedy 69,6 % Australijczyków piło alkohol, o 0,7 % więcej niż w 2015 roku.

Więcej informacji …

https://www.canberratimes.com.au/story/7318129/dry-july-to-combat-rise-in-alcohol-use-during-pandemic/

Nowa Zelandia powinna wprowadzić cenę minimalną (MUP) tak jak zrobiła to Szkocja

W roku 2015 z powodu nadużywania alkoholu odnotowano w Szkocji 3705 przypadków śmiertelnych, spowodowanych kondycją zdrowotną bądź wypadkami. Eksperci z zakresu zdrowia publicznego odnotowali, że w 2015 roku alkohol był blisko o 60% tańszy niż w 1980 roku. Dlatego też w maju 2018 roku Szkocja wprowadziła cenę minimalną (MUP/ Minimum Unit Price) w wysokości 50p za porcje standardowa alkoholu. Po wprowadzonych w Szkocji regulacjach, wskaźnik śmiertelności spadł z 26,1 zgonów na 100 000 w 2001 roku.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/national/health/125508167/nz-should-adopt-scottish-strategy-to-reduce-alcohol-harm

Reklamy alkoholu podczas Euro 2020

Propagatorzy zdrowia kwestionują zasadność reklamy alkoholu podczas Euro 2020. Zgodnie z wynikami badań, ekspozycja na reklamy alkoholu podczas wydarzeń sportowych, czy sponsoring wydarzeń sportowych przez przemysł alkoholowy, wpływa na zwiększenie poziomu spożycia napojów alkoholowych, oraz zwiększa ryzyko spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, czy też sportowców. WHO rekomenduje nakładanie restrykcji na przemysł reklamowy, jako jedną z najbardziej efektywnych metod redukcji spożycia alkoholu i związanych z tym szkód. 

Więcej informacji …

https://www.northumberlandgazette.co.uk/health/health-campaigners-question-alcohol-advertising-at-euro-2020-3279021

Pomysł obniżenia wieku na zakup alkoholu

Jednym z głównych newsów ubiegłego tygodnia na Litwie, była propozycja obniżenia wieku zezwalającego na zakup alkoholu na lat 18, jak również wydłużenie godzin sprzedaży alkoholu. Bank Centralny Litwy przedstawił w czerwcu bieżącego roku prognozy dotyczące wzrostu PKB do poziomu 5,1 %, powołując się na lepsze niż oczekiwano wskaźniki gospodarcze w pierwszym kwartale tego roku. W marcu bank centralny oczekiwał, że litewska gospodarka wzrośnie w tym roku o 2,9 %. Oczekuje się, że w przyszłym roku wzrost Litwy zwolni do 4,1 %.

Więcej informacji …

https://bnn-news.com/week-in-lithuania-vaccination-on-beachies-liberals-propose-lowering-alcohol-sale-age-to-18-court-rejects-russian-pop-stars-appeal-against-entry-ban-225918

Globalny plan działania dotyczący alkoholu (WHO)

Szkodliwe picie alkoholu prowadzi średnio do 3 milionów zgonów każdego roku a odsetek wypadków i chorób niezakaźnych wywołanych alkoholem nadal wzrasta. Odnosząc się do powyższych danych Rada Wykonawcza WHO w swojej decyzji EB146 (14), wezwała do przyspieszonych działań w celu ograniczenia szkodliwego spożycia alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.who.int/publications/m/item/global-action-plan-on-alcohol-1st-draft

Oburzenie wywołane apelem WHO o zapobieganie piciu alkoholu przez kobiety w wieku rozrodczym

WHO zostało oskarżone o seksizm po apelu skierowanym do kobiet w wieku rozrodczym (18-45 lat) o nie spożywanie alkoholu w czasie ciąży. Powyższa rada została zawarta w projekcie Światowego Planu Działań na rzecz Alkoholu 2022-2030 WHO, który wzywa kraje do podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń i szkód związanych ze spożywaniem alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki alkohol ma na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Więcej informacji …

https://www.thechronicle.com.au/news/world/outrage-at-whos-call-to-prevent-childbearing-age-women-from-drinking/news-story/81082e6d17d40251b214a061161d2a69

Partnerzy odgrywają kluczową rolę w postawie kobiet wobec spożywaniu alkoholu w ciąży

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół psychologów z University of Rochester i badaczy Collaborative Initiative on Fetal Alcohol Spectrum Disorders (CIFASD) wykazało, że partnerzy przyszłych matek mogą bezpośrednio wpływać na ryzyko picia alkoholu przez kobietę w ciąży, jak i ryzyko depresji, a te czynniki bezpośrednio wpływają na rozwój ich dzieci. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/uor-ppp060221.php

Irlandia wśród krajów o najwyższej powszechności spożywania alkoholu w ciąży

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz, Irlandia znajduje się wśród 5 krajów o najwyższym odsetku eksponowanych na alkohol ciąż i odnotowuje ciągły ich wzrost. Ponadto ma także jeden z najwyższych wskaźników występowania płodowego zespołu alkoholowego u dzieci. Badania były prowadzone przez dr Maeve Eogan, konsultantkę ds. położnictwa i ginekologii w szpitalu Rotunda. Naukowcy przeanalizowali dane z kliniki położniczej DOVE sprzed dziesięciu lat, a następnie porównali je z danymi z ogólnej populacji szpitalnej. Analizie poddano dane z lat 2009-2018.

Więcej informacji …

https://www.babygaga.com/ireland-top-prenatal-alcohol-exposure/

Skutki picia alkoholu w ciąży mogą sięgać czterech pokoleń

Czasami picie w ciąży nie wywoła FAS, ale utworzy podatność na zmiany w kolejnych pokoleniach, która ujawni się nawet po spożyciu niewielkiej ilość alkoholu - tłumaczy dr Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog i pedagog zajmująca się m.in. badaniem płodowego zespołu alkoholowego. Co to FASD? To parasolowe pojęcie, które obejmuje całe spektrum chorób i uszkodzeń powstałych na skutek używania alkoholu w okresie ciąży. Co to za powikłania? Należą do nich zmiany wyglądu dziecka związane z dysmorfiami, czasem uszkodzenie organów wewnętrznych, ale przede wszystkim alkohol niszczy układ nerwowy i dzieci borykają się z uszkodzeniami mózgu.

Więcej informacji …

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,171710,27151083,skutki-picia-alkoholu-w-ciazy-moga-siegac-czterech-pokolen.html

Rakotwórcze działanie alkoholu – dane z 2020 roku

Umiarkowane spożycie napojów alkoholowych doprowadziło do ponad 740 000 przypadków zachorowań na raka w 2020 roku (the International Agency for Research on Cancer (IARC)). Wyniki badania zaprezentowane zostały w magazynie The Lancet Oncology. Zgodnie z danymi raportu IARC do przypadków zachorowań na raka w 2020 roku, wywołanych nadużywaniem alkoholu, zaliczyć należy: rak przełyku – 190 000 przypadków, rak wątroby – 155 000 przypadków oraz rak piersi – 98 000 przypadków.

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2021/7/new-data-reveal-alcohol-drinking-patterns-that-most-likely-led-to-cancer-in-2020

CZERWIEC

Dramatyczny wzrost spożycia alkoholu w Stanach, podczas pandemii Covid19

Zgodnie z danymi przeprowadzonego badania (Nielsen), miliony Amerykanów sięgnęły w czasie pandemii po napoje alkoholowe. Odnotowano wzrost sprzedaży alkoholu o 54% od końca marca 2020 roku do teraz. Ponadto, 745 tysiący Amerykanów zadeklarowało wyższe spożycie alkoholu podczas lockdown  a ¼ społeczeństwa zwiększyła spożycie alkoholu z powodu wywołanego pandemią stresu (American Psychological Association).

Więcej informacji …

https://nypost.com/2021/07/07/us-alcohol-consumption-rose-dramatically-during-covid-lockdowns/

Alkohol najpoważniejszym uzależnieniem w Irlandii

Zgodnie z badaniem (the 2019-20 Irish National Drug and Alcohol Survey ) przeprowadzonym przez Alcohol Action Ireland aż 74,2% respondentów zadeklarowało spożywanie napojów alkoholowych w ostatnich 12 miesiącach, co stanowi 2,904,000 całej populacji Irlandczyków w przedziale wieku 15 lat i więcej. Średnia wieku pierwszej inicjacji alkoholowej w grupie wiekowej 15-24 lata, wzrosła z 16 lat na 17 w porównaniu do lat 2002-2003. Dane przedstawione w raporcie, obrazują obecny stan polityki wobec alkoholu, uwzględniając takie dane jak rozpowszechnienie spożywania alkoholu, postawy i trendy związane z jego piciem, jak również skalę szkód wynikających z nadużywania alkoholu.

Więcej informacji …

https://alcoholireland.ie/alcohol-irelands-biggest-drug-problem/

Czy miejsce spożywania alkoholu ma znaczenie?

Fińskie organizacje młodzieżowe wyraziły swe poparcie w sprawie „przeniesienia nacisku na opodatkowanie alkoholu z użytku domowego na restauracje”. Pomysł przedstawiono nie tylko jako narzędzie do pobudzenia gospodarki, ale także jako sposób na poprawę zdrowia publicznego. Spożywając napoje alkoholowe w pubie można przypuszczać, że pewną kontrolę w jego spożyciu mogą wprowadzać kelnerzy. Z drugiej strony efekt może być wręcz odwrotny, gdyż to oni często dopytują klientów o dolewkę.

Więcej informacji …

https://nordan.org/remark-does-the-drinking-location-matter/

Zakaz spożywania alkoholu zmniejsza ilość przypadków śmiertelnych - Finlandia

Badanie przeprowadzone przez University of Cape Town (UCT) i Medical Research Council (MRC) dowiodło, że kontrowersyjne i restrykcyjne zakazy dotyczące spożywania alkoholu wiążą się z dużym spadkiem nienaturalnych zgonów. Tom Moultrie wraz z pozostałymi badaczami porównał weekendowe dane dotyczące nienaturalnych zgonów (w tym: morderstw, wypadków samochodowych, samobójstw oraz innych wypadków) z okresu rygorystycznych restrykcji analizując okres od końca 2019 roku do kwietnia 2021. Badacze poddali analizie trzy kategorie wprowadzonych restrykcji dotyczących polityki alkoholowej:  tydzień bez jakichkolwiek restrykcji; częściowe restrykcje (kiedy sprzedaż alkoholu dozwolona była jedynie w poniedziałki i czwartki) oraz całkowity zakaz.  Następnie przy zastosowaniu analizy regresji odkryli, że istnieje silny związek między ograniczeniami spożycia alkoholu a redukcją nienaturalnych zgonów, niezależnie od godzin policyjnych.

Więcej informacji …

https://www.sapeople.com/2021/07/05/alcohol-bans-reduced-deaths-study-finds/

Nawet niewielkie ilości alkoholu stanowią ryzyko dla dziecka

Nowe badania wykazały, że nawet bardzo małe ilości alkoholu spożytego w ciąży narażają dziecko,  na wczesne eksperymentowanie z alkoholem. Zachowanie znane jako „branie łyczka”, kiedy dziecko pije małymi łykami napój od mamy lub taty, może wydawać się nieszkodliwe, ale zwiększa ryzyko problemów z piciem w późniejszym życiu.

Więcej informacji …

https://www.abc.net.au/radionational/programs/healthreport/alcohol-use-in-pregnancy-and-harm/13432380

Potrzeba interwencji w zakresie zdrowia publicznego

W przeprowadzonej analizie badacze zaobserwowali, że 54% ciąży było eksponowanych na alkohol  przynajmniej jednokrotnie podczas 9 miesięcy ciąży. W tym 12% eksponowanych na alkohol było więcej niż 5 razy w tygodniu a 3% ponad 9 razy w tygodniu. Yaesoubi i jego zespół wykorzystali model symulacji komputerowej bazy amerykańskich kobiet w wieku rozrodczym, aby określić powszechność ciąż narażonych na alkohol w Stanach Zjednoczonych. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Medical.

Więcej informacji …

https://floridanewstimes.com/fetal-alcohol-exposure-data-highlights-the-need-for-public-health-intervention/295873/

WHO wprowadza narzędzie przesiewowe dla lekarzy

WHO w Europie, wprowadziło nowe narzędzie przesiewowe w języku angielskim i rosyjskim, na podstawie którego lekarze pierwszego kontaktu, będą mogli zidentyfikować pacjentów pijących ryzykownie. Rejon europejski ma najwyższy poziom spożycia alkoholu globalnie a z powodu alkoholu umiera każdego roku 1 milion osób, co oznacza mniej więcej 2500 przypadków śmiertelnych dziennie. Każda ilość spożywanego alkoholu może zaszkodzić organizmowi, dlatego radzenie sobie z tymi zagrożeniami i udzielanie wsparcia pacjentom to nie tylko rola terapeutów uzależnień.

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/countries/russian-federation/news/news/2021/7/an-adapted-alcohol-screening-test-will-help-to-fight-health-harms-in-the-russian-federation-and-beyond

Eksperci przestrzegają przed alkoholem w upał

Zarówno alkohol, jak i słońce powodują odwodnienie a ich miks podczas upałów może doprowadzić do poważnego, niebezpiecznego odwodnienia i poczucia dezorientacji. Joy Fortin (Logan Health Trauma Coordinator) podkreśla , że alkohol ma właściwości moczopędne, dlatego też spożywanie go podczas fal upałów jest niebezpieczne, ponieważ organizm szybko traci wówczas płyny. Ponadto, osoby przebywające w wodzie powinny ograniczyć czas przebywania na słońcu i brać pod uwagę ilość wypitego alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.kpax.com/news/local-news/flathead-county/health-officials-warn-dangers-of-excessive-alcohol-consumption-during-extreme-heatwave

 

Promocje alkoholu zakazane od 1 lipca

W Holandii odchodzi się od promocji alkoholu „dwa w cenie jednego”. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sklepy i bary sprzedające alkohol nie mogą wprowadzać promocji większych niż 25%. W supermarketach natomiast nie będzie można kupić napojów o wysokiej zawartości alkoholu etylowego. Wprowadzone restrykcje mają ograniczyć spożycie alkoholu wśród obywateli, jak również działać profilaktycznie względem młodzieży.

Więcej informacji …

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/cheers-stunt-alcohol-promotions-banned-from-july-1/

Zakaz sprzedaży alkoholu podczas Olimpiady w Tokio

Mimo publicznego oburzenia i niezgody, organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Tokio zakazują sprzedaży alkoholu. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Tokio 2020, Seiko Hashimoto przekazała, że podjęto decyzję o zapewnieniu „bezpiecznego przebiegu” rozgrywających się podczas pandemii koronawirusa igrzysk. Na początku tego tygodnia media podały, że organizatorzy są gotowi pozwolić japońskim fanom sportu na picie alkoholu w obiektach pod naciskiem Asahi Breweries, który jest sponsorem Olimpiady.  Hashimoto powiedziała natomiast, że Asahi zaakceptował wprowadzony zakaz i będzie go przestrzegać.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/23/tokyo-olympics-organisers-alcohol-sales-ban-japan

MAJ

Przypadki rakotwórczego działanie alkoholu wśród Szwedów

Zgodnie z danymi, alkohol w Szwecji był przyczyną 1500 zgonów w 2019 roku. Mimo tak wysokiego odsetka przypadków, Szwedzi pozostają w dużej mierze nieświadomi faktu rakotwórczego działania alkoholu. Działania przemysłu alkoholowego mające na celu zagłuszenie doniesień świata nauki, to jeden z powodów obecnego stanu rzeczy. Przedstawiciele świata nauki sugerują słuszność zamieszczenia ostrzeżeń o rakotwórczym działaniu alkoholu na jego opakowaniach wiedząc, że informacje takie poszerzyły by społeczną świadomość i uchroniły przed tak wysokim odsetkiem śmiertelności. Jak podaje Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), w Szwecji w 2019 roku alkohol spowodował 1500 zgonów z powodu raka. Szacuje się, że 2,3% wszystkich nowo odkrytych przypadków raka wśród Szwedów ma związek z alkoholem. Raport z 2016 roku IOGT-NTO, Szwedzkiego Towarzystwa Medycznego i CERA we współpracy z Forum Ansvar wykazał, że 30% wszystkich przypadków raka i zgonów związanych z alkoholem w Szwecji jest spowodowanych niskim poziomem spożycia alkoholu.

Więcej informacji …

https://movendi.ngo/news/2021/04/26/sweden-alcohol-related-cancer-causes-1500-deaths/

Nie ma prozdrowotnej dawki alkoholu

Nowe przełomowe badanie pokazuje, że żaden poziom spożycia alkoholu nie poprawia stanu zdrowia, ani nie jest dobry dla jego jakości. Poziom spożycia, który niweluje ryzyko zdrowotnych konsekwencji, wynosi zero. Tak więc nie pijąc napojów alkoholowych, nie narażamy się na konsekwencje zdrowotne związane z jego konsumpcją. Dokonana systematyczna analiza do badania Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2016 dla 195 krajów i terytoriów, za okres 1990–2016, jest najbardziej wszechstronnym oszacowaniem globalnego obciążenia wynikającego ze spożywania alkoholu, jakie do tej pory zostało opracowane.

Więcej informacji …

https://movendi.ngo/news/2018/08/23/landmark-study-no-level-of-alcohol-use-improves-health/

 

Turcja wprowadza zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z uwagi na pandemię

Turcja rozpoczyna trzytygodniowy ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu. Trwały wzrost zachorowań na koronawirusa ma nieustannie miejsce. Ostatniego tygodnia w ciągu dnia odnotowano 60 tysięcy zachorowań. W okresie 7 dni liczba ta sięgnęła do 500 przypadków na 100,000 osób, a ponad 850 w Istambule, największym mieście Turcji. Szkoły i część sklepów jest zamknięta. Mieszkańcy muszą mieć konkretny powód, by opuścić swoje domy i potrzebują specjalnego pozwolenia na podróżowanie między miastami. Najprawdopodobniej ograniczenia zostaną zniesione 17 maja, po święcie Eid.

Więcej informacji …

https://www.dw.com/en/turkey-bans-alcohol-sales-as-coronavirus-pandemic-measure/a-57382148

 

Francuzom grozi otyłość i choroby przewlekłe wynikające z używania alkoholu

Według jednego z badań otyłość i choroby przewlekłe związane z alkoholem, w tym marskość wątroby lub choroby serca, mogą znacznie wzrosnąć we Francji do 2030 roku. Według tego badania, do 2030 roku odnotowanych zostanie 73 000 tysięcy nowych przypadków marskości wątroby, 55 000 tysięcy nowych przypadków raka wątroby, jeśli spożycie alkoholu i wzrost masy ciała we Francji pozostaną niezmienne. Autorzy badania przewidują również, wzrost przypadków choroby niedokrwiennej serca do 425 tysięcy i 550 tysięcy udarów.

Więcej informacji …

https://www.insidewalessport.co.uk/in-france-obesity-and-alcohol-related-illnesses-have-been-reported-in-a-study/

 

Alkohol przed poczęciem a ryzyko poronienia

W badaniu poddano analizie ryzyko poronienia w przypadku konsumpcji alkoholu przed poczęciem, na próbie 4,5 miliona Chinek w wieku 20-49 lat. Badacze przeprowadzili populacyjne retrospektywne badanie kohortowe w Chinach w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 roku. Spożycie alkoholu i potencjalne czynniki zakłócające, zostały zgłoszone przez uczestniczki w standardowych kwestionariuszach. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, spożycie alkoholu przed poczęciem wiązało się z wyższym prawdopodobieństwem poronienia, a zwiększone ryzyko stwierdzono w przypadku picia alkoholu zarówno przez ojca, jak i matkę. Abstynencja alkoholowa przed poczęciem, wykazywała brak ryzyka poronienia z powodu alkoholu.

 

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) – prognozy, diagnoza, profilaktyka

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u noworodków. Bardzo często FASD nie jest diagnozowane, bądź jest diagnozowane błędnie. Prowadzi to do nieodpowiedniej, nieskutecznej opieki i leczenia, jak również niewystarczającego wsparcia rodzin. Efektem tego nie są tylko zaburzenia wtórne, lecz także mniejsze szanse na odpowiednie działania profilaktyczne dla dzieci i ich rodzin. Poza profilaktyką zdrowotną i edukacją ogółu społeczeństwa, szczególne znaczenie ma adresowanie wiedzy do lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, jak również psychologów i pedagogów.

Więcej informacji …

https://europepmc.org/article/med/33942146

Spada spożycie alkoholu na Litwie

Jeszcze kilka lat temu Litwini byli najbardziej pijącym narodem na świecie. Sytuacja ta skłoniła ustawodawców do podwyższenia wieku uprawniającego do legalnego spożywania alkoholu do 20 lat, skrócenia godzin sprzedaży alkoholu i wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu. Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 roku wykazał, że Litwa jest krajem pijącym najwięcej alkoholu na świecie, gdzie spożycie per capita rocznie wynosiło 16,3 litrów czystego alkoholu.  Z uwagi na poprawę sytuacji, obecni członkowie Seimasu starają się złagodzić obowiązujące ograniczenia.

Więcej informacji …

https://bnn-news.com/lithuanias-high-alcohol-consumption-drops-tough-restrictions-to-be-reviewed-224181

Zmniejszanie szkód spowodowanych alkoholem: historie sukcesu 3 krajów

W Europejskim Regionie WHO spożycie alkoholu każdego dnia prowadzi do 2500 zgonów. Rekomendowane przez WHO „best buys” w polityce alkoholowej mogą w sposób skuteczny i adekwatny przeciwdziałać poziomowi spożycia alkoholu w poszczególnych państwach i przeciwdziałać występowaniu negatywnych skutków. Jednakże zgodnie z danymi raportu WHO “Making the WHO European Region SAFER. Developments in alcohol control policies, 2010–2019” niewiele państw członkowskich korzysta z rekomendowanych działań. Efektywność proponowanych rozwiązań w polityce alkoholowej odnotowały państwa takie jak Rosja, Litwa i Szkocja. Region europejski WHO odnotowuje najwyższy poziom spożycia alkoholu na świecie. Tutaj spożywanie alkoholu prowadzi do prawie 1 miliona zgonów rocznie, lub około 2500 zgonów każdego dnia i jest związane z ponad 200 chorobami i urazami. Głównymi przyczynami zgonów, są choroby układu krążenia, urazy i nowotwory.

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2021/04/reducing-harm-due-to-alcohol-success-stories-from-3-countries

Ceny żywności mogą wpływać na decyzję o zakupie alkoholu

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, ludzie piją mniej alkoholu, kiedy wzrastają ceny żywności (Cardiff University). W badaniu, które jako pierwsze poddało analizie zależność między cenami pożywienia a zakupem alkoholu odkryto, że wzrost cen pożywienia o 1% obniża zakup napojów alkoholowych również o 1%. Jak twierdzą Brytyjscy badacze, dodatkowo pomocną decyzją w polityce alkoholowej, było by wprowadzenie modelu skandynawskiego, gdzie napoje alkoholowe kupuje się tylko w sklepach do tego przeznaczonych. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie the Journal of Public Health.

Więcej informacji …

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2514634-price-of-food-may-influence-decision-to-buy-alcohol,-new-uk-research-suggests

Trend „Mummy Wine” w mediach społecznościowych i związane z nim niebezpieczeństwa

Trend „Mummy Wine” w mediach społecznościowych, to nie tylko zabawny mem ale obarczone ryzykiem szkód działanie.  Kobiety społecznie bardziej obarczone są rodzicielską oceną i wymogami, niż ojcowie. Strony na Facebooku o nazwach takich jak: `` Mamusia potrzebuje wina '', `` Mamusia pije wino i przysięga '' oraz `` Mamusia potrzebuje wódki '' oferują kobietom kontakt z innymi matkami borykającymi się ze stresem rodzicielstwa. Zagrożenie z tym związane dostrzegają eksperci z Australii twierdząc, że powyższe media społecznościowe mogą mieć również swą ciemną odsłonę. Wskazują, że chociaż społeczne elementy powyższych trendów, mogą przeciwdziałać stresowi, znużeniu i zmartwieniom rodzicielskim, jednocześnie przyczyniają się do znormalizowania ryzykownego picia. Podkreślają, że za powyższymi trendami, działaniami kampanijnymi stoi przemysł alkoholowy, który w ten sposób alkohol używa jako symbol wolności.

Więcej informacji …

https://www.scimex.org/newsfeed/mummy-wine-culture-on-social-media-is-not-just-a-fun-meme-and-may-be-doing-harm

 

KWIECIEŃ

Samoopieka wśród opieńków dzieci z FASD

Opiekunowie dzieci z FASD narażeni są na doznawanie wysokiego poziomu stresu, który negatywnie może wpływać na ich funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, odbijać się na zachowaniu dzieci, jak również funkcjonowaniu całej rodziny. Znalezienie technik radzenia sobie ze stresem u opiekunów dzieci z FASD jest bardzo ważnym aspektem w ich życiu. Samoopieka, a innymi słowy dbanie o siebie jest ważnym źródłem dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego opiekunów. Jak do tej pory nie przeprowadzono badań, które sprawdzałyby, co opiekunowie dzieci z FASD robią, aby o siebie zadbać, i czy wykorzystywane przez nich strategie działają. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 46 opiekunów dzieci z FASD, a celem badania była analiza sposobów samoopieki, przeszkód jakie napotykają i jak myślą o aspekcie dbania o siebie. Okazało się, że opiekunowie stosują różne strategie samoopieki, które można podzielić na 7 różnych kategorii, wśród których znalazło się miedzy innymi: szukanie społecznego wsparcia, realizacja hobby, dbanie o zdrowie fizyczne.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/2021/04/14/self/

MCPS kontynuuje finansowanie działań dotyczących FASD

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zdecydowało się kontynuować pilotażowy projekt specjalnego poradnictwa dla rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi z FAS/FASD. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty działań w zakresie specjalistycznego poradnictwa. FAS/FASD jest nieuleczalnym zespołem chorobowym. Może wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. Projekt adresowany jest do dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej. Konkurs ofert na poradnictwo przewiduje trzyletnie umowy z organizacjami pozarządowymi. Do wykorzystania jest 750 tysięcy złotych. Wsparcie ma objąć przynajmniej 40 dzieci z 40 rodzin umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej. Pilotażowy program działał na terenie regionu radomskiego, teraz obejmie całe województwo mazowieckie.

Więcej informacji …

https://witkac.pl/public/#/Urzad/Index/197

Pandemia COVID-19 w Kanadzie, wskazuje na potrzebę zmian ustawodawczych dotyczących alkoholu

Zgodnie z danymi CCSA w Kanadzie 38% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej w 2014 roku, związanych było z nadużywaniem alkoholu. Wskaźnik hospitalizacji w 2017 roku, był wyższy z powodu nadużywania alkoholu, niż z powodu zawału serca. Ponadto dane naukowe wskazują, że alkohol czyni nas bardziej podatnymi na choroby zakaźne, takie jak COVID-19. W Kanadzie koszty finansowe związane ze spożywaniem alkoholu, są wyższe niż w przypadku jakiejkolwiek innej substancji. W latach 2015-2017 koszty te wyniosły około 16,6 miliarda dolarów. Według Statistics Canada podczas COVID odsetek Kanadyjczyków, którzy używają konopi indyjskich, również wzrósł, ale w znacznie mniejszym stopniu niż alkohol. Wzrosło również użycie wyrobów tytoniowych. Ale zarówno w przypadku tytoniu, jak i produktów z konopi indyjskich istnieją regulacje prawne (np. na opakowaniach papierosów znajdują się etykiety ostrzegawcze). Temat alkoholu w kontekście zdrowia publicznego pozostaje zaniedbany.

Więcej informacji …

https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2021/covid-19-shows-us-why-canada-needs-a-federal-alcohol-act/

Francja zakazuje spożywania alkoholu, z uwagi na COVID

By ograniczyć przyrost przypadków zakażenia Covid 19, rząd wprowadził zakaz spożywania napojów alkoholowych w otwartych przestrzeniach publicznych i zgromadzeniach ponad sześciu osób na brzegach rzek lub na placach. Odnotowano 50 659 nowych przypadków, najwięcej podczas trzeciej fali COVID-19 we Francji. Liczba ofiar śmiertelnych zarejestrowanych w ciągu ostatnich 24 godzin wyniosła 314, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych to 95 976 osób.

Więcej informacji …

https://www.aa.com.tr/en/europe/france-bans-alcohol-large-public-gatherings-to-fight-covid/2195391#

Spadek spożycia alkoholu w Finlandii

Według najnowszych danych Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) spożycie alkoholu w Finlandii znacznie spadło w zeszłym roku, a spożycie na mieszkańca osiągnęło rekordowo niski poziom. Zgodnie z posiadanymi danymi, spożycie spadło o 5,2% w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Spadek spożycia odnotowano szczególnie w miesiącach kwiecień-czerwiec, kiedy zamknięte były restauracje. Podczas gdy sprzedaż alkoholu w restauracjach spadł o 40,6%, wzrosła o 4% sprzedaż alkoholu w sklepach spożywczych i o 14% w sklepach alkoholowych.

Więcej informacji ..

https://www.helsinkitimes.fi/finland/news-in-brief/19000-finland-s-alcohol-consumption-decreases-but-ecstasy-related-deaths-continue-to-rise-today-s-news-roundup.html

Nadużywanie alkoholu w ciąży - Litwa

Celem podjętych działań, było oszacowanie rozpowszechnienia populacji noworodków urodzonych w latach 1995-2016 przez nadużywające alkoholu matki. Badaniami objęto noworodki, których matki przyznały się do spożywania alkoholu w czasie ciąży, oraz noworodki, u których zdiagnozowano płodowy zespół alkoholowy (FAS) lub patologię płodu związaną z nadużywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Analizie poddano takie zmienne dotyczące niemowląt, jak: czynniki socjodemograficzne matki (wiek, narodowość, wykształcenie, rodzina), poprzednie ciąże i porody, choroby w czasie ciąży, stan fizyczny (długość, waga, obwód głowy) i wskaźniki zdrowia (diagnozy związane z nadużywaniem narkotyków i innymi chorobami, wyniki). W próbie znalazło się 1216 niemowląt, których matki nadużywały alkoholu w ciąży (0,17% wszystkich żywych urodzonych). W tym okresie ogólna liczba niemowląt  eksponowanych na alkohol w życiu płodowym malała (w 1995 r. - 0,3% wszystkich urodzeń żywych, 2016 r. - 0,08%). Średni wiek matek wynosił 30,9 lat. W porównaniu z rozkładem etnicznym ogółu ludności Litwy, statystycznie istotnie więcej kobiet było innego pochodzenia: 8,6% Rosjanek, 10,3% - Polek, 2,5% - innego pochodzenia etnicznego. 43,3% z nich było stanu wolnego, 45,6% miało wykształcenie niższe niż średnie. 22,2% niemowląt było przedwcześnie urodzonych (istotnie więcej w porównaniu z populacją ogólną, p <0,001).

Więcej informacji …

https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.1(92)/VS%202021%201(92)%20visas.pdf#page=63

Alkohol utrudnia w zachowaniu społecznego dystansu w pandemii

W przeprowadzonym badaniu w warunkach laboratoryjnych, naukowcy umieścili ponad 200 młodych pijących towarzysko w różnych sytuacjach społecznych (kierownik badań Catharine Fairbairn, profesor psychologii na University of Illinois Urbana-Champaign). Osoby badane piły napoje alkoholowe lub bezalkoholowe. Ci, którym podano napoje alkoholowe, otrzymali wystarczająco dużo, by być odurzonym. W połowie przypadków uczestnicy badania pili z przyjacielem, a  druga połowa piła z nieznajomym. Otrzymane wyniki wykazały, że z czasem alkohol zmniejszył dystans fizyczny między osobami, które nie były wcześniej zaznajomione. To odkrycie jest szczególnie ważne w kontekście pandemii COVID-19, ponieważ sugeruje, że alkohol może ułatwiać przenoszenie wirusa i utrudniać przestrzeganie wytycznych dotyczących dystansu społecznego.

Więcej informacji …

https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=256332

Etykietowanie napojów alkoholowych

W opublikowanym w lutym 2021 roku europejskim planie walki z rakiem Komisja Europejska przedstawiła kilka działań dotyczących napojów alkoholowych. Jednym z nich jest obowiązkowe oznaczanie składników i wartości odżywczych na opakowaniach napojów alkoholowych do końca 2022 roku. Ostrzeżenia zdrowotne na etykietach powinny pojawić się do końca 2023 roku.

Więcej informacji …

https://www.youtube.com/watch?v=Qlzyp6QiUyA

Najwyższy poziom śmiertelności od 20 lat

Zgodnie z oficjalnymi danymi, w 2020 roku z powodu nadużywania alkoholu zmarło w Anglii i Walii więcej osób niż w każdym z ostatnich 20 latach. Z powodu alkoholu zmarły 7423 osoby, ponad 20% więcej niż w 2019 roku. Poziom śmiertelności wzrósł od marca 2020 roku, kiedy to miała miejsce pierwsza fala pandemii. Większość przypadków śmiertelnych wynikała z faktu nadużywania alkoholu, bądź uzależnienia od niego.  W ubiegłym roku około 80% zgonów było spowodowanych przez alkoholową chorobę wątroby (marskość), 10% z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem alkoholu, a 6% z przypadkowego zatrucia w wyniku spożycia alkoholu. W ostatnich kilku miesiącach 2020 roku, kiedy śmiertelność z powodu alkoholu była najwyższa, współczynniki zgonów wynosiły 17,8 na 100 000 mężczyzn i 9,7 na 100 000 kobiet.

Więcej informacji …

https://www.bbc.com/news/health-57008067

Republika Irlandii kontynuuje działania mające na celu wprowadzenie ceny minimalnej alkoholu

Rząd Republiki Irlandii będzie kontynuował wprowadzanie minimalnej ceny alkoholu, pomimo sprzeciwu sprzedawców detalicznych. Detaliści obawiają się, że jeśli w Irlandii Północnej nie zostanie wprowadzona MUP, wzrośnie wówczas odsetek konsumentów transgranicznych poszukujących „tańszego alkoholu”. Minister zdrowia Stephen Donnelly uważa, że ​​minimalna cena alkoholu jest niezbędna z uwagi na zdrowie publiczne. Spożycie alkoholu od 2015 roku utrzymuje się na poziomie około 11 litrów per capita. To równowartość 116 butelek wina lub 445 litrów piwa rocznie na osobę dorosłą.

Więcej informacji …

https://www.bbc.com/news/world-europe-56977667

 

MARZEC

Kobiety i alkohol

Wzrost spożycia alkoholu ma miejsce w sytuacji silnego stresora a pandemia niewątpliwie takim jest. Zwiększenie spożycia napojów alkoholowych jest szczególnie widoczne wśród kobiet, już przed 2020 rokiem odnotowywano wzrost spożycia w populacjach kobiecych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami 80% badanych wskazało na spożywanie alkoholu przynajmniej 10 dni w miesiącu, 36,1% deklarowało fakt upijania się a 7% wskazywało na przewlekłe i ekstremalne upijanie się. Za definicję upijania się przyjęto fakt spożycia przynajmniej 4 porcji standardowych alkoholu przy jednej okazji przez kobiety i 5 bądź więcej porcji standardowych w przypadku mężczyzn.

Więcej informacji …

https://elemental.medium.com/why-alcohol-is-more-dangerous-for-women-f4a2a881af493

Mózg w procesie metabolizmu alkoholu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na modelu zwierzęcym (myszy), mózg może być bezpośrednio zaangażowany w proces metabolizmu alkoholu. Pomimo faktu, że alkohol jest substancją powszechnie spożywaną od co najmniej 12 000 lat, nadal nie w pełni rozumiemy i jesteśmy świadomi jego działania na nasz organizm. Na myszach i próbkach ludzkiego mózgu poddano analizie działanie enzymu zwanego dehydrogenazą aldehydową (grupa enzymów, które katalizują utlenianie aldehydów) i odkryto, że może on rozkładać konkretny produkt uboczny metabolizmu alkoholu w mózgu, a nie tylko w wątrobie. Wyniki badania ukazały się na łamach magazynu Nature Metabolism.

Więcej informacji …

https://www.sciencealert.com/mice-study-suggests-alcohol-compound-directly-metabolizes-in-the-brain-not-the-liver

Neuroplastyczność mózgu a prenatalna ekspozycja na alkohol

W specjalnym wydaniu magazynu Brain Plasticity naukowcy pokazują, jak ekspozycja na alkohol wpływa na wiele aspektów neuroplastyczności mózgu. Neuroplastyczność to niezwykła umiejętność mózgu do modyfikacji i reorganizacji. Neuroplastyczność może zostać zaburzona pod wpływem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, bądź poprzez indywidualne nadużywanie alkoholu. Jak potwierdzają dowody naukowe, rozwój i neuroplastyczność mózgu ma miejsce również po urodzeniu poprzez okres dojrzewania i przejście w dorosłość. W modelu zwierzęcym (myszy) ekspozycja na alkohol w okresie odpowiadającym pierwszemu i drugiemu trymestrowi życia płodowego człowieka, ma znaczący wpływ na neurogenezę. 

Więcej informacji …

https://content.iospress.com/articles/brain-plasticity/bpl200108

Cena alkoholu w Rosji

Ministerstwo Finansów w Rosji nie przewiduje podwyżki ceny alkoholu do końca bieżącego roku. Ponadto dodaje, że stawki akcyzy na alkohol oraz minimalne ceny detaliczne są corocznie indeksowane do stopy inflacji. Wcześniej gazeta Izvestia podała, powołując się na opinię ekspertów, że w 2021 roku ceny alkoholu mogą wzrosnąć od 4% do 15%. Eksperci nie wykluczyli wzrostu cen zarówno krajowych trunków, jak i alkoholi importowanych.

Więcej informacji …

https://tass.com/economy/1269803

Emocjonalny wpływ COVID-19 na kobiety

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie  National Pandemic Emotional Impact Report, kobiety w porównaniu z mężczyznami, zgłaszały większy i mocniejszy wpływ pandemii w zakresie ich produktywności, jakości snu, nastroju, poziomu zmartwień związanych ze zdrowiem i frustracji z powodu braku możliwości wykonywania dających im przyjemność czynności. Kobiety opiekujące się dziećmi poniżej 18 roku życia wykazywały wyższe wskaźniki klinicznie lęku w porównaniu z mężczyznami wychowującymi dzieci poniżej 18 roku życia, jak również kobietami bez małoletnich dzieci.

Więcej informacji …

https://www.health.harvard.edu/blog/women-alcohol-and-covid-19-2021040622219

Jednostkowe koszty wynikające z nadużywania alkoholu

Choć istnieją głosy mówiące o prozdrowotnym działaniu alkoholu, to  istnieje duża różnica między wypiciem okazjonalnego drinka a uzależnieniem. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) definiuje intensywne picie jako spożywanie ponad 15 porcji standardowych alkoholu tygodniowo w przypadku mężczyzn i 8 w przypadku kobiet. Jeśli zbliżasz się do tego limitu lub go przekraczasz, bądź świadom tego, jak nadmierne spożycie alkoholu może mieć wpływ na życie w wielu jego aspektach. Alkohol może doprowadzić do: negatywnych relacji z otoczeniem, problemów finansowych i ekonomicznych, osłabienia układu odpornościowego, zwiększenia ryzyka depresji, zaburzenie funkcjonowania poznawczego i trudności w podejmowaniu decyzji, problemów z przewodem pokarmowym, zwiększonego ryzyka chorób serca, oraz zaburzeń snu.

Więcej informacji …

https://medicalnewsbulletin.com/the-true-costs-of-excessive-alcohol-consumption/

Jak alkohol wpływa na Twoje ciało i zdrowie?

Ponad 85% dorosłych deklaruje fakt picia alkoholu. W 2020 roku spożycie alkoholu w Stanach Zjednoczonych wzrosło, a poziom spożycia wśród kobiet wzrósł o 41%. Alkohol jest wchłaniany przez błonę śluzową żołądka do krwiobiegu. Tam rozprzestrzenia się do tkanek w całym ciele. Alkohol dociera do mózgu w zaledwie pięć minut i zaczyna wpływać na organizm w ciągu 10 minut. Po 20 minutach wątroba zaczyna metabolizować alkohol. Średnio wątroba może metabolizować 1 uncję (30 ml) alkoholu na godzinę. Poziom alkoholu we krwi wynoszący 0,08 wymaga około pięciu i pół godziny, aby opuścić organizm. Alkohol pozostanie w moczu do 80 godzin, a w mieszkach włosowych do trzech miesięcy.

Więcej informacji …

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/alcohol-and-the-brain

Jakie są dowody naukowe na wpływ alkoholu na raka piersi?

Większość literatury naukowej dowodzi, że spożycie alkoholu jest przyczynowo powiązane z wystąpieniem raka piersi, a wiele badań potwierdza zależność jaka jest między ilością spożywanego alkoholu a poziomem ryzyka raka piersi. Mówi się o zależności wynikającej ze zwiększenia spożycia o każde 10 gramów alkoholu dziennie. W głównych raportach Interagency Breast Cancer and Environmental Research Committee (IBCERCC) oraz Institute of Medicine (IOM) alkohol wymieniany jest jako znany i potwierdzony czynnik ryzyka raka piersi, a IOM podkreślił, że alkohol ma udokumentowane działanie rakotwórcze. W systematycznym przeglądzie literatury z kilku regionów półkuli północnej stwierdzono, że około 13% przypadków raka piersi zdiagnozowanych w Ameryce Północnej można przypisać spożyciu alkoholu, podczas gdy szacunki dla Europy wynosiły 20,6%  i dla Azji 11,5%.

Więcej informacji …

https://www.alcoholandcancer.eu/alcohol-and-breast-cancer

Australijski raport dotyczący FASD

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to trwałe zaburzenie fizyczno-psychiczno-poznawcze, któremu można w 100% zapobiec. Komisja senacka w Australii stwierdziła, że FASD nadal pozostaje tematem zbyt mało dostrzeganym i nagłaśnianym. Ponadto wyraziła potrzebę przeprowadzenia badań oceniających koszty ekonomiczne i społeczne związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Zgodnie z obecnymi danymi w Australii powszechność spożywani alkoholu w ciąży jest jednym z najwyższych w świecie. Przedstawiciele komisji senackiej podkreślili  również możliwości profilaktyczne przed jakimi stoją specjaliści pracujący z kobietami w ciąży, jak również kobietami w wieku rozrodczym. Wskazujący tym samym, że specjaliści Ci powinni informować kobiety i ich partnerów o szkodliwości picia alkoholu w ciąży. 

 Więcej informacji …

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportsen/024357/toc_pdf/Effectiveapproachestoprevention,diagnosisandsupportforFetalAlcoholSpectrumDisorder.pdf;fileType=application%2Fpdf

Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych przez kobiety będące w ciąży - w Ameryce i w Afganistanie

W dwóch bardzo odmiennych rzeczywistościach i kontekstach kulturowych, w Stanach Zjednoczonych i Afganistanie, kobiety w ciąży borykają się z powszechnie uniwersalnymi problemami wynikającymi z używania i nadużywania substancji psychoaktywnych jak i  szukania i / lub otrzymywania pomocy w związku z problematycznym ich używaniem. W obu krajach, jak i na całym świecie wiele kobiet, które mają zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych podczas ciąży i po jej zakończeniu, spotyka się z ogromnym piętnem i dyskryminacją, Jednak podobnie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak iw Afganistanie, kiedy kobiety otrzymują zintegrowaną opiekę medyczną i behawioralną w związku z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, one i ich dzieci mają bardziej zoptymalizowane możliwości osiągnięcia zdrowego życia.

Więcej informacji …

https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-187

 

LUTY

Znaczy spadek spożycia alkoholu i palenia papierosów wśród nieletnich

W roku 2002 aż 61% nastolatków w wieku 15-17 lat, deklarowała sięgnięcie po pierwszego papierosa w wieku 13 lat bądź wcześniej, w porównaniu do 32,1% w roku 2018. Odnotowuje się znaczący spadek od 1998 odsetka nieletnich sięgających po alkohol bądź konopie. Odnotowano również spadek liczby dzieci prześladujących innych, a od 2010 roku spadła odnotowana aktywność seksualna. Powyższe dane pochodzą z raportu Irish Behaviour in School-aged Children, dotyczącego zachowań zdrowotnych wśród nieletnich (badania przeprowadzone w latach 1998-2018). W badaniu wzięło udział 15557 uczniów w wieku od 10 do 17 roku życia, uczących się w 255 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Irlandii.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/health/significant-drop-in-children-drinking-alcohol-and-smoking-new-study-shows-1.4504311

Nowe rekomendacje dotyczące spożycia alkoholu

Kanadyjskie Centrum ds. Używania Substancji i Uzależnień (The Canadian Centre on Substance Use and Addiction /CCSA), planuje rozpoczęcie prac nad nowymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej konsumpcji alkoholu (rekomendowanych ilości o niskim ryzyku szkód zdrowotnych). Dotychczasowe wytyczne dotyczące picia alkoholu o niskim ryzyku, zostały opublikowane w 2011 r., a ich celem było niesienie pomocy Kanadyjczykom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących picia alkoholu. Zgodnie z nowymi wytycznymi The Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA) , zaleca się spożywanie nie więcej niż 10 drinków (porcji standardowych)  tygodniowo dla kobiet i nie więcej niż 15 porcji standardowych dla mężczyzn tygodniowo przy czym nie więcej niż dwa – trzy drinki dziennie. Zgodnie z zaleceniami, Kanadyjczycy mający 24 lata bądź mniej nigdy nie powinni przekraczać dziennej dozwolonej dawki alkoholu. Badanie przeprowadzone przez Statistics Canada wykazało, że ¼ Kanadyjczyków deklaruje wzrost spożycia alkoholu podczas pandemii. Za główne powody zwiększonego spożycia alkoholu Kanadyjczycy podają stres, izolację i znudzenie.

Więcej informacji ….

https://vancouversun.com/news/new-drinking-guidelines-planned-for-2022

W ubiegłym roku wzrosła sprzedaż wina

W ubiegłym roku sprzedaż wina gwałtownie wzrosła, mimo faktu zamknięcia barów i restauracji.  Według Alcohol Action Ireland (AAI) od początku kryzysu wywołanego przez Covid-19, do irlandzkich domów  trafiają „oceany alkoholu”. Najnowsze dane opublikowane przez Revenue wskazują, że spożycie alkoholu wyniosło 10,06 litra na mieszkańca w 2020 roku, co oznacza spadek o 6 procent w stosunku do 10,78 litra spożytego rok wcześniej. Konsumpcja wina w 2020 roku wzrosła o 20% mimo faktu zamknięcia restauracji i barów. Odmiennie wygląda sytuacja dotycząca spożycia piwa, które spadło o 21%.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/wine-sales-surge-in-past-year-amid-bar-and-restaurant-closures-1.4507455

Analiza polityki alkoholowej na Litwie

Na Litwie obowiązują obecnie surowe nakazy dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, które obejmują ograniczenie godzin sprzedaży do 15:00 w niedziele i 20:00 we wszystkie pozostałe dni, a także zakaz reklamowania alkoholu. Jak twierdzą specjaliści, alkoholizm jest bardzo ważnym i poważnym problemem, dlatego też działania mające na celu jego zapobieganie muszą być wyważone i adekwatne. Celem prowadzonych działań jest analiza obowiązujących nakazów, aby zidentyfikować te, które są nieskuteczne by móc zastąpić je bardziej adekwatnymi.

Więcej informacji …

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1361983/alcohol-laws-in-lithuania-to-be-reviewed-says-parliament-speaker

Świadomość młodych ludzi o relacji – seks, alkohol, ciąża

Zgodnie z zebranymi danymi, młodzi ludzie nie dostrzegają zagrożenia jakie stoi za uprawianiem seksu pod wpływem alkoholu. Ponad połowa osób badanych deklaruje zakłopotanie rozmową na powyższe tematy i woli poruszać je wśród grona rówieśników, mając przy tym ograniczony dostęp do wierzy i rzetelnych informacji. Zgodnie z deklaracją 32% osób badanych miała w szkole zajęcia z seksuologii, ale aż 85% nie posiadało wiedzy dotyczącej ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu w ciąży, natomiast 84% nie miało żadnej wiedzy dotyczącej skutków upijania się. Tylko 45% ludzi młodych wie jak przygotować swój organizm pod kontem zdrowia przy planowaniu ciąży. Od początku pandemii 18% osób w wieku 16-17 lat uważa, że dostępność antykoncepcji pogorszyła się  a 10% tej grupy zaszła w ciążę.  

Więcej informacji …

https://nationalfasd.org.uk/riskybehaviour/

Zawody rzemieślnicze – bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu

Osoby wykonujące zawody rzemieślnicze, pracujące w handlu są bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu, zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez naukowców z the University of Liverpool. Zależność ta jest jednak odmienna w sytuacji kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych, które to są bardziej skłonne do nadużywania alkoholu. Powyższe zależności pochodzą z obserwacji zebranych z grupy ponad 100 000 osób w wieku od 40 do 69 lat. Otrzymane wyniki skłaniają naukowców do refleksji w zakresie zależności, jakie występują między predyspozycją do nadużywania alkoholu a wykonywanym zawodem. 

Więcej informacji …

https://www.inverse.com/mind-body/jobs-gender-alcohol-differences-explained

Konferencja Picie w ciąży: nauka i piętno

Profesor Khiara M. Bridges, profesor Caitlin Killian i dr Clare McCormack byli prelegentami podczas  konferencji Picie w ciąży: nauka i piętno, które odbyła się on-line 28 stycznia 2021 r. Seminarium zostało zorganizowane przez program Presidential Scholars in Society and Neuroscience Uniwersytetu Columbia a zapis z jego przebiegu można obejrzeć na YouTube.

Więcej informacji …

https://www.youtube.com/watch?v=pfFVrYgxvbo

Mobilna aplikacja dla młodych użytkowników

Aplikacja „Harbour” na telefon adresowana jest do użytkowników w wieku 18-29 lat i ma być pomocnym narzędziem w ocenie nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi (the University of Illinois Urbana-Champaign). Osoby młode często charakteryzuje wysoki poziom nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Jednocześnie jest to grupa, która rzadko szuka specjalistycznej pomocy. W badaniu on-line wzięło udział 450 młodych dorosłych z czego 455 uczestników próby deklarowało niepokój związany z poziomem spożycia alkoholu przez bliskich znajomych, przyjaciół. Wyniki omawianego badania opublikowane zostały w the Journal of Medical Internet Research.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/uoia-mah030321.php

Nordycka i bałtycka strategia, dotycząca alkoholu i raka

Podczas spotkania, które odbyło się 25 lutego bieżącego roku, zarząd NordAN opracował - Nordycką i Bałtycką strategię, dotyczącą alkoholu i raka. Omawiany dokument zawiera cele i działania prewencyjne w zakresie chorób nowotworowych na nadchodzące lata. Zgodnie z dostępnymi danymi z kręgu krajów nordyckich i bałtyckich, tylko od 20 do 40 % populacji świadoma jest faktu rakotwórczego działania alkoholu. Badanie z 2020 roku przeprowadzone w Danii przez the Danish Cancer Society dowiodło, że tylko 22,2% populacji świadoma była faktu związku, jaki istnieje między nowotworami a piciem alkoholu. A tylko 9,6% wiedziało o ryzyku wystąpienia raka piersi a spożywania alkoholu. Wiedza na temat rakotwórczego działania alkoholu, jak również świadomość, że picie i palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, ocaliłaby wiele ludzkich żyć.

Więcej informacji …

https://nordan.org/nordic-and-baltic-charter-on-alcohol-and-cancer/

Coraz więcej kobiet w wieku podeszłym nadużywa alkoholu

Ilość spożywanego alkoholu może zwiększać się wraz z wiekiem. W przypadku kobiet, badacze dostrzegają tendencję do ucieczki w alkohol, jako zagłuszanie niezadowolenia z codzienności. Dwa lata temu, Dyrektor ds. Zdrowia publicznego w Kanadzie ogłosił, że kobiety zmierzają w kierunku samozagłady poprzez nadużywanie alkohol. W latach 2001-2017 odsetek przypadków śmiertelnych wśród kobiet, spowodowanych alkoholem wzrósł do 26% przy czym w przypadku mężczyzn było to 5%. Kobiety w przedziale wieku 55-64 lata stanowią najliczniejszą grupę pacjentek hospitalizowanych z powodu szkód wynikających ze spożywania alkoholu.

Więcej ….

https://broadview.org/older-women-drinking/

 

STYCZEŃ

Zakaz sprzedaży alkoholu w marketach

W Zimbabwe z uwagi na pandemię koronawirusa, zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązuje również w supermarketach. Jak do tej pory zakaz ten obowiązywał od 5 stycznia bieżącego roku w pubach i barach. Dodatkowo by zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid 19, obowiązuje zakaz organizowania wesel, obrzędów religijnych z wyłączeniem pogrzebów, na których może być do 30 osób. Zgodnie ze statystykami w Zimbabwe odnotowano 19660 przypadków zakażenia wirusem a 468 osób zmarło. 

Więcej informacji …

http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/09/c_139654457.htm

Jeden drink dziennie zwiększa ryzyko nieregularnego bicia serca

Naukowcy poddali analizie stan zdrowia kardiologicznego i nawyków związanych z piciem alkoholu na próbie 108 tysięcy osób w wieku 24-97 lat w okresie 14 lat.  Zgodnie z otrzymanymi wynikami osoby, które wypijały równowartość 12 gramów alkoholu etylowego czyli 330 ml piwa, bądź 120 ml kieliszek wina, czy 40 ml wódki, były o 16% bardziej narażone na migotanie przedsionków niż abstynenci. Mianowicie jeden mały drink alkoholowy dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia nieregularnego bicia serca, czyli stanu, który powoduje zawroty głowy i kołatanie serca oraz większe ryzyko udaru.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2021/jan/13/study-finds-one-small-alcoholic-drink-a-day-raises-risk-of-irregular-heartbeat

Zmiana DNA pod wpływem alkoholu

Chroniczne nadużywanie alkoholu może zmienić męskie DNA na okres trzech miesięcy po zaprzestaniu picia, czy też również w przypadku częściowego odstawienia alkoholu (National Institute of Mental Health and Neurosciences /NIMHANS). Badanie przeprowadzono na próbie 52 mężczyzn w przedziale wieku 21-40 lat, którzy poszukiwali pomocy specjalistycznej z powodu nadużywania alkoholu. W badaniu uczestniczyła również równoliczna grupa kontrolna. Badacze zaobserwowali między innymi występowanie zależności między ilością zmienionego DNA a wiekiem pierwszej inicjacji alkoholowej. W Indiach 29% mężczyzn w wieku 15-54 lata pije alkohol, w tym 12% pije codziennie a 41% raz w tygodniu. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie the American Journal of Medical Genetics.

Więcej informacji …

https://theprint.in/health/alcohol-abuse-can-change-male-dna-for-three-months-after-stopping-says-nimhans-study/604902/

Jak pierwszy lockdown wpłynął na poziom spożycia alkoholu

Raport opublikowany przez the University of Sheffield przedstawia dane dotyczące poziomu spożycia alkoholu w Anglii i Szkocji na początku pandemii Covid 19.  Zgodnie poczynionymi analizami, wzrost spożycia alkoholu w domostwach nie zrównoważył w pełni spadku spożycia w pubach i restauracjach w okresie pierwszego lockdown (marzec-czerwiec 2020). Ponadto, konsumenci napojów alkoholowych nie pili alkoholu wcześniej wciągu dnia, niż zwykli to robić wcześniej. Wyniki badania zleconego przez Public Health Scotland pokazuje, że spożycie alkoholu między marcem a czerwcem 2020 r. spadło, w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. W badaniu uwzględniono również analizę zmian postaw wobec alkoholu, średniej ilości dni ze spożyciem alkoholu, ilością porcji standardowych w tygodniu i okazji do picia.  

Więcej informacji …

https://www.publichealthscotland.scot/media/2983/changes-in-alcohol-consumption-in-scotland-during-the-early-stages-of-the-covid-19-pandemic.pdf

Wzrost spożycia alkoholu w pandemii

Co czwarty konsument napojów alkoholowych zwiększył spożycie podczas lockdownu spowodowanego pandemią Covid 19. Badacze z University College London przebadali 30 tysięcy osób w okresie pierwszego lockdownu. Wzrost spożycia zaobserwowano szczególnie wśród kobiet z klasy średniej, które alkoholem chcą niwelować wywołany przez pandemie niepokój.

 Więcej informacji …

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9144995/One-four-drinkers-increased-alcohol-consumption-coronavirus-lockdown.html

Nowy raport Vital Strategies dotyczący zdrowia publicznego

Nowy raport Vital Strategies, globalnej organizacji zajmującej się zdrowiem publicznym ujawnia, jak przemysł alkoholowy, podobnie jak branża tytoniowa i paliw kopalnych, korzysta z miliardów dolarów, które otrzymuje w postaci zachęt finansowych i dotacji na alkohol od rządów i agencji rozwoju, aby zwiększyć swój zasięg i zyski. Działania te przyczyniają się do szerzenia negatywnych skutków związanych z konsumpcja alkoholu, takich jak choroby, uzależnienie czy przypadki śmiertelne. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował ponad 422 miliony dolarów w browary w Europie Środkowej i Wschodniej, regionie o jednym z najwyższych wskaźników szkodliwego picia i wysokiego odsetka chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.statnews.com/2021/01/27/government-alcohol-subsidies-harmful-public-health/

Pytania w ciąży

Naukowcy odkryli dokładniejszą metodę pomiaru spożycia alkoholu w okresie prenatalnym (University of New Mexico Health Sciences Center).

W niedawno opublikowanym badaniu w magazynie Alcoholism: Clinical & Experimental Research, naukowcy z University of New Mexico wykazali różnice w odpowiedzi na pytania, w zależności od ich sformułowania. W badaniu uczestniczyło 121 ciężarnych kobiet w wieku 18-43 lata (próba badawcza - the Ethanol, Neurodevelopment, Infant and Child Health). Każda z kobiet w drugim trymestrze ciąży uczestniczyła w wywiadzie odpowiadając na pytania o szacowaną ilość alkoholu wypitego około miesiąc przed zajściem w ciążę, w tygodniach poprzedzających ostatnią miesiączkę i rozpoznania ciąży, jak również w okresie ostatnich 30 dni. Jak zauważyli naukowcy pytanie o spożycie alkoholu w okresie od szacowanej ostatniej miesiączki, zamiast bezpośredniego pytania o picie alkoholu„ w ciąży ”, może również przyczynić się do bardziej rzetelnej odpowiedzi. Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dodatkowe badania, aby oszacować adekwatność i przydatność utworzonych krótkich pytań dotyczących alkoholu i ciąży. Co ważne to fakt, że kobiety ze wszystkich środowisk społeczno-ekonomicznych i etnicznych mogą być narażone na niebezpieczne spożywanie alkoholu w czasie ciąży.

Więcej informacji …

https://hsc.unm.edu/news/2021/02/prenatal-alcohol-questions-fasd.html

Alkohol i Ciąża – „Jeden drink”

W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu ani momentu na jego spożycie.

Kampania the Alcohol. Think Again ‘One Drink’ jest wspólną inicjatywą the Mental Health Commission (MHC) and Cancer Council Western Australia. Spożywanie alkoholu w ciąży może spowodować poronienie, przedwczesny poród, wady wrodzone i różnorodne dysfunkcje u dziecka. FASD jest wiodącą przyczyną niegenetycznych zaburzeń rozwojowych w Australii, której można w 100% zapobiec. Szacuje się, że dotyczy 2% populacji dzieci w Australii. Ponad połowa populacji Australijek (58%) deklaruje świadomość występowania FASD. Z tego ¼ uważa, ze FASD powstaje wyniku spożywania dużych ilości alkoholu w ciąży. Mniej niż 1 na 4 (38%) wierzy, że małe ilości alkoholu mogą wywołać FASD u potomstwa. Cztery kluczowe przekazy kampanii mówią o tym, że: łożysko nie chroni dziecka przed alkoholem; każda ilość alkoholu spożywana przez matkę, trafia do dziecka; nie ma bezpiecznej ilości ani czasu na spożywanie alkoholu w ciąży; kobiety które są w ciąży bądź ją planują, powinny zaprzestać spożywania alkoholu. Przekaz kampanii adresowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 18-44 lat, którzy uznają konsumpcję niewielkich ilości alkoholu w ciąży, za dopuszczalną. Kampania rozpoczęła się 12 stycznia 2021 roku i potrwa do maja 2022 roku.

Więcej informacji …

https://alcoholthinkagain.com.au/

Styczeń miesiącem prewencji wad wrodzonych

Wady wrodzone są zmianami strukturalnymi dotyczącymi jednego, bądź większej ilości narządów. Powstają przede wszystkim w pierwszym trymestrze ciąży, podczas tworzenia się narządów i upośledzają prawidłowe ich funkcjonowanie. Zgodnie z danymi CDC, każdego roku w Stanach 1 na 33 dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi takimi jak wady serca, rozszczep wargi i podniebienia oraz rozszczep kręgosłupa. Takie czynniki jak uwarunkowania genetyczne, środowisko, postawy zdrowotne mogą wpływać na powstawanie wad wrodzonych u potomstwa. National Birth Defects Prevention Month, to okazja do poznania działań wpływających na zdrowie ciąży.

Więcej informacji …

https://www.marchofdimes.org/complications/january-is-national-birth-defects-prevention-month.aspx

Alkohol zaburza rozwój mózgu na całej linii życia

Badacze z Australii i Wielkiej Brytanii na łamach magazynu The BMJ, opisali wyniki badania wskazujące na wyróżnienie szczególnie podatnych na negatywne działanie alkoholu na mózg okresy życia. Wśród nich znalazł się okres dojrzewania, jak również wiek powyżej 65 roku życia. W krajach rozwiniętych około 10% populacji kobiet spożywa alkohol w czasie ciąży. Szczególnie zjawisko to powszechne jest w krajach Europy Wschodniej. Nadużywanie napojów alkoholowych w ciąży, może wywołać Spektrum Płodowych Zburzeń Alkoholowych (FASD) u dziecka, czyli zespół różnorodnych zaburzeń i dysfunkcji. Jak wykazuje analiza przypadków, nawet niewielkie ilości alkoholu podczas ciąży, mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Około 20% osób w wieku od 15 do 19 roku życia w krajach o wysokim poziomie ekonomicznym, deklaruje fakt okazjonalnego upijania się. Zjawisko to jest powszechniejsze wśród młodych osób zamieszkujących Europę niż Stany. W ramach przeprowadzonego badania wykazano również, że nawet umiarkowane spożycie alkoholu u osób starszych wiąże się ze znaczną utratą objętości mózgu. Dalsze badania wykażą, czy powstałe zmiany strukturalne przekładają się na upośledzenie czynnościowe.

Więcej informacji …

https://en.brinkwire.com/health/experts-advise-that-alcohol-impairs-brain-growth-and-dignity-from-the-cradle-to-the-grave/

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie