PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

GRUDZIEŃ

Zmniejszone uwalnianie noradrenaliny do komórek pod wpływem alkoholu

Badanie przeprowadzone przez naukowców z The University of Texas Health Science Center z San Antonio (UT Health San Antonio), wyjaśnia dlaczego osoby będące pod wpływem alkoholu mają obniżony poziom koncentracji. Badanie przeprowadzone zostało miedzy innymi dzięki grantom z The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism and the National Institute of Mental Health a opublikowane na początku grudnia w magazynie Nature Communications. Kiedy chcemy się na czymś skupić lub podejmujemy jakąś aktywność, to jądro pnia mózgu uwalnia substancję chemiczną zwaną noradrenaliną. Intensywna ekspozycja na alkohol hamuje powstawanie powyższego procesu w mózgu. Kiedy do wykonania zadania potrzebna jest uwaga, noradrenalina jest wydzielana przez strukturę mózgu zwaną miejscem sinawym.

Więcej informacji …

https://scitechdaily.com/drinking-alcohol-blocks-a-chemical-in-the-brain-that-promotes-attention/

Jak zmieniała się konsumpcja alkoholu w Wielkiej Brytanii w 2020 roku?

W ciągu całego roku przekazywane były sprzeczne informacje na temat sprzedaży alkoholu w Wielkiej Brytanii. Jeszcze w marcu, kiedy ogłoszono lockdown, w mediach pojawiły się doniesienia o panicznych zakupach wraz ze zdjęciami pustych półek w supermarketach. W między czasie dane przekazywane przez firmy badawcze, wskazywały na wzrost sprzedaży alkoholu o 58%. Dane te dotyczyły zakupów dokonywanych w sklepach. W 2019 roku 28% sprzedaży alkoholu i konsumpcji miało miejsce w brytyjskich pubach, klubach, restauracjach i kawiarniach.

Więcej informacji …

http://www.ias.org.uk/Blog/What-has-2020-done-to-the-UKs-alcohol-consumption.aspx

Cena minimalna alkoholu a śmiertelność w Szkocji

Właśnie zostały opublikowane w Szkocji dane dotyczące przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem w 2019 roku (the National Records for Scotland). Jednym z głównych działań mających przeciwdziałać śmiertelności wywołanej nadużywaniem alkoholu, było wprowadzenie ceny minimalnej alkoholu (MUP). Opublikowane dane są szczególnie ważne, gdyż śmiertelność wywołana alkoholem jest w Szkocji jedną z najwyższych w świecie.  Przykładowo dane z 2018 roku wskazywały na dwa razy tyle przypadków śmiertelnych związanych z nadużywaniem alkoholu, niż w Anglii.

Więcej informacji …

https://www.alcohol-focus-scotland.org.uk/news/alcohol-deaths-and-minimum-unit-pricing/

Wpływ alkoholu na zdrowie i mózg na linii życia

Dobra kondycja mózgu ma znaczący wpływ na jakość całego życia. Zgodnie z naukowymi danymi, wyróżnia się trzy etapy dynamicznych zmian w mózgu, podczas których może on być szczególnie narażony na toksyczne działanie alkoholu. Należą do nich: życie płodowe (od poczęcia do narodzin); okres późnego dojrzewania  (15-19 rok życia) oraz okres starszej dorosłości (powyżej 65 roku życia). Ekspozycja na alkohol i spożywanie alkoholu w powyższych okresach życia, w tym niski poziom ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym, upijanie się w wieku nastoletnim oraz niskie lub umiarkowane spożycie alkoholu w starszej dorosłości, może prowadzić do szkód zdrowotnych.

Od życia płodowego poprzez kolejne etapy rozwojowe w życiu, w mózgu następują dynamiczne zmiany. Okres prenatalny charakteryzuje się intensywnym rozwojem, migracją i różnicowaniem neuronów, czemu towarzyszy znaczny proces apoptozy.

Więcej informacji …

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4691

Używanie alkoholu w ciąży i podczas laktacji

Zgodnie z danymi naukowymi spożywanie alkoholu w ciąży związane jest z podwyższonym ryzykiem śmierci płodu a przede wszystkim zaburzeń rozwoju. Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) charakteryzuje najbardziej dotkliwy i złożony szereg uszkodzeń i upośledzeń rozwoju wywołanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Grupę tą cechują charakterystyczne cechy budowy twarzy, mikrocefalia, wątła sylwetka, zaburzenia poznawcze w tym opóźnienia rozwoju, niższy poziom IQ, jak również zaburzenia emocjonalne i zachowania. Dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi zależnymi od alkoholu (ARND), nie mają zaburzeń wzrostu czy charakterystycznych dla FAS dysmorfii twarzy, natomiast cechują je zaburzenia w sferze psychiczne wywołane ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Spożywanie alkoholu przez ojców wiąże się z ryzykiem wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) i innych przypadków śmiertelnych u niemowląt występujących podczas snu.  Spożywanie alkoholu przez matki wiąże się ze słabymi umiejętnościami rodzicielskimi, nieodpowiednią opieką, konfliktami w rodzinie, oraz zwiększonym ryzykiem znęcania się i zaniedbywania dzieci.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119635307.ch1

Dogoterapia dla pacjentów z FASD

Zastosowanie dogoterapii (dog-assisted therapy /DAT) wśród pacjentów z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) daje obiecujące rezultaty. Wyniki opublikowanego w magazynie Frontiers in Psychology badania, wykazują zmniejszenie charakterystycznych zachowań dla FASD przy zastosowaniu oprócz farmakologii, asysty psa. FASD powstaje w wyniku ekspozycji na alkohol w życiu płodowym i charakteryzuje szeroki wachlarz zaburzeń poznawczych, behawioralnych, sensorycznych, społecznych i deficytów pamięci/zapamiętywania. Aby przeciwdziałać konsekwencjom związanym z powyższymi zaburzeniami, bardzo istotna jest wczesna specjalistyczna interwencja w dzieciństwie i wczesnym okresie dorastania. Badanie przeprowadzono na próbie 53 osób z FASD w przedziale wieku 6-18 lat. Połowa próby (17 osób) znalazło się w grupie badawczej, w której oprócz stosowanego leczenia farmakologicznego wykorzystano dogoterapię, a w grupie kontrolnej (16 osób) poprzestano na farmakologii. Osoby z grupy badawczej (dog-assisted therapy /DAT) uczestniczyły w 12 tygodniowym programie terapeutycznym z obecnością psychologa, dwóch terapeutów DAT i dwóch psów. Podczas terapii pracowano nad takimi kompetencjami jak samoregulacja emocjonalna, ograniczenie impulsywności, oraz kompetencje społeczne. Dwie grupy młodych osób były monitorowane, czy przyjmują leki zgodnie z zaleceniami. Wszyscy uczestnicy uzupełniali różnorodne ankiety ewaluacyjne zarówno przed rozpoczęciem projektu jak i po jego zakończeniu. Kiedy badacze porównali wyniki zebrane z obu grup, różnice były znaczne. Młodzi, którzy uczestniczyli w terapii z asystą psów, charakteryzowali się lepszymi kompetencjami społecznymi jak również redukcją niektórych symptomów FASD. W grupie tej zmniejszył się też poziom zachowań buntowniczych czy zjawiska zastraszania.

Więcej informacji …

https://www.psypost.org/2020/12/dog-assisted-therapy-shows-promise-in-treating-youth-with-fetal-alcohol-spectrum-disorders-58736

9 na 10 osób pije alkohol w domu podczas godzin pracy

Zgodnie z danymi ankietowymi, do picia alkoholu w godzinach pracy przyznało się 9 na 10 Brytyjczyków. Jak twierdzą specjaliści fakt ten, może mieć niebezpieczne konsekwencje dla pracodawcy zarówno ze względu na stan zdrowia pracowników, jak i jakość ich pracy. W badaniu wzięło udział 1300 osób pracujących w roku 2020 zdalnie, w domu. Zgodnie z deklaracjami osób badanych, ich konsumpcja alkoholu oscylowała od lampki czy dwóch lampek wina podczas lunchu do całej butelki wypitej podczas dnia pracy. 8 osób na 10 (83%) przyznała, że piła alkohol przynajmniej dwa razy w tygodniu roboczym a 93% przyznało, że wypiło więcej alkoholu w okresie pandemii niż wypijało do tej pory. 26% badanych przyznało, że poziom spożycia alkoholu zwiększyli podczas pierwszego lockdown (marzec – czerwiec 2020), kiedy to bary i puby były zamknięte.

Więcej informacji …

https://www.personneltoday.com/hr/nine-in-10-home-workers-drinking-alcohol-on-the-job/

YouTube a reklamy alkoholu

YouTube zapowiada wprowadzenie niebawem opcji umożliwiającej blokadę reklam alkoholu i hazardu. Jak informuje  The Guardian, funkcja ta, ma pojawić się w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku, a w Wielkiej Brytanii na początku przyszłego roku. Opisywana opcja, zostaje dodana na podstawie opinii użytkowników. Użytkownicy już teraz mogą dostosować rodzaj wyświetlanych reklam w ustawieniach YouTube. Opcja wyłączenia reklam związanych z alkoholem i hazardem będzie dostępna w tej samej sekcji ustawień.

Więcej informacji …

https://www.tubefilter.com/2020/12/11/youtube-enables-viewers-toggle-out-alcohol-gambling/

Niebezpieczeństwo biernego uzależnienia od alkoholu

Jak wiemy bierne palenie jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, tak samo dzieje się w przypadku biernego alkoholizmu. Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w the Scientific Journal of Studies on Alcohol and Drugs, jedna na pięć osób dorosłych w USA (53 miliony) jest biernie uzależniona od alkoholu. Wiąże się to z ponoszeniem konsekwencji i odczuwaniem skutków ubocznych wynikających z przebywania w otoczeniu osoby będącej pod wpływem alkoholu, choćby bycia pasażerem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu, czy bycia zastraszanym przez osobę pijaną. Badanie przeprowadzono na próbie 8750 dorosłych w 2015 roku (National Alcohol Survey oraz the National Alcohol's Harm to Others Survey). Osoby badane odpowiadały na pytania o ostatni rok, dotyczące problemów związanych z osobą pijaną w ich otoczeniu. Problemy mogły wiązać się z wypadkiem samochodowym, przemocą fizyczną, problemami małżeńskimi, zniszczeniem domostwa, czy problemami finansowymi. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, 21% kobiet i 23% mężczyzn doznało przynajmniej jednej negatywnej konsekwencji obcowania z osobą pijaną. Ponadto, naukowcy zaobserwowali, że szczególnie grupą narażoną na negatywne konsekwencje są osoby w wieku poniżej 25 lat. Dodatkowo, kobiety częściej składają skargę, gdy dotyczy ona męża lub członka rodziny, podczas gdy mężczyźni częściej robią to, gdy dotyczy to nieznajomego.

Więcej informacji …

https://www.gentside.co.uk/health/the-unsuspected-dangers-of-passive-alcoholism_art3780.html

Nowe wytyczne dotyczące spożycia alkoholu w Australii

Zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi porcji standardowych alkoholu i bezpiecznego picia, dorośli nie powinni wypijać więcej niż 10 porcji standardowych alkoholu tygodniowo, jak również nie więcej niż 4 porcje standardowe alkoholu jednego dnia (The National Health and Medical Research Council /NHMRC). Zgodnie z zapisami rekomendacji, kobiety będące w ciąży, jak i karmiące piersią nie powinny pić alkoholu aby chronić i dbać o zdrowie przyszłego potomstwa i niemowląt. Nowe wytyczne zastąpiły dotychczasowe opublikowane w 2009 roku. Wprowadzone wytyczne dotyczące rekomendowanych porcji standardowych nie są jedynie na czas pandemii. Mają pomóc Australijczykom świadomie spożywać alkohol i kierować w podejmowaniu właściwych decyzji. Główny powód problemów zdrowotnych w Australii, to nadużywanie alkoholu. Każdego roku z powodu nadużywania alkoholu umiera ponad 4 tysiące osób a 70 tysięcy jest hospitalizowana.

Więcej informacji …

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/12/09/new-alcohol-guidelines-urge-aussies-to-go-easy-on-the-booze.html

 

LISTOPAD

Spożywanie alkoholu przed snem może wpłynąć na jego jakość

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez the American Academy of Sleep Medicine (AASM), aż 68% Amerykanów ma obniżoną jakość snu, w tym co piąty ma obniżoną jakość snu przez spożywanie wieczorem napojów alkoholowych. Spożywanie alkoholu w porze wieczorowej, przed położeniem się spać nie poprawia jakość snu, wręcz odwrotnie, pogarsza jego jakość. Powoduje tym samym częstsze wybudzanie się w drugiej połowie nocy. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn (75% przypadków) i w trochę mniejszym stopniu kobiet (60% przypadków). Zgodnie z otrzymanymi wynikami, spożycie alkoholu na godzinę przed pójściem spać, obniża poziom melatoniny.

Więcej informacji …

https://www.news-medical.net/news/20201117/Alcohol-consumption-before-bedtime-can-impact-the-quality-of-sleep.aspx

Przewlekłe spożywanie alkoholu zmienia immunologiczny obraz mózgu

Umiejscowiony głęboko w mózgu, mały obszar w kształcie migdała, zwany ciałem migdałowatym, odgrywa kluczową rolę w tym, jak okazujemy emocje, jak się zachowujemy i jaką mamy motywację. Ciało migdałowate jest również silnie powiązane ze zjawiskiem nadużywania alkoholu. W przeprowadzonym badaniu, naukowcy zidentyfikowali ważne zmiany w mechanizmach przeciwzapalnych i aktywności komórkowej ciała migdałowatego, które powodują uzależnienie od alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201116132248.htm

Dzieci w trakcie pandemii częściej poddawane są ekspozycji reklam alkoholu

Zgodnie z najnowszymi danymi, dzieci spędzają zdecydowanie więcej czasu przez urządzeniami multimedialnymi w czasie pandemii. Raport opracowany przez VicHealth, the Foundation for Alcohol Research and Education, oraz the Obesity Policy Coalition wykazuje jak nasiliła się ekspozycja dzieci na reklamy napojów alkoholowych, śmieciowego jedzenia, oraz gier hazardowych. Jednocześnie online gromadzone są szczegółowe dane młodych użytkownikach, co przydaje się marketerom w personalizacji treści marketingowych obecnie i w przyszłości do określonych grup odbiorców.

Więcej informacji …

https://www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/children-exposed-to-gambling-and-alcohol-ads-during-pandemic/12897830

 

WHO: rakotwórcze działanie alkoholu

Zgodnie ze stanowiskiem WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) konsumenci jednocześnie alkoholu i papierosów, mają podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór. W nowym materiale informacyjny WHO zatytułowanym: „Alkohol i rak w Europejskim Regionie WHO: apel o lepszą profilaktykę” autorzy podkreślają związek jaki występuje między spożywaniem alkoholu a wystąpieniem różnych nowotworów, takich jak rak piersi u kobiet i rak jelita grubego. Ponadto autorzy podkreślają, że choroby nowotworowe i zgony spowodowane przez alkohol można zmniejszyć poprzez wdrożenie takich działań, jak podwyższenie podatków od napojów alkoholowych oraz ograniczenie marketingu i dostępności alkoholu. Globalnie alkohol odpowiada za prawie 3 miliony przypadków śmiertelnych każdego roku a w rejonie europejskim liczba ta sięga rocznie 2545 przypadków. W rejonie europejskim w 2018 roku, alkohol przyczynił się do wystąpienia 180 tysięcy przypadków choroby nowotworowej a w tym  92 tysięcy przypadków śmiertelnych. Jak podkreśla WHO, ograniczenie spożycia alkoholu jest konieczne dla poprawy stanu zdrowia publicznego.

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/11/new-whoeurope-factsheet-policy-action-needed-to-reduce-cancers-attributable-to-alcohol-use

NordAN webinar: Alkohol w czasie pandemii COVID-19

W dniu 18 listopada, NordAN zorganizował webinar poświęcony sytuacji w krajach nordyckich i bałtyckich w zakresie polityki alkoholowej podczas pandemii COVID 19. Swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele wymienionych państw: Islandii, Dani, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Litwy, oraz Estonii.

Więcej informacji …

https://nordan.org/nordan-webinar-alcohol-in-times-of-covid-19/

Szwecja wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu po 22:00

Premier Szwecji zapowiedział, że rząd będzie dążył do wdrożenia w życie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w restauracjach i barach po godzinie 22:00. Powyższy zakaz ma obowiązywać od 20 listopada bieżącego roku i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID 19. W ostatnich tygodniach odsetek zachorowań na koronawirusa osiągnął rekordowy poziom. Rząd szwedzki był mocno krytykowany za dość pobłażliwe podejście do tematu pandemii podczas wiosny. W przeciwieństwie do sąsiadujących państw, Szwecja nie wprowadziła wielu restrykcji pozostawiając między innymi otwarte bary i restauracje. Od początku pandemii zachorowało 166707 osób a 6082 osoby zmarły.

Więcej informacji …

https://www.euronews.com/2020/11/11/coronavirus-sweden-to-ban-sale-of-alcohol-after-10pm-to-curb-virus-spread

Ograniczenia wiekowe na stronach sprzedaży alkoholu nie są skuteczne

Przed wejściem na stronę poświęconą produktom alkoholowym, użytkownik zwykle proszony jest o zaznaczenie tak bądź nie alko wpisanie swojej daty urodzin. Działania te maja zapobiec używaniu strony przez niepełnoletniego użytkownika. Jak twierdza badacze z Texas A&M University, metody te są zwykle całkowicie nieskuteczne. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w magazynie Alcohol or Alcoholism. Badanie wykazało, że w przypadku zdecydowanej większości witryn użytkownicy mogli uzyskać dostęp po wpisaniu daty urodzin, która wskazywała, że ​​mają więcej niż 21 lat. W wielu witrynach również brakowało procesu weryfikacji dokładności podanej daty urodzenia. Jak twierdzą autorzy, stosowane techniki weryfikacji wieku na witrynach alkoholowych, to bardziej działanie wizerunkowe niż rzeczywista troska o dobro użytkowników.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2020-11-age-gates-alcohol-websites-ineffective.html

 

Alkohol zwiększa ryzyko raka piersi

Specjaliści z Netcare Milpark Breast Care Centre of Excellence podkreślają, że alkohol może zwiększyć poziom estrogenu i innych hormonów zwiększając tym samym ryzyko zachorowania na hormono-zależnego raka piersi. Ponadto warto zaznaczyć, że zawiera puste kalorie, które nie odżywiają organizmu. Przyrost masy ciała, który może wynikać ze spożycia alkoholu, to najczęściej otyłość brzuszna, która wiąże się z wyższym ryzykiem raka. Obserwuje się znaczny wzrost przypadków zachorowania na raka piersi wśród młodych kobiet, dlatego ważne jest, aby wzmocnić świadomość korzyści płynących z samobadania i badań przesiewowych od najmłodszych lat. Badania profilaktyczne powinny obejmować również mammografię od 40 roku życia wzwyż. Jak podkreślają eksperci, prawie dwie trzecie kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi, nie miało istotnych czynników ryzyka, co podkreśla, jak ważne jest, aby wszystkie kobiety były czujne i dbały o swoje zdrowie.

Więcej informacji …

https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/alcohol-can-raise-breast-cancer-risk-specialist-warns-b7df0c9f-b3d6-47df-9c81-0761a2912598

Rezolucja NordAN 2020: Alkohol-czynnik ryzyka choroby nowotworowej

Zgodnie z danymi pochodzącymi z badań przeprowadzonych w państwach nordyckich i bałtyckich, większość osób nie jest świadomych faktu rakotwórczego działania alkoholu. Tylko od 20 do 40% osób jest świadoma tego faktu. Jak twierdzą przedstawiciele NordAN, na arenie narodowej i międzynarodowej zdecydowanie głośniej powinny być przedstawiane argumenty dotyczące rakotwórczego działania alkoholu , jak i tytoniu. Spożywanie alkohol stanowi jeden z głównych czynników ryzyka zachorowania na raka, tak samo jak palenie papierosów i otyłość.  Konsumenci powinni być tego świadomi. Ważne aby treści te nie były tylko zawartością stanowisk, raportów, czy strategii ale docierały do zwykłych ludzi. Przedstawiciele NordAN apelują, by rządy państw nordyckich i bałtyckich rozważyły ​​wprowadzenie przepisów dotyczących etykietowania, rozpoczęły kampanie informacyjne, które dotarłyby do różnych grup społecznych i wsparły je silnymi, opartymi na badaniach naukowych argumentami.

Więcej informacji …

https://nordan.org/nordan-resolution-2020-alcohol-a-risk-factor-for-cancer/

 

Alkohol jest największym wyzwalaczem działań przestępczych

Zgodnie z przedstawionymi danymi dotyczącymi wykroczeń i przestępstw w Południowej Afryce, Verulam w prowincji KwaZulu – Natal, odnotował w okresie od lipca do września, najwyższy odsetek przestępstw. Na 5068 przypadków działań przestępczych, aż 3578 miało miejsce w miejscu zamieszkania sprawcy. W większości przypadków alkohol odgrywał znaczącą rolę. Ponad tysiąc przypadków przestępstw miało miejsce w barach, przed miejscami sprzedaży alkoholu, tawernach i nocnych klubach.

Więcej informacji …

https://phoenixsun.co.za/95180/alcohol-is-the-biggest-inducer-of-crimes/

 

 

SIERPIEŃ


Etykietowanie alkoholu w ochronie nowozelandzkich dzieci

Rząd Nowej Zelandii chce by była ona miejscem szczęśliwego życia dla każdego dziecka, które zaczyna się już podczas ciąży. Miesiące życia płodowego  stanowią podstawę do zdrowego, długiego i szczęśliwego życia. Wprowadzenie obligatoryjnych zmian w procesie etykietowania napojów alkoholowych i informowania o szkodliwym działaniu alkoholu na płód, umiejscowi Nową Zelandię wśród państw które wprowadziły już takie regulacje – USA i Francja. Nowa Zelandia nie posiada badań określających rozpowszechnienie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, rozpowszechnienie FASD może wynosić od 3 do 5% wśród dzieci w wieku szkolnym. Szacuje się, że każdego roku na świat przychodzi od 1800 do 3000 tysięcy dzieci z FASD. Powyższe szacunki oparte są na najnowszych wynikach badań przeprowadzonych w Kanadzie i USA. Powszechność spożywania alkoholu w ciąży w Nowej Zelandii, zbliżona jest do wielkości zjawiska w Północnej Ameryce. Ministerstwo Zdrowia w Nowej Zelandii rekomenduje, by kobiety będące w ciąży nie piły alkoholu bądź zaprzestały picia alkoholu. Ponadto rekomenduje się by alkoholu nie spożywały również kobiety mogące być w ciąży (prowadzące aktywne życie seksualne bez zabezpieczeń) czy starające się zajść w ciążę. Nieznana jest bezpieczna dawka alkoholu w ciąży, dlatego najlepiej zrezygnować z jego spożywania.

Więcej informacji …

https://www.scoop.co.nz/stories/PA2007/S00167/new-mandatory-labelling-rules-for-alcohol-protect-kiwi-kids.htm

Wstyd zamknięty w butelce

Każdego roku w Australii na świat przychodzi 3 tysiące dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), to zaburzenia miedzy innymi funkcjonowania mózgu spowodowane oddziaływaniem alkoholu na płód. Mimo, że FASD powoduje problemy z uczeniem  się, problemy społeczne i emocjonalne, nie ma specjalnych środków państwowych, które wspierałyby osoby z FASD.

Więcej informacji …

https://www.youtube.com/watch?v=DZDhftvJQvs

Związek między ekspozycją na alkohol w okresie prenatalnym a piciem alkoholu przed okresem dojrzewania

Wczesna inicjacja alkoholowa jest czynnikiem ryzyka uzależnienia. Badacze identyfikując czynniki ryzyka picia szkodliwego czy ryzykownego, mogą przyczynić się do dostosowania odpowiednich  działań prewencyjnych. Celem badania, było oszacowanie zależności jaka może występować między ekspozycją na alkohol w życiu płodowym a późniejszą inicjacją alkoholową potomstwa. Globalnie około 10% kobiet spożywa alkohol w czasie ciąży. Zgodnie z wynikami badania, jakakolwiek konsumpcja alkoholu w czasie ciąży może odegrać istotną rolę w bardzo wczesnej inicjacji alkoholowej potomstwa (inicjacji alkoholowej w 9-10 roku życia). Odnotowano występowanie zależności liniowej między intensywnością ekspozycji na alkohol w życiu płodowym a prawdopodobieństwem wczesnego próbowania alkoholu przez dzieci.

Więcej informacji …

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108187

Informacja o kaloriach zawartych w alkoholu

Rząd Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić informacje, dotyczące kalorii na etykietach napojów alkoholowych, co ma przeciwdziałać obecnej wśród narodu brytyjskiego otyłości. Profesor Sir Ian Gilmore, przewodniczący the Alcohol Health Alliance UK uważa, że ludzie powinni być świadomi faktu jak duży wpływ na ich zdrowie ma alkohol.  Informacja dotycząca jego kaloryczności, pozwoli dokonywać świadomych wyborów, przykładowo duża lampka białego wina to odpowiednik kawałka pizzy. W Wielkiej Brytanii alkohol jest jednym z głównych czynników zachorowania na ponad 200 zdrowotnych przypadłości i stanowi wiodący czynnik ryzyka śmierci wśród osób w grupie wiekowej 15-49 lat. Zamieszczanie widocznych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach napojów alkoholowych, zawierających informacje o kaloriach, składnikach, ilościach porcji standardowych chroniących przed piciem ryzykownym czy szkodliwym to wszystko czynniki, które przyczynią się do bardziej prozdrowotnych i świadomych wyborów wśród konsumentów.

Więcej informacji …

https://www.thedrinksbusiness.com/2020/07/uk-government-launches-consultation-on-calorie-labelling-for-alcohol/

Alkohol i arytmia –śmiertelny mix

Uzależnienie od alkoholu wiąże się z podwyższonym ryzykiem śmierci u pacjentów z zaburzonym rytmem serca (HealthDay News). Naukowcy przeanalizowali przypadki śmiertelne prawie 115 tysięcy pacjentów w przedziale wieku 15-45 lat, którzy byli hospitalizowani z powodu nieregularnego rytmu serca (arytmii) w latach 2010-2014. Około 10% pacjentów z powyższej grupy, miało zdiagnozowane również uzależnienie od alkoholu, definiowane jako powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu w domu, szkole, pracy nawet wtedy, kiedy osoba nie ma fizycznych objawów uzależnienia. Uzależnienie od alkoholu ma szkodliwy wpływ na stan zdrowotny i zwiększa ryzyko pogłębienia choroby, czy śmierci w przypadku pacjentów z chorym sercem. Arytmia ma miejsce w sytuacji, kiedy serce bije zbyt wolno, zbyt szybko bądź chaotycznie. Podstawowe problemy związane z zaburzeniami pracy serca mogą prowadzić do arytmii, a nadmierne spożywanie alkoholu sprzyja jej rozwojowi.

Więcej informacji …

https://consumer.healthday.com/general-health-information-16/alcohol-abuse-news-12/alcohol-and-arrhythmia-a-deadly-mix-759738.html

Co piąty Nowozelandczyk pije ryzykownie

Każdego roku co piąty dorosły w Nowej Zelandii (748 tysięcy) pije ryzykownie, bądź szkodliwie. Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w raporcie opracowanym przez the New Zealand Medical Association (NZMA), są trzy możliwe i dostępne metody przeciwdziałania uzależnieniom, które powinna wprowadzić podstawowa opieka zdrowotna. Zaleca się prowadzenie badań screeningowych mających na celu wychwycenie jakichkolwiek zaburzeń/nieprawidłowości w obszarze konsumpcji alkoholu  i udzielenie porady, czy wsparcia pacjentowi. Jak do tej pory nie jest to metoda rutynowa w Nowej Zelandii. Dodatkowo stosowanie krótkiej interwencji może przyczynić się do nawet minimalnej redukcji w spożyciu alkoholu, co może mieć pozytywny wpływ na zdrowie jednostki. Ponadto, powinny być dostępne odpowiednie kulturowo badania przesiewowe i krótkie interwencje dla populacji Maorysów (autochtonicznej grupy etnicznej Nowej Zelandii).

Więcej informacji …

https://www.odt.co.nz/star-news/star-national/one-five-kiwis-are-drinking-potentially-dangerous-levels

Alkohol i nowotwory

Alkohol znany jest jako czynnik rakotwórczy. Nadużywanie alkoholu może przyczynić się również do krótko jak i długoterminowych problemów zdrowotnych takich jak marskość wątroby, uzależnienie od alkoholu, wylewy, samobójstwa, uszkodzenia ciała i wypadki samochodowe. Nie ma dowodów naukowych z badań na populacji ludzkiej na to, aby jakkolwiek ilość alkoholu chroniła przed zachorowaniem na nowotwory. Alkohol jest silnym czynnikiem ryzyka dla wystąpienia nowotwór takich jak: rak jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, piersi, jelita i wątroby. W 2015 roku the Australian Institute of Health and Welfare oszacował, że każdego roku około 4,5% wszystkich przypadków chorób nowotworowych zależnych jest od długoterminowego nadużywania napojów alkoholowych. The Cancer Council Australia rekomenduje wprowadzenie wyższego opodatkowania wyrobów alkoholowych w celu ograniczenia jego popytu. Innym  proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie ceny minimalnej (MUP). 

Więcej informacji …

https://www.cancer.org.au/about-us/policy-and-advocacy/position-statements/alcohol-and-cancer

Raport WHO dot. cen alkoholu

Zgodnie z danymi nowego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - “Alcohol pricing in the WHO European Region”, podwyższenie ceny alkoholu jest jednym z opłacanych i dostępnych narzędzi do redukcji poziomu spożycia i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu. Zgodnie ze stanowiskiem WHO, Europa ignoruje opłacalne sposoby obniżania zagrożeń dla zdrowia. Dobrze dobrana polityka cenowa może pomóc krajom nie tylko obniżyć spożycie alkoholu i związane z nim zagrożenia dla zdrowia, ale także przynieść korzyści ich gospodarkom. Podczas gdy każdy kraj w Europejskim Regionie WHO ma jakąś formę regulacji cenowych na rynkach alkoholu, te istniejące i wykorzystywane, są często źle zaprojektowane, a zatem nieskuteczne (WHO / Europa). Raport „Ceny alkoholu w Europejskim Regionie WHO” podsumowuje aktualną bazę danych z zakresu polityki pieniężnej mającej na celu ograniczenie spożycia alkoholu i opisuje te najbardziej efektywne do rozważenia przez decydentów.

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/pages/news/news/2020/06/new-who-report-on-alcohol-pricing-europe-ignores-cost-effective-ways-to-lower-health-risks

Genetyczne podłoże nadużywania alkoholu

Zaburzenia psychiczne są jednym z najczęstszych i najbardziej ignorowanych zaburzeń/chorób na świecie. Dotyczą ponad 25% populacji globalnie każdego roku i są wiodącą przyczyną niepełnosprawności na świecie. Większość zaburzeń psychicznych jest wysoce dziedziczna; szacowana dziedziczność choroby afektywnej dwubiegunowej lub schizofrenii jest znacznie wyższa niż w przypadku chorób takich jak rak piersi i choroba Parkinsona. Zhou et in. poddali analizie różne czynniki ryzyka o podłożu genetycznym, które w połączeniu z innymi zmiennymi mogą wpływać na tendencję do ryzykownego/szkodliwego spożywania alkoholu. Badacze dostrzegli związek między nadużywaniem alkoholu a problemami psychicznymi, takimi jak depresja, czy napady lęku. 

Więcej informacji …

https://www.addictionpolicy.org/post/2020-yale-study-and-update-on-the-genetic-risk-for-alcohol-use-disorder

Belgia – nakazem sądu wzrasta liczba „alcohol locks” w samochodach

W ostatnich dwóch latach zdecydowanie wzrosła liczba sądowych nakazów montażu urządzeń (alcohol locks) kotrolujących ilość alkoholu w powietrzu wydmuchiwanym przez kierowcę (Federal Mobility Minister François Bellot). Kierowcy muszą dmuchnąć w urządzenie kontrolujące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i aby móc uruchomić samochód muszą mieć mniej niż 0,2 promila zawartości alkoholu we krwi. Urządzenie będzie wymagało od kierowcy kilkakrotne sprawdzenie stanu trzeźwości w różnych momentach, by uniknąć nieprawidłowego wyniku. Od lipca 2018 roku prawo dotyczące „alcohol locks” w samochodach stało się bardziej restrykcyjne. Nakaz montażu i korzystania z urządzenia mają kierowcy, którzy w momencie zatrzymania mieli 1,8 promila zawartości alkoholu we krwi, bądź więcej. Dla kierowców ponownie złapanych na prowadzeniu pod wpływem alkoholu limit ten wynosi 1,2 promila. Nakaz montażu i korzystania z „alcohol locks” może być wydany na okres od roku do trzech lat a w niektórych przypadkach nawet dożywotnio.

Więcej informacji …

https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/118672/belgium-sees-major-rise-in-alcohol-locks-on-cars/

 

LIPIEC

Dlaczego ludzie nie wiedzą, że alkohol wywołuje raka?

Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworem (the International Agency for Research on Cancer / IARC) klasyfikuje alkohol do grupy najsilniejszych substancji rakotwórczych. Mimo posiadania tej wiedzy od ponad 30 lat, świadomość konsumentów w tym zakresie pozostaje niezależnie od szerokości geograficznej bardzo mała. Badanie przeprowadzone  2011 roku dowiodło, że tylko 43% dorosłych Duńczyków uznało alkohol jako bezpośredni czynnik rakotwórczy w odpowiedzi na pytanie, czy alkohol podwyższa ryzyko zachorowania na raka. Badanie z 2020 roku przeprowadzone przez Danish Cancer Society wykazało, że o rakotwórczym działaniu alkoholu wiedziało tylko 44,8% respondentów, podczas gdy 22,2% nie miało żadnej w tym zakresie wiedzy. Natomiast badanie (2016r.) przeprowadzone na reprezentatywnej próbie w Norwegii dowiodło, że aż 7 kobiet na 10 nie miało zupełnie świadomości o zależności jaka występuje między alkoholem a chorobami nowotworowymi. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie z 2018 roku (the Finnish Institute for Health and Welfare report), tylko 37% respondentów całkowicie zgadzało się z faktem, że alkohol podwyższa ryzyko zachorowania na raka.

Więcej informacji …

https://nordan.org/why-dont-people-know-that-alcohol-causes-cancer/

Obligatoryjnie ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu w ciąży na etykietach napojów alkoholowych

Zgodnie z decyzją podjętą przez „the Ministerial Forum on Food Regulation” w Australii na opakowaniach napojów alkoholowych znajdą się kolorowe piktogramy z 'Pregnancy warning'. Nowe standardy zaproponowane zostały przez Food Standards Australia and New Zealand. Przedstawiciele przemysłu alkoholowego mają trzy lata na implementację powyższych wytycznych. Zgodnie z opinią przedstawicieli grona medycznego powyższe regulacje przyczynią się do zmniejszenia ilości przypadków Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wymagana na etykietach grafika w kolorystyce czerń-biel-czerwień przedstawiać ma sylwetkę kobiety ciężarnej pijącej alkohol z dopiskiem Ostrzeżenie zdrowotne: „Alkohol może wyrządzić krzywdę Twojemu dziecku na całe życie”.

Więcej informacji …

https://www.abc.net.au/news/2020-07-17/pregnancy-warnings-on-alcohol-now-mandatory/12468822

20% kobiet pije alkohol w pierwszym trymestrze

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1 na 9 kobiet przyznaje się do picia alkoholu w ciąży. W tym 20% kobiet spożywa napoje alkoholowe będąc w pierwszym trymestrze ciąży, często nie wiedząc jeszcze o swoim stanie. Do faktu spożywania alkoholu w drugim i trzecim trymestrze ciąży przyznało się 4,7% kobiet. Jak twierdzą badacze otrzymane dane mogą być zaniżone z uwagi na fakt, że respondenci często nie podają rzeczywistego stanu rzeczy. Badacze rekomendują, aby kobiety będące w wieku rozrodczym, które planowanie bądź nieplanowanie mogą zajść w ciążę, ograniczyły spożycie alkoholu, ponieważ  spożywanie go w trakcie ciąży zdecydowanie zwiększa ryzyko deficytów rozwojowych u dziecka (FASD).

Więcej informacji …

https://www.babygaga.com/survey-20-of-women-drink-in-the-first-trimester/

Młodzi Nowozelandczycy mniej palą i piją alkoholu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez badaczy z Victoria University of Wellington, licealiści rzadko sięgają po papierosy a częstotliwość upijania się spadła od 2012 roku.  Mniej niż 3% uczniów w wieku licealnym deklaruje fakt palenia papierosów w każdym tygodniu, bądź częściej. W roku 2012 odsetek ten wynosił 5%. Poziom zjawiska upijania się również odnotowuje spadek, choć nadal jest dość powszechne, co piąty licealista deklaruje fakt upicia się w minionym miesiącu. Zgodnie z wynikami badania, zjawisko upijania się jest rzadkie wśród młodszych nastolatków, natomiast utrzymuje się wśród tych mających 17 i więcej lat. W tej grupie wiekowej fakt upijania się dotyczy 42% (w każdym miesiącu). Cotygodniowe spożycie marihuany jest niższe niż w 2001 roku, natomiast nie odnotowano widocznych różnic w porównaniu do roku 2012.

Więcej informacji …

www.youth19.ac.nz

Wielka Brytania - alkohol a lata pracy

Wykorzystując dane dotyczące przypadków śmiertelnych w Wielkiej Brytanii (the Office for National Statistics /ONS), autorzy raportu poddali analizie utracone lata pracy wśród osób, które zmarły przed 65 rokiem życia. Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, osoby w wieku 45-54 lata stanowiły najliczniejszą grupę osób mających przerwę w pracy (57558 przypadków 2018 roku). W przypadku osób w wieku 34-44 lata przypadków takich odnotowano 47243. Jak podkreślają badacze, zgony związane z nadużywaniem alkoholu mają zwykle miejsce w młodym wieku – ważną jest świadomość jaki wpływ ma picie alkoholu na jednostkę, jak i całe społeczeństwo. Jedną z wiodących przyczyn śmierci w grupie wiekowej 35-49 lat wśród Brytyjczyków okazały się być choroby wątroby. Około 3/5 przypadków chorób wątroby spowodowanych jest alkoholem.

Więcej informacji …

https://www.dentistry.co.uk/2020/07/31/alcohol-higher-loss-working-years-cancer/

Modele picia alkoholu przed i po ciąży wśród młodych matek

W badaniu prospektywnym wzięły udział 432 nastoletnie i wczesno-dorosłe matki w przedziale wieku 13-24 lata (78% badanych stanowiła rasa czarna). Osoby badane wskazywały częstotliwość picia ryzykownego (≥3 porcji standardowych podczas jednej okazji) w roku w którym były w ciąży, jak również dwa lata przed i dwa lata po ciąży. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, nastoletnie i wczesno-dorosłe matki wykazują zróżnicowane trajektorie ryzykownego picia od okresu przed ciążą do okresu po ciąży. Kobiety w ciąży w przejściowym wieku wczesnej dorosłości, które wskazały fakt narażenie na takie czynniki, jak spożywanie alkoholu przez opiekunów, czy posiadanie większej liczby pijących przyjaciół, mogą być narażone na podwyższone ryzyko umiarkowanego lub intensywnego picia w okresie okołoporodowym. Stanowią jednocześnie grupę, która  może odnieść wymierne korzyści z ukierunkowanej i dostosowanej do potrzeb interwencji.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.14394

Urządzenia kontrolujące trzeźwość kierowców

Władze w Rosji rozważają montowanie  “interlock” (urządzeń testujących zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu) w wyposażeniu wszystkich nowych samochodów. W Australii obowiązek montowania  “interlock” dotyczy wszystkich kierowców, którzy powtórnie zostali zatrzymani za kierowanie pod wpływem alkoholu. Za zamontowanie powyższego urządzenia koszty ponosi kierowca. Zgodnie z rosyjskim prawem kierowca, który kierując pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, w którym zginęły dwie bądź więcej osób podlega karze więzienia od 15 lat w górę. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), konsumpcja alkoholu w Rosji odnotowuje spadek wynikający z ograniczenia zjawiska produkcji alkoholu w warunkach domowych, jak również zwiększonym opodatkowaniem napojów alkoholowych. Mimo to, Rosja jest nadal wśród państw o najwyższych odsetkach śmiertelnych wypadków drogowych w Europie – 17 tysięcy przypadków w roku 2019.

Więcej informacji …

https://www.caradvice.com.au/869845/russia-wants-to-mandate-alcohol-interlocks-on-all-new-cars-report/

Wzrasta odsetek osób poszukujących specjalistycznej pomocy

Zgodnie z zapisami raportu opracowanego przez the Health Research Board (HRB), alkohol jest najczęstszym powodem potrzeby leczenia uzależnień w Irlandii. W roku 2019 odnotowano 7546 przypadków terapii uzależnień co stanowi spadek od 2013 roku, kiedy to liczba ta wynosiła 7819. Odnotowano, że mężczyźni przede wszystkim spożywali piwo (43%), napoje spirytusowe (37%) oraz wino (9%). Kobiety natomiast sięgały głównie po wino (35%), spirytusy (37%) oraz piwo (19%). Średnia wieku wśród osób szukających specjalistycznej pomocy to 41 lat, w tym 2/3 stanowili mężczyźni. Wśród osób poszukujących pomocy w leczeniu uzależnienia od alkoholu, 21% uzależniona jest również od innych substancji psychoaktywnych, w tym 56% od konopi a 54% od kokainy.

Więcej informacji ..

https://www.rte.ie/news/2020/0727/1155901-alcohol-addiction-ireland/

Konsultacje dotyczące wprowadzenia ceny minimalnej w Północnej Irlandii

Minister Zdrowia w Irlandii Północnej zamierza poddać konsultacją społecznym pomysł wprowadzenia ceny minimalnej na alkohol. Zgodnie z danymi zawartymi w Alcohol and Drugs Strategy, w roku 2019 odsetek przypadków śmiertelnych, powiązanych z nadużywaniem alkoholu nadal wzrasta a ilość hospitalizacji związanych z alkoholem wzrosła z 9573 przypadków w latach 2008/2009 do 11636 w latach 2016/2017.Cena minimalna dotyczyć ma (8mg or 10ml) porcji/ilości alkoholu. Oznacza to, że napój alkoholowy nie będzie można wycenić poniżej sumy jednostkowych porcji. Cenę minimalną alkoholu (MUP) w 2018 roku wprowadziła Szkocja.

Więcej informacji ….

https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/minimum-alcohol-pricing-for-northern-ireland-consultation-to-begin-this-year-39407326.html

Konsumpcja alkoholu w Islandii a koronawirus

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie a Fréttablaðið, jak i informacjami opublikowanymi przez the State Alcohol and Tobacco Company of Iceland/ÁTVR, sprzedaż alkoholu w Islandii w porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 14%. Wzrost sprzedaży zaobserwowano szczególnie w marcu i kwietniu, kiedy to początek swój i wysoki poziom rozprzestrzeniania się miał koronawirus. Alkohol nie jest jedyną substancją, którą w większych ilościach zaczęli spożywać mieszkańcy Islandii. Sięgają oni również po środki odkażające, by jak uważają zapobiegać zachorowaniu na COVID19. Środki takie zawierają zwykle ponad 80% alkoholu. Osoby poszukujące pomocy po spożywaniu środków odkażających są tak samo leczone, jak pacjenci po nadużyciu czy uzależnieniu od alkoholu.

Więcej informacji …

https://grapevine.is/news/2020/08/26/alcohol-consumption-on-the-rise-due-to-covid-19/

 

CZERWIEC

Finlandia z najwyższymi cenami alkoholu w Unii Europejskiej

Krajach Unii Europejskiej odnotowuje się duże różnice w cenach alkoholu z uwagi na różny poziom opodatkowania tego produktu. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Eurostat, w ubiegłym roku (2019) najwyższe ceny alkoholu odnotowano w Finlandii. Alkohol kosztował o 91% więcej niż średnia cen z pozostałych krajów EU. W badaniu porównano ceny napojów alkoholowych z 2019 roku, wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, krajach3 EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria), 5 krajach pretendujących do UE (Albanii, Montenegro, Północnej Macedonii, Serbii i Turcji), jak również Bośni i Hercegowiny. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, w 2019 roku wśród państw członkowskich najwyższe ceny odnotowano w Irlandii i Szwecji a najniższe w Rumunii, Bułgarii i Węgrzech. Ponadto odnotowano, że średnio ceny pożywienia w Finlandii były o 18% wyższe niż w pozostałych państwach EU, jak również napoje bezalkoholowe (o 26%), papierosy (34%).

Więcej informacji …

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finlands_alcohol_prices_highest_in_eu/11412022

Nadmierne spożywanie alkoholu daje podobne objawy jak demencja

W Wielkiej Brytanii 21% społeczeństwa spożywa więcej alkoholu, niż przed pandemią COVID19, od początku której odnotowano wzrost sprzedaży napojów alkoholowych o 31%. Część konsumentów alkoholu zaczęło po niego sięgać dla zmniejszenia objawów niepokoju czy stresu, bądź również by wypełnić czas, który normalnie spędziliby na siłowni czy kontaktach społecznych. Niezależnie od powyższych powodów spożywania napojów alkoholowych, to co łączy konsumentów to brak świadomości konsekwencji jakie wiążą się z jego nadużywaniem a dokładnie szkód jakie powstają w mózgu. Poalkoholowe uszkodzenia mózgu (Alcohol-related brain damage /ARBD) jest niediagnozowanym zjawiskiem  medycznym dotyczącym zmian strukturalnych i funkcjonalnych mózgu. Wiąże się z zaburzeniami pamięci, myślenia, planowania i wnioskowania, zaburzając jednocześnie zachowanie i powodując zmiany osobowościowe.

Więcej informacji …

https://www.inverse.com/mind-body/too-much-alcohol-can-cause-similar-effects-to-dementia-the-two-are-often-confused

Zakaz reklamy i podwyższone ceny alkoholu dla ograniczenia poziomu spożycia

By ograniczyć i przeciwdziałać skali przestępczości i przemocy powiązanej z nadużywaniem alkoholu, eksperci zalecają wprowadzenie określonych zmian w zakresie sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych w Południowej Afryce. Wśród nich rekomenduje się: wprowadzenie zakazu reklamy napojów alkoholowych, podwyższenie cen napojów alkoholowych, zmniejszenie dopuszczalnej ilości alkoholu u kierowcy do 0,02% bądź poniżej, zmniejszenie dostępności alkoholu, czy zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie.

Choć alkohol w Południowej Afryce spożywa tylko 1/3 dorosłych, to 60% z nich upija się (ponad 5,4 porcji standardowych dziennie). Zjawisko upijania się jest widocznie powiązane z przemocą interpersonalną, wypadkami motoryzacyjnymi i ryzykownym zachowaniem.

Więcej informacji …

https://www.news24.com/citypress/news/ban-advertising-and-increase-price-of-alcohol-to-curb-the-abuse-experts-say-20200618

Pandemia a spożywanie alkoholu przez Irlandczyków

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, 2/3 Irlandczyków płci męskiej sięga po alkohol, jako sposób radzenia sobie z pandemią COVID19 (Drinkaware and B&A). Na podstawie otrzymanych danych oszacowano, że każdego tygodnia w okresie pandemii spożywało alkohol 57% mężczyzn,  48% kobiet  i 52% ogółu populacji irlandzkiej. Obserwacja i zebrane dane dotyczyły 30 dni przed 24 kwietnia. 

Więcej informacji …

https://extra.ie/2020/06/15/news/irish-news/two-thirds-men-drinking-pandemic

Śmiertelność związana ze spożywaniem alkoholu w Szkocji

Choć spożycie alkoholu w Szkocji jest na najniższym jak do tej pory poziomie, to nadal każdego tygodnia z powodów powiązanych z konsumpcją alkoholu, umierają 22 osoby (Public Health Scotland). Zgodnie z danymi pochodzącymi z corocznego raportu przeprowadzonego przez Monitoring and Evaluating Scotland’s Alcohol Strategy (MESAS), w 2019 roku tygodniowo dorosłym sprzedawano 9,9 litra czystego alkoholu co odpowiada 19,1 porcji standardowej alkoholu. W 2018 roku prawie ¼ dorosłych Szkotów wypijała więcej alkoholu, niż rekomendowane porcje standardowe. Spożycie alkoholu w Szkocji nadal pozostaje znacznie wyższe niż w Anglii i Walii, w 2019 r., o 9%. Jak do tej pory jednak, była to najmniejsza różnica w poziomie spożycia między Szkocją a Anglią i Walią.

Więcej informacji …

https://www.holyrood.com/news/view,alcohol-causing-22-deaths-per-week-in-scotland-despite-consumption-at-lowes_15651.htm

Ponad ¼ młodych nie wie, że w ciąży nie należy spożywać alkoholu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na próbie 2 tysięcy młodych Brytyjczyków (18-25 lat), tylko ¼ wie, że w ciąży nie należy spożywać alkoholu. Jedynie 17% badanych świadomych była faktu, że alkohol  wywołuje nieodwracalne szkody w życiu płodowym. Tylko 26% młodych (18-25 lat) wiedziało, że obowiązujące rekomendacje wiążą się z całkowitą rezygnacją z picia alkoholu w czasie ciąży. Prawie połowa (49 procent) ankietowanych w wieku 18-25 lat stwierdziła, że ​​ informacje na temat alkoholu w ciąży odnajduje w mediach społecznościowych, a czterech na dziesięciu młodych porusza temat spożywania alkoholu w ciąży z nauczycielem. Powyższe badanie zostało przeprowadzone przez the National Organisation for FASD (Foetal Alcohol Spectrum Disorders).

Więcej informacji …

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8387883/Over-quarter-18-25-year-olds-unaware-women-avoid-alcohol-pregnancy.html

Etykietowanie napojów alkoholowych podstawą do zdrowszych wyborów

Zgodnie z wynikami raportu WHO, wśród państw regionu europejskiego zagadnienie dotyczące etykietowania napojów alkoholowych jest niejednorodnie podejmowane.  Zamieszczanie informacji pro - zdrowotnych na opakowaniach napojów alkoholowych jest praktyką rekomendowaną przez WHO, choć nie obligatoryjną w wielu państwach regionu europejskiego. Obecny stan rzeczy jest negatywny dla konsumentów napojów alkoholowych, którzy mają prawo być poinformowani o zawartości składników spożywanych produktów, jak i możliwych zagrożeniach z związanych z piciem alkoholu. Jest to szczególnie ważne w przypadku mieszkańców regionu europejskiego, z uwagi na najwyższy poziom spożycia napojów alkoholowych, największy odsetek osób uzależnionych jak również śmierci zależnych od nadużywania alkoholu – około 10% ogółu przypadków. We Francji wprowadzono szereg zapisów dotyczących etykietowania napojów alkoholowych, w tym zapisów szkód związanych ze spożywaniem alkoholu w ciąży, w tym wielkości i widoczności  tych informacji (the National Public Health Plan for 2018–2022).Również w Rosji wprowadzono bardziej rygorystyczne zapisy dotyczące etykietowania napojów alkoholowych. Powyższe dane zostały zebrane w ramach badania finansowanego przez rząd norweski, rosyjski i niemiecki.

Więcej informacji …

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/pages/news/news/2020/06/alcohol-labelling-policies-most-countries-lagging-behind-in-promoting-healthier-choices

Reklama napojów alkoholowych a dzieci i młodzież

Naukowcy podkreślają, że dzieci i młodzież eksponowana na reklamy napojów alkoholowych, jak i sponsoring przedsięwzięć sportowych przez przemysł alkoholowy, szybciej sięga po alkohol. Naukowcy z Monash, dr Brian Vandenberg i profesor Kerry O’Brien, opublikowali stanowiska zawarte w Raporcie dotyczącym zasięgu, charakteru i konsekwencji jakie wiążą się z narażeniem dzieci i młodzieży na reklamę i sponsoring alkoholu. Raport, opracowany dla rządu federalnego Australii, zawiera wszystkie dostępne informacje, dotyczące charakteru i zakresu reklamy oraz sponsoringu przez przemysł alkoholowy. Ponadto koncentruje się również na wpływie jaki ma kontakt z powyższymi zagadnieniami dzieci i młodzieży na ich zachowania i postawy związane z piciem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.miragenews.com/exposing-children-to-alcohol-advertising-leads-to-increased-uptake-and-intake/

Lęk a nadużywanie alkoholu

Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Aberdeen i Uniwersytetu Edinburgh dowodzą jak DNA może decydować o uzależnieniu od alkoholu wśród mężczyzn (Molecular Psychiatry).

Zespoły badawcze obu uniwersytetów poprzez badanie ludzkiego DNA, odkryły genetyczny mechanizm który może wskazywać na zależność jaka występuje między lękiem a alkoholem. Pytanie dotyczące tego, co wywołuje co, czy lęk przyczynia się do zwiększonego spożycia alkoholu, czy to alkohol wpływa na większy poziom leku, pozostaje otwarte.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2020-06-link-anxiety-alcohol-abuse.html

Rekomendacje dotyczące przeciwdziałania chorobom nowotworowym

Zgodnie ze stanowiskiem the American Cancer Society, całkowita eliminacja alkoholu z diety jest najlepszym działaniem w profilaktyce przeciwnowotworowej.  Na liście czynników ryzyka chorób nowotworowych oprócz alkoholu wymienia się również palenie papierosów jak również nadwagę.   W ramach nowych rekomendacji obok eliminacji z diety alkoholu zalecana jest również aktywność fizyczna i ograniczanie spożywanych kalorii w tym czerwonego mięsa. Choroby nowotworowe są drugą wiodącą przyczyną śmierci wśród kobiet i mężczyzn zamieszkujących Stany Zjednoczone. Średnio rocznie na choroby nowotworowe umiera 600,000 mieszkańców USA (the Centers for Disease Control and Prevention /CDC).

Więcej informacji …

https://www.goodmorningamerica.com/wellness/story/cancer-prevention-guidelines-call-alcohol-consumption-71148320

 

MAJ

Nadużywanie alkoholu podczas pandemii - Rosja

Minister zdrowia, Mikhail Murashko, ostrzega że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć niszczycielski wpływ na organizm człowieka. Dodaje jednocześnie, że od momentu pandemii COVID 19 i konieczności życia społeczeństwa w izolacji, wzrosło spożycie alkoholu o 2-3%. Alkohol osłabia system odpornościowy organizmu, wzmaga choroby przewlekłe jak również może powodować zaostrzenie chorób sercowo-naczyniowych. Opierając się na najświeższych statystykach dotyczących COVID 19 na świecie, ponad 3,400,000 osób zostało zarażonych a ponad 240.000,00 umarło. W Rosji odnotowano 134.687,00 przypadków z czego 16.639,00 wyzdrowiało a 1.280,00 zmarło. W Rosji uruchomiono stronę internetową poświęconą bieżącej sytuacji dot. koronawirusa w kraju.

Więcej informacji …

https://tass.com/society/1152831

Rezonans magnetyczny a wykrycie cech płodowego zespołu alkoholowego (FAS) w ciąży

Naukowcy z Oregon Health & Science University w badaniu przeprowadzonym na makakach rezusa badali wpływ alkoholu podanego matce na rozwój mózgu płodu. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało zaburzenia w obszarze rozwoju/objętości mózgu w trzecim trymestrze ciąży, podczas gdy do ekspozycji doszło tylko w pierwszym trymestrze ciąży. Otrzymane wyniki podkreślają ryzyko i niebezpieczeństwo związane z piciem alkoholu na początku ciąży, często kiedy kobieta może jeszcze nie być  świadoma faktu bycia w niej. Ponadto badanie wskazuje również na benefity związane z zastosowaniem MRI (rezonansu magnetycznego) w wykrywaniu cech FAS jeszcze przed narodzinami dziecka. Naukowcy monitorowali przebieg ciąży 28 samic makaków rezusa, poddając pomiarom rezonansem magnetycznym rozwój mózgu płodów podczas trzech trymestrów ciąży. Połowie grupy makaków podano odpowiednik sześciu porcji standardowych alkoholu dziennie, drugiej połowie nie podawano napojów alkoholowych. Zmiany w rozwoju mózgu płodów odnotowano w 135 dniu ciąży z 168 dni (początku trzeciego trymestru). Rezonans magnetyczny nie wykazał różnic między grupą kontrolną a badawczą w badaniach przeprowadzonych w drugim trymestrze.

Wang, X., et al. (2020) In utero MRI identifies consequences of early-gestation alcohol drinking on fetal brain development in rhesus macaques. PNAS. doi.org/10.1073/pnas.1919048117.

Więcej informacji ….

https://www.news-medical.net/news/20200513/MRI-reveals-signs-of-fetal-alcohol-syndrome-in-the-womb.aspx

Badania genetyczne a udar i choroba tętnic obwodowych (PAD)

Naukowcy poddali analizie dane genetyczne z kilku dużych konsorcjów i brytyjskiego Biobanku, które opisują stan zdrowotny 500.000 Brytyjczyków. Zgromadzone dane wykazują, że im większa konsumpcja alkoholu tym: trzykrotnie częstsza powszechność choroby tętnic obwodowych (zwężenia tętnic, co powoduje zmniejszenie przepływu krwi, zwykle do nóg); wzrost występowania udarów o 27%; jak również odnotowane dowody na występowanie choroby wieńcowej, migotania przedsionków i tętniaka aorty. Powyższe wyniki opisane zostały w magazynie Circulation: Genomic and Precision Medicine (an American Heart Association Journal).

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200505071947.htm

Alkohol w ciąży a depresja u potomstwa w wieku nastoletnim  

Zgodnie z wynikami badania, dzieci matek spożywających w ciąży alkohol, są 17 razy bardziej narażone na depresję w wieku nastoletnim, niż dzieci matek, które nie spożywały w ciąży alkoholu. Naukowcy z Bristol University poddali analizie dane dotyczące próby 14541 kobiet, które były w ciąży w latach 90-tych (the Avon Longitudinal Study of Parents and Children / ALSPAC), a następnie sprawdzili, czy u ich potomstwa w wieku lat 18 odnotowano depresję. Badacze odnotowali, że 4191 kobiet włączonych w badanie, spożywało napoje alkoholowe między 18 a 32 tygodniem ciąży. Jak do tej pory niewiele badań poświęcono zjawisku życia psychicznego osób nastoletnich, eksponowanych na alkohol w życiu płodowym. Spożywanie alkoholu w ciąży jest zjawiskiem dość powszechnym, w Nowej Zelandii, wielkiej Brytanii i Australii dotyczy od 40 do 80%  przyszłych mam, oraz od 10 do 15% w Kanadzie i USA. Ten wysoki odsetek może wynikać z faktu wcześniejszych rekomendacji dotyczących picia alkoholu w ciąży, które mówiły że niewielkie ilości alkoholu nie są zagrożeniem dla rozwoju płodu. Zaktualizowane rekomendacje z roku 2016 wskazują, ze najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zachowanie abstynencji przez całą ciążę. Wyniki powyższego badania zostały opublikowane w magazynie Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Więcej informacji …

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8241019/Drinking-pregnancy-children-increased-risk-developing-depression-teenagers.html

Częstotliwość reklam alkoholu

Eksperci (Foundation for Alcohol Research and Education ) wyrażają swoje zaniepokojenie wzrostem częstotliwości reklam napojów alkoholowych podczas pandemii COVID 19 i związanej z nią koniecznością izolacji sprzyjającej zwiększonej konsumpcji. Podczas jednej godziny odnotowano 107 odsłon reklam napojów alkoholowych na kontach użytkowników Facebooka i Instagramie, czyli mniej więcej co 35 sekund.

Więcej informacji …

https://www.abc.net.au/radio/melbourne/programs/mornings/alcohol-ad-every-35-seconds-during-covid-19/12241464

Działania w NOFAS-UK i zapowiadane zmiany

National Organization for Foetal Alcohol Syndrome – UK niebawem zmieni nazwę na National Organization od FASD. Powyższa zmiana podąża za obecnym rozumieniem zjawiska i wprowadzeniem pojęcia FASD przez Ministerstwo zdrowia i NICE, gdzie spektrum rozumiane jest głównie nie poprzez zmiany dymorficzne twarzy ale  jako wpływ alkoholu z okresu życia płodowego na rozwój mózgu i ciała. Ponadto organizacja pod koniec kwietnia bieżącego roku rozpoczyna ogólnokrajową kampanię edukacyjną (przede wszystkim w mediach społecznościowych) do młodych dorosłych (15-25 lat). Jak wierzą organizatorzy,  kolejne pokolenie młodych dobrze poinformowane o zagrożeniach dla płodu wynikających z picia alkoholu w ciąży, będzie tworzyć lepszą rzeczywistość i przeciwdziałać temu zjawisku. Wśród pozostałych działań i projektów realizowanych przez NOFAS-UK znajdują się: Najlepsze praktyki treningu dla osób z FASD oraz przewodnik językowy;  program „Me and my FASD toolkit” będący pomocnym narzędziem dla osób z FASD w zrozumieniu ich diagnozy i życia z nią.

Więcej informacji …

http://www.nofas-uk.org/?p=1615

Rosja podnosi legalny wiek spożywania napojów alkoholowych

Minister zdrowia Rosji poinformował, że niezbędnym stało się podwyższenie legalnego wieku na konsumpcję i zakup alkoholu z 18 na 21 lat. Przyczynił się do tego obserwowany w trakcie pandemii wzrost przypadków śmiertelnych powiązanych z alkoholem. Eksperci obawiają się, ze okres pandemii przyczyni się do powrotu nawyków nadużywania alkoholu i tym samym wzrostu spożycia w populacji. W Rosji obecnie odnotowano 242.271 przypadków zakażenie koronawirusem, co stanowi drugi najwyższy wynik po USA.

Więcej informacji…

https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-mulls-raising-legal-drinking-age-after-deaths-spike-a70265

FASD: badania na modelu zwierzęcym

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol i dotyczy 1-5% dzieci w wieku szkolnym w USA. U pacjentów z FASD mogą występować charakterystyczne dysmorfie twarzy, mikrocefalia (małogłowie), deficyty poznawcze i wady narządów. Jak do tej pory nie wiele wiadomo w kwestii zaburzeń metabolicznych opisywanej grupy pacjentów. Badacze przeprowadzili eksperyment na modelu zwierzęcym wykorzystując do niego rybę o nazwie danio pręgowany (zebrafish). Celem była ocena metabolicznych konsekwencji wynikających embrionalnej ekspozycji na alkohol (EAE) u ryb karmionych wysokotłuszczową dietą o wysokim poziomie cholesterolu. Danio pręgowany miał więcej cech zespołu metabolicznego (MS), takich jak otyłość trzewna, podwyższone BMI i hiperglikemia na czczo, niż danio pręgowane z grupy kontrolnej, w której ryby nie były narażone na działanie etanolu. Odkrycia sugerują również, że zmniejszona aktywność ruchowa, nieprawidłowy rozwój wątroby i zmiany transkrypcyjne wzmagają rozwój SM w grupie pacjentów z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Wyniki powyższego badania opublikowane zostały w magazynie Lab Animal.

Więcej informacji…

https://www.nature.com/articles/s41684-020-0543-z

Mutacja genów, spożycie alkoholu a rak żołądka w populacji azjatyckiej

Grupa japońskich naukowców odkryła wstępowanie podwyższonego ryzyka raka żołądka u w populacji wschodnich Azjatów z określoną mutacją genów i nawykami związanymi z piciem alkoholu. Wyniki powyższego badania opublikowane zostały w magazynie Science Advances. Wcześniejsze badania wykazały, że wśród czynników ryzyka wystąpienia raka żołądka znajduje się kolejno dieta, wiek, choroby przewodu pokarmowego. Zaobserwowano również, że powyższa choroba występuje częściej w populacji wschodnich Azjatów, dlatego też naukowcy postanowi przyjrzeć się mutacjom genów jak i nawykom związanym z piciem alkoholu wśród tej konkretnej grupy. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono między innymi dane genetyczne 513 pacjentów z rakiem żołądka (zarówno rasy azjatyckiej, jak i innych ras).

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2020-05-gene-mutation-combined-habits-gastric.html

Ostrzeżenia o rakotwórczym działaniu alkoholu na etykietach

Przedstawiciele Alcohol Action Ireland podkreślają konieczność zamieszczenia informacji o rakotwórczym działaniu alkoholu na etykietach napojów alkoholowych. Konieczność powyższych zapisów została zamieszczona w Ireland's Public Health (Alcohol) Bill, jednakże jak do tej pory nie wprowadzono nakazu zamieszczenia informacji zdrowotnych dotyczących szkodliwego działania alkoholu. Dowiedziono, że alkohol przyczynia się do powstawania raka piersi, przewodu trawiennego w tym przełyku, jamy ustnej, krtani, okrężnicy.

Więcej informacji …

https://www.live95fm.ie/news/live95-news/fresh-calls-for-cancer-warnings-on-booze/

 


 

KWIECIEŃ

Rola ostrzeżeń zdrowotnych na etykietach napojów alkoholowych i przekąsek

Ostrzeżenia zdrowotne znajdujące się na opakowaniach wyrobów tytoniowych informujące o negatywnych konsekwencjach wynikających z palenia papierosów, okazały się być skuteczną metodą działań profilaktycznych. Jak do tej pory dane wskazujące na skuteczność zastosowania takich metod w przypadku napojów alkoholowych czy przekąsek w postaci batonów czekoladowych czy chipsów, są bardzo ograniczone. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge i Bristolu w Wielkiej Brytanii przeprowadzili dwa równoległe badania online, w których poprosili uczestników o ocenienie przedstawionych wizualizacji etykiet (grafika + tekst) opakowań napojów alkoholowych (5,528 uczestników) oraz przekąsek (4,618 uczestników). Odnotowano, że opakowania napojów alkoholowych przedstawiające zdjęcia i informacje o ryzyku raka jelita i wątroby, wywołały najsilniejsze negatywne emocje, takie jak strach, zdegustowanie, dyskomfort czy zmartwienie. Odczuwanie powyższych emocji wiązało się również z większą niechęcią do konsumpcji alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/bc-hwl033020.php

Alkohol pity przez ojców przed zapłodnieniem, negatywnie wpływa na rozwój dziecka

Badania przeprowadzone przez naukowców z the University of California, Riverside, poddały analizie relację jaka występuje między konsumpcją alkoholu przed zapłodnieniem – w przypadku ojców oraz spożywania alkoholu podczas ciąży – w przypadku matek, na rozwój potomstwa. W artykule opublikowanym w magazynie Alcoholism: Clinical and Experimental Research naukowcy wykazali, że u potomstwa myszy, gdzie mysz płci męskiej eksponowana była na alkohol a mysz płci żeńskiej nie, wystąpiły znaczne deficyty w rozwoju mózgu. W szczególności kora nowa, najbardziej złożona część mózgu ssaków, odpowiedzialna za złożoną funkcję poznawczą i behawioralną, miała deficyty w zakresie wzorcowania/kopiowania, w których nieprawidłowa ekspresja genów doprowadziła do błędnych połączeń. Choć zarówno mysz płci żeńskiej, jak i jej potomstwo nie było eksponowane na alkohol, to potomstwo myszy miało zmiany w mózgowiu zgodne z tymi, które występują w modelu zwierzęcym z FASD. Od lat wiadomo o negatywnym wpływie spożywania alkoholu przez matkę na rozwój dziecka, natomiast prawie w ogóle nie poddano analizie wpływu, jaki na rozwój dziecka może mieć picie alkoholu przez ojca. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na modelu zwierzęcym, spożywanie alkoholu przez ojca przed zapłodnieniem ma wyraźny wpływ na rozwój mózgu dziecka i rozwój behawioralny.

Więcej informacji ..

https://news.ucr.edu/articles/2020/03/30/alcohol-consumption-fathers-conception-could-negatively-impact-child

Alkohol nie stanowi ochrony przed koronawirusem

W Włoszech opublikowano raport (Health Institute /ISS) stanowiący odpowiedź na fałszywe informacje, na podstawie których wino, piwo i napoje spirytusowe miałyby chronić przed chorobami wirusowymi w tym przed COVID 19. Jak można przeczytać w raporcie, spożywanie dużych ilości alkoholu prowadzi do sytuacji zwiększającej ryzyko zachorowania na chorobę wirusową z uwagi na zaburzenie systemu odporności organizmu. W rzeczywistości alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na wszelkie infekcje wirusowe. Alkohol nie dezynfekuje ust ani przełyku oraz nie stanowi ochrony przed koronawirusem. Alkohol przynajmniej o mocy 60% może być skuteczny w dezynfekcji skóry, natomiast nie spełnia roli dezynfekującej czy ochronnej, kiedy przyjmowany jest doustnie. 

Więcej informacji …

https://www.thelocal.it/20200423/drinking-alcohol-wont-boost-coronavirus-immunity-italians-warned

Odnotowano wzrost sprzedaży alkoholu w okresie świątecznym

W okresie świąt wielkanocnych sprzedaż alkoholu w Irlandii wzrosła o 44% (jednostkowo €49.3). Odnotowano jednocześnie zwiększenie wydatków o 14% na zakupy spożywcze związane z przygotowaniami świątecznymi w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie przedświąteczny handlowy weekend, był najbardziej dochodowym dla przemysłu od początku tego roku. Duży skok w poziomie wydatków odnotowano w przypadku napojów alkoholowych. Fakt ten tłumaczy się zamkniętymi z uwagi na COVID 16, barami i restauracjami.

Więcej informacji …

https://www.rte.ie/news/business/2020/0424/1134538-big-jump-in-alcohol-sales-recorded-over-easter/

Wzrost spożycia alkoholu w Słowacji w okresie pandemii

Średnio Słowacy wypijają 12 litrów alkoholu rocznie per capita. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Eurostat, 2,5% comiesięcznych dochodów wydają na napoje alkoholowe. Jak twierdzą specjaliści, konieczność izolacji i kwarantanny prowadzi do symptomów stresu pourazowego, szczególnie w przypadku osób które w takich warunkach musiały przebywać długo. To natomiast przyczynia się do wyższego poziomu spożycia napojów alkoholowych. W skali globalnej, Słowacja zajmuje 9 miejsce w ilości spożywanego alkoholu per capita (12 litrów). Na pierwszym miejscu znajduje się Białoruś z 14 litrami per capita. Średnio w Europie w gospodarstwach domowych 1,6% wydatków pochłaniają wyroby alkoholowe. Oznacza to, że średnio mieszkańcy Europy wydają rocznie €300 per capita, nie wliczając w te koszty alkoholu zamawianego w barach czy restauracjach.

Więcej informacji …

https://spectator.sme.sk/c/22390167/alcohol-consumption-is-on-the-rise.html

Zredukowanie ilości wypijanego alkoholu zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu serca

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w The New England Journal of Medicine w styczniu tego roku, osoby pijące alkohol umiarkowanie bądź w dużych ilościach a mające migotanie przedsionków (afib), drżenie lub nieregularne bicie serca aby zmniejszyć ich występowanie powinny znacznie ograniczyć ilości wypijanego alkoholu. Migotanie przedsionków wiąże się ze spłyconym oddechem, słabością, oraz palpitacjami a alkohol wywołuje i potęguje te symptomy. Co więcej epizody migotania przedsionków zwiększają ryzyko wystąpienia zawału. W badaniu wzięło udział 140 mężczyzn z czego 85% miało trwałe bądź powtarzające się migotanie przedsionków. Mężczyźni należeli do konsumentów pijących umiarkowanie, bądź ryzykownie, średnio 17 porcji standardowych tygodniowo, lub dwie bądź trzy porcje dziennie. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, z czego jedna miała znacząco ograniczyć alkohol (z 17 porcji standardowych tygodniowo do dwóch), a druga kontynuowała dotychczasowe nawyki związane z piciem alkoholu. Po pół roku u osób, które ograniczyły spożycie zaobserwowano spadek ryzyka wystąpienia migotania przedsionków o 45%, jak również odstępy pomiędzy epizodami migotania, wydłużyły się.

Więcej informacji ….

https://www.health.harvard.edu/heart-health/reducing-alcohol-intake-lowers-risk-of-irregular-heartbeats

Pierwsza aplikacja mobilna dla opiekunów dzieci z FASD

W 2017 roku, Christie Petrenko (the University of Rochester’s Mt. Hope Family Center) wraz Cristiano Tapparello (the University of Rochester’s , Department of Electrical and Computer Engineering) rozpoczęli pracę nad pierwszą aplikacją na smartphone adresowaną dla opiekunów dzieci z FASD. Jak podkreśla Christin Petrenko (ekspertka FASD), wiele rodzin zmaga się z ograniczonym dostępem do informacji dotyczących skutecznych metod postepowania rodzicielskiego, adekwatnych strategii działania w przypadku dzieci z FASD. Ponadto rodzice potrzebują wsparcia od osób mających takie same bądź podobne doświadczenia. Użytkownicy aplikacji mogę korzystać z pięciu komponentów tematycznych a wśród nich: moduł edukacyjny (szkolenia i treningi dla opiekunów); biblioteka (artykuły naukowe, zasoby naukowe); Forum rodzinne (miejsce wymiany pomysłów, wsparcia i porad); Notatnik (miejsce na spersonalizowaną zawartość); kokpit (spersonalizowany moduł zawierający postępy osiągane w module edukacyjnym jak również tabele opisujące zachowanie dziecka). Powyższy projekt realizowany jest w ramach działań prowadzonych przez konsorcjum CIFASD (the Collaborative Initiative on Fetal Alcohol Spectrum Disorders).

Więcej informacji …

https://www.rochester.edu/newscenter/first-app-for-caregivers-of-children-with-fasd-reaches-trial-stage-416332/

 

Niemcy nadal spożywają dużo alkoholu

Niemcy nadal spożywają duże ilości piwa, wina i napojów spirytusowych (the German Center for Addiction Issues / DHS). Ponadto w roku 2018, u ponad 3 miliony konsumentów w wieku 18-64 lat odnotowano zaburzenia alkoholowe. Około 74.000 przypadków śmiertelny w Niemczech każdego roku, powiązanych jest z nadużywaniem alkoholu, bądź alkoholu w połączeniu z papierosami. W roku 2017 odnotowano, że konsumenci w wieku powyżej 14 roku życia spożywali 10,5 litra czystego alkoholu per capita, co stanowiło nieznaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego (10.6 litra per capita). Dla porównania Norwegowie w wieku 15 lat i około, spożywają 6 litrów alkoholu per capita. Zgodnie z danymi WHO, Niemcy zajmują czwarte miejsce na liście państw o najwyższym spożyciu czystego alkoholu per capita, bezpośrednio po Mołdawii, Litwie i Czechach.

Więcej informacji …

https://www.dw.com/en/germans-still-to-drink-too-much-alcohol-study-finds/a-53068417

Picie ryzykowne, czy szkodliwe wiąże się z problemami zdrowotnymi w przyszłości

Picie ryzykowne i szkodliwe wiąże się z podwyższonym ciśnieniem krwi, gorszym funkcjonowaniem wątroby, podwyższonym ryzykiem wystąpienia zawału, natomiast ograniczenie spożycia w wieku dojrzałym może nie poprawić już sytuacji zdrowotnej. Autorka raportu Dr Linda Ng Fat, (Institute of Epidemiology & Health Care), poświęconego tematyce alkoholowej podkreśla, że wcześniejsze badania dotyczące nawyków związanych z piciem alkoholu, nie ujmowały skumulowanych jego efektów w czasie. 

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/health/heavy-drinking-linked-to-health-problems-later-in-life-study-finds-1.4217281

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) predysponuje do problemów metabolicznych w dorosłości

FASD wiąże się z występowaniem problemów metabolicznych, co potwierdziło retrospektywne badanie przekrojowe badające występowanie wskaźników zdrowia kardiometabolicznego u dorosłych z dowolną diagnozą FASD (FAS, pFAS, ARND, ARBD). Wykorzystując dane zawarte w rejestrze - Research Patient Data registry [RPDR] of Partners HealthCare System – badacze wyłonili grupę mężczyzn i kobiet w wieku 18+ z diagnozą FASD (n=208) oraz grupę kontrolną dopasowaną wiekiem, płcią, rasą (n=208). W próbie osób z FASD, 26,9% osób było z nadwagą, 38% otyłych i 2,9% z niedowagą. FASD stanowiło czynnik ryzyka wystąpienia nadwagi czy otyłości w przypadku kobiet, czego nie odnotowano z porównaniu z grupa kontrolną w przypadku mężczyzn z FASD. Mężczyźni z FASD mieli natomiast tendencję do niedowagi. To co różnicowało obie grupy to wzrost, przy czym niższego wzrostu były osoby z FASD, niezależnie od płci.

Więcej informacji …

https://www.jci.org/articles/view/132139


 

  

MARZEC

 

Zdrowy styl życia jako czynnik zapobiegający przed nowotworami

Zdrowszy tryb życia mógłby zapobiec występującym w Wielkiej Brytanii 400 przypadkom zachorowania na nowotwory każdego dnia. Rzucenie palenia, zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych, zdrowsza dieta to wszystko czynniki mogące zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Zdrowszy tryb życia oznaczać może aż 150 tysięcy mniej przypadków zachorowania na raka wśród Brytyjczyków każdego roku. W 2017 roku odnotowano 366.303 tysięcy przypadków zachorowania na nowotwory, co oznacza ponad 1.000 osób dziennie. Szacuje się, że można by uniknąć 147.000 tysiąca zachorowań, czyli około 40% przypadków poprzez rzucenie palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu, spożywanie zdrowej żywności, prowadzenie aktywnego trybu życia i osiągnięcie zdrowego poziomu wagi ciała. Inne czynniki zmniejszające ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, to zredukowanie spożycia czerwonego mięsa, unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce i karmienie piersią w czasie macierzyństwa.

Więcej informacji …

https://news.sky.com/story/400-cancer-cases-a-day-in-the-uk-could-be-avoided-by-healthier-lifestyles-says-charity-11949894

Spożywanie alkoholu może obniżać odporność

Sięganie po alkohol jako antidotum w sytuacji odczuwania niepokoju może mieć zły wpływ na stan psychiczny, ponadto spożywanie alkoholu może obniżać system odpornościowy organizmu i tym samym powodować podatność na wirusy. Jak twierdzą eksperci, spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może zniszczyć komórki systemu odpornościowego w płucach, co w rezultacie może przyczynić się do wystąpienia zapalenia płuc, gruźlicy i ogólnych zaburzeń w oddychaniu, jak również zwiększać podatność na wirusy.

Więcej informacji …

https://metro.co.uk/2020/03/17/drinking-alcohol-can-weaken-immune-system-leave-vulnerable-viruses-12405978/?ito=cbshare

Spadek spożycia alkoholu w Irlandii

W ubiegłym roku odnotowano spadek spożycia napojów alkoholowych wśród populacji irlandzkiej (Revenue). Porównując poziom spożycia z 2019 roku do danych dotyczących 2018 roku, spadek spożycia alkoholu osiągnął ponad 2%. Sprzedaż piwa spadła o 2% ,natomiast cydru o niecałe 2%. Niezależnie od odnotowanego spadku, nadal Irlandczycy spożywają rocznie 11 litrów napojów alkoholowych per capita.

Więcej informacji …

https://www.breakingnews.ie/ireland/irish-people-drinking-less-alcohol-figures-show-988621.html

Współpraca WHO z mediami społecznościowymi w walce z fałszywymi informacjami (fake news)

W obliczu rozprzestrzeniających w błyskawicznym tempie fałszywych informacji, WHO podjęło współpracę z mediami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Tencent, Pinterest and TikTok) w ich obalaniu. Nadrzędnym celem jest obalenie mitu, że spożywanie alkoholu może być pomocne w zapobieganiu zakażenia koronawirusem, jak również zaprzeczenie błędnemu przekonaniu, że ​​spożywanie alkoholu może być użytecznym mechanizmem radzenia sobie ze stresem i niepokojem wywołanym przez trwającą obecnie pandemię COVID 19.

Więcej informacji …

https://movendi.ngo/blog/2020/03/16/myths-and-truths-about-alcohol-and-covid-19/

Zakaz nocnego handlu alkoholem

Estonia w okresie pandemii COVID 19 wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 – 10:00. Powyższe restrykcje dotyczą wszystkich sklepów z żywnością, jak również zaplecza turystycznego. Wprowadzony zakaz ma na celu odciążyć służbę zdrowia i policję od wszelkich przypadków związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych. Restrykcje nie obejmują serwowania napojów alkoholowych na pokładach międzynarodowych połączeń lotniczych i pokładach statków, jak również międzynarodowych portach i lotniskach.

Więcej informacji …

https://news.err.ee/1065207/government-bans-nighttime-sales-of-alcohol

Coraz więcej osób ogranicza spożycie alkoholu – Królestwo Niderlandów

W Królestwie Niderlandów odnotowuje się coraz większy przyrost grupy osób spożywających jedną porcję alkoholu dziennie, bądź całkowicie rezygnujących z konsumpcji napojów alkoholowych. 

Zgodnie z danymi z ubiegłego roku, 41% osób dorosłych zadeklarowało fakt niespożywania napojów alkoholowych bądź ograniczania się do jednej porcji standardowej dziennie, porównując do danych sprzed 5 lata, było to 37% konsumentów.  2/3 osób z grupy wiekowej 75+ deklarowało wypijanie nie więcej niż jednej porcji alkoholu dziennie a połowę tej grupy stanowiły kobiety. W grupie wiekowej 30 lat i mniej, spożywanie jednej porcji standardowej dziennie bądź mniej, deklarowało 1/3 konsumentów. Osoby wypijające więcej niż jedną porcję standardową alkoholu dziennie podwyższają swoje ryzyko wystąpienia zawału, raka jelita, raka nerek czy piersi (the Health Council).

Więcej informacji …

https://nltimes.nl/2020/03/11/netherlands-residents-sticking-one-glass-alcohol-per-day

Webinar: Globalna Polityka Alkoholowa

Szósta konferencja poświęcona globalnej polityce wobec alkoholu, to największe przedsięwzięcie w tym obszarze tematycznym, które sponsorowane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Globalne Stowarzyszenie na rzecz Polityki wobec Alkoholu. Konferencja „Global Alcohol Policy Conference: what happened and what lessons can be used in the Region" odbędzie się w Dublinie w dniach 9-11 marca. Podsumowanie treści, wniosków jak i rekomendacji sformułowanych podczas wydarzenia, będzie miało miejsce 18 marca poprzez Webinar, który poprowadzi Dr. Beatriz Champagne. Na stronie poświęconej powyższemu wydarzeniu znaleźć również można prezentację podsumowująca jego treści.

Więcej informacji …

https://www.paho.org/en/node/69374

Alkohol osłabia układ kostny nosicieli wirusa HIV

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez naukowców z the Boston University School of Public Health (BUSPH) oraz School of Medicine (BUSM), każda ilość alkoholu przyczynia się do spadku ilości proteiny decydującej o sile kośćca, podwyższając ryzyko osteoporozy u osób będących nosicielami wirusa HIV. Wyniki badania zostały opublikowane w magazynie naukowym Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Jak stwierdza lider zespołu badawczego, Dr. Theresa W. Kim, nie udało się określić ilości alkoholu, która nie stanowiłaby ryzyka dla metabolizmu tkanki kostnej. Z wiekiem u każdej osoby spada zdolność tworzenia się tkanki kostnej a w przypadku nosicieli wirusa HIV, sytuacja w tym zakresie jest jeszcze trudniejsza.

Więcej informacji …

https://scitechdaily.com/drinking-alcohol-weakens-bones-of-people-living-with-hiv/

Korzyści płynące z ceny minimalnej alkoholu (MUP)

Szacuje się, że dzięki cenie minimalnej alkoholu (MUP) ocalonych zostanie 7.816 ludzkich żyć przez następnych 20 lat. Poziom spożycia alkoholu w Północnej Anglii spadnie o 6%, a szczególnie fakt ten widoczny będzie wśród osób pijących ryzykownie. Hospitalizacje będące wynikiem nadużywania alkoholu spadną o 13.820 przypadków. Dodatkowo szacuje się, że wprowadzenie MUP przyczyni się do spadku ilości przestępstw o 21.128 przypadków rocznie. Ponadto, zgodnie z przewidywaniami naukowców z the University of Sheffield’s Alcohol Research Group, cena minimalna alkoholu obniży poziom spożycia alkoholu blisko o połowę dotychczasowej średniej w Północnej Anglii. Osoby pijące ryzykownie zmniejszą tym samym poziom spożycia o 14 butelek wódki rocznie. Osoby pijące umiarkowanie ilości alkoholu, zmniejszą swoje spożycie o mniej więcej pół butelki wódki rocznie. Wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol (MUP) może ocalić życie 8.000 osób w okresie kolejnych 20 lat.

Więcej informacji …

https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/sheffield-research-backs-minimum-unit-price-alcohol-england-1.882659

Spożywanie alkoholu w końcowym etapie ciąży

Badanie zjawiska konsumpcji napojów alkoholowych pod koniec trwania ciąży zdarza się bardzo rzadko. Badaniu tego zjawiska podjął się zespół badaczki Umer wraz ze współpracownikami, którzy dostarczyli kolejnych dowodów naukowych na skuteczność wykorzystanie zaschniętych kropli krwi, jako biomarkera wykrywania zjawiska picia alkoholu w końcowym etapie ciąży. Przeprowadzone badanie dostarczyło informacji wskazujących, że co 12 ciężarna zamieszkująca Zachodnią Wirginię spożywa alkohol w końcowym etapie ciąży. Powyższe wyniki są bardzo zbliżone do otrzymanych w Teksasie gdzie 8,4% kobiet ciężarnych spożywa alkohol pod koniec ciąży (również co 12 badana). Do przeprowadzenia powyższych badań zespół badawczy zainteresowały dane pochodzące z raportu wskazującego przypadek pięciu kobiet, u których dzieci zdiagnozowano FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Po rozpoznaniu FASD u potomstwa, kobiety uczestniczyły w programie dla osób uzależnionych od alkoholu jak również w grupie wsparcia. Jedna ze wspomnianych kobiet opisywała, że podczas akcji porodowej tuż przed udaniem się na porodówkę wypiła 375 ml wódki o mocy 40%, wierząc że to przyspieszy akcję porodową jak również zminimalizuje odczuwany ból. Pozostałe cztery kobiety mówiły o fakcie spożycia alkoholu podczas drogi  do szpitala, bądź na początku akcji porodowej. Badacze analizie poddali dokumentacje medyczną, powyżej opisanych przypadków, dotycząca ciąży, porodu jak również karty dziecka i nie odnotowali żadnych informacji dotyczących alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.nature.com/articles/s41390-020-0846-1

 


 

 

LUTY

Prenatalna ekspozycja na alkohol a problemy z koncentracją

Prenatalna ekspozycja na alkohol wywołuje wielorakie deficyty behawioralne i poznawcze określane jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wyniki badań wskazują, że 49-94% dzieci z FASD ma problemy z koncentracją, nawet w przypadku IQ w normie, czy braku występowania kluczowych dysmorfii twarzy. Taki stan rzeczy nasuwa wniosek, że nawet umiarkowane ilości alkoholu w ciąży mogą wywołać deficyty uwagi/koncentracji u potomstwa.

Wyniki przeprowadzonego na modelu zwierzęcym badania wskazują, że przypadki spożycia alkoholu, prowadzące do upojenia  alkoholowego w ciąży, prowadzą do wystąpienia deficytów uwagi/koncentracji  u potomstwa niezależnie od jego płci. Wyniki otrzymane na badaniu populacji gryzoni, mogą być pomocne w badaniu podłoża neuronalnych mechanizmów powstawania deficytów uwagi/koncentracji wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol, jak również przyczynią się do tworzenia bardziej efektywnych metod działań w przypadku FASD.

Więcej informacji …

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00012/full

Odkrycie leku na problemy neurorozwojowe wywołane przez FASD

Lek powstały z jadu skorpiona eliminuje opóźnienia w rozwoju motorycznym u myszy ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych  (FASD) - wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma „Nature Neuroscience”. Naukowcy z Children's National Hospital w Waszyngtonie (USA) wykazali w badaniu na myszach, że toksyna o nazwie tamapina, otrzymywana z jadu czerwonego skorpiona indyjskiego (Hottentotta tamulus), reguluje nieprawidłowe wzorce wyładowań neuronalnych u zwierząt narażonych na wpływ alkoholu w okresie płodowym. Dzięki temu gryzonie z wrodzonymi deficytami w zakresie małej i dużej motoryki mogą się prawidłowo rozwijać - nawet jeśli otrzymają lek dopiero 30 dni po urodzeniu. Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu, do których zalicza się również Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), to grupa zaburzeń charakteryzujących się wrodzonymi wadami, w tym anomaliami fizycznymi, opóźnieniami rozwojowymi czy uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), które powstają na skutek spożywania etanolu podczas ciąży. Zaburzenia umiejętności ruchowych to jeden z pierwszych sygnałów świadczących o obecności FASD.

Więcej informacji …

https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Badania-odkrycie-leku-na-problemy-neurorozwojowe-wywolane-przez-FASD,204669,11.html

Reklamy alkoholu wpływają na jego spożycie przez niepełnoletnich

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w magazynie naukowym (the Journal of Studies on Alcohol and Drugs) reklamy napojów alkoholowych, są jedną z przyczyn spożywania go przez osoby niepełnoletnie. Jak twierdzą eksperci, właśnie z tego powodu rządy państw powinny zadbać o nałożenie większych restrykcji na marketing napojów alkoholowych, jak również wprowadzić regulacje prawne, które ograniczyły by bezpośredni wpływ reklam na osoby niepełnoletnie. Powyższe wnioski eksperci sfomułowali na podstawie analizy ośmiu artykułów przeglądowych opublikowanych w the Journal of Studies on Alcohol and Drugs, opisujących wyniki 163 badań z zakresu wpływu reklamy na spożycie alkoholu wśród osób niepełnoletnich. 

Więcej informacji …

https://www.prnewswire.com/news-releases/alcohol-ads-lead-to-youth-drinking-should-be-more-regulated-experts-say-301006220.html

Problemy psychiczne i alkohol a przypadki przedwczesnej śmierci

Zgodnie z wynikami badania zainicjowanego przez the Norwegian Institute of Public Health, ryzyko przedwczesnej śmierci dwukrotnieje w przypadku problemów psychicznych i konsumpcji więcej niż dwóch porcji standardowych alkoholu dziennie. Naukowcy z the Norwegian Institute of Public Health, the University of Oslo oraz the University of Bristol, oszacowali ryzyko przedwczesnej śmierci wśród deklarujących spożywanie różnych ilości alkoholu i problemy ze zdrowiem psychicznym. Naukowcy w przeprowadzonej analizie uwzględnili próbę prawie 200 tysięcy Norwegów w wieku 40-49 lat, opierając się na danych pochodzących z badań dotyczących tematyki zdrowotnej, jak również danych z rejestru przyczyn śmierci. Przeanalizowano powody zgonów osób w wybranej grupie wiekowej w okresie dwóch dekad.  W okresie tym, około 20 tysięcy osób z próby liczącej 200 tysięcy zmarło, co stanowi 10%. Z grupy 400 osób deklarujących problemy psychiczne i nadużywanie napojów alkoholowych zmarło 100 osób, co stanowi ponad 20%.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2020-02-mental-health-problems-combined-high.html

Australia i nowa Zelandia wprowadza zmiany w etykietowaniu napojów alkoholowych

Zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi etykietowania napojów alkoholowych, pojawi się na nich piktogram z przekreśloną kobietą w ciąży pijąca alkohol wraz z pisemną informacją treści: Alkohol może skrzywdzić Twoje dziecko na całe życie. Powyższe regulacje dotyczyć mają opakowań powyżej 200 mililitrów i zawierających więcej niż 1,15 % alkoholu. Powyższym zmianom sprzeciwiają się przedstawiciele małych winiarni twierdząc, że powyższe zmiany wiążą się olbrzymimi kosztami.

Około 25% kobiet w Australii  i 20% kobiet w Nowej Zelandii, kontynuuje spożywanie alkoholu w ciąży (raport FSANZ/ Food Standards Australia and New Zealand).

Więcej informacji …

https://www.abc.net.au/news/rural/2020-02-21/new-wine-labels-warning-pregnant-women-about-drinking-alcohol/11985468

Amsterdam chce ograniczyć spożycie alkoholu wśród turystów

Władze miasta zwróciły się do rządu o wprowadzenie nowych regulacji prawnych mających na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu w obrębie rejonów atrakcyjnych turystycznie. Zmiany te mają wpłynąć na zmniejszenie powszechnego zjawiska imprezujących w stolicy turystów. Szacuje się, że liczba turystów odwiedzających miasto w tym roku, wzrośnie z 20 do 32 milionów. Przeprowadzone badania wykazały również, że szczególnym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się również coffeeshops, uznawane przez nich, jako bardzo ważny powód dla odwiedzenia Amsterdamu.

Więcej informacji …

https://nltimes.nl/2020/02/24/amsterdam-wants-limit-alcohol-sales-fight-partying-tourists

Rosjanie piją mniej, żyją dłużej: WHO

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), spadek spożycia alkoholu wśród Rosjan, wpłynął na wydłużenie długości życia. Poziom spożycia alkoholu wśród Rosjan w latach 2003-2016 spadł o 43%. Populacja rosyjska długo postrzegana była jako obszar o największym spożyciu alkoholu, co przekładało się na wysoką śmiertelność wynikająca z jego nadużywania. Spadek spożycia alkoholu przyczynił się do wydłużenia lat życia w populacji rosyjskiej, 68 lat dla mężczyzn i 78 dla kobiet, podczas gdy we wczesnych latach 90-tych mężczyźni żyli średnio 57 lat.  

Więcej informacji …

https://russiabusinesstoday.com/economy/russians-now-drink-less-live-longer-who/

Spożycie alkoholu wśród kobiet starszych

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, kobiety starsze piją ryzykownie i jednocześnie nie uważają aby rekomendacje dotyczące porcji standardowych ich dotyczyły. Wcześniejsze badania wykazały, że dorośli Australijczycy piją coraz więcej alkoholu, tak więc wyniki obecnego badania tłumaczą to zjawisko. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu, 30% deklarowało spożywanie alkoholu codziennie,  ¼ piła trzy-cztery razy w tygodniu i wiele z nich wypijało wówczas 3-4 porcje standardowe dziennie. Wytyczne dotyczące porcji standardowych w Australii wskazują na nie więcej niż 10 porcji standardowych tygodniowo.  Kobiety które wzięły udział w badaniu deklarowały, że picie stanowi pewną normę, jest czymś co się po prostu robi. Ponadto wskazywały, że łatwo jest kupić napoje alkoholowe, są one źródłem dobrej zabawy w sytuacjach społecznych, a także bywają metodą na radzenia sobie ze stresem. Powszechna postawą wobec picia alkoholu w akceptowalnych ilościach nie stanowił fakt ilości wypitego alkoholu, tylko odczuwania pozostawania pod kontrolą, czy odczucia bycia pijaną.

Więcej informacji …

https://www.smh.com.au/lifestyle/health-and-wellness/why-older-women-don-t-think-the-alcohol-guidelines-apply-to-them-20200212-p54046.html

Reklama alkoholu w mediach społecznościowych a osoby niepełnoletnie

Aktualne badania wykazują, że reklama alkoholu w mediach społecznościowych przyczynia się do pozytywnego odbioru faktu jego spożywania. Dodatkowo wydłużenie korzystanie z mediów społecznościowych o godzinę, przełożyło się na wzrost o 0,45 powszechności zjawiska spożywania alkoholu przez uczniów klas 7-11 (badanie podłużne dot.  wpływu czasu spędzonego osób niepełnoletnich przed monitorem/ekranem na spożycie alkoholu; badanie zostanie opublikowane w marcowych numerze magazynu Preventive Medicine. Jak do tej pory z mediów społecznościowych jedynie TikTok wprowadził całkowity zakaz reklam alkoholu. Pozostałe media społecznościowe takie jak: Twitter, SnapChat i YouTube, wprowadziły zakaz emitowania reklam alkoholu, których przekaz skierowany byłby do osób nieletnich bądź sugerowałyby w jakikolwiek sposób o mówiłyby o tym, ze picie alkoholu jest zdrowe.

Więcej informacji …

https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2020/02/06/alcohol-ads-on-social-media-could-encourage-underage-drinking/#2135ab1bce99

Co siódmy Czech nadużywa alkoholu

Czesi znajdują się w grupie państw wydających najwięcej na alkohol i wyroby tytoniowe. Jedno z badań wykazało, że 1,5 miliona Czechów znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu. Przeciętnie Czesi wypijają 14,4 litra alkoholu per capita rocznie, co stanowi dwa razy więcej niż średnia globalna. Zgodnie z danymi agencji badawczej MEDIAN, Czesi konsumują cztery razy więcej alkoholu, niż Czeszki. Najczęściej konsumowanym przez mężczyzn alkoholem jest piwo, następnie napoje spirytusowe i wino. Niepokojące jest istniejące w społeczeństwie przekonanie, że spożywanie niewielkich ilości alkoholu w ciąży nie jest obarczone ryzykiem. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, ze co 20 Czech spożywa alkohol bezpośrednio przed pójściem spać. Ponadto brakuje w społeczeństwie świadomości, że nadużywanie alkoholu bądź regularne jego spożywanie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, zawał serca czy zaburzenia psychiczne.

Więcej informacji …

https://www.praguemorning.cz/one-in-seven-czech-adults-is-an-alcoholic-study-says/


STYCZEŃ

Łożysko pomocne we wczesnej diagnozie zaburzeń rozwoju mózgu

Spożywanie alkoholu w ciąży stanowi główną przyczynę zaburzeń neurorozwojowych i behawioralnych u dzieci. Podczas gdy diagnoza pełnoobjawowego FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego) jest dla grona medycznego zjawiskiem już nie kryjącym tajemnica, to Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) nadal pozostawia wiele pytań i wyzwań w procesie diagnostycznym. Większość dzieci z grupy FASD diagnozowana jest późno, bądź w ogóle z uwagi na brak wyraźnych cech dysmorficznych i zaburzeń neurorozwojowych. Kilka cennych lat wczesnego rozwoju dziecka w takiej sytuacji bezpowrotnie przepada. Obecne badania wykazały związek na osi łożysko – mózg, w kontroli procesów angiogenezy w mózgu płodu (tworzenia się naczyń włosowatych). Pod wpływem działania alkoholu, proces ten w życiu płodowym ulega zaburzeniu. W rozwoju płodowym prawidłowy proces angiogenezy jest ważny dla prawidłowego neurorozwoju. Obecne badania wskazują łożysko jako biomarker pomocny w diagnostyce FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). 

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31845877

Zaburzenia snu wśród niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym FASD

Problemy ze snem są wspólnym deficytem wśród dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (NDDs). Naukowcy przebadali podłoża zaburzeń snu wśród trzech poniższych grup dzieci: z autyzmem, z zespołem Downa, ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Analizie poddano związek jaki występuje między zaburzeniami snu a wynikającymi z tego zaburzeniami funkcjonowania, jak również dyskutowano jak poszczególne modele zaburzeń snu wpływają na zrozumienie ich etiologii, i mechanizmu powstawania zaburzeń.  Opiekunowie dzieci z NDDs zgłaszają powszechność problemów związanych ze snem dzieci, polegających między innymi na trudnościach z zaśnięciem jak również utrzymaniem snu.

Więcej informacji …

https://link.springer.com/article/10.1007/s40489-019-00193-8

Działania rządu australijskiego w zakresie profilaktyki alkoholowej

Zgodnie ze stanowiskiem the Foundation for Alcohol Research and Education (FARE), rząd australijski podejmuje działania mające na uwadze zdrowie przyszłych pokoleń. Jak już wiadomo MYEFO 2019-20 (The Mid-Year Economic and Fiscal Outlook) przekierowało kwotę $25 milionów dolarów na kampanię dotyczącą potencjalnych szkód jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu w ciąży, bądź w trakcie karmienia piersią.  Powyższa decyzja zbiegła się ze wzmocnieniem zaleceń the National Health and Medical Research Council (NHMRC), dotyczących spożywania alkoholu w ciąży, które obecnie przyjęły następująca formę: „Aby zredukować ryzyko szkód  jakie mogą wystąpić w życiu płodowym dziecka, kobiety będące w ciąży bądź ją planujące nie powinny spożywać alkoholu”.   Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku, co czwarta Australijka spożywa alkohol mimo faktu bycia w ciąży (the National Drug Strategy Household Survey). To powoduje, że każdego roku w Australii rodzi się około 76 tysięcy dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym. Australia ma jeden z najwyższych odsetek przypadków spożywania alkoholu w ciąży i szacuje się że FASD ma do 5% społeczeństwa australijskiego a rocznie rodzi się od 2 do 9% noworodków eksponowanych na alkohol w życiu płodowym.

Więcej informacji …

http://fare.org.au/vital-funds-for-protecting-women-and-children-from-alcohol-harm/

Wysoki odsetek osób, które pomyślnie zakończyły leczenie onkologiczne, spożywa alkohol

W Journal of the National Comprehensive Cancer Network (JNCCN) opublikowane zostały pierwsze jak do tej pory wyniki badania dotyczące zjawiska spożywania alkoholu przez osoby, które pomyślenie zakończyły leczenie onkologiczne. W badaniu analizie poddano dane z lat 2000-2017, dotyczące nawyków i postaw wobec alkoholu wśród byłych pacjentów onkologicznych (the National Health Interview Survey /NHIS). Z próby 34,080 uczestników, 56,5% było obecnymi konsumentami alkoholu, 34,9% deklarowała spożywanie umiarkowanych ilości a 21% deklarowały przypadki upijania się. Z uwagi na fakt, że alkohol jest czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych, badacze zaskoczeni byli tak wysokim odsetkiem osób po chorobie onkologicznej sięgających po napoje alkoholowe. Zgodnie z poczynionymi analizami okazało się, że odsetek osób upijających się był wyższy wśród osób młodszych, 18-34 lata (23,6%) w porównaniu do osób w wieku 75+ (2,6%).

Więcej informacji…

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/nccn-rsb010820.php

Co piąty konsument napojów alkoholowych przekracza rekomendowaną, tygodniową ilość porcji standardowych

Zgodnie z wynikami badania, 1/5 konsumentów alkoholu przekracza każdego tygodnia rekomendowane ilości porcji standardowych. Brytyjskie zalecenia dotyczące ilości tygodniowego spożycia alkoholu mówią o 14 porcjach standardowych co przełożyć można na 5 litrowych kufli piwa czy siedem lampek wina. 21% Brytyjczyków swym tygodniowym spożyciem, znacznie przewyższa zalecane normy. Przeprowadzone przez Yorkshire Cancer Research badanie na próbie 3 tysięcy Brytyjczyków wykazało, że co szósta osoba nie znała rekomendowanych na tydzień ilości porcji standardowych alkoholu. Dodatkowo 14% uważało, że rekomendowane ilości to 21 porcji standardowych tygodniowo, o 7 porcji standardowych więcej niż zalecane. Ponadto wykazano, że 7 na 10 konsumentów alkoholu nie było świadomych faktu, że każda ilość alkoholu może zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Yorkshire Cancer Research w celu ograniczenia ilości spożywanego alkoholu, rekomenduje wprowadzenie w życie poniższych zasad: zwiększ ilość dni w tygodniu bez alkoholu; wyznacz określoną sumę jaką wydajesz na alkohol i nie przekraczaj jej; między napojami alkoholowymi spożywaj wodę bądź napoje o niskiej zawartości cukru, spróbuj napoje o niskiej zawartości alkoholu bądź bezalkoholowe; pij alkohol w mniejszych ilościach wybierając mniejsza lampkę, mniejszy kufel; zwracaj się po wsparcie rodziny, przyjaciół.

Więcej informacji …

https://www.buxtonadvertiser.co.uk/must-read/fifth-drinkers-regularly-exceed-governments-weekly-recommended-alcohol-limit-1359706

Nadużywanie alkoholu może uszkadzać serce mimo braku jakichkolwiek wcześniejszych oznak

Badanie opublikowane w the Journal of the American Heart Association wskazuje na negatywne skutki nadużywania alkoholu na zdrowie serca. Konsekwencje te dotyczą zarówno struktury, jak i pracy narządu i mogą już mieć miejsce nawet przed symptomami. Powyższe zaburzenia zgodnie z nowymi wynikami badania, mogą być diagnozowane na podstawie specyficznych biomarkerów znajdujących się we krwi. Naukowcy przebadali próbki krwi 2,479 osób dorosłych z populacji ogólnej, zamieszkujących północno-zachodnia Rosję. W próbie tej znajdowała się również grupa 278 osób hospitalizowanych z powodu nadużywania alkoholu. Uczestnicy całej próby byli  wieku 35-69 lat.

Więcej informacji …

https://www.everydayhealth.com/heart-health/heavy-drinking-may-damage-the-heart-before-signs-appear-study-finds/

Autonomiczny układ nerwowy a prenatalna ekspozycja na alkohol – przegląd badań

Alkohol jest teratogenem, który negatywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka w czasie ciąży. Tkanką szczególnie wrażliwą na jego teratogenne działanie jest tkanka nerwowa. Jak do tej pory bardzo uważnie poddano analizie wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, natomiast deficytowym w wiedzy pozostaje wpływ alkoholu w życiu płodowym na autonomiczny układ nerwowy. Badania przeprowadzone na modelu zwierzęcym wykazały wpływ alkoholu w życiu płodowym na zmiany w autonomicznym układzie nerwowym ale mechanizmy powstawania tych deficytów, jak również związane z tym konsekwencje pozostają nieznane. Co dowiedziono, alkohol w życiu płodowym przyczynia się do zmniejszonej zmienności rytmu serca (HRV) w kardiotokografii płodowej.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31891356

Alkohol jako czynnik ryzyka chorób

Wyniki badania opublikowanego w magazynie Lancet Public Health wskazują na widoczny globalnie czynnik ryzyka dla wielu chorób, jest nim alkohol. Najwyższy odsetek śmierci powiązanych z alkoholem odnotowano w Europie Wschodniej, Subsaharyjskiej Afryce, oraz krajach o niskim wskaźniku rozwoju społecznego.  Badacze porównali dane pochodzące z lat 2000, 2010, 2016 dotyczące poziomu spożycia alkoholu i  poziomu ryzyka szkód z tym związanych. Analizowane dane dotyczyły poziomu śmiertelności,  utraconych lat życia (w skutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu), lata życia z dysfunkcjami, stosunku lat życia z dysfunkcjami w stosunku do całego życia. We wszystkich przypadkach alkohol okazał się głównym czynnikiem ryzyka śmierci.

Więcej informacji …

https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/addiction/alcohol-consumption-worsens-global-burden-of-disease/

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowy: Brazylia

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol. W Brazylii jak do tej pory przeprowadzono kilka badań mających na celu oszacowanie powszechności występowania FAS/FASD. Badania te obejmują tylko niektóre z obszarów Brazylii. Aby określić powszechność występowania FAS i FASD w Brazylii, naukowcy wykorzystali dostępne w tym zakresie dane, na podstawie których  szacuje się, że FAS występuje  od 0.5 do 2 na 1000 urodzeń rocznie a FASD od 10 do 50 na 1000 urodzeń rocznie. Na tej podstawie oszacowali, że rocznie rodzi się od 1600 do 5000 dzieci z FAS. Mając na uwadze cała populację, powszechność występowania FAS wynosi od 95 377 do 38 000 osób. Biorąc pod uwagę FASD, szacuje się, że od 1 900 000 do 9 500 000 Brazylijczyków może cierpieć z powodu deficytów wywołanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.c oi/abs/10.1111/acer.14294om/d

Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą

Fundacja Badań nad Alkoholem (The Foundation for Alcohol Related Research /FARR) wspiera inicjatywę zmian legislacyjnych wprowadzających 0% tolerancji dla alkoholu za kierownicą. Powyższe zmiany mają wejść w życie w styczniu 2020 roku i zakazują kierowcą jakikolwiek pojazdów spożywania napojów alkoholowych przed ich prowadzeniem. Jak stwierdza dr Leana Olivier (FARR) uważa, że wprowadzenie prawa zera tolerancji skończy dyskusje dotyczące tego jaki powinien być dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowców.

Więcej informacji …

http://www.capetalk.co.za/articles/373377/new-law-on-0-blood-alcohol-limit-for-drivers-to-be-strictly-enforced-says-farr

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie